D� �vervakning av kulvertlarmet kan ske fr�n en valfritt placerad dator kan vi erbjuda hj�lp med s�dan �vervakning fr�n v�ra datorer i Bor�s. Kontakta oss f�r mer information. Fr�n en kabelradar monterad hos en av v�ra kunder har vi �ver telefonn�tet h�mtad nedanst�ende graf. Bilden nedan visar fuktintr�ngning ( kurva nr 2) i en skarvmuff 257 meter fr�n den plats d�r kabelradarn �r monterad. Kurva nr 3 visar ett avbrott p� larmtr�den 577 m fr�n kabelradarenheten. Den r�da kurvgrafen visar en felfri larmtr�d med tr�dslut efter 1468 meter.
POSformen nedan visar avst�nd, pulshastighet och information om platsen d�r de gr�na och bl� mark�rerna i grafen ovan lagts in. Locateformen visar n�r en vald kurva �r insamlad.


N�gra data
: Isolationsresistans: 1 kohm ........... 50 Mohm
Kapacitans: 2000 pF ......... 1 �F Batteriverkan: - 0.5 volt���.+ 0.5 volt Pulsekometerkurva: uppl�sning 1 ns Teoretisk max.l�ngd p� larmtr�d 65/2 �s Praktisk l�ngd p� larmtr�d: 3000-3500 m
Kommunikation: Seriell kommunikation p� 2-tr�d alt. RS232. Westermo modem f�r datakommunikation via koppar- / optokabel eller fast telefonlinje. Siemens modul M20 eller motsvarande vid GSM-kommunikation.
Str�mf�rs�rjning:
Transformator Prim.: 230 VAC. Sek.: 12 - 24 VDC, 10 - 18 VAC ( 200 mA ) Kapsling: EMC-skyddad plastkapsling som uppfyller de nyaste europeiska best�mmelserna g�llande elektromagnetisk kompabilitet.

Dimensioner: 230 x 140 x 95 mm CE - m�rkt.

Föregående sida (sida 3/3)Broschyrblad i PDF-format
(Kräver Adobe Reader, finns att ladda ner på www.adobe.se)