Telekul801 Intressanta Telefonnummer
802 Markeringsätare för den icke-AXE-anslutne
803 Funderingar kring teleanknuta applikationer
804 Telias Kopplingsstationer
805 Använd PLUStjänsterna rätt!
806 Diverse Teletips - Om du vill ringa gratis
807 Ring gratis med Statoilkort
808 Lura de orange telefonautomaterna
809 Telefonkort med tillhörande apparatur-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
             Intressanta Telefonnummer 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
1.0 Sydpolen 
2.0 Telefonautomater 
3.0 Heta linjer 
4.0 Diverse kul nummer 
5.0 0058 
6.0 Utländska 020-79 XX XX 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
1.0 Sydpolen 
 
   Man kan numera ringa från och till Sydpolens enda telefon. Den står på 
forskningstationen Scott Base på Ross Island. Telefonen kopplas via Nya 
Zeeland. Varför inte slå en signal dit, bara som testnummer när du är ute 
och phreakar? Telefonnumret är (från Sverige): 009-64-24099-700 
Teletaxan till Nya Zeeland ligger f.n. på 17.25 kr/min, och borde vara ännu 
högre till självaste Sydpolen, men vem bryr sig? 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
2.0 Telefonautomater 
 
Telefonautomater behöver man ibland telefonnummer till. Man kan 
vidarekoppla dem till användbara nummer med en DTMF-sändare om de är 
anslutna till AXE-PLUS. Folk blir dessutom förvånade om det ringer i en 
telefonautomat. Ring även collect call till dem via 020-234526, eller 
Sverige direkt från utlandet. 
 
           <(Typ, Kod)> 
 
Jönköping: 
 
 036-165089 Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Kort, LVA953) 
 
Uppsala: 
 
 018-537821 St. Olofsgatan          () 
 018-101728 Plantans Elevhem, Klostergatan  () 
 018-152536 H-Centrum            () 
 018-154461 Busstorget #1          () 
 018-154462 Busstorget #2          () 
 018-155506 Busstorget #3          () 
 018-155507 Busstorget #4          () 
 018-152543 Fyrisån #1            () 
 018-510668 Fyrisån #2            () 
 018-126107 Fyristorg            () 
 018-152527 Vaksalatorg           () 
 018-126112 Vaksalagatan           () 
 018-109471 Korsning E4/Råbyleden      () 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
3.0 Heta linjer 
 
Halmstad  : 035-140000 
Söderhamn  : 0270-16680 
Härnösand  : 0611-89000 
Gävle    : 026-100000 
Alingsås 1 : 0322-79000 
Alingsås 2 : 0322-79019 
Gotland   : 0498-278010 
Helsingborg : 042-230000 
Luleå    : 0920-10460 
Uppsala   : 018-111000 
Skövde   : 0500-476900 
Stockholm 1 :  08-6142900 
Stockholm 2 :  08-6746000 
Stockholm 3 :  08-6776000 
Stockholm 4 :  08-6765900 
Trollhättan : 0520-30000 
 
Det är vissa som ser det som en sport att kommunicera via denna typ av 
linjer per modem. Det är otroligt svårt att koppla upp sig. Om man vill 
tala med folk på det vanliga sättet, så kan man knyta intressanta kontakter 
här. 
 
Du kan även låta en kompis ringa till en sån här "telefonpool", och sedan 
ringer du "mottagaren betalar" (020-234526) till den telefonpoolen, och när 
"telefonisten" frågar din vän i telefonpoolen om han vill betala samtalet, 
svarar han naturligtvis ja, då det inte blir han som betalar, utan poolen 
(=Telia). Du ringer nu gratis till poolen. Din kompis betalar dock samtalet 
hemifrån sig till poolen, vilket kan avhjälpas med att han lägger på, och 
samma procedur upprepas även för honom. Detta fungerar bara i de mindre 
städernas Heta Linjer, då de större har flera pooler per nummer. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
4.0 Diverse kul nummer 
 
#55# Betyder "Avbeställ väckning/påminnelse", men har man inte beställt 
   någon sådan, får man meddelandet: "Svaret är NEJ!" 
 
0712-601 27 är numret till RING DIN BLOMMA SWEDEN AB där information om 
   Bögarrankor utlovas. (?) 
 
020-59 99 99 är numret till väldsberömda TENA Inkontinensprodukter som 
   skickar gratisprov till den adress du nämner >:-) 
 
020-77 58 80 är numret till Telias Taltidning, där man gratis får det 
   senaste på den (ur Telias synvinkel sett) officiella fronten. 
   
-------------------------------------------------------------------------- 
5.0 0058 
 
Detta nummer fungerar endast på vissa ställen, ibland får man meddelandet 
"Tillfälligt fel, var god ring senare!", det beror faktiskt också på vilken 
telefon man ringer ifrån. Den egentliga funktionen att när man har slagit 
numret, blir man tillsagd att lägga på luren, och efter några sekunder blir 
man uppringd av sulten, som man kan utföra några test på: 
 
( Info nedan hämtat ur ett fax: "Reparatörstyrd mätning 0058") 
 
{ Ton 0 = Normal kopplingston    } 
{ Ton 1 = Ton varannan sekund    } 
{ Ton 2 = Två toner varannan sekund } 
{ Ton 6 = Normal rington      } 
 
--- 
 
Den första kopplingstonen är enligt följande: 
 
Ton 0 = Inget fel 
Ton 1 = Främmande spänning 
Ton 2 = Isolationsfel 
 
Fler: 
 
--- 
 
Slingresistanstest, slå 11 
 
Ton 0 = OK 
Ton 1 = För hög resistans 
 
--- 
 
Klocktest, halv följd av full spänning, slå 08 
Klocktest, halv spänning,        slå 09 
Klocktest, full spänning,        slå 10 
 
Ton 0 = Klocka OK 
Ton 1 = Klockfel 
 
--- 
 
Isolationstest, AB - 48volt,     slå 00 
Isolationstest, A - B,        slå 01 
Isolationstest, AB - Jord,      slå 02 
Isolationstest, A - B och AB - Jord, slå 03 
 
Ton 6 hörs. Lägg på luren. 
Efter återuppringning: 
 
Ton 0 = OK 
Ton 1 = Låg isolation 
Ton 2 = Dålig isolation 
 
Värdena sätts med SLPLC 
 
--- 
 
Testa av knappsats/fingerskiva 
 
Knappsats, tryck 123456789*0# 
 
Fingerskiva, tag 9 
 
Impulsval, (Fungerar ej) 
 
Ton 0 = OK 
Ton 1 = Fel 
Ton 2 = Fel antal pulser 
 
--- 
 
Test av testutrustning, slå 99 
 
Ton 0 = OK 
 
Du kan även ringa 0058 när du är hemma hos någon av dina vänner. Lägg 
sedan på luren. Sedan ringer det och din vän svarar. Han får en 
kopplingston i örat. Upprepa några ggr. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
6.0 Några 020-79 XX XX nummer i utlandet - Visst är de användbara :) 
 
020 - 79 56 14 Acuson               USA 
020 - 79 56 34 The Adager Corp          USA 
020 - 79 33 65 Agape House International 1    USA 
020 - 79 35 04 Agape House International 2    USA 
020 - 79 22 78 Agape House Japan Helpline     Japan 
020 - 79 37 00 Alcatel 1             USA 
020 - 79 37 01 Alcatel 2             USA 
020 - 79 28 04 Algemene Bank Nederland NV     Singapore 
020 - 79 58 78 Altera Corp            USA 
020 - 79 25 61 American Discount Credit Cards   USA 
020 - 79 38 36 American Golf Tours        USA 
020 - 79 20 79 American Toner Services      USA 
020 - 79 38 71 Ancient City Entertainment     USA 
020 - 79 70 06 Apache Medical Systems       USA 
020 - 79 26 34 Atlantic Properties International USA 
020 - 79 56 72 Atlas Computer Systems       USA 
020 - 79 90 61 Australien Direkt Från Sverige   Australien 
020 - 79 52 15 Aviation & Tourism Intl. (ATI)   Danmark 
020 - 79 56 61 Axon Instruments Inc        USA 
 
020 - 79 35 08 BRI                USA 
020 - 79 36 08 Babbit Electronics         USA 
020 - 79 56 90 Beauty For All Seasons       USA 
020 - 79 55 33 Berendsohn AG           Tyskland 
020 - 79 56 30 Berisford Capital Market      USA 
020 - 79 56 78 Bolivar Aviation          USA 
020 - 79 28 18 Boulevard Hotel 1         Singapore 
020 - 79 28 19 Boulevard Hotel 2         Singapore 
020 - 79 33 94 Bridge Technology Inc       USA 
020 - 79 36 05 Briggs & Stratton Corp.      USA 
020 - 79 52 97 Brock & Michelsen Brilleoptik A/S Danmark 
 
020 - 79 37 29 C & E Tooling           USA 
020 - 79 58 49 CSC Europe Infonet         Belgien 
020 - 79 90 15 Canada Direkt Från Sverige     Canada 
020 - 79 90 56 Chile Direkt Från Sverige     Chile 
020 - 79 51 02 Ciga Hotels Hotel Group      Storbritannien 
020 - 79 25 36 Clifford B Hannay & Son Inc.    USA 
020 - 79 34 70 Commonwealth Associates      USA 
020 - 79 34 78 Conference Call          USA 
020 - 79 52 55 Copenhagen Conference Line     Danmark 
020 - 79 20 18 Cosmos Yachting GMBH        Tyskland 
020 - 79 53 07 Cumulus Center Hotellbokning    Finland 
 
020 - 79 22 22 DC Card Co Ltd           Japan 
020 - 79 35 03 DTS Washington           USA 
020 - 79 90 45 Danmark Direkt Från Sverige    Danmark 
020 - 79 20 23 Desicion Systems Int'l       USA 
020 - 79 56 76 Deep Creek Reality Inc.      USA 
020 - 79 51 08 Dynamic Sales Import/Export Ltd.  Storbritannien 
 
020 - 79 20 04 E-Tel Pty Ltd           Australien 
020 - 79 51 72 Edwardian Hotels          Storbritannien 
020 - 79 55 95 Euro Metall            Tyskland 
020 - 79 55 94 Euro Metall, Regensburg      Tyskland 
020 - 79 56 55 Evergreen International      USA 
020 - 79 27 09 Executive Telecard         Canada 
 
020 - 79 50 03 Fakta Skandinavisk Fakta AB    Norge 
020 - 79 52 24 Fiat Automobiler A/S        Danmark 
020 - 79 52 26 Fiat Auto Sverige AB (FaxNr)    Danmark 
020 - 79 34 35 Fields and Company         USA 
020 - 79 31 64 Financial Times          USA 
020 - 79 93 58 Finland direkt från Sverige    Finland 
020 - 79 53 13 Finn-Tapvei            Finland 
020 - 79 33 42 First Arabian Financial Group Hot. USA 
020 - 79 55 93 Flightcraft Aircraft Spares    Tyskland 
020 - 79 90 33 Frankrike direkt från Sverige   Frankrike 
020 - 79 55 59 Friedrich & Schleiber Farbglas.  Tyskland 
020 - 79 55 86 Friedrich Zettl GMBH        Tyskland 
 
020 - 79 59 56 Genesis Technologies        USA 
020 - 79 55 08 Global res Penta Hotels      Irland 
020 - 79 59 43 Good Vibrations          USA 
020 - 79 56 70 Gulf Components          USA 
020 - 79 53 41 Gunbox OY AB            Finland 
020 - 79 72 55 Guss Florist            USA 
 
020 - 79 29 04 HK Telephone            Hongkong 
020 - 79 51 23 HRI Hotel reservations Internat.  Storbritannien 
020 - 79 59 51 Hawaiian Pacific Resorts Honolulu USA 
020 - 79 59 07 Hawaiian Pacific Resorts Hawaii  USA 
020 - 79 33 02 Health Care Staff Resources    USA 
020 - 79 33 76 Hector G De Largo         USA 
020 - 79 50 65 High Risk Ventures         USA 
020 - 79 98 52 Hongkong direkt från Sverige    Hongkong 
020 - 79 30 09 Hotel Esplanade          Frankrike 
020 - 79 53 61 Hotel Grand Marina         Finland 
020 - 79 53 93 Hotel Ramada Presidentti      Finland 
020 - 79 52 28 Hummel International        Danmark 
020 - 79 51 29 Hyatt Hotels Reservations     Storbritannien 
020 - 79 56 69 Hyclone Laboratories Inc.     USA 
 
020 - 79 55 98 IBM Deutschland GMBH        Tyskland 
020 - 79 20 64 IO Corp.              USA 
020 - 79 55 89 Indag Industriebedarf mbH & Co   Tyskland 
020 - 79 37 35 Intelnet              USA 
020 - 79 51 11 Intercontinental/Forum Hotels   Storbritannien 
020 - 79 38 63 International Resorts!       USA 
020 - 79 90 39 Italien direkt från Sverige    Italien 
 
020 - 79 51 16 J.C.B. International        Storbritannien 
020 - 79 90 81 Japan direkt från Sverige     Japan 
020 - 79 55 29 Jolly Hotels Reservation Center  Tyskland 
 
020 - 79 53 10 K W H Mirka OY AB         Finland 
 
020 - 79 53 64 Lappli-Talot            Finland 
020 - 79 38 06 Lifetime Memory Products      USA 
020 - 79 52 33 Lindberg Optik Design A/S     Danmark 
020 - 79 57 95 Logisoft Europe Bv         Nederländerna 
020 - 79 32 96 The Loki Group           USA 
 
020 - 79 59 22 MCI Call USA (For record purposes) USA 
020 - 79 59 46 Macklanburg Duncan Co       USA 
020 - 79 51 22 Marriott Hotels Hotel Reservation Storbritannien 
020 - 79 32 75 McCartney Property Mgmt      USA 
020 - 79 21 71 Meyer Fireworks          USA 
020 - 79 34 52 Myrth Beach Golf Holiday Inn    USA 
 
020 - 79 57 31 Holland Direkt från Sverige    Holland 
020 - 79 52 56 Nordfrim Otterup          Danmark 
020 - 79 90 47 Norge direkt från Sverige     Norge 
020 - 79 90 64 Nya Zeeland direkt från Sverige  Nya Zeeland 
020 - 79 53 33 Nådendals Hälsobad         Finland 
 
020 - 79 28 93 Oligo               USA 
020 - 79 59 48 Omega World Travel         USA 
020 - 79 20 21 One World Now           USA 
020 - 79 31 12 Oxford House College        England 
 
020 - 79 52 14 PPG Scandinavia A/S Kobenhavn   Danmark 
020 - 79 52 42 Patrick Danmark A/S        Danmark 
020 - 79 55 46 Philips Semiconductors       Tyskland 
020 - 79 93 51 Portugal direkt från Sverige    Portugal 
020 - 79 55 56 Preferred Hotels Resorts W.Wide  Tyskland 
020 - 79 52 70 Principals hotels Copenhagen    Danmark 
020 - 79 71 22 Public Interest Research      USA 
 
020 - 79 51 07 Ramada Hotels Worldwide reervation Irland 
020 - 79 56 04 Reservation Center Inc.      USA 
020 - 79 56 74 Rex Publishing           USA 
020 - 79 71 62 Richard Mosley Real Estate     USA 
020 - 79 26 15 Rivertown trading 1        USA 
020 - 79 26 16 Rivertown trading 2        USA 
020 - 79 26 17 Rivertown trading 3        USA 
020 - 79 36 06 Road Star             USA 
020 - 79 56 93 Robertson Enterprises Inc. J    USA 
020 - 79 32 87 Room Finders            USA 
020 - 79 37 33 Rosenblum Jeffery         USA 
020 - 79 52 02 Royal Classic Hotels Central Res. Danmark 
 
020 - 79 50 00 SRS - Steigenberger Reserv. Serv. Tyskland 
020 - 79 55 04 Sabre Help Desk          Tyskland 
020 - 79 52 32 Sacnas Mondial Assistance 1    Danmark 
020 - 79 52 72 Sacnas Mondial Assistance 2    Danmark 
020 - 79 52 82 Sacnas Mondial Assistance 3    Danmark 
020 - 79 50 18 Sarpsborg Papp A/S (Div. Display) Norge 
020 - 79 33 84 7-11 Tours Inc.          USA 
020 - 79 58 35 Sheraton Worldwide Reservations  USA 
020 - 79 90 65 Singapore Direkt Från Sverige   Singapore 
020 - 79 55 99 Skytours GmbH           Tyskland 
020 - 79 30 08 Societe Des Baines De Mer     Frankrike 
020 - 79 57 03 Sonesto Hotel           Nederländerna 
020 - 79 71 34 Spanien Direkt Från Sverige    Spanien 
020 - 79 51 78 Stakis Hotels           Storbritannien 
020 - 79 35 08 Stanton Corp. Westinghouse     USA 
020 - 79 55 01 Stars And Stripes         Tyskland 
020 - 79 71 28 Steinway & Sons Voice 1      USA 
020 - 79 71 29 Steinway & Sons Voice 2      USA 
020 - 79 51 44 Storbritannien Direkt Från Sverige Storbritannien 
020 - 79 29 61 Summer Camp Australia       Australien 
020 - 79 53 35 Sunex Chemicals OY         Finland 
020 - 79 51 49 Sunlight Electronics 1       USA 
020 - 79 51 59 Sunlight Electronics 2       USA 
020 - 79 34 40 Synergie Resources Corp.      USA 
 
020 - 79 59 88 Teleconnect/Telecom        USA 
020 - 79 56 97 Telenex Corporation        USA 
020 - 79 33 35 Tennesse Mat Co Inc        USA 
020 - 79 33 13 Terravision Inc.          USA 
020 - 79 34 58 The Japan Times          USA 
020 - 79 29 51 The Voice Processing Co      Storbritannien 
020 - 79 38 66 Thompson Industries Inc.      USA 
020 - 79 52 09 Tower Air Inc.           Danmark 
020 - 79 58 76 Tradewind International      USA 
020 - 79 36 01 Tradex Group International Ltd   USA 
020 - 79 21 39 Travel Agents International    USA 
020 - 79 36 12 Travel Management         USA 
020 - 79 51 55 Travellers Cheques Am. Express   Storbritannien 
020 - 79 52 53 TRIAX               Danmark 
020 - 79 52 04 Triumph International Textil A/S  Danmark 
020 - 79 55 37 Trust Int. Hotel Reservation Serv. Tyskland 
020 - 79 52 77 Tupperware Scandinavia A/S     Danmark 
020 - 79 90 90 Turkiet Direkt Från Sverige    Turkiet 
020 - 79 90 49 Tyskland Direkt Från Sverige    Tyskland 
 
020 - 79 21 06 U.S. Cavalry            USA 
020 - 79 54 02 Universal Bowling and Golf Corp.  USA 
020 - 79 33 21 Upstate Biotechnology Inc. 1    USA 
020 - 79 33 22 Upstate Biotechnology Inc. 2    USA 
020 - 79 36 10 Urban Capital Corp. Investene   USA 
020 - 79 56 05 US Assist             USA 
020 - 79 56 11 AT&T and T-MCI Direkt från Sverige USA 
020 - 79 58 88 USA Direct             USA 
020 - 79 90 11 US Sprint Direkt från Sverige   USA 
 
020 - 79 56 56 WQBA                USA 
020 - 79 34 01 Varian Associates         USA 
020 - 79 58 55 VASP Brazilian Airlines      Belgien 
020 - 79 51 99 Westin Hotels Hotel Reservation  Storbritannien 
020 - 79 31 08 VISA Travel Check Assistance    USA 
020 - 79 71 66 Voice Smart            USA 
020 - 79 36 13 Workers Compensation Reinsurance  USA 
020 - 79 52 50 Worldspan, Helpdesk        Danmark 
020 - 79 36 09 Wright Travel Airport Business C. USA 
 
020 - 79 90 43 Österrike direkt från Sverige   Österrike 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
         Markeringsätare för den icke-AXE-anslutne 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Du kan kolla med televerket om du är ansluten till AXE. Ätaren fungerar 
bara när någon ringer TILL dig. (UPPRINGAREN slipper betala) 
                 
                ___R1_____ 
 ------------------------------|__________|--------------------------------
 
 Till Telefon          ___R2_____           Från Linjen 
 ---+--------------------------|__________|-----+-----+------+--------+---- 
  |                      |   |   |    | 
  |                      |   _ D1  |    _ 
  |                      |   A   = C1  | | 
  |                B1     |   |   |    |_| R3 
  |                      |   |   |    | 
  +-----------------------------O 9v O------|---------------------+ 
  |                      |  
  |                      _ D2 
  |                      A 
  |         _R4__          | 
  +-----------------|_____|-------------------+ 
 
 
Komponentlista: 
 
R1: Motstånd 33 ohm 
R2: Motstånd 22 kohm 
R3: Motstånd 22 kohm 
R4: Motstånd 2.2 kohm 
 
D1: Zenerdiod 38 V (Se Text) 
D2: Lysdiod (Röd/Grön) 
 
C1: Kondensator 10 nF 
 
B1: 9 volts batteri 
 
Zenerdioden är kritisk, spänningen kan variera från station till station, 
och toleransen kan vara ganska hög på de vanligaste zenerna på marknaden. 
 
En test visar om dioden har rätt spänning: Koppla in kretsen mellan 
telefonen och telejacket, gå till en telefonkiosk och ring upp telefonen. 
Fungerar det inte, skifta poler mellan telefonen och jacket. Får man 
tillbaka kronorna när man lägger på i automaten, men ljudet är dåligt, sänk 
spänningen genom dioden. Om kronorna i automaten trillar ner när någon 
svarar, öka spänningen på dioden. Testa med en volt i taget. Köp gärna hem 
en packe med zenerdioder med en spänning på runt 38 volt, så blir de inte 
sura i elektronikaffären när du springer och köper en zener varje 
halvtimma. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
      Vi känner ingen som inte har AXE :) Kolla upp om denna 
       fortfarande fungerar bra, och kontakta oss. Tack. 
               Swedish Infomania 


-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
        Funderingar kring teleanknuta applikationer 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
1.0 Auto3Part    
2.0 Telemonitor   
3.0 Avbrottsskydd för telelina 
4.0 Trådlös Phreaking 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
1.0 Auto3Part 
 
Man bygger en krets, som seriekopplas med någons telelina, exempelvis vår 
käre vän Arne Olsson. När man ringer till Olsson, och han inte svarar, och 
man själv skickar iväg några kontrolltoner till kretsen, plus telefonnumret 
man vill ringa till, så (eftersom kretsen är en "telefon" på Olssons lina) 
kan kretsen skapa ett trepartssamtal (Med vissa DTMF-toner) som Olsson 
betalar, eftersom "hans" telefon ringde upp. Ett problem kvar. Om Olsson 
kommer hem och lyfter på sin lur, så är han kvar i trepartssamtalet och hör 
din konversation/ditt modempip. Detta åtgärdas genom att man kopplar bort 
Olsson från televerkets (Eller snarare Telias) lina, endast behållande den 
påhängda "telefonen". För att han inte ska fatta några misstankar så tutar 
vi med 440 hz (rätt ton) i hans lur. 
 
Ska jag utveckla en sådan krets? You Know - Respons ger resultat! 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
2.0 Telemonitor 
 
I din telefon, så kopplar du in två lysdioder parallellt på den ena 
ingående linan, sedan borrar du två hål i passande storlek i din telefons 
hölje, där dessa lysdioder sticker ut. 
 
    o----------------------------------------------------o 
 
 Från jacket      +------|>|---------+     Till telefonens kretsar 
            |         | 
    o---------------+         +-----------------o 
            |         | 
            +------|<|---------+ 
 
Välj en grön och en gul lysdiod, då dessa är mest spänningståliga. För 
ljudkvalitetens skull används här inga förkopplingsmotstånd, lysdiodernas 
livslängd kan därför bli begränsad. (Håller kanske bara i 1-3 år). 
 
Är luren på, och ingen annan telefon på samma nummer ringer, så är båda 
dioderna (A och B) släckta. 
 
Lyfts luren på denna eller annan telefon inom samma nummer, tänds diod A. 
 
Använder telefonen pulsval, blinkar diod A i takt med numret. 
 
Om man ringer till någon, tänds ju som bekant diod A. När den uppringda 
svarar, släcks diod A, och diod B tänds. 
 
När någon ringer till dig, blinkar diod A och B växelvis ganska snabbt. 
 
* Användningsoråden: 
 
* Kolla om någon har hakat på en extra telefon på din lina (Beige-Box). Då 
 lyser ju diod A även om alla dina telefonlurar är pålagda. (Funkar endast 
 om ngn använder sin beigebox för tilfället). 
 
* Testa någons markeringsätare (Se annan fil). När du ringer upp denna 
 person, och han svarar, så skall de båda dioderna inte växlas, då inget 
 "riktigt" samtal kopplas upp. 
 
* Slippa lyssna på tutet i örat medan du väntar på att din flickvän ska 
 svara i telefon när du ringer till henne. Vänta bara tills dioderna 
 växlar. 
 
* Att inte bryta någon annans samtal i huset när de ringer. Du ser ju om 
 linan är upptagen när diod A lyser. 
 
* Ger ganska hög imponans på icke-elektroniker. 
 
* Bygg vidare på det här. Koppla in optokopplare istället för lysdioder, 
 och styr något intressant med dem. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
3.0 Avbrottsskydd för telelina 
 
Om man har flera telefonjack i huset så är de inbördes "rangordnade" efter 
i vilken ordning de är inkopplade i huset från den inkommande ledningen. En 
telefon som ligger före en annan i kopplingen bryter samtalet om luren 
lyfts på även denna. Detta kan vara (läs: ÄR) förödande på digitala samtal 
från din dator. Det går också att "tjuvlyssna" via olika telefoner. 
Allt detta kan man slippa, vilket nedanstående konstruktion kommer att 
visa. Konstruktionen kopplar nämligen bort alla övriga telefoner i huset 
när man använder en av apparaterna utan att någon enskild apparat har 
prioritet över någon annan. 
 
Som synes här nedan bygger kopplingen på två triacar. En triac börjar 
leda när den triggas av en ström på dess GATE-ingång. Därefter fortsätter 
den att leda så länge det går ström genom dess båda övriga ben även om 
ingen GATE-ström längre finns. Om strömmen mellan de båda övriga benen 
försvinner så återgår allt till utgångsläget igen och triacen kan endast 
börja leda igen om den får en ny triggning på GATE-ingången. 
Triacen kan visserligen hantera växelström över sina bägge anodben, men 
triggströmmen måste i allmänhet ha en bestämd polaritet. Därför är 
kopplingen som figuren visar: Två motriktade triacar i serie med telefonen 
där backströmmen från den ena triacen ger triggström till den andra. 
Principen för funktionen blir mycket enkel: En triac kopplas i serie med 
varje telefon så att den har triggström när spänningen på telefonlinjen är 
48 V, vilket den är när linjen är ledig eller det ringer. Däremot har den 
ingen triggström när spänningen är under 10 V, vilket den är när ett samtal 
pågår. Det betyder att så länge alla telefoner har luren på så är de alla 
inkopplade, men så snart man lyfter på luren någonstans så är det bara den 
telefonens triac som fortsätter leda medan alla andra telefoners triacar 
tappar sin triggström. 
 
Inkopplingen sker genom att man parallellkopplar alla telefonjack (dvs du 
använder bara en tvåledare mellan alla telefonerna, och kopplar bara in de 
två nedersta kontakterna i telefonuttaget), varpå du kopplar in en 
triacutrustning mellan telefonlinjen och telefonen i varje jack. Det behövs 
alltså en för varje telefon. 
 
Komponenter:  2 st NTE 5652 Triac 
        1 st 130 kOhm Motstånd 
 
       Till telefon 
 
     I         I 
     I         I 
     I         I 
     I         I______________________________ 
     I         I               I 
     I         I               I 
     I    NTE 5652 I          NTE 5652 I 
     I     _______I_______        _______I_______ 
     I      \    /\    __________  \    /\ 
     I      \   / \ G  I     I  \   / \ 
     I       \  /  \----I 130 kohm I----\  /  \ 
     I       \ /   \  I__________I  G \ /   \ 
     I     _____\/________\        _____\/________\ 
     I         I               I 
     I         I               I 
     I         I               I 
     I         I______________________________I 
     I         I 
     I         I 
     I         I 
     I         I 
      Till väggjack 
 
              _______ 
              /    \      1 = Anod 2 
             /  1  \ 
             I      I     2 = Gate 
             I 2   4 I 
             I      I     3 = Anod 1 
             \  3   \ 
              \_______/\_/     4 = Ej ansluten 
 
 
      Triac NTE 5652 sedd underifrån (anslutningssidan). 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
4.0 Trådlös Phreaking 
 
Har du en dålig trådlös telefon så kan du smyga omkring med den i ett 
område där det bor mycket folk, som ett stort hyreshusområde, och så märker 
du när får kopplingston, då din telefon kopplar in sig på någon annan 
basenhet tllhörande någon invånare i hyreshuset. Du får antingen slå av och 
på den hela tiden för att basenheten skall kunna fånga in ON-signalen som 
kommer från handenheten (luren). Jag känner till en dylik telefon där det 
finns en brytare med läge ON-STANDBY-OFF, och om man drar snabbt från ON 
och förbi STANDBY till OFF, så försvinner ju strömmen på off, och 
handenheten hinner inte skicka ut OFF-signalen till basenheten vid 
STDBY-läget och det resulterar i att relät i telefonen knäpper hela tiden 
tills den hugger in sig på en basenhet. 
 
Detta fenomen beror på att billiga trådlösa apparater inbördes kan ha samma 
frekvens/signaler, och är därför inte T-märkta. Det är dock ganska många 
som äger dessa billigare apparater, och därför kan man på detta vis lätt 
snylta markeringar via etern. Självaste Telia har tom informerat 
allmänheten om detta i ett gammalt nummer av Telejournalen. 
   
-------------------------------------------------------------------------- 
Kul historia hittad i Fidonet: Telia-USCH! 
 
En polare skulle komma och hälsa på, men han visste inte exakt var 
jag bodde, så han skulle ringa till mig från en viss telefonkiosk... 
Jag kom på att jag hade telefonnumret till just den kiosken, så jag 
testade att ringa... 
Nu funkade inte summern i den automaten, men han kom dit just då 
och lyfte på luren och la i en krona, och svor när han inte fick 
kopplingston. 
"Hej!", sa jag, "Tjenare" sa han... Sen kom han på att han inte 
hunnit slå numret... 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
             Telias Kopplingsstationer 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Innehåll: 
 
1.0 .... Olika Kopplingsstationer och Boxar 
2.0 .... Verktyg 
3.0 .... Inkoppling 
4.0 .... Tillämpningar 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
1.0 ... Olika Kopplingstationer och Boxar 
 
   Telia har byggt en hel del kopplingsstationer till sitt förfogande. De 
kan på olika sätt användas till egna ändamål. Det finns 5 olika typer: 
 
1 Växelstationer 
2 KC, Opto KC 
3 C-Skåp 
4 "Japaner" 
5 Stolpkopplingar 
 
   Växelstationer finns på Telias centraler mitt i samhällen. Där 
samorganiseras oftast hela kommuners telelinor. De består av tusentals 
linor. De är tyvärr bevakade därefter. Finns ofta i bunkerliknande 
byggnader med omfattande antennutrustning. Ointagliga. Är även oftast 
ständigt bemannade. 
 
   KC och Opto KC är KoncentrationsCentraler där linor från 5-10 C-skåp 
strålar samman och "koncentreras" i speciella kablar som går direkt till 
Växelstationerna. (Opto KC är modernare KC'ar med optokablar istället). 
KC'ar finns i två utföranden: 
Modell 1: Ett mindre hus, ca 3x4 meter trähus med tegelpannor (eller kanske 
korrugerad plåt) på taket. 
Modell 2: Ett större hus, ca 20x5 meter trähus med korrugerad plåt på 
taket. Gemensamt för dessa båda är att de oftast ligger avsides, smälter in 
i den allmänna husmiljön (undantag finns), saknar fönster (Sånär som på ett 
med stålfönsterlucka på modell 2.) De är oftast röda eller gula. Modell 1 
tar man sig in i genom att borra ett hål i dörren och trycka ner 
låshandtaget som mycket lätt öppnar dörren. (Du kanske kan komma in via det 
ganska stora luftintaget istället.) Modell två är enklare att ta sig in i; 
man bänder bara bort fönsterluckan (Lätt) och öppnar glasrutan. (Valfritt 
sätt). I båda typerna finns några hundra lösa linor, två fasta linor med 
telefon, och el indragen. (Modell 1 har jag även sett i betongversion i 
betongsamhällen. De gör allt för att de ska smälta in i miljön.) Alla 
televerkets dörrar och hänglås kommer från Abloy, och de låsen är ju helt 
otroligt svåra att öppna. (Varför använder de inte fabrikatet OME? OME är 
det helt klart bästa hänglåset på marknaden. Det öppnar novisen på två 
sekunder med en tandpetare (!) :-) 
 
   C-skåp är grå plåtskåp som finns överallt, särskilt i villaområden. de 
innehåller 100 linor ( C = 100 med romerska siffror ). Öppnas lätt med en 
borrning i låset eller bågfil på hänglåset om det är ett sådant istället. 
Samlar upp linor från 10 "Japaner". Har larm om de befinner sig i tätort. 
De få som finns på landsbygden är faktiskt utan, så ge dig inte på 
stadsbelägna skåp hej vilt. 
 
  _____ 
 /_____\  ^         
 | | |  | 
 | | |  | 
 | |. |  | ca 2 m         
 | | |  |             
 |__|__|  v <------ C-Skåp 
 
 
   "Japaner" är små grå, runda plastskåp med svart topp, ca en meter 
höga. ( Gissa varför de kallas japaner :-) Det finns även en nyare modell 
(som har blivit mycket valiga på sistone) som är fyrkantiga och av 
galvaniserat stål. Gemensamt med de båda är att de finns precis ÖVERALLT i 
villaområden (Brevid elverkets lite större skåp, mer om dessa i en annan 
fil). (Trots att de finns överallt i alla städer som jag sett, så har jag i 
andra textfiler sett påstående om att de inte finns någonstans i närheten 
av textfilsförfattarens. Antingen har den andra observatören inte ordentlig 
ledsyn, eller också bor han i en mycket abnorm stad.) Japanerna innehåller 
10 linor, vilka senare kopplas vidare i knippen om tio till C-Skåp. De av 
galvaniserat stål måste man borra upp låset på, de runda kan man öppna med 
en vanlig fyrkantsnyckel, om det dessutom finns ett hänglås på den, ta med 
en bågfil. Den runda modellen kan man även lyfta av hela plaströret på 
ibland. OBS! Ryktet säger att stången som hänglåset sitter på kan skruvas 
ur! Testa, jag har ännu inte gjort det. 
 
  ___ 
  |.| ^ 
  | | | ca 1 m 
  | | | 
  |_| v <--------- "Japan-skåp" 
 
   
   Stolpkopplingar förekommer på telefonstolpar på landsbygden. Deras 
storlek varierar, men någon med mer än 30 linor har jag aldrig sett. De är 
ofta små plåtlådor som sitter drygt en meter upp på en telefonstolpe, eller 
på en ladugårdsvägg. De är i och för sig hänglåsta, vilket inte borde 
innebära något hinder, men dessutom är ståltrådsbottnen löstagbar. Detta 
innebär att du kan koppla in dig utan att göra någon åverkan. det finns 
ibland små svarta kopplingslådor (Stora som en CocaCola-burk) som sitter i 
topparna på telefonstolpar. Ganska svåråtkomliga, men är utmärkta att 
koppla in sig på, pga dess avsaknad av lås. Kallas populärt "kottar", 
därför att de hänger i toppen på stolpar. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
2.0 ... Verktyg 
 
När du ger dig ut på jakt efter ett skåp att koppla in dig på, så borde 
du ha med dig följande saker: 
 
Ledningsprovare - Kolla att det verkligen är en telelina och ingen 230 V 
          kabel, de kan vara snarlika ibland! (Telelina = 48 volt 
) 
 
Borr/Bågfil   - Öppna lås/hänglås som är i vägen. 
 
Skruvmejsel   - De flesta skåp har skruvfastsättningar för telelinorna. 
 
Avbitare/Kniv  - Skala ledningar, kapa ledningar, osv... 
 
Kabel 100 m   - Är du i närheten av en väg eller ett hus kan det vara 
Två/fyrledare   en bra idé att dra dig iväg en bit medan du ringer. 
          Två ledare per linje, kan vara kul att ringa partylines 
          medan man tankar ned "kewl warez" från USA... 
 
Telefon med   - Givetvis har du en telefon med dig. Tonval är bra för 
Tonval       vissa funktioner som förklaras senare. 
 
Krokodilklämmor - Att kvickt fästa kabel med, Oslagbara. 
 
Kabelmonitor   - Bra hjälpmedel, beskrivs senare i detta kapitel. 
 
Skiftnyckel/Tång - Bultar, muttrar, osv... 
 
Omgivnings-   - Är det någonting den svenske medelsvensson är, så är det 
färgade kläder   nyfiken på allt som inte angår honom. Ser någon dig rota 
          i ett skåp, så mår de garanterat illa av det och måste 
          dubbelkolla med både dig, Telia och Polisen att du 
          verkligen hör hemma där. Men det de inte vet har de 
inget 
          ont av. 
 
Cykel/ELmoped  - Tyst och smidigt avlägsna dig från platsen ifall det 
          börjar osa katt. Kanske medelsvensson har varit i farten 
          och ringt en för dig opassande myndighet. 
 
KABELMONITOR: 
 
Två stycken motriktade parallellkopplade lysdioder som talar om för dig vad 
som försiggår på linjen. Lyser den ena dioden är en lur inom telefonnumret 
lyft. Lyser den andra är ett samtal uppkopplat. Ringer telefonen så blinkar 
både diod A och B. Dessutom är en strömbrytare inkopplad i kabelmonitorn 
för säkerhets skull om ägaren till telefonlinan skulle lyfta på sin lur. 
(Slå kvickt av din telefon.) 
 
Ritning: 
 
   ---------------------------------------------------- \----------- 
 
Från telenätet      +----------|>|----------+   S 1  Till 
Telefonen 
             |     LED A     |   
   --------------------+            +------- \------------ 
             |            |       
             +----------|<|----------+ 
                  LED B 
 
 
LED A = Gul Lysdiod 
LED B = Grön Lysdiod 
S 1  = Tvåpolig strömbrytare 
 
Den ena dioden ska vara grön och den andra gul. Röda kan användas, men dör 
ut fortare pga sitt låga spänningsfall, och håller då troligtvis inte sina 
utlovade 11000 h. (För att ljudkvaliteten skall bli så bra som möjligt 
används inget seriemotstånd. Livslängden på dioderna kan därför bli ännu 
mer begränsad) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.0 ... Inkoppling 
 
   
Grundinkoppling av telefon. De två understa stiften på din telefonpropp 
skall kopplas vidare till en ny lina med antingen krokodilklämmor, 
kabelskor, eller speciella kontakter. (De senare får du skaffa själv). I 
alla skåp och stationer sitter linorna på skruvplintar, dit varje lina går 
med en partvinnad sladd, i två olika färger ex. svart/gul el. ljusblå/vit. 
 
  1a in --> ------------0><0-------------- <-- ut lina 1 a (svart) 
  1b in --> ------------0><0-------------- <-- ut lina 1 b (gul) 
  2a in --> ------------0><0-------------- <-- ut lina 2 a (svart) 
  2b in --> ------------0><0-------------- <-- ut lina 2 b (gul) 
                                
              ^ ^                 osv... 
              | | 
             Skruvar i 
             Skruvplint 
 
Du kopplar alltså in dig med kabelskor på skruvarna 1a och 1b ELLER 2a och 
2b osv. i (nästan) all oändlighet. Ibland kan det finnas överspänningsskydd 
för blixtnedslag mellan skruvarna, men den gör ingen skillnad. Ska du 
koppla in dig mycket temporärt, så kan du istället för kabelskor använda 
krokodilklämmor. 
 
Till Saken: 
----------- 
Nu när du har läst de två föregående kapitlen så kan vi börja ge oss ut på 
rundtur i den svenska naturen... Växelstationerna hoppar vi över, det går 
inte att komma in i dem. (Kanske förklädd...) 
 
   I KC-stationerna kan man däremot ta sig in. Jag förutsätter att du nu 
står på dörrmattan i närmaste KC. Du kan nu välja på några olika varianter. 
 
1. I Stora KC-modellen finns ett dass. Inte så intressant. 
 
2. I båda modellerna finns två telejack med utsatta telefonnummer. Det 
  finns även obegränsat med elektrisk ström. Det finns även några hundra 
  telefonlinor av olika ursprung (mestadels då C-skåp, men även lösa 
  japaner o dyl.). De sitter uppkopplade på väggarna i stora nätverk. Där 
  kopplar man in sig på plintar med kabelskor som man har fäst på sin 
  favorittelefon. 
 
3. I KC-stationer finns även en elapparat som skaffar 48-54 v till 
  telelinan. Det finns även en batteribackup på 72 timmar i händelse av 
  strömavbrott. 
 
   I C-skåp finns 100 linor som du kan koppla in dig på med kabelskor 
eller 
krokodilklämmor. Det finns även ett ledigt jack. 
 
   I japanerna finns det endast tio linor du kan koppla in dig på. (På 
samma sätt) Men fördelen här är att de ligger mer avsides. (På ödetomter, 
i skogsbrynet, kanske tom. i din trädgård om du har tur.) 
 
   Stolpkopplingarna är alltid tacksamma objekt att besöka. De befinner 
sig 
alltid ute på landet/i skogen. De liknar japaner i sin uppbyggnad, det kan 
dock finnas fler linor. 
 
  ___o___ ^ <--- Knoppen är en rund ögla/krok 
  /_______\ | 
  |  _  | | 
  | |_| | | <--- ID-Bricka 
  |    | | höjd ca 40 cm (Inte ID-brickan, SKÅPET! :-)  
  |    | | 
  |___ ___| | 
    O   v <--- Hänglås, ABLOY 
 
Fila av hänglåset eller ta ur bottnen av stålnät, den brukar vara lös :-) 
Koppla in din telefon mellan skruvplintarna. 
 
De stolpkopplingarna (kottarna) som sitter i topparna på telestolparna 
(Visste ni förresten att det finns en telefonstolpsodling i Simlångsdalen 
(Halland) Om ni åker igenom det lilla samhället någon gång, titta söder om 
vägen så ser ni den. Tämligen Besynnerligt.) Öööh.. till saken: Svarta 
stolpkopplingar var det: De kan man lätt koppla in sig på. Kruxet är att 
komma upp i toppen. Fråga på televerket (Telia!) eller ett skogsbolag om du 
kan få köpa ett begangnat par kängor med stolpe/träd-klättringsanorndning. 
Säg att du ska klättra i träd och samla kottar. I dessa finns det upp till 
5 (?) linor. (I teleburkarna, inte i kottarna) Kopplar du in dig på de här 
precis efter teleräkningen kommit, så har du tre hela månader framför dig 
med obegränsad samtalskapacitet utan att du blir upptäckt. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
4.0 ... Tillämpningar 
 
Nu när vi har lärt oss att bemästra konstarten "beigeboxing" (som detta 
förfarande med teleskåp kallas på utrikiska, så ska vi lära oss att det 
inte är särskilt snällt att koppla in sig på stackars ovetande 
privatpersoners linor, utan se istället till att du hamnar på något 
kommunalt eller multinationellt som inte tar så stor ekonomisk skada av att 
bli utnyttjade för USA-resor via atlantkabeln. 
 
Kommer du in i en Växelstation är din lycka gjord. 
 
1) Sno all specialutrustning som det bara dräller om på obemannade 
stationer. 
2) Koppla om ledningar till din fördel. 
3) Ring massor. 
4) Koppla in en radiotelefon på en av Telias linor. Alltså en telefon 
  som du bär med dig, som sänder till stationen, där du kopplat in en 
  mottagare som sänder signalerna vidare ut på en lina. 
 
Ett exempel på en sådan obemannad station är bunkern i Torup. 
Portkod 1-9-8-1. (Iaf Juli 93.) Ska kolla upp det igen. 
 
En KC, Opto KC... 
 
1) Vidarekoppla linorna med angivna telefonnummer till trevliga BBSer. 
  *21*Nummer#. Plus-tjänsterna är alltid användbara. 
2) Ring massor. Det finns ju el därinne, så ta med din dator, och modem, 
  förstås. Dessa byggnader kollas bara upp ca 1 ggr/månad. 
3) Sno deras fax. Sådan finnes. Du kan även faxa till Televerket (TELIA, 
då!) 
  i stan från denna fax och säga att du är arbetare Arne Olsson (Fingerat 
  namn) och vill ha info om vissa specialkoder (Fantasi...) De ser ditt 
  telefonnummer på sin display, och vet att du är i en KC-Station. De 
litar 
  på dig. De tror inte att de har obehöriga personer där. 
4) Det finns dass på de större KC'arna. Utnyttja. 
 
C-Skåp 
 
1) Ring med jacket som finns. 
2) Koppla om telelinorna till din egen fördel. 
3) Blanda dina grannars telefonnummer (Linor). De kommer att få många 
  felsamtal. Ingen kan komma på felet heller! En idé är ju också att 
  SERIEKOPPLA dina grannars nummer. När någon av dem får ett samtal, 
  ringer det hos ALLA. 
 
Japaner 
 
1) Koppla in dig parallellt med ngn och ring. Du syns dock mkt väl. 
2) Blanda linor. 
3) Såga av (Plastmodellen) 20 cm ovanför marken och ta med. Telia får 
  huvudbry... 
 
Kopplingsboxar på landet: 
 
1) Eftersom dessa lådor ofta befinner sig på tillräckligt avstånd från 
  Sveriges befolkning, så skulle man kunna göra något riktigt snyggt här: 
  
  a) Ställ ett skrivbord där ute i skogen, ställ en stol där också. Häng 
   en presenning över som tak. 
  b) Koppla upp 10 telejack på en bräda som du ställt på skrivbordet med 
   telemonitorer på varenda en. Koppla in dessa jack till varsin lina. 
  c) Dra dit ström från en närliggande ledning, koppla in din (portabla) 
   dator och ett modem. Hittar du ingen passande elledning, ta en 
   batteridriven dator istället (Eller ta med en 12 VDC-230 VAC 
   konverter). 
  d) Ring Ring Ring. Skifta mellan jacken där du kollat att ingen är 
   hemma, och ring på dem. Sitt där i tre månader, och stick sedan fort 
   som attan, för då får alla teleräkningar på 10tals timmars samtal 
   till USA. Se dock till att folk inte får sin teleräkning ökad med 500 
   kronor, för den kan de inte be Telia dra av, men om de däremot får en 
   räkning på, låt säga 23.554 kronor helt plötsligt, då kan nog tom 
   Telia inse att det är något skumt i görningen, och avskriver 
   räkningen för de stackars drabbade personerna. 
 
Happy Phreaking... 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
            Använd PLUStjänsterna rätt! 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Det hela går ut på att man kopplar om en telefon så att en annan betalar 
markeringarna, vilket är bra om man ringer rix och utomlands. En sak är 
viktig att påpeka och det är att detta bara funkar för dem med AXE, och 
därigenom Telias PLUSTJÄNSTER. 
 
Först och främst måste du ha tillgång till en telefon som du kan koppla om. 
Skolans telefon är ju idealet eftersom där rör sig så mycket folk och vem 
som helst kan ha gjort det, och DU minst av alla blir misstänkt. Du kan 
inte välja en privatperson, eller belasta en telefon för mycket, ty om 
någon skulle vilja, så kan AXE-loggen kollas på vika som anropat telefonen 
via vidarekopplingen. Om en skolas totala telefonräkning ökar med ett par 
tusen märks inte detta, men däremot om vår käre vän Arne Olsson skulle få 
en räkning på 3000:- istället för hans vanliga 1000:-, så blir han 
misstänksam och ber Telia AB kolla AXE-loggboken. 
 
För att koppla om telefonen skriver du bara: 
 
* 61 * "telefonnumret du skall kopplas vidare till" * omkopplingstid # 
 
Exempel: *61*90000*42# (Telefonen kopplas vidare till Larm AB efter 42 
sek). 
 
Omkopplingstiden ställs in i sekunder mellan 5-60. Det är den tiden det ska 
ta mellan att du ringer till den omkopplade telefonen tills den automatiskt 
kopplas vidare till den valda telefonen. Det är ju lämpligt att välja 60 
sekunder så att det inte märks på dagarna. 
 
Väldigt enkelt, sedan när du ringer dit så kopplas du vidare till din 
favoritbas. Eller din kompis i Australien. Och det bästa av allt, du 
betalar bara samtalet till skolan. 
 
Denna funktion kopplas ur med: # 61 # 
 
(Enligt en obekräftad uppgift skall kommunens (och därmed skolans) 
telefoner vara spärrade för rikssamtal och 071. Dessa samtal måste då 
kopplas via en telefonist. Jag ska kolla upp detta. Använd en annan telefon 
än kommunens om detta stämmer) 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Appendix: 
 
Man kan ju ta den vanliga "Medflyttnings-funktionen" som är: 
 
* 21 * "telefonnummret du skall kopplas vidare till" # 
 
Detta är sämre då samtal direkt kopplas vidare till exv. en databas och 
ingen kan ringa till "skolan". Om man lyfter på luren i skolan hör man 
dessutom en distorderad ton. Någon med IQ över 42 kan fatta misstankar. 
 
Denna funktion kopplas ur genom att man slår: # 21 # 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
         Diverse Teletips - Om du vill ringa gratis 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
  1. Ring gratis från telefonkiosk: 
 
  Ring först upp televerkets felanmälan (90410). Säg att det är streck i 
  displayen och att det inte går att ringa. På televerket tror dom att 
  telefonen är full och frågar efter numret på telefonen t.ex. FT1717 
  (Numret står under displayen) och från vilket riktnummer du ringer. 
  Svara på frågan (Du behöver inte säga rätt nummer) dom antecknar att 
  telefonen är felanmäld och frågar vart du vill ringa (Frågar dom inte så 
  får du säga till). Säg numret och dom kopplar dig fram. Jag har märkt 
  att dom lyssnar av samtalen ibland så tänk på vad du säger. Fungerar 
  endast efter 18:00, innan dess kommer de och åtgärdar "problemet". 
 
  2. Ring gratis från telefonkiosk: 
 
  Du behöver 1 svensk tvåöring och minst 1 enkrona. Lyft luren, stoppa i 
  tvåöringen, vänta ca 1 sekund, stoppa i enkronan, Har du tur så står det 
  nu 5 kr i displayen och tvåöringen åker igenom. Om du har flera enkronor 
  kan du göra samma sak igen då står det 10 kr Har du lagt i 3 kr så står 
  det 15 kr osv. Lägg på när du har ringt för 12 kr så får du tillbaka 
  dina tre kronor. Det här fungerar väldigt dåligt på en del telefoner, du 
  kan få stoppa igenom mynten flera gånger innan det står 5 kr. Fungerar 
  endast på vissa telefoner (Orangefärgade). 
 
  3. Ring gratis från telefonkiosk: 
 
  För att göra detta behövs en fin metallborr. Borra ett litet hål ca 1 mm 
  i diameter i myntet. Trä en tråd genom hålet. Täpp igen hålet med 
  lödtenn. Sedan är det bara att sätta i myntet i telefonen och sedan 
  rycka upp det igen. Dra många gånger upp och ned så reggas flera mynt. 
  Denna klassiker (pimpling) fungerar endast på gamla apparater. 
 
  4. Gratis telefonväckning: 
 
  Telefonväckning är dyrt. För de flesta. Vissa får det gratis så här 
  enkelt: Ponera att du vill bli väckt så tidigt som klockan 8.00. Du 
  råkar veta att din grannes sommarstuga står öde. Du ringer då till 
  samtalsbeställningen som har telefonnumret 90130. Här beställer du ett 
  samtal till klockan 8.00 till sommarstugan. Gå sedan och lägg dig. På 
  morgonen klockan 8.00 vaknar du av en telefonsignal och när du lyfter på 
  luren hör du en telefonist säga att ingen svarar hos grannens 
  sommarstuga. Säg: - Tack i alla fall och god morgon. 
  
  5. Ring gratis från telefonkiosk: 
 
    Alla har vi väl försökt att få gratis telesamtal via telefonkiosker 
  och gem... Inte har jag fått det att funka (inte i Sverige iaf)! Men jag 
  har faktiskt kommit på ett sätt att ringa gratis, och det fungerar 
  dessutom! Borra ett hål i kanten av myntet med diameter på ca 2 mm med 
  en fin borr. Trä en tråd (björntråd) igenom hålet. Slå en knut. Färdigt! 
  Gå nu till en telekiosk och lägg i myntet. Pimpling verkar vi ju komma 
  in på här, men misslyckas lätt pga installerade rakblad o dyl. Så om ni 
  vill testa nåt som funkar så ta en 5kr och sänk ned. När telefonen 
  reggat 5 kronan så slår ni numret ni vill ringa och håller fast tråden 
  så att myntet inte faller ner. Sen efter samtalet lägger ni på luren och 
  sedan släpper tråden... Och ut kommer myntet via myntutkastet! Om myntet 
  fastnar dra då bara av tråden och slå lite på telefonen och klicka på 
  klykan så kommer myntet ut. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
            Ring gratis med Statoilkort 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Det finns trevliga telefonautomater här i landet som tar vanliga 
kredit/betalkort. Dessa kan man utnyttja för att ringa gratis. Nu i slutet 
av 1994 har vårt trevliga televerk även börjat installera denna typ av 
magnetkortsläsare som standard i telefonkortsautomater. 
 
Telefonerna fungerar så att man drar sitt VISA/STATOIL/TEXACO-kort osv. 
genom en springa (UTAN koden) och ringer (I telefonkortsautomaterna stoppar 
du in kortet upp-o-ned jämfört med hur du skulle stoppat in ett 
telefonkort, även här utan att slå in din (? :-) kod). 
 
Dessa samtal reggas på kortets nummer, men kan inte detektera om kortet är 
spärrat, för den dumma(?) maskinen har ingen kontakt med någon 
centraldator. Den kan dock se om kortet ditt är "expired", då detta är 
inprogrammerat direkt i magnetremsan på kortet. 
 
Alltså: 
------- 
Skaffa ett kort. De kort som telefonautomaterna tar är följande; Telia 
Access, American Express, Diners Club, OK Inköpskort, Euroshell, Eurocard, 
Statoil, MasterCard, Bankkort och VISA. Ring upp dem och säg att du har 
tappat kortet och vill spärra det. Det gör de. Ring nu så mycket du kan 
tills kortet blir "expired", vilket det inte blir i första taget. Du kan 
dock inte handla för det längre, vilket du säkrt själv inser att du 
verkligen inte borde göra. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
           Lura de orange telefonautomaterna 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur man ringer gratis från de vackra orange mynttelefonautomaterna: Du 
kanske kommer ihåg hur man gjorde med de gamla gröna teleautomaterna? 
Tryckte på SOS-knappen och kvickt ringde numret med tonsändare? Det finns 
ett antal såna här kvar, sök upp dem! 
 
Ska vi istället ge oss på de orange apparaterna måste anfallstekniken bli 
lite modifierad. 
 
1. Lyft luren. Vänta på ton. 
 
2. Tryck kvickt 2-3 ggr på knappen under luren (Inte klykan, den runda 
  knappen under klykan!) Då försvinner kopplingstonen. 
 
3. När tonen försvunnit, slå kvickt 0013(se nedan) innan tonen kommer 
  tillbaka. Ton kommer igen om du gjort rätt. (Du måste höra alla 
  "siffrorna" i luren.) 
 
      OBS! Numret du slår är olika i olika delar av Sverige. 
      Det är inte bara 0013 som gäller. Jag har hört talas 
      om 0012, 0019 och 0097 också. Funkar det inte, och du 
      har tid, testa alla nummer mellan 0001 och 0099. 
      Kontakta oss med dina forskningsresultat, detta är 
      till stor hjälp för oss. 
 
4. Ta din nummersändare. Slå ditt önskade nummer. Du kommer fram gratis. 
  Tyvärr så funkar detta bara i 5-10 min. för utlandssamtal, och 40 min. 
  för rikssamtal inom Svea Rikes gränser. 
 
- En tonsändare köper du hos Hobbex eller World Import för en femtiolapp. 
 Eller hos den trevliga(?) Telia-Butiken för 198:- 
 
- Tyvärr, detta funkar inte på våra coola korttelefoner, men jag återkommer 
 till hur man lurar dem med... 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]--------------------- 
 
          Telefonkort med tillhörande apparatur 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
1.0 Telefonkorten 
2.0 Korttelefonautomaten 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Gratisringarnas nya fiende telefonkorten har nu nästlat sig in i snart hela 
Sverige. Korten är dock mycket enklare att förstå sig på än vad många 
rykten säger. En del av dessa rykten går ut på att det på telefonkortet 
skulle sitta en avancerad krypteringsprocessor som skulle göra det omöjligt 
att nå chipet utan att ta den väl inkapslade telefonautomaten till hjälp. 
Detta skulle ju naturligtvis inte fungera i verkligheten. Om ni själva 
kollar IC-strukturen på ett obducerat telefonkort (med mikroskop), så ser 
ni (?) att det inte alls är någon avancerad processor på chipet, utan 
endast ett 256 bitars EPROM-minne med serialutgång. Det finns dock mycket 
avancerade SmartCard-processorer som är avsedda för militärt bruk etc, men 
dessa har Telia inte använt sig av. 
 
Enligt vissa källor så ska det vara hemskt svårt att programmera om dessa 
kort, då man först är tvungen att radera hela EPROMmet, som ska vara täckt 
med UV-skyddande plast (Info: Man raderar EPROM-minnen med UV-bestrålning). 
Efter man har lyckats göra detta, ska man återprogrammera HELA minnesarean, 
men dock ska de första 96 bitarna vara avsäkrade mot återprogrammering. 
(Se minnesuppbyggnaden nedan). Det är alltså bara i bitar avsedda för 
markeringsdata man får skriva, och då endast lägga till ettor, och inte ta 
bort nollor. 
 
Slotkonfigurationen för tfn-kort: 
--------------------------------- 
 
Pinplacering: 
------------- 
 
            -------------+------------- 
            |  1     |     8  | 
            |       |       | 
            +-------\   |   /-------+ 
            |  2  +----+----+  7  | 
            |    |     |    | 
            +--------|     |--------+ 
            |  3  |     |  6  | 
            |    +  +----+    | 
            +-------/   |   \-------+ 
            |  4     |     5  | 
            |       |       | 
            -------------+------------- 
 
 
         Pinkonfig:  1 : R/W       5 : Vcc 
         ----------  2 : I/O       6 : Rst 
                3 : Vpp       7 : Clk 
                4 : GND       8 : Fuse 
 
 
      +--------------------------------+ 
      |                | 
      |                | 
      |           1 o 8 o | 
      |           2 o 7 o | ---> mot sloten 
      |           3 o 6 o | 
      |           4 o 5 o | 
      |                | 
      |                | 
      +--------------------------------+ 
 
1. Prog Väljer läs/skriv 
2. I/O  Input/output 
3. Vpp  + matningsspänning 21 volt 
4. GND  Ground (=jord) 
5. Vcc  - matningsspänning - 5 volt 
6. Reset Återställer kortet med avseende på minnesadresseringen till bit 0 
7. Clk  Klocksignal in (10 kHz) 
8. Fuse Till den låsning telekortsfabriken gör av kortets huvudpro- 
     grammering (de 92 första bittarna) för att förhindra 
     omprogrammering av densamma. Detta förhindrar att du gör om ett 
     30kort till ett 150kort. Denna "fuse" är oåterkallelig Den består 
     av en rent mekanisk säkring som bränns av vid tillverkningen. 
 
Frankrikes pinkonfigstandard kallas AFNOR och ISO är övriga länders 
standard. 
Sverige kan naturligtvis inte vara så normala att de kan följa en standard, 
och använder följdaktligen istället SPEGELVÄND ISO-konfiguration. 
 
Minneskarta över vanliga telefonkorten: 
--------------------------------------- 
 
Bytes    Bits   Binärt   Hex 
 
          +-----------+-----+ 
 1    1 --> 8 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 2    9 --> 16 | 1000 0011 | $83 | ---> Kortet är ett telefonkort 
          +-----------+-----+-----------+-----+ 
3-4   17 --> 32 | 1000 0000 | $80 | 0001 0010 | $12 | ---> 10 Mark. 
          |      |   | 0010 0100 | $24 | ---> 22 Mark. 
          |      |   | 0010 0111 | $27 | ---> 25 Mark. 
          |      |   | 0011 0010 | $32 | ---> 30 Mark. 
          |      |   | 0101 0010 | $52 | ---> 50 Mark. 
          |      |   | 1000 0010 | $82 | ---> 80 Mark. 
          | 1000 0001 | $81 | 0000 0010 | $02 | ---> 100 Mark. 
          |      |   | 0101 0010 | $52 | ---> 150 Mark. 
          +-----------+-----+-----------+-----+ 
 5   33 --> 40 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 6   41 --> 48 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 7   49 --> 56 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 8   57 --> 64 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 9   65 --> 72 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 10   73 --> 80 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 11   81 --> 88 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 12   89 --> 96 | 0011 0000 | $30 | ---> Norge 
          | 0001 1110 | $1E | ---> Sverige 
          | 0010 0010 | $22 | ---> Spain 
          | 0011 0011 | $33 | ---> Andorra 
          | 0011 1100 | $3C | ---> Irland 
          | 0100 0111 | $47 | ---> Portugal 
          | 0101 0101 | $55 | ---> Tjeckien (Slovakien?) 
          | 0101 1111 | $5F | ---> Gabon 
          | 0110 0101 | $65 | ---> Finland 
          +-----------+-----+ 
 13-31 97 --> 248 |      |   | ---> Markeringsområdet. Varje gång 
          |      |   |   en markering används sätts 
          |      |   |   en av dessa bitar till "1". 
          |      |   |   Vanligtvis är de två första 
          |      |   |   bitarna på fabrik satta till 
          |      |   |   "ettor". 
          +-----------+-----+ 
 32  249 --> 256 |      |   | 
          +-----------+-----+ 
 
Man kan använda följande markeringsantal: 
10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 - Som du säkert ser 
hur man ställer in på kortet. Dessutom kan man via specialvägar få fram 
kort med 153 markeringar, men då fungerar inte kortbyte. Nån skum bugg i 
telefonautomaten. 150kort får de som gör service på automaterna ut. 
 
Det finns många rykten i omlopp med "ofelbara" sätt att få telefonkort att 
stanna och återfyllas, samt många andra fina funktioner. En textfil jag 
sett, 
går ut med följande budskap: "Man lägger telefonkortet i mikrovågsugnen i 
2-3 sek när apparaten är satt på "Defrost". (750W ugn). Funkar inte detta 
direkt så ska man dessutom lägga kortet i frysen i en timma. Då har 
markeringarna stannat." 
 
Om man på ett telefonkort kapar förbindelsen mellan reset-plattan och 
automaten så kan man få en fördröjning på 5-10 sekunder, då man kan ringa 
utan att det dras några markeringar. (Efter dessa 5-10 sekunder kommer 
meddelandet "Tekniskt fel, lägg på luren" fram på skärmen i telekiosken.) 
Så länge automaten inte kan ge resetplattan någon spänning, så kan inte 
heller några markeringar dras. Det tar dock en stund för automaten att 
fatta att den plattan inte existerar. Under denna tid kan du kvickt 
informera: "Hej morsan, det är jag. Jag kommer hem kvart i tolv." Detta 
hinner man, ibland lite mer. Bryt alltså förbindelsen från resetplattan: 
 
      +--------------------------------+ 
      |                | 
      | Detta är ett         | 
      | telefonkort.    1 o 8 o | 
      | resetplattan    2 o 7 o | ---> mot sloten 
      | är platta nr    3 o 6 o | 
      | 6 på denna     4 o 5 o | 
      | bild.             | 
      |                | 
      +--------------------------------+ 
    Standardmåttet på telefonkorten är 8.5x5.2 cm. 
 
Bryt den med tejp, nagellack, eller genom att pilla loss plasten på 
baksidan och dra av silvertråden med en vass nål. Detta fungerar med ett 
antal pinnar på kortet (Vpp tex, då försöker automaten förgäves skriva på 
kortet, men kan inte på något sätt få dit bitten den fill fästa, då 
spänningen är alldeles för låg) i olika kombinationer och beror på att 
automaten inte kollar kortets definitiva giltighet på direkten, utan man 
får en liten stund på sig att pula. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
2.0 Korttelefonapparaterna 
 
Svenska televerkets, offentliga telefonautomat för telefonkort heter 
"Elle", men denna verkar hålla på att bytas ut under slutet av 1994 (mot 
den nya varianten med kreditkortsavläsning), så någon aktuell information 
kanske inte går att ge, då jag inte undersökt den nya varianten speciellt 
ingående, med mer än att det inte går att ringa nummerupplysningen från 
alla sådana automater i Härnösand :-) 
 
I nästa version av denna textfil kommer jag att ha en lite längre 
utläggning om det här med telefonautomaternas uppbyggnad och funktion, om 
någon är intresserad, kanske även lägga in dumparna på telefonautomaternas 
ROM. Jag planerar också att lägga upp en "egen" variant av ett kort som 
emulerar ett telefonkort, då Motorola-varianten än så länge kräver extern 
spänning, och asm-sourcerna till RISC-processorn PIC16C84 inte är riktigt 
fullkomliga (Alla beskrivningar ute för tillfället saknar exempelvis 
slumpvist ID-nummer). 
 
För övrig intressant läsning angående telefonkort rekommenderar jag 
TELECARD.DOC av Stephane Bausson.