RCB CONTROLLER 920
FUKTÖVERVAKNING AV ISOLERADE RÖRLEDNINGAR

Insamlad och �verf�rd m�tdata visas p� centralenhetens (PC) bildsk�rm. I systemet ing�r ett dataprogram f�r Windows 95, 98 eller NT som hanterar kommunikationen mellan RCB Controllern och centralenheten samt utv�rdering m m av insamlad m�tdata.

F�r ett optimalt �vervakningssystem kr�vs en modern dator med minst 32 MB RAM och 2 GB h�rddisk och CD ROM.

Varje RCB Controller 920 kan:

a/ m�ta karakt�ristiska larmdata hos fj�rrv�rmer�ren
b/ samla in och �verf�ra m�tdata till en centralenhet
c/ visa insamlad data p� centralenhetens bildsk�rm
d/ ge larm vid f�r�ndringar i insamlad m�tdata.
e/ logga och skriva ut larm

�verf�ring av m�tdata fr�n RCB Controller 920 till centralenheten kan ske via:

a/ fj�rrv�rmeledningens larmtr�dar
b/ signalkabel av koppar
c/ optofiberkabel
d/ fasta telefonn�tet
e/ GSM-telen�tet
f/ Telias Mobitexn�t
g/ Radio

Konfigurering av RCB Controller 920 sker snabbt och enkelt i nedanst�ende f�nster.

Kortfattad manual

 klicka på bilden för att förstora

Larmloggen nedan visar kontinuerligt alla inkommande larm fr�n de olika RCB Controllenheterna. Larmloggen kan skrivas ut p� skrivare.

N�gra data:
Isolationsresistans: 1 kohm ........... 50 Mohm Kapacitans: 2000 pF ......... 1 �F Batteriverkan: - 0.5 volt���.+ 0.5 volt Praktisk l�ngd p� larmtr�d: ca 4000 m

Kommunikation: Seriell kommunikation p� 2-tr�d alt. RS232. Westermo modem f�r datakommunikation via koppar- / optokabel eller fast telefonlinje. Siemens modul M20 eller motsvarande vid GSM-kommunikation.

Str�mf�rs�rjning: Transformator Prim.: 230 VAC. Sek.: 12 - 24 VDC, 10 - 18 VAC ( 200 mA )

Kapsling: EMC-skyddad plastkapsling som uppfyller de nyaste europeiska best�mmelserna g�llande elektro-magnetisk kompabilitet.

Dimensioner: 230 x 140 x 95 mm

CE - m�rkt.


Föregående sida (sida 2/2)