IT-säkerhet


Här hjälper varken koder, kryptering eller brandväggar! 
"Avtappning" av hemlig datalagrad information via exempelvis stuprör, fjärrvärmerör, VVS-rör, elkraftkablage, jordlinor eller på annat sätt kan med lätthet ske i byggnadens källare eller i kvarteret intill.

Passiv spaning
Spanaren får tillgång till den hemliga informationen utan användarens vetskap dvs spaningen sker helt passivt. Ingen påverkan på den avlyssnade utrustningen sker. Här hjälper varken koder, motringning, kryptering eller brandväggar. De professionella tar sig aldrig in i datorlokalerna utan utnyttjar passiv avlyssning på avstånd, som inte kan spåras.

Fotot t h visar en RÖS-skyddad anläggning.

Informationen koncentreras
Datortätheten ökar dramatiskt och för med sig att en mycket stor informationsmängd koncentreras till datornätet.

Konfidentiell information
Det kan vara sekretesskrav från det egna företaget/institutet eller från myndigheten. Datalagen uttrycker klart att känsliga register skall skyddas från spridning. Företaget/institutet ser den sekretessbelagda datalagrade informationen som ett resultat av en investering, respektive en långvarig forskning. Banker, försäkringbolag etc har även skyldighet att inte sprida informationen (banksekretessen och datalagen) om kundernas ekonomiska situation. Sjukvård, socialtjänst och försäkringskassor, där är den datalagrade informationen av medicinsk / social natur och lyder under datalagen om obehörig spridning.

EM-RÖS
Elektromagnetiskt röjande signaler handlar om elektromagnetisk koppling av information från exempelvis ett datorsystem till en avlyssningsanordning.

Mörkertalet
Mörkertalet för "avlyssning" på passiv väg (jmf EM-RÖS) av sekretessbelagd datainformation är sannolikt mycket stor. Anledningen till detta är:
 • Avlyssnaren kan med lätthet införskaffa den enkla och billiga utrustningen.
 • Avlyssningen är svår att upptäcka.
 • Avlyssnarens risk för påföljd är liten.

  Åtgärdspunkter
 • EME hjälper er att erhålla en korrekt IT-systeminstallation och på ett elektromagnetiskt topologiskt sätt optimeras systeminstallationen.
  Under 20-års tid har EME erbjudit svenska företag / institutioner en hög IT-säkerhet och driftsäkerhet samt en bra elmiljö.

  Fotot t h visar en leverans av RÖS-skyddade enheter till försvaret.


  Kontakta oss för ytterligare information!


  EME AB Telefon: 013-213434
  Plöjaregatan 70 Mobil: 070 7190251
  583 33 Linköping Telefax: 013-213434

  Tillbaka till huvudsidan