TELLISTA.TXT - en lista över riktnummer/prefix samt teletaxor för det fasta telenätet
Datum: 980419

Utgåva: 18  (numreras löpande, utgåva 1 utkom 970201)


Följande rubriker finns:

LISTA 1: Samtalskostnader
LISTA 2: Användbara 020- och 0200-nummer
LISTA 3: Diverse prefix (0xxx....), samt kostnad
LISTA 4: Övriga tel.nummer utan riktnummer, samt kostnad
LISTA 5: Riktnummer och ortsnamn

---=========================---#!#---=========================---


LISTA 1: Samtalskostnader
=========================
Öppningsavgift 40 öre tillkommer på alla samtal från AXE-ansluten
telefon när man ringer via Telia, utom till 020 och 0200-nummer.
Samtal från icke-AXE-ansluten telefon till 020 och 0200-nummer
kostar 1 markering per samtal.

Lokalsamtal:  inom eget riktnummerområde
        (Telia från 21 april: även till angränsande riktnummer)
Lokal Plus:  till eget och angränsamde riktnr (enbart Telenordia)
Sverigesamtal: till övriga riktnummer inom landet
Öpp: öppningsavgift per samtal, uppkopplingsavgift

Kostnader i kronor:ören per minut:
----------------------------------

          -----Lokalsamtal-----  ----Sverigesamtal----
Operatör    Öpp vard 08-18 övrig tid  vard 08-18 övrig tid
------------------------------------------------------------------
Telia     0:40  0:23    0:11,5    0:50    0:25
Tele2 -980430 0:40  0:48    0:24     0:48    0:24
Tele2 980501- 0:50  0:20    0:20     0:40    0:20
Tele8     nej  0:46    0:24     0:46    0:24
Tele2001    nej  0:50    0:25     0:50    0:25
Telenordia  0:40  0:23    0:11,5    0:45    0:22,5
Telitel typ 1 nej  0:56    0:56     0:56    0:56
Telitel typ 2 0:40  0:44    0:44     0:44    0:44

Tele2 inför den 1 maj en egen innebörd av lokalsamtal: samtal till
riktnummer där de 2 första siffrorna är samma som det man ringer från.
Det innebär följande taxeområden; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09.


Kolla din teleräkning hos Telia:
https://telemat.telia.com

Prisinfo mm. finner du på dessa web-sidor:
http://www.telia.se/kasper/tele/samtpris.html
http://www.tele2.se
http://www.tele8.se
http://www.telenordia.se
http://www.telitel.se


[ Gå till: Början av filen LISTA 1 LISTA 3 LISTA 4 LISTA 5 Slutet av filen ]

LISTA 2: Användbara 020- och 0200-nummer
========================================
Kriterier för införande: Av allmänt intresse, och beskrivningen
ska rymmas på en rad. Numret ska gälla för hela Sverige.
Tipsa gärna!

Bokstäverna P eller D efter telefonnumret betyder:
P=person betjänar dig, D=dator/via knapptelefon,
*=numret går även ringa från mobiltelefon.
Datumet är när det senast verifierades att numret finns kvar.

Tel-nr:  P/D: Datum: Vad:
---------- -- ------ ------------------------------------------------
020-232220 P* 980226 Posten kundtjänst, företag
020-232221 P* 980226 Posten kundtjänst, privatpersoner
020-234526 D 980226 Telia, mottagaren betalar
020-332211 P* 980226 Posten, postnummerupplysningar, EJ dygnet runt
020-370000 D* 980226 Telia, hämtfax, info om mobila teletjänster
020-411000 D* 980226 Telia, kolla din teleräkning, autom. kundtjänst
020-442211 D* 980419 Telia, kolla din teleräkning, fast telefon
020-611611 D* 980226 Posten, kolla om ditt postpaket levererats
020-775880 D* 980226 Telias "Bilagan" uppläst per telefon
020-910036 P* 980226 Telia Infomedia, ändring av kataloguppg., e-post
0200-280280 D 980226 Gratistel. AB, accessnummer gratissamtal
0200-333435 P* 980226 Telitel
0200-388388 P* 980226 Tele8 kundtjänst
0200-870087 P* 980226 Telenordia
0200-899510 P* 980226 Tele 2001


[ Gå till: Början av filen LISTA 1 LISTA 2 LISTA 4 LISTA 5 Slutet av filen ]

LISTA 3: Diverse prefix
=======================
007  nätprefix Tele2
0082 nätprefix Telegate AB (Telecom Finland)
0083 nätprefix Telitel
0085 nätprefix RSL-Com
0087 nätprefix Telenordia
0088 nätprefix Tele8
0089 nätprefix Tele2001
009  internationellt prefix Telia
010- NMT Telia mobiltelefon
020- Telia frisamtal (gratis från AXE, 1 markering från ickeAXE) 
0200- Tele2 frisamtal (gratis från AXE, 1 markering från ickeAXE???) 
070-1 Telia Persona (under avveckling, ersatt av 0751)
070-2 Telia personliga teletjänster
070-3 GSM Telia mobiltelefon
070-4 GSM Comviq mobiltelefon
070-5 GSM Telia mobiltelefon
070-6 GSM Telia mobiltelefon
070-7 GSM Comviq mobiltelefon
070-8 GSM Europolitan mobiltelefon
070-9 GSM Europolitan mobiltelefon

Vissa 071... och 072... -nummer går endast ringa från AXE
0711-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 3:50 per minut
0712-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 4:55 per minut
0713-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 6:20 per minut
0714-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 8:65 per minut
0715-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 9:60 per minut
0716-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 15:70 per minut
0717-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 25:- per minut
07181-xxxx  Telia betalsamtal (massanrop), kostar 0:60 per samtal
07182-xxxx  Telia betalsamtal (massanrop), kostar 3:60 per samtal
07183-xxxx  Telia betalsamtal (massanrop), kostar 9:90 per samtal
07188-xxxx  Telia betalsamtal, kostar 4:55 per minut
0719-31xxxx Telia betalsamtal, kostar 5:- per samtal
0719-32xxxx Telia betalsamtal, kostar 10:- per samtal
0719-33xxxx Telia betalsamtal, kostar 20:- per samtal
0719-34xxxx Telia betalsamtal, kostar 25:- per samtal
0719-35xxxx Telia betalsamtal, kostar 50:- per samtal
0719-36xxxx Telia betalsamtal, kostar 75:- per samtal
0721-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 3:50 per minut
0722-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 4:55 per minut
0723-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 6:20 per minut
0724-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 8:65 per minut
0725-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 12:35 per minut
0726-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 15:70 per minut
0727-xxxxx  Telia betalsamtal, kostar 19:20 per minut
0729-31xxxx Telia betalsamtal, kostar 5:- per samtal
0729-32xxxx Telia betalsamtal, kostar 10:- per samtal
0729-33xxxx Telia betalsamtal, kostar 20:- per samtal
0729-34xxxx Telia betalsamtal, kostar 25:- per samtal
0729-35xxxx Telia betalsamtal, kostar 50:- per samtal
0729-36xxxx Telia betalsamtal, kostar 75:- per samtal
0729-37xxxx Telia betalsamtal, kostar 100:- per samtal
0729-38xxxx Telia betalsamtal, kostar 125:- per samtal
0729-39xxxx Telia betalsamtal, kostar 150:- per samtal
074x- Personsökare 
0746- Personsökare, kostar 63 öre per samtal
0751- Telia Persona
0900- Telia 900 betalsamtal (informationstjänster)
0939- Telia 900 betalsamtal (underhållning, tävlingar)
0944- Telia 900 betalsamtal (kontaktannonser, mm)
   ovanstående 09xx -nummer kostar mellan 1:70 -- 30:- per minut


[ Gå till: Början av filen LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 5 Slutet av filen ]

LISTA 4: Övriga tel.nummer utan riktnummer
==========================================
112  nya larmnumret (SOS Alarm), alltid gratis att ringa.
90xxx nummer som börjar på 90 och slås utan riktnummer före:
   Fröken Ur 90510 kostar 35 öre per samtal, övriga är gratis
   (från ickeAXE kostar samtliga 90-nr 1 markering per samtal,
   dvs. 30 öre).


[ Gå till: Början av filen LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 Slutet av filen ]

LISTA 5: Riktnummer och ortsnamn
================================
Telia återinför den 21 april den äldre betydelsen av lokalsamtal.
Det innebär att för samtal inom eget riktnummer och till de riktnummer
som geografiskt gränsar till det egna riktnumret gäller Lokal-
samtalstaxa, alltså "L:" -raderna i denna tabell.

Tele2 inför den 1 maj en egen innebörd av lokalsamtal: samtal till
riktnummer där de 2 första siffrorna är samma som det man ringer från.
Det innebär följande taxeområden; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09.

Förklaring:
L: visar till vilka riktnummer som lokalsamtalstaxa gäller,
  den taxan gäller även inom eget riktnummerområde.
R: visar till vilka riktnummer som regiontaxa gäller (ingen
  operatör använder fn. regiontaxa).

Det finns totalt 265 riktnummerområden.

011 Norrköping
   L:0120,0122,0125,013,0150,0151,0155
   R:0123,0141,0142,0156,0157,0157,0158,016,019,0493,0494,0498,0582
0120 Åtvidaberg
   L:011,0121,0123,013,0490,0493,0494
   R:0122,0125,0140,0141,0142,0150,0151,0155,0492,0498
0121 Söderköping
   L:011,0120,0123,0125,0498
   R:0122,013,0150,0151,0155,0493,0494
0122 Finspång
   L:011,013,0141,0150,0151,0582
   R:0120,0121,0125,0142,0142,0143,0155,019,0494,0583,0584,0585
0123 Valdemarsvik
   L:0120,0121,0493,0498
   R:011,0125,013,0490,0492,0494
0125 Vikbolandet
   L:011,0121,0155,0498
   R:0120,0122,0123,013,0150,0151,0156,0157,0158
013 Linköping
   L:011,0120,0122,0141,0142,0494
   R:0121,0123,0125,0140,0143,0144,0150,0151,0155,0492,0493,0582,0583
0140 Tranås
   L:0142,0144,036,0380,0381,0390,0492,0494
   R:0120,013,0141,0143,0321,0382,0383,0392,0393,0490,0491,0493,0495
   R:0496,0502
0141 Motala
   L:0122,013,0142,0143,0582,0583
   R:011,0120,0140,0144,0151,019,0494,0505,0584,0585
0142 Mjölby-Skänninge-Boxholm
   L:013,0140,0141,0143,0144,0494
   R:011,0120,0122,036,0380,0381,0390,0492,0493,0582,0583
0143 Vadstena
   L:0141,0142,0144
   R:0122,013,0140,0390,0494,0582,0583
0144 Ödeshög
   L:0140,0142,0143,0144,0390
   R:013,0141,036,0380,0381,0492,0494
0150 Katrineholm
   L:011,0122,0151,0155,0157,0157,016,0581
   R:0120,0121,0125,013,0152,0156,0158,0159,019,019,021,0220,0220,0227
   R:0582,0589
0151 Vingåker
   L:011,0122,0150,019,0582
   R:0120,0121,0125,013,0141,0155,0157,016,0581,0583,0584,0585,0586
   R:0586,0587,0589
0152 Strängnäs
   L:0157,0159,016,0171,08
   R:0150,0155,0156,0158,018,021,0220,0224,0227,0589
0155 Nyköping-Oxelösund
   L:011,0125,0150,0156,0157,0158,08
   R:0120,0121,0122,013,0151,0152,0159,016,016,0498
0156 Trosa-Vagnhärad
   L:0155,0158,08
   R:011,0125,0150,0152,0157,0159
0157 Flen-Malmköping
   L:0150,0152,0155,0158,0159,016,08
   R:011,0125,0151,0156,0171,021,0220,0220,0227,0589
0158 Gnesta
   L:0155,0156,0157,0159,08
   R:011,0125,0150,0152,016
0159 Mariefred
   L:0152,0157,0158,08
   R:0150,0155,0156,016,0171
016 Eskilstuna-Torshälla
   L:0150,0152,0157,021,0220,0227,0589
   R:011,0151,0155,0158,0159,0171,019,0221,0222,0223,0224,0581,08
0171 Enköping
   L:0152,018,021,0224,08
   R:0174,0157,0159,016,0175,0176,0220,0223,0226,0263,0291,0292,0293
   R:0295
0173 Öregrund-Östhammar
   L:0174,0175,0294,0295,0295
   R:0176,018,026,0293,08
0174 Alunda
   L:0173,0175,018,0295,08
   R:0171,0176,0224,02920293,0294
0175 Hallstavik-Limbo
   L:0173,0174,0176,08
   R:0171,018,0294,0295
0176 Norrtälje
   L:0175,08
   R:0171,0173,0174,018
018 Uppsala
   L:0171,0174,0224,0292,0293,0295,08
   R:0152,0173,0175,0176,021,0220,0223,0226,026,0291,0294
019 Örebro-Kumla
   L:0151,0581,0582,0585,0586,0587,0589
   R:011,0141,0150,016,0122,0221,0222,0227,0240,0550,0551,0580,0583
   R:0584,0590,0591
021 Västerås
   L:016,0171,0220,0224
   R:0150,0152,0157,018,0221,0222,0223,0226,0227,0291,0292,0589,08
0220 Hallstahammar-Surahammar
   L:016,021,0220,0221,0222,0223,0224,0227
   R:0150,0152,0157,0171,018,0225,0226,0240,0291,0292,0581,0589
0221 Köping
   L:0220,0222,0227,0589
   R:016,019,021,0223,0224,0240,0580,0587
0222 Skinnskatteberg
   L:0220,0221,0223,0240,0581
   R:016,019,021,0224,0225,0226,0227,0241,0243,0281,0580,0587,0589,0591
0223 Fagersta-Norberg
   L:0220,0222,0224,0225,0226,0240
   R:016,0171,018,0221,0227,023,0241,0243,0246,0290,0291,0292,0580,0581
   R:0591
0224 Sala-Heby
   L:0171,018,0220,0223,0226,0291,0292
   R:0152,016,0174,0221,0222,0225,0227,0240,026,0290,0293,0295,08
0225 Hedemora-Säter
   L:0223,0223,0226,0226,023,0240,0243,0290
   R:0220,0222,0224,0241,0246,0247,0248,026,0271,0278,0281,0291,0292
   R:0297,0297,0580,0581,0591,0591
0226 Avesta-Krylbo
   L:0223,0224,0225,0290,0291,0292
   R:0171,018,021,0220,0222,023,0240,0240,0243,0246,026,0293,0297
0227 Kungsör
   L:016,0220,0221,0589
   R:0150,0152,0157,019,021,0222,0223,0224,0581
023 Falun
   L:0225,0241,0243,0246,0247,0248,0290
   R:0223,0226,0240,0250,0258,026,0271,0278,0280,0281,0291,0297
0240 Ludvika-Smedjebacken
   L:0222,0223,0225,0226,0241,0243,0281,0580,0581,0591
   R:019,0220,0221,0224,0227,023,0246,0247,0280,0290,0291,0550,0563
   R:0586,0587,0590,0598
0241 Gagnef-Floda
   L:023,0240,0243,0247,0281
   R:0222,0223,0223,0225,0225,0246,0246,0248,0250,0280,0563,0563,0580
   R:0581,0590,0591
0243 Borlänge
   L:0225,023,0240,0241,0247
   R:0222,0223,0223,0226,0226,0246,0248,0250,0280,0281,0290,0290,0580
   R:0581,0591,0591
0246 Svärdsjö-Enviken
   L:0225,0225,023,0248,0271,0278,0290,0290,0297
   R:0223,0223,0226,0226,0240,0241,0243,0247,0247,0250,0258,026,0270
   R:0291,0291,0650,0651,0653,0657
0247 Leksand-Insjön
   L:023,0241,0243,0248,0250,0280,0281
   R:0225,0240,0240,0246,0246,0251,0253,0258,0271,0290,0290,0563,0563
   R:0564,0590,0591,0591,0657,0680
0248 Rättvik
   L:023,0246,0247,0250,0258,0271
   R:0225,0225,0241,0243,0251,0278,0280,0281,0290,0290,0297,0297,0651
   R:0657,0680
0250 Mora-Orsa
   L:0247,0248,0251,0258,0271,0280,0657,0680
   R:023,0241,0241,0243,0246,0246,0253,0253,0278,0281,0563,0563,0564
   R:0651,0682,0684,0690
0251 Älvdalen
   L:0250,0253,0280,0680
   R:0247,0248,0258,0271,0281,0563,0563,0564,0651,0657,0682,0684,0684
   R:0690
0253 Idre-Särna
   L:0251,0280,0680,0684
   R:0247,0250,0281,0563,0563,0564,0651,0657,0682,0687,0690
0258 Furudal
   L:0248,0250,0271
   R:023,0246,0246,0247,0251,0278,0280,0651,0657,0680
026 Gävle
   L:0290,0291,0293,0294,0297
   R:0173,018,0224,0225,0226,023,0246,0270,0278,0292,0295
0270 Söderhamn
   L:0278,0297,0650
   R:0246,026,0271,0290,0651,0652,0653
0271 Alfta-Edsbyn
   L:0246,0248,0250,0258,0278,0651,0657
   R:0225,023,0247,0251,0270,0280,0290,0297,0650,0653,0680,0690,0691
0278 Bollnäs
   L:0246,0270,0271,0297,0650,0651,0653
   R:0225,023,0248,0250,0258,026,0290,0652,0657,0680,0690,0691
0280 Malung
   L:0247,0250,0251,0253,0253,0281,0563,0563,0564
   R:023,0240,0240,0241,0241,0243,0248,0258,0271,0552,0553,0560,0565
   R:0590,0591,0657,0680,0684,0684
0281 Vansbro
   L:0240,0241,0247,0280,0563,0590,0591
   R:0222,0223,0223,0225,023,0243,0248,0250,0251,0253,0550,0552,0553
   R:0560,0564,0565,0580,0581,0586,0586,0587
0290 Hofors-Storvik
   L:0225,0226,023,0246,026,0290,0291,0297
   R:0223,0224,0240,0243,0247,0248,0270,0271,0278,0292,0293,0294
0291 Hedesunda-Österfärnebo
   L:0224,0226,026,0290,0291,0292,0293
   R:0171,018,021,0220,0223,0225,023,0246,0294,0295,0297
0292 Tärnsjö-Östervåla
   L:018,0224,0226,0291,0293
   R:0171,0174,021,0220,0223,0225,026,0290,0294,0295,08
0293 Tierp-Söderfors
   L:018,0295,026,0291,0292,0294,0295
   R:0171,0173,0174,0224,0226,0290,0297,08
0294 Karlsholmsbruk-Skärplinge
   L:0173,026,0293,0295
   R:0174,0175,018,0290,0291,0292,0297
0295 Örbyhus-Dannemora
   L:0173,0174,018,0293,0294
   R:0171,0175,0224,026,0291,0292,08
0297 Ockelbo-Hamrånge
   L:0246,026,0270,0278,0290
   R:0225,0226,023,0248,0258,0271,0291,0293,0294,0650,0651,0653
0300 Kungsbacka
   L:0301,031,0320,0340
   R:0302,0303,0322,0325,033,0346
0301 Hindås
   L:0300,0302,031,0320,0322,033
   R:0303,0321,0325,0340,0346,0512,0513,0514,0520
0302 Lerum
   L:0301,0303,031,0322
   R:0300,0304,0320,033,0512,0513,0514,0520,0522
0303 Kungälv
   L:0302,0304,031,0322,0520,0522
   R:0300,0301,033,0512,0513,0514,0521,0523,0524,0528
0304 Orust-Tjörn
   L:0303,0522,0523
   R:0302,031,0322,0520,0521,0524,0525,0528
031 Göteborg
   L:0300,0301,0302,0303
   R:0304,0320,0322,033,0340,0520,0522
0320 Kinna
   L:0300,0301,0320,0325,033,0340,0346
   R:0302,031,0321,0322,0345,035,0370,0371,0513
0321 Ulricehamn
   L:033,036,0370,0392,0393,0513,0515
   R:0140,0301,0320,0322,0346,0371,0372,0380,0382,0390,0472,0500,0502
   R:0511,0512
0322 Alingsås-Vårgårda
   L:0301,0302,0303,033,0512,0513,0514,0520
   R:0300,0304,031,0320,0321,0325,0510,0511,0515,0521,0522
0325 Svenljunga-Tranemo
   L:0320,0321,033,0346,0370,0371
   R:0300,0301,0322,0340,0345,035,036,0372,0382,0392,0393,0472,0513
   R:0515
033 Borås
   L:0301,0320,0321,0322,0325,0513
   R:0300,0302,0303,031,0340,0346,036,0370,0371,0392,0393,0512,0514
   R:0515,0520
0340 Varberg
   L:0300,0320,0340,0346
   R:0301,031,0325,033,0345,035,0371
0345 Hyltebruk-Torup
   L:0346,035,0371
   R:0320,0325,0340,0370,0372,0430,0433
0346 Falkenberg
   L:0320,0325,0340,0345,035,0371
   R:0300,0301,0321,033,0370,0372,0430,0433
035 Halmstad
   L:0345,0346,0371,0372,0430,0433
   R:0320,0325,0340,0370,0431,0435,0451,0472,0476,0479
036 Jönköping-Huskvarna
   L:0140,0321,0380,0390,0392,0393,0502,0503
   R:0142,0144,0325,033,0370,0381,0382,0383,0492,0494,0500,0513,0515
0370 Värnamo
   L:0321,0325,0371,0372,0382,0393,0472
   R:0320,033,0345,0346,035,036,0380,0383,0392,0433,0470,0474,0476,0513
   R:0515
0371 Gislaved-Anderstorp
   L:0325,0345,0346,035,0370,0372,0393
   R:0320,0321,033,0340,0382,0430,0433,0472,0476
0372 Ljungby
   L:035,0370,0371,0433,0472,0476
   R:0321,0325,0345,0346,0382,0393,0430,0435,0451,0459,0470,0474,0479
0380 Nässjö
   L:0140,036,0381,0382,0383,0390,0393
   R:0142,0144,0321,0370,0392,0472,0474,0492,0494,0495,0496,0502
0381 Eksjö
   L:0140,0380,0383,0390,0492,0496
   R:0142,0144,036,0382,0393,0472,0474,0490,0491,0493,0494,0495
0382 Sävsjö
   L:0370,0380,0383,0393,0472
   R:0140,0321,0325,036,0371,0372,0381,0470,0474,0476,0495,0496
0383 Vetlanda
   L:0380,0381,0382,0472,0474,0495,0496
   R:0140,036,0370,0372,0393,0470,0476,0478,0481,0491,0492
0390 Gränna
   L:0140,0144,036,0380
   R:0142,0143,0321,0381,0392,0393,0492,0494,0502
0392 Mullsjö
   L:0321,036,0502,0515
   R:0140,0325,033,0370,0380,0390,0393,0500,0503,0511,0512,0513
0393 Vaggeryd
   L:0321,036,0370,0371,0380,0382
   R:0140,0325,033,0372,0381,0383,0390,0392,0472,0502,0513,0515
040 Malmö
   L:0410,0411,046
   R:0413,0414,0415,0416,0417,0418
0410 Trelleborg
   L:040,0411
   R:0413,0414,0416,0417,046
0411 Ystad
   L:040,0410,0414,0416,0417,046
   R:0413,0415,0418,044
0413 Eslöv-Höör
   L:0415,0418,0435,0451,046
   R:040,0410,0411,0416,0417,042,0430,0431,0433,044,0479
0414 Simrishamn
   L:040,0410,0414,0416,0417,046
   R:0413,0415,0418,044
0415 Hörby
   L:0413,0416,0417,044,0451,046
   R:040,0411,0414,0418,0433,0435,0454,0456,0479
0416 Sjöbo
   L:0411,0415,0417,046
   R:040,0410,0413,0414,0418,044,0451
0417 Tomelilla
   L:0411,0414,0415,0416,044
   R:040,0410,0413,0451,0454,0456,046,0479
0418 Landskrona-Svalöv
   L:0413,042,0435,046
   R:040,0415,0416,0430,0431,0433,0451
042 Helsingborg-Höganäs
   L:0418,0431,0435
   R:0413,0430,0433,0451,046
0430 Laholm
   L:035,0431,0433,0435
   R:0345,0346,0371,0372,0413,0418,042,0451,0476,0479
0431 Ängelholm-Båstad
   L:042,0430,0435
   R:035,0413,0418,0433,0451
0433 Markaryd-Strömnäsbruk
   L:035,0372,0430,0435,0451,0476,0479
   R:0345,0346,0370,0371,0413,0415,0418,042,0431,044,0454,0459,0470
   R:0472
0435 Klippan-Perstorp
   L:0413,0418,042,0430,0431,0433,0451
   R:035,0372,0415,044,046,0476,0479
044 Kristianstad
   L:0414,0417,0451,0454,0456,0479
   R:0411,0413,0416,0433,0435,0457,0459,046,0476
0451 Hässleholm
   L:0413,0415,0433,0435,044,0479
   R:035,0372,0414,0416,0417,0418,042,0430,0431,0454,0456,0459,046,0476
0454 Karlshamn-Olofström
   L:044,0456,0457,0459,0479
   R:0414,0415,0417,0433,0451,0455,0470,0476,0477
0455 Karlskrona
   L:0457,0471,0477,0486
   R:0454,0459,0470,0478,0480,0481,0485
0456 Sölvesborg-Bromölla
   L:044,0454
   R:0414,0415,0417,0451,0457,0459,0479
0457 Ronneby
   L:0454,0455,0459,0477
   R:044,0456,0470,0471,0476,0478,0479,0486
0459 Ryd
   L:0454,0457,0470,0476,0477,0479
   R:0372,0433,044,0451,0455,0456,0471,0472,0474,0478
046 Lund
   L:040,0411,0413,0415,0416,0418,046
   R:0410,0414,0417,042,0435,044,0451
0470 Växjö
   L:0459,0472,0474,0476,0477,0478
   R:0370,0372,0382,0383,0433,0454,0455,0457,0471,0479,0481,0495
0471 Emmaboda
   L:0455,0477,0478,0480,0481,0486
   R:0457,0459,0470,0474,0485,0491,0495,0499
0472 Alvesta-Rydaholm
   L:0370,0372,0382,0383,0470,0474,0476
   R:0321,0325,035,0371,0380,0381,0393,0433,0459,0477,0478,0479,0481
   R:0495,0496
0474 Åseda-Lenhovda
   L:0382,0383,0470,0472,0478,0481
   R:0370,0372,0380,0381,0393,0459,0471,0476,0477,0480,0491,0495,0496
   R:0499
0476 Älmhult
   L:0372,0433,0459,0470,0472,0479
   R:035,0370,0371,0382,0430,0435,044,0451,0454,0457,0474,0477,0478
0477 Tingsryd
   L:0455,0457,0459,0470,0471,0478
   R:0454,0472,0474,0476,0479,0480,0481,0486
0478 Lessebo
   L:0470,0471,0474,0477,0481
   R:0382,0383,0455,0457,0459,0472,0476,0480,0486,0491,0495,0499
0479 Osby
   L:0433,044,0451,0454,0459,0476,0479
   R:035,0372,0413,0414,0415,0417,0430,0435,0456,0457,0470,0472,0477
0480 Kalmar
   L:0471,0481,0485,0486,0499
   R:0455,0474,0477,0478,0491,0495,0498
0481 Nybro
   L:0471,0474,0478,0480,0491,0495,0499
   R:0382,0383,0455,0470,0472,0477,0485,0486,0490,0492,0496,0498
0485 Öland
   L:0480,0486,0491,0498,0499
   R:0455,0471,0481,0490,0492,0495
0486 Torsås
   L:0455,0471,0480,0485
   R:0457,0477,0478,0481,0499
0490 Västervik
   L:0120,0491,0492,0493,0498
   R:0123,0140,0381,0481,0485,0494,0495,0496,0499
0491 Oskarshamn-Högsby
   L:0481,0485,0490,0492,0495,0498,0499
   R:0140,0381,0383,0471,0474,0478,0480,0493,0494,0496
0492 Vimmerby
   L:0140,0381,0490,0491,0493,0494,0495,0496
   R:0120,0123,013,0142,0144,036,0380,0383,0390,0474,0481,0485,0498
   R:0499
0493 Gamleby
   L:0120,0123,0490,0492,0494,0498
   R:011,0121,013,0140,0142,0381,0491,0495,0496
0494 Kisa
   L:0142,0493,013,0142,0140,0492,0120
   R:011,0121,0122,0141,0143,0144,036,0380,0381,0390,0490,0491,0495
   R:0496,0498
0495 Hultsfred-Virserum
   L:0383,0474,0481,0491,0492,0496
   R:0140,0380,0381,0382,0470,0471,0472,0478,0480,0485,0490,0493,0494
   R:0498,0499
0496 Mariannelund
   L:0381,0383,0492,0495
   R:0140,0380,0382,0472,0474,0481,0490,0491,0493,0494
0498 Gotland
   L:0121,0123,0125,0485,0490,0491,0493,0499
   R:011,0120,0155,0480,0481,0492,0494,0495
0499 Mönsterås
   L:0480,0481,0485,0491,0498
   R:0471,0474,0478,0486,0490,0492,0495
0500 Skövde
   L:0501,0502,0503,0504,0506,0511,0515
   R:0144,0321,036,0390,0392,0505,0510,0512,0513,0551,0584
0501 Mariestad
   L:0500,0506,0510,0511
   R:0502,0503,0504,0505,0512,0514,0515,0550,0584,0585,0586
0502 Tidaholm
   L:036,0392,0500,0503,0515
   R:0140,0321,0380,0390,0393,0501,0504,0505,0506,0511,0512,0513
0503 Hjo
   L:036,0500,0502,0504,0505
   R:0392,0501,0506,0511,0515,0583,0584
0504 Tibro
   L:0500,0503,0505,0506
   R:0501,0502,0511,0515,0551,0583,0584,0586,0586
0505 Karlsborg
   L:0503,0504,0506,0583,0584
   R:0141,0500,0501,0502,0551,0582,0585
0506 Töreboda-Hova
   L:0500,0501,0504,0505,0551,0584,0586
   R:0502,0503,0510,0511,0515,0550,0582,0583,0585
0510 Lidköping
   L:0501,0511,0512,0514
   R:0322,0500,0506,0506,0513,0515,0520,0521,0532,0533,0551
0511 Skara-Götene
   L:0500,0501,0510,0511,0512,0515
   R:0312,0322,0502,0503,0504,0506,0513,0514,0551
0512 Vara-Nossebro
   L:0322,0510,0511,0513,0514,0515
   R:0301,0302,0303,0321,033,0392,0500,0501,0502,0520,0521
0513 Herrljunga
   L:0321,0322,033,0512,0515
   R:0301,0302,0303,0320,0325,036,0370,0392,0393,0500,0502,0510,0511
   R:0514,0520
0514 Grästorp
   L:0322,0510,0512,0520,0521
   R:0302,0303,033,0501,0511,0513,0515,0522,0528,0530
0515 Falköping
   L:0321,0392,0500,0502,0511,0512,0513
   R:0322,0325,033,036,0370,0393,0501,0503,0504,0506,0510,0514
0520 Trollhättan
   L:0303,0322,0514,0521,0522
   R:0302,0304,031,033,0510,0512,0513,0523,0524,0528,0530
0521 Vänersborg
   L:0514,0520,0522,0528,0530
   R:0303,0304,0322,0510,0512,0512,0523,0524,0531,0532,0534
0522 Uddevalla
   L:0303,0304,0520,0521,0523,0524,0528
   R:0302,031,0322,0514,0525,0530,0534
0523 Lysekil
   L:0304,0522,0524,0525
   R:0303,0520,0521,0526,0528,0534
0524 Munkedal
   L:0523,0525,0534,0530,0528,0522
   R:0304,0526,0573,0531,0530,0521,0520,0303
0525 Grebbestad
   L:0526,0523,0524,0534
   R:0304,0522,0528,0530,0531,0573
0526 Strömstad
   L:0525
   R:0523,0524,0534
0528 Färgelanda
   L:0521,0522,0524,0530,0534
   R:0303,0304,0510,0514,0520,0523,0525,0531,0532,0573
0530 Mellerud
   L:0521,0528,0531,0532,0534
   R:0514,0520,0522,0524,0525,0533,0573
0531 Bengtsfors
   L:0530,0532,0534,0573
   R:0521,0524,0525,0528,0533,0570,0571
0532 Åmål
   L:0530,0531,0533,0573
   R:0521,0528,0534,0555,0570,0571
0533 Säffle
   L:0532,0555,0570,0573
   R:0530,0531,0534,054,0554,0560,0565,0571
0534 Ed
   L:0524,0525,0528,0530,0531,0573
   R:0521,0522,0523,0533,0570,0571
054 Karlstad
   L:0550,0552,0553,0554,0555
   R:0533,0563,0565,0570,0586,0590,0591,0591
0550 Kristinehamn
   L:054,0551,0553,0586,0586,0590,0591
   R:019,019,0240,0281,0501,0506,0506,0552,0554,0555,0563,0563,0580,0584
   R:0585,0585,0587
0551 Gullspång
   L:0501,0506,0506,0550,0584,0586
   R:019,0500,0504,0505,0510,0511,054,0553,0582,0583,0585,0585,0587,0590
   R:0591
0552 Deje
   L:054,0553,0554,0563,0563,0565
   R:0280,0281,0550,0555,0560,0564,0570,0590
0553 Molkom
   L:054,0550,0552,0563,0563,0590
   R:0280,0281,0551,0554,0555,0560,0564,0565,0586,0586,0591,0591
0554 Kil
   L:054,0552,0555,0565,0570
   R:0533,0550,0553,0560,0563,0571,0573,0590
0555 Grums
   L:054,0553,0554,0570
   R:0532,0550,0552,0553,0560,0565,0571,0573
0560 Torsby
   L:0563,0564,0565,0570
   R:0280,0281,0533,0552,0553,0554,0555,0571,0573,0590
0563 Hagfors-Munkfors
   L:0280,0281,0552,0553,0560,0564,0565,0590
   R:0240,0241,0247,0250,0251,0253,054,0550,0554,0570,0586,0591
0564 Sysslebäck
   L:0280,0560,0563
   R:0247,0250,0251,0253,0281,0552,0553,0565,0570,0590
0565 Sunne
   L:0552,0554,0560,0563,0570
   R:0280,0281,054,0553,0555,0564,0571,0573,0590
0570 Arvika
   L:0533,0554,0555,0560,0565,0571,0573
   R:0531,0532,0534,054,0552,0563,0564
0571 Charlottenberg-Åmotfors
   L:0570,0573
   R:0531,0532,0533,0534,0554,0555,0560,0565
0573 Årjäng
   L:0531,0532,0533,0534,0570,0571
   R:0524,0525,0528,0530,0554,0555,0560,0565
0580 Kopparberg
   L:0240,0581,0587,0591
   R:019,0221,0222,0223,0225,0241,0243,0281,0550,0586,0589,0590
0581 Lindesberg
   L:019,0221,0222,0240,0580,0587,0589
   R:0150,0151,016,0220,0223,0225,0227,0241,0243,0281,0582,0585,0586
   R:0591
0582 Hallsberg
   L:0122,0141,0151,019,0583,0584,0585
   R:011,013,0142,0143,0150,0505,0506,0551,0581,0586,0587,0589
0583 Askersund
   L:0141,0505,0582,0584
   R:0122,013,0142,0143,0151,019,0503,0504,0506,0551,0585,0586
0584 Laxå
   L:0505,0506,0551,0582,0583,0585,0586
   R:0122,0141,0151,019,0500,0501,0503,0504,0550,0587,0590,0591
0585 Fjugesta-Svartå
   L:019,0582,0584,0585,0586
   R:0122,0141,0151,0505,0506,0550,0551,0581,0583,0587,0589,0590,0591
0586 Karlskoga-Degerfors
   L:019,0506,0550,0551,0584,0585,0587,0590,0591
   R:0151,0240,0281,0500,0501,0504,0505,054,0553,0563,0580,0581,0582
   R:0583,0589
0587 Nora
   L:019,0580,0581,0586,0591
   R:0151,0221,0222,0240,0281,0550,0551,0582,0584,0585,0589,0590
0589 Arboga
   L:016,019,0221,0227,0581
   R:0150,0151,0152,0157,021,0220,0222,0240,0580,0582,0585,0586,0587
0590 Filipstad
   L:0281,0550,0553,0563,0586,0591
   R:019,019,0240,0241,0247,0280,054,0551,0552,0560,0564,0565,0580,0584
   R:0585,0585,0587
0591 Hällefors-Grythyttan
   L:0240,0281,0550,0580,0586,0587,0590
   R:019,0222,0223,0225,0241,0243,0247,0280,054,0551,0553,0563,0581
   R:0584,0585
060 Sundsvall-Timrå
   L:0611,0652,0691,0692
   R:0612,0613,0620,0650,0651,0653,0690,0693,0696
0611 Härnösand
   L:060,0612,0613,0620,0692
   R:0622,0623,0652,0660,0661,0691,0696
0612 Kramfors
   L:0611,0613,0620,0660,0661
   R:060,0621,0622,0623,0662,0663,0692,0696,0941,0943
0613 Ullånger
   L:0611,0612,0660
   R:060,0620,0661,0662,0663,0692
0620 Sollefteå
   L:0611,0612,0621,0622,0623,0661,0692,0696
   R:060,0613,0624,0644,0660,0662,0670,0690,0691,0693,0695,0941,0943
0621 Junsele
   L:0620,0621,0622,0623,0624,0661,0941,0942
   R:0612,0644,0660,0662,0670,0671,0672,0695,0696,0940,0943,0950
0622 Näsåker
   L:0620,0621,0623,0661
   R:0611,0612,0624,0644,0660,0662,0670,0692,0695,0696,0941,0942,0943
0623 Ramsele
   L:0620,0621,0622,0624,0644,0670,0695,0696
   R:0611,0612,063,0642,0645,0661,0671,0672,0690,0691,0692,0693,0941
   R:0942
0624 Backe
   L:0621,0623,0670,0671,0942
   R:0620,0622,0644,0645,0661,0672,0695,0696,0940,0941
063 Östersund
   L:0640,0642,0643,0687,0693,0695
   R:0623,0644,0645,0647,0682,0684,0690,0691,0696
0640 Krokom
   L:063,0642,0643,0645,0647
   R:0644,0670,0672,0687,0693,0695
0642 Lit
   L:063,0640,0644,0645,0695
   R:0623,0643,0647,0670,0672,0687,0693,0696
0643 Hallen-Oviken
   L:063,0640,0643,0647,0687
   R:0642,0645,0682,0684,0690,0693,0695
0644 Hammerdal
   L:0623,0642,0645,0670,0695
   R:0620,0621,0622,0624,063,0640,0671,0672,0693,0696,0942
0645 Föllinge
   L:0640,0642,0644,0670,0672
   R:0623,0624,063,0643,0647,0671,0695,0940,0942
0647 Åre-Järpen
   L:0640,0643,0687
   R:063,0642,0645,0682,0684,0690,0693
0650 Hudiksvall
   L:0270,0278,0652,0653
   R:0246,0271,0297,060,0651,0691
0651 Ljusdal
   L:0271,0278,0651,0653,0657,0680,0690,0691
   R:0246,0248,0250,0251,0253,0258,0270,0297,060,0650,0652,0682,0684
   R:0687,0692,0693,0696
0652 Bergsjö
   L:060,0650,0653,0691
   R:0270,0278,0611,0651,0690,0692,0693,0696
0653 Delsbo
   L:0278,0650,0651,0652,0691
   R:0246,0270,0271,0297,060,0657,0680,0690,0692,0693,0696
0657 Los
   L:0250,0258,0271,0651,0680
   R:0246,0247,0248,0251,0253,0278,0280,0653,0682,0684,0690,0691
0660 Örnsköldsvik
   L:0612,0613,0661,0662,0663
   R:0611,0620,0621,0622,0930,0941,0943
0661 Bredbyn
   L:0612,0620,0621,0622,0660,0662,0941,0943
   R:0611,0613,0623,0624,0663,0692,0696,0930,0932,0940,0942,0950
0662 Björna
   L:0660,0661,0663,0930,0941,0943
   R:0612,0613,0620,0621,0622,090,0932,0935,0940,0942,0950
0663 Husum
   L:0660,0662,0930
   R:0612,0613,0661,090,0932,0935,0941,0943
0670 Strömsund
   L:0623,0624,0644,0645,0670,0671,0672,0942
   R:0620,0621,0622,0640,0642,0695,0941
0671 Hoting
   L:0624,0670,0942
   R:0621,0623,0644,0645,0672,0940,0941
0672 Gäddede
   L:0645,0670,0672,0940,0942
   R:0623,0624,0640,0642,0644,0671,0941,0950,0951,0954
0680 Sveg
   L:0250,0251,0253,0651,0657,0682,0684,0690
   R:0247,0248,0258,0271,0278,0280,0653,0687,0691,0693,0696
0682 Rätan
   L:0680,0684,0687,0690
   R:0250,0251,0253,063,0643,0647,0651,0657,0691,0693,0696
0684 Hede-Funäsdalen
   L:0253,0680,0682,0687
   R:0250,0251,0280,063,0643,0647,0651,0657,0690,0693
0687 Svenstavik
   L:063,0643,0647,0682,0684,0690,0693
   R:0253,0640,0642,0651,0680,0691,0695,0696
0690 Ånge
   L:0651,0680,0682,0687,0690,0691,0693,0696
   R:0250,0251,0253,0271,0278,060,0620,0623,063,0643,0647,0652,0653
   R:0657,0684,0692,0695
0691 Torpshammar
   L:060,0651,0652,0653,0690,0692,0693,0696
   R:0271,0278,0611,0620,0623,063,0650,0657,0680,0682,0687,0695
0692 Liden
   L:060,0611,0620,0691,0696
   R:0612,0613,0622,0623,0651,0652,0653,0661,0690,0693,0695
0693 Bräcke-Gällö
   L:063,0687,0690,0691,0695,0696
   R:060,0620,0623,0640,0642,0643,0644,0647,0651,0652,0653,0680,0682
   R:0684,0692
0695 Stugun
   L:0623,063,0642,0644,0693,0696
   R:0620,0621,0622,0624,0640,0643,0645,0670,0687,0690,0691,0692
0696 Hammarstrand
   L:0620,0623,0690,0691,0692,0693,0695
   R:060,0611,0612,0621,0622,0624,063,0642,0644,0651,0652,0653,0661
   R:0680,0682,0687
08  Stockholm
   L:0152,0156,0158,0159,0171,0174,0175,0176,018
   R:0155,0157,016,0173,021,0224,0292,0293,0295
090 Umeå
   L:0930,0933,0934,0935
   R:0662,0663,0913,0914,0915,0918,0932,0943,0950
0910 Skellefteå
   L:0912,0913,0914,0915,0916
   R:0911,0918,0933,0934,0960
0911 Piteå
   L:0912,0916,0920,0929,0960
   R:0910,0915,0918,0921,0924,0928,0952,0953,0961,0971
0912 Byske
   L:0910,0911,0916
   R:0913,0914,0915,0918,0920,0929,0960
0913 Lövånger
   L:0910,0914,0934
   R:090,0912,0915,0916,0933
0914 Burträsk
   L:0910,0913,0915,0933,0934
   R:090,0912,0916,0918,0932,0935,0950
0915 Bastuträsk
   L:0910,0914,0916,0918,0933,0934
   R:090,0911,0912,0913,0932,0935,0950,0953,0960
0916 Jörn
   L:0910,0911,0912,0915,0918,0960
   R:0913,0914,0920,0928,0929,0933,0934,0950,0952,0953,0961,0971
0918 Norsjö
   L:0915,0916,0933,0950,0953,0960
   R:090,0910,0911,0912,0914,0928,0929,0932,0934,0935,0940,0941,0943
   R:0951,0952,0961,0971
0920 Luleå
   L:0911,0921,0924,0929
   R:0912,0916,0923,0925,0926,0928,0960
0921 Boden
   L:0920,0924,0925,0928,0929
   R:0911,0923,0926,0960,0961,0970,0971,0976
0922 Haparanda
   L:0923,0926,0927
   R:0924,0925,0970,0975,0976,0977,0978
0923 Kalix
   L:0922,0924,0926,0927
   R:0920,0921,0925,0928,0970,0975,0976,0977,0978
0924 Råneå
   L:0920,0921,0923,0925,0926,0928
   R:0911,0922,0927,0929,0960,0961,0970,0971,0975,0976,0977,0978
0925 Lakaträsk
   L:0921,0924,0926,0928,0970,0976
   R:0920,0922,0923,0927,0929,0960,0961,0971,0973,0975,0977,0978
   R:0980,0981
0926 Överkalix
   L:0922,0923,0924,0925,0927,0970,0975,0976,0977,0978
   R:0920,0921,0928,0971,0973,0980,0981
0927 Övertorneå
   L:0922,0923,0926,0977,0978
   R:0924,0925,0970,0975,0976,0981
0928 Harads
   L:0921,0924,0925,0929,0960,0961,0971,0976
   R:0911,0916,0918,0920,0923,0926,0952,0953,0954,0970,0973
0929 Älvsbyn
   L:0911,0920,0921,0928,0960
   R:0912,0916,0918,0924,0925,0952,0953,0961,0971,0976
0930 Nordmaling
   L:0662,0663,090,0932,0935,0943
   R:0660,0661,0933,0934,0941,0950
0932 Bjurholm
   L:0930,0933,0935,0943,0950
   R:0661,0662,0663,090,0914,0915,0918,0934,0940,0941,0951,0952,0953
0933 Vindeln
   L:090,0914,0915,0918,0932,0934,0935,0950
   R:0910,0913,0916,0930,0940,0941,0943,0951,0952,0953,0960
0934 Robertsfors
   L:090,0913,0914,0915,0933
   R:0910,0916,0918,0930,0932,0935,0950
0935 Vännäs
   L:090,0930,0932,0933
   R:0662,0663,0914,0915,0918,0934,0943,0950
0940 Vilhelmina
   L:0672,0941,0942,0950,0951,0954
   R:0621,0624,0644,0645,0661,0662,0670,0671,0918,0932,0933,0943,0952
   R:0953,0961
0941 Åsele
   L:0621,0661,0662,0940,0942,0943,0950
   R:0612,0620,0622,0623,0624,0660,0663,0670,0671,0672,0918,0930,0932
   R:0933,0951,0952,0953,0954
0942 Dorotea
   L:0621,0624,0670,0671,0672,0940,0941
   R:0622,0623,0644,0645,0661,0662,0943,0950,0951,0954
0943 Fredrika
   L:0661,0662,0930,0932,0941,0950
   R:0612,0620,0621,0622,0660,0663,090,0918,0933,0935,0940,0942,0951
   R:0952,0953
0950 Lycksele
   L:0918,0932,0933,0940,0941,0943,0951,0952,0953
   R:0621,0661,0662,0672,090,0914,0915,0916,0930,0934,0935,0942,0954
   R:0960,0961
0951 Storuman
   L:0940,0950,0952,0954
   R:0672,0918,0932,0933,0941,0942,0943,0953,0960,0961
0952 Sorsele
   L:0950,0951,0953,0954,0960,0961
   R:0911,0916,0918,0928,0929,0932,0933,0940,0941,0943,0971
0953 Malå
   L:0918,0950,0952,0960
   R:0911,0915,0916,0928,0929,0932,0933,0940,0941,0943,0951,0954,0961
   R:0971
0954 Tärnaby
   L:0940,0951,0952,0961
   R:0670,0672,0928,0941,0942,0950,0953,0960,0971
0960 Arvidsjaur
   L:0911,0916,0918,0928,0929,0952,0953,0961,0971
   R:0910,0912,0915,0920,0921,0924,0925,0933,0950,0951,0954,0970,0973
   R:0973,0976
0961 Arjeplog
   L:0928,0952,0954,0960,0971
   R:0911,0916,0918,0921,0924,0925,0929,0940,0950,0951,0953,0970,0973
   R:0976
0970 Gällivare
   L:0925,0926,0971,0973,0975,0976,0980,0981
   R:0921,0922,923,0924,0927,0928,0960,0961,0977,0978
0971 Jokkmokk
   L:0928,0960,0961,0970,0973,0976
   R:0911,0916,0918,0921,0924,0925,0926,0929,0952,0953,0954,0975,0980
   R:0981
0973 Porjus
   L:0970,0971,0976,0980
   R:0925,0926,0928,0960,0961,0975,0981
0975 Hakkas
   L:0926,0970,0978,0980,0981
   R:0922,0923,0924,0925,0927,0971,0973,0976,0977
0976 Vuollerim
   L:0925,0926,0928,0970,0971,0973
   R:0921,0922,0923,0924,0927,0929,0960,0961,0975,0977,0978,0980,0981
0977 Korpilombolo
   L:0926,0927,0978
   R:0922,0923,0924,0925,0970,0975,0976,0981
0978 Pajala
   L:0926,0927,0975,0977,0981
   R:0922,0923,0924,0925,0970,0976,0980
0980 Kiruna
   L:0970,0973,0975,0981
   R:0925,0926,0971,0976,0978
0981 Vittangi
   L:0970,0975,0978,0980
   R:0925,0926,0927,0971,0973,0976,0977


---=========================---#!#---=========================---


TELLISTA framställs oregelbundet av Michael Cronsten och är tänkt som
en lathund för uppgifter om riktnummerområden, samtalskostnader i det
fasta telenätet, med flera intressanta uppgifter.

Nedanstående filer finns alltid tillgängliga i aktuella versioner på
dessa BBSer: Jamten-TCL,  205/412, 063-133330
       TCL-Haninge,  201/600, 08-50031125
       P.I.X,     203/208, 031-960447 (BBS)
       P.I.X,     203/0,  031-960336 (mailer för freq)

Filnamn:   Tecken: Storlek: Finns på nod: (för download/freq)
------------ ------- -------- ---------------------------------
TELLISTA.ZIP PC8   ca 11 Kb 205/412, 201/600, 203/208, 203/0
TELLISTA.TXT PC8   ca 40 Kb 205/412
TELL-ISO.ZIP ISO   ca 11 Kb 205/412
TELL-ASC.ZIP ASCII  ca 11 Kb 205/412
(Teckenuppsättning: PC8=IBM 437, ISO=Windows mm., ASCII=7-bitars)

TELLISTA finns även på internet http://www.jamt.net
där den kan läsas som textfil, eller laddas hem som zip-filer,
alla 3 teckenuppsättningarna PC8/ISO/ASCII.

Copyright. Denna sammanställning baserar sig på allmänt kända uppgifter
från teleoperatörer och privatpersoner. Den får ej kopieras till eller
publiceras i andra media (tidningar med flera) utan skriftligt tillstånd.
I elektronisk form bör den däremot spridas till alla som vill ha den.

Ingen garanti för att den är korrekt, hör gärna av dig om du upptäcker
fel, via nätbrev eller e-post. Förslag på förbättringar av listan är
också välkomna.

Fidonet: Michael Cronsten, 2:205/412
E-post: [email protected]
[ Gå till: Början av filen LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 LISTA 5 ]