RCB CONTROLLER 920 KORTFATTAD MANUAL
Huvudmeny RCB Controller 920

Programmet startas fr�n datorns programmeny eller genom att dubbelklicka p� ikonen p� skrivbordet. Fr�n huvudmenyn h�mtas och styrs alla funktioner i RCB-programmet. Menyn kan ligga p� skrivbordet eller minimeras. St�ngs menyn avslutas programmet och information fr�n fj�rrv�rmelarmet kan inte lagras.

RCB h�r visas fr�n vilken RCB Controller och larmtr�d resistans, kapacitans och batteriverkan h�mtas Type h�r visas vilken insamlingstyp som valts - normal, test, direktkontakt osv.
Unit No.
h�r visas vilken RCB Controller som data h�mtas ifr�n
Wire No.
h�r visas fr�n vilken larmtr�d data h�mtas Huvudmenyn kan minimeras och programmet arbetar fortfarande i bakgrunden. Programmet avslutas genom att klicka p� krysset i �vre h�gra h�rnet.

Mer utf�rlig information om huvudmenyn ges i RCB-manualen som medf�ljer vid programleveransen.

F�ljande sidor ger en kort beskrivning av RCB-programmets m�jligheter. Exemplen p� f�ljande sidor �r h�mtade fr�n v�r egen �vervakning av en kulvertlarmslinga hos Bor�s Energi AB.

Kontakta oss g�rna f�r utf�rligare information och demonstration av RCB Controller 920.

Nästa sida