Polisradio, scanners och annat radiogrejs!

Allmänt

Även om de flesta med en "polisradio" väl lyssnar på polisen då och då finns det annat att ratta in också. En del finner tjusning i att lyssna på flyget, vissa har nöje av att lyssna på grannarnas trådlösa telefoner och det finns till och med de som tycker att kanalerna för Rehållningsverket och stadens paketbud kan vara värda att programmera in i scannern...

Om man är intresserad av tåg, bara tåg, kan man roa sig med att höra personalen på SJ skyffla lok och vagnar på bangården. Oldtimers lär sig morsealfabetet och snurrar runt på kortvågen. Det finns alltså många avarter, men det finns många andra konstiga hobbyer också...

Frekvenser

För bra frekvenslistor på nätet hänvisar jag tillsvidare till den utmärkta www.scanner.nu. Så småningom, om jag får inspiration, kommer det att finnas ett sortiment med kanaler här också.

Q-koder

Q-koderna uppfanns av telegrafister när seklet var ungt för att slippa få tennisarm. Det finns mängder med forkortningar för alla tänkbara situationer. En mycket användbar Q-signal är:
QUP 2 – Jag anger min position med svart rök.

Q-koderna används fortfarande av de som telegraferar och även av många telefonioperatörer, även om det oftast anses att man skall "tala klarspråk". Polis och räddningstjänst i Sverige är ordentliga och avänder inte Q-koder utom i Göteborg, av någon underlig anledning. Även andra användare som väktare och en del taxibolag hörs Q:a flitigt här.

Jag hittade en tänkbar förklaring till att man endast pratar Q i Göteborg med omnejd. På Telemuseums sida om historisk mobiltelefoni nämner man att de första försöken med polisradio i Sverige började i Göteborg 1933. (Frånsett några misslyckade försök med radio till motorcyklar i Enskede, Stockholm.)

Man använde då frekvensen 2033 kHz och kommunikationen skedde med telefoni (AM) från basen och med telegrafi från bilen. Fem år senare, 1938, hade man utrustat åtta bilar i staden med radio, och bytt frekvens till 4165 kHz. Vid denna tid gled man mer och mer över till telefoni.

Q-förkortningarna måste ha varit till god hjälp för den mobile göteborgskonstapeln och har helt naturligt bitit sig fast i yrkesjargongen även efter telefonins införande, ända intill våra dagar. Andra delar av landet har inte samma "arv" då deras radioanläggningar var av modernare snitt och tillät telefoni redan från första början. Detta är min egen teori – maila gärna synpunkter om du har några! Jag rekommenderar också ett besök på Telemuseums hemsida.

De vanligast förekommande Q-koderna i Göteborg är:

QSL – Uppfattat, OK, kvitteras
QSO – Samtal, förbindelse med annan station
QTH – Position, plats
QTA – Avbryt, annulleras
QRV – Klar, redo, uppdrag slutfört
QTP – Avbryter radiopassning, går ur bilen, framme
QRU – Jag har inget till dig (ovanlig, endast länsman)

DTMF

Jag har gjort en sida för dig som vill labba lite med DTMF- toner. Du kan skapa dina egna wav-filer här, och om lusten skulle falla på kan du också avkoda dem online. Funkar rätt bra ibland.
Skapa och avkoda DTMF-filer online

Inspelning

Ibland hör man något på radio som man ville spelat in, men när man väl tryckt igång bandaren är det för sent. Det finns ett utmärkt shareware-program som heter RadioRipper. Om man har det igång hela tiden så buffrar det de senaste 30 sekunderna av sändning. men börjar inte själva inspelningen förrän man startar. Om du hör något du ville spela in har du alltså en halv minut på dig att starta "bandet". Använder ljudkortet och körs under Windows.

Det finns även en nyare version som heter X-Ripper och som kan spela in direkt till MP3, men jag har inte provkört den ännu.

RadioRipper v2.0 (90 kB)

Kustradio

Här en fil i PDF-format som är en käck hjälpreda. Den visar alla kustradiostationer i Sverige inprickade på en karta. Kanalnummer på VHF och frekvenser på mellanvågen är angivna, liksom sändningstider för navigationsvarningar och trafiklistor. Filen härstammar från Sjöfartsverkets hemsida. Don't leave home without it!

kustradio.pdf (141 kB)

Selektivanrop och CCIR

Selektivanrop, tonselektiv eller riktade anrop, fungerar ungefär som ett telefonnummer till en viss radiostation. Högtalaren öppnas när radion tar emot sin egen kombination av toner. I Sverige används oftast en standard som kallas CCIR. Standarden anger vilken siffra som motsvaras av en viss ton, enligt denna tabell:
Siffra Ton (Hz)
====== ========
 0    1981
 1    1124
 2    1197
 3    1275
 4    1358
 5    1446
 6    1540
 7    1640
 8    1747
 9    1860
 A    2400
 B    930
 C    2247
 D    991
 E    2110
Tecknet E används som repetitionstecken, för att inte två likadana toner skall sändas efter varandra – i så fall skulle inte mottagaren uppfatta att det var två siffror. T.ex. om man vill sända sekvensen 95563 så byter man alltså ut den andra 5:an mot ett E så att den utsända koden blir 95E63.

Längden på tonerna är oftast 100 ms. Det är vanligt att den första tonen är förlängd för att mottagare som passar flera frekvenser (scannar) skall hinna höra första siffran. Polisens System-80 har 700 ms längd på första tonen i sina anrop.

Ljudklipp CCIR System-80 (26 kB)
Ljudklipp CCIR polis Norrbotten (14 kB)
Ljudklipp 11-tons CCIR ambulans Gbg (14 kB)
Ljudklipp skum CCIR Räddningstjänst Lycksele (28 kB)

Spårvägen i Göteborg har en annorlunda variant, först skickar de vanlig CCIR och därefter en eller två styrsignaler som båda består av dubbla toner. Det är ett gammalt system, enligt uppgift sedan början av 70-talet. Under senhösten 2001 skulle man ha övergått till Tetra, men det har tydligen blivit försenat.

Ljudklipp CCIR Spårvägen (21 kB)

Innan polisen började använda CCIR-selektiv körde man med en annan typ av riktat anrop, en treklang som lät ganska vackert. Det påminde lite grann om DTMF, men var förmodligen inte detsamma. Daniel i Norrbotten var vänlig att skicka detta ljudprov som han sparat åt eftervärlden:

Ljudklipp antik 3-klang (10 kB)

Nu erbjuder goteborg.vg dig möjligheten att skapa dina egna CCIR-anrop och lyssna på dem online, eller ladda hem dem som en wav-fil. Du kan också skicka in din egen wav-fil med CCIR och få den avkodad – allt online!

Skapa och avkoda CCIR-filer online

Personsökare och Minicall

Meddelanden till personsökare är inte så privata som användarna tror, eller åtminstone önskar sig. Det fräcka (för den som avlyssnar) är att alla Sveriges meddelanden sänds ut över alla sändare. Således inga problem för en loggare i Smygehuk att kolla Räddningstjänstens meddelanden i Korpilombolo.

Frekvenserna som används är 169,800 MHz och 161,4375 MHz. På dessa frekvenser sänder man med det s.k. Pocsag-protokollet i 1200 bps. För några år sedan uppgavs minicallnätet bestå av runt 220 sändare i Sverige.

Mycket skräp och statusmeddelanden från datorer är det förstås, men den seriöse loggaren använder ett program som filtrerar bort sådant, och har möjlighet att larma och logga utvalda RIC-nummer. Mitt eget hemgjorda program, om jag skall skryta, fixar det, liksom bevakning av söksträngar i texten. Vissa meddelanden kan vidaresändas med mail – på så vis kan jag få mina favoritnummer skickade till min GSM-telefon.

I begynnelsen var MBS. Sedan kom Pocsag och därefter ERMES. MBS är väl saligen avsomnat och ERMES verkar ha svårt att finna kunder; kanske konkurrensen från GSM/SMS är för svår. Pocsag (Minicall-tjänsten) finns fortfarande kvar och det finns flera program som avkodar det. Ett av de mer populära är Poc32 som du hittar här.

Ljudklipp Minicall/Pocsag (67 kB)
Ljudklipp Ermes 169,65 MHz (33 kB)

FFSK

FFSK, Fast Frequency Shift Keying, är ett sätt att överföra data över radio som används av flera system, t.ex. NMT, Mobitex och MPT-1327. Tonfrekvenserna 1200 och 1800 Hz används, där det ena betyder noll ach det andra ett. Ljudet är ganska karaktäristiskt och lätt att känna igen; lyssna på t.ex. Mobitex-klippet på den här sidan.

Det går säkert att göra en avkodare i mjukvara som använder ljudkortet, men jag valde att bygga en "dekoder" med en krets, FX-439, från CML som gör om ljudet till en jämn ström av ettor och nollor. Denna ström matas till en liten PIC-processor som samlar ihop bitarna i grupper om 8 och matar ut dem byte-vis i 9600 bps via RS-232 till serieporten på en PC. En MAX-232 används för att få rätt nivåer på signalerna.

I PC:n behöver man sedan inte beymra sig om buffrar och interrupter; det hela blir relativt okritiskt då PC:ns hårdvara och operativsystem sköter de tråkiga sakerna. Avkodningsprogrammet kan i lugn och ro ägna sig åt det intressanta; plocka ut 1:orna och 0:orna ur kön och försöka få ut innehållet i dataströmmen. Det är därför ungefär lika lätt att göra programmet till Windows som till Linux.

Mobitex

Jodå, det går visst att avkoda Telias Mobitex – jag har själv gjort ett program som fixar det, men det var knappt värt besväret. (Nej, programmet är inte till salu.)

Meddelanden som sänds över Mobitex kan vara krypterade, och om de inte är det så är det väldigt mycket datasändningar och statusmeddelanden som man inte får ut något av. Mobitex fungerar heller inte på samma sätt som Minicall, utan endast den sändare som är närmast bilen används (precis som mobiltelefoner fungerar).

Dessutom sänds Mobitex över flera kanaler, och man kan inte på förhand veta vilken kanal en viss mobilstation kommer att använda. För att kunna följa vad en bil sänder måste man alltså a) vara inom radioräckvidd för bilen och b) veta (eller rättare sagt gissa) vilken frekvens den kommer att sända på. Ofta används förstås samma kanal under en längre tid, men systemet kan när som helst "roama" över till en annan frekvens allteftersom bilen flyttar sig. Basstationerna sänder runt 77 MHz och för att hitta motsvarande bilkanal letar man 5 MHz högre upp.

Här i Göteborg är det färdtjänsten, massa bussbolag och ambulanserna som är läsbart. Resten är bara datasändningar och/eller krypterat. Om du trodde att Mobitex-avkodning var något att trakta efter så glöm det – det är inget att ha!

Vill du ändå avkoda Mobitex kan du troligen inte använda något av de amerikanska programmen; de använder en annan överföringsteknik på radion. Jag tror de kör med 8000 bps, medan vi svenskar använder 1200 bps FFSK. Det verkar dock finnas en användare av Mobitex i Göteborg som kör med det amerikanska systemet, åtminstone låter det likadant. De ligger på några kanaler strax under 420 MHz. Kanske går det att avkoda med de amerikanska programmen, jag har inte försökt.

Ljudklipp Mobitex 1200 bps FFSK(53 kB)
Ljudklipp möjlig Mobitex 419,925 MHz (55 kB)
Skärmdump från Mobitex-avkodaren (24 kB)

NMT

När NMT var det allenarådande mobilsystemet knåpade jag ihop ett program som visade vilka data som skickades mellan mobiler och basstationer. Nu finns ju inte NMT-900 längre, men 450 lever vidare i högönsklig välmåga och går faktiskt fortfarande att koda av.

Skärmdump från NMT-avkodaren (86 kB)

MPT-1327

MPT-1327 är ett trunksystem med en kontrollkanal där data sänds ut och en eller flera trafikkanaler dit radiorna skickas för samtal. I Göteborg har jag bara hittat två system med MPT1327. Det ena har kontrollkanal på 462,600 MHZ och används av ett bevakningsföretag och några jourfirmor. Det andra systemet har kontrollkanal på 166,9125 MHz men där har jag aldrig sett ett enda anrop, däremot sänds system-id ut, så det är bevisligen en MPT-1327-kanal.

MPT-1327 är en öppen standard och att skriva ett program som visar signaleringen är egentligen bara en övning i programmering. Så, jag svängde ihop ett litet program för att kolla vad som skickades på kontrollkanalen, men det var ingen intressant läsning där heller. Du kan ju kika själv på dumpen här nedanför. (Det är ett väldigt quick-and-dirty program och en salig blandning av svenska och engelska.)

Skärmdump från MPT1327-avkodaren (84 kB)Till min hemsida