Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Wisdom of Solomon
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

Wisdom of Solomon

Chapter 17

17:1 μεγάλαι γάρ σου α κρσεις κα δυσδιγητοι δι τοτο παδευτοι ψυχα πλανθησαν

17:2 πειληφτες γρ καταδυναστεειν θνος γιον νομοι δέσμιοι σκτους κα μακρς πεδται νυκτς κατακλεισθέντες ρφοις φυγάδες τς αωνου προνοας κειντο

17:3 λανθάνειν γρ νομζοντες π κρυφαοις μαρτμασιν φεγγε λθης παρακαλμματι σκορπσθησαν θαμβομενοι δεινς κα νδάλμασιν κταρασσμενοι

17:4 οδ γρ κατέχων ατος μυχς φβους διεφλαττεν χοι δ κταράσσοντες ατος περιεκμπουν κα φάσματα μειδτοις κατηφ προσποις νεφανζετο

17:5 κα πυρς μν οδεμα βα κατσχυεν φωτζειν οτε στρων κλαμπροι φλγες καταυγάζειν πέμενον τν στυγνν κενην νκτα

17:6 διεφανετο δ ατος μνον ατομάτη πυρ φβου πλρης κδειματομενοι δ τς μ θεωρουμένης κενης ψεως γοντο χερω τ βλεπμενα

17:7 μαγικς δ μπαγματα κατέκειτο τέχνης κα τς π φρονσει λαζονεας λεγχος φβριστος

17:8 ο γρ πισχνομενοι δεματα κα ταραχς πελανειν ψυχς νοσοσης οτοι καταγέλαστον ελάβειαν νσουν

17:9 κα γρ ε μηδν ατος ταραχδες φβει κνωδάλων παρδοις κα ρπετν συριγμος κσεσοβημένοι διλλυντο ντρομοι κα τν μηδαμθεν φευκτν έρα προσιδεν ρνομενοι

17:10 δειλν γρ δ πονηρα μάρτυρι καταδικαζομένη ε δ προσεληφεν τ χαλεπ συνεχομένη τ συνειδσει

17:11 οθν γάρ στιν φβος ε μ προδοσα τν π λογισμο βοηθημάτων

17:12 νδοθεν δ οσα ττων προσδοκα πλεονα λογζεται τν γνοιαν τς παρεχοσης τν βάσανον ατας

17:13 ο δ τν δνατον ντως νκτα κα ξ δυνάτου δου μυχν πελθοσαν τν ατν πνον κοιμμενοι

17:14 τ μν τέρασιν λανοντο φαντασμάτων τ δ τς ψυχς παρελοντο προδοσ αφνδιος γρ ατος κα προσδκητος φβος πεχθη

17:15 εθ οτως ς δ ποτ ον ν κε καταππτων φρουρετο ες τν σδηρον ερκτν κατακλεισθες

17:16 ε τε γρ γεωργς ν τις ποιμν τν κατ ρημαν ργάτης μχθων προλημφθες τν δυσάλυκτον μενεν νάγκην μι γρ λσει σκτους πάντες δέθησαν

17:17 ε τε πνεμα συρζον περ μφιλαφες κλάδους ρνέων χος εμελς υθμς δατος πορευομένου β κτπος πηνς καταρριπτομένων πετρν

17:18 σκιρτντων ζων δρμος θερητος ρυομένων πηνεστάτων θηρων φων ντανακλωμένη κ κοιλτητος ρέων χ παρέλυεν ατος κφοβοντα

17:19 λος γρ κσμος λαμπρ κατελάμπετο φωτ κα νεμποδστοις συνεχετο ργοις

17:20 μνοις δ κενοις πετέτατο βαρεα νξ εκν το μέλλοντος ατος διαδέχεσθαι σκτους αυτος δ σαν βαρτεροι σκτους


Next: Wisdom 18