Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Wisdom of Solomon
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

Wisdom of Solomon

Chapter 16

16:1 δι τοτο δι μοων κολάσθησαν ξως κα δι πλθους κνωδάλων βασανσθησαν

16:2 νθ ς κολάσεως εεργετσας τν λαν σου ες πιθυμαν ρέξεως ξένην γεσιν τροφν τομασας ρτυγομτραν

16:3 να κενοι μν πιθυμοντες τροφν δι τν εδέχθειαν τν παπεσταλμένων κα τν ναγκααν ρεξιν ποστρέφωνται ατο δ π λγον νδεες γενμενοι κα ξένης μετάσχωσι γεσεως

16:4 δει γρ κενοις μν παρατητον νδειαν πελθεν τυραννοσιν τοτοις δ μνον δειχθναι πς ο χθρο ατν βασανζοντο

16:5 κα γρ τε ατος δεινς πλθεν θηρων θυμς δγμασν τε σκολιν διεφθεροντο φεων ο μέχρι τέλους μεινεν ργ σου

16:6 ες νουθεσαν δ πρς λγον ταράχθησαν σμβολον χοντες σωτηρας ες νάμνησιν ντολς νμου σου

16:7 γρ πιστραφες ο δι τ θεωρομενον σζετο λλ δι σ τν πάντων σωτρα

16:8 κα ν τοτ δ πεισας τος χθρος μν τι σ ε υμενος κ παντς κακο

16:9 ος μν γρ κρδων κα μυιν πέκτεινεν δγματα κα οχ ερέθη αμα τ ψυχ ατν τι ξιοι σαν π τοιοτων κολασθναι

16:10 τος δ υος σου οδ οβλων δρακντων νκησαν δντες τ λεος γάρ σου ντιπαρλθεν κα άσατο ατος

16:11 ες γρ πμνησιν τν λογων σου νεκεντρζοντο κα ξέως διεσζοντο να μ ες βαθεαν μπεσντες λθην περσπαστοι γένωνται τς σς εεργεσας

16:12 κα γρ οτε βοτάνη οτε μάλαγμα θεράπευσεν ατος λλ σς κριε λγος πάντας μενος

16:13 σ γρ ζως κα θανάτου ξουσαν χεις κα κατάγεις ες πλας δου κα νάγεις

16:14 νθρωπος δ ποκτέννει μν τ κακ ατο ξελθν δ πνεμα οκ ναστρέφει οδ ναλει ψυχν παραλημφθεσαν

16:15 τν δ σν χερα φυγεν δνατν στιν

16:16 ρνομενοι γάρ σε εδέναι σεβες ν σχι βραχονς σου μαστιγθησαν ξένοις ετος κα χαλάζαις κα μβροις διωκμενοι παραιττοις κα πυρ καταναλισκμενοι

16:17 τ γρ παραδοξτατον ν τ πάντα σβεννντι δατι πλεον νργει τ πρ πέρμαχος γρ κσμος στν δικαων

16:18 ποτ μν γρ μεροτο φλξ να μ καταφλέξ τ π σεβες πεσταλμένα ζα λλ ατο βλέποντες εδσιν τι θεο κρσει λανονται

16:19 ποτ δ κα μεταξ δατος πρ τν πυρς δναμιν φλέγει να δκου γς γενματα διαφθερ

16:20 νθ ν γγέλων τροφν ψμισας τν λαν σου κα τοιμον ρτον π ορανο παρέσχες ατος κοπιάτως πσαν δονν σχοντα κα πρς πσαν ρμνιον γεσιν

16:21 μν γρ πστασς σου τν σν πρς τέκνα νεφάνιζεν γλυκτητα τ δ το προσφερομένου πιθυμ πηρετν πρς τις βολετο μετεκιρντο

16:22 χιν δ κα κρσταλλος πέμεινε πρ κα οκ τκετο να γνσιν τι τος τν χθρν καρπος κατέφθειρε πρ φλεγμενον ν τ χαλάζ κα ν τος ετος διαστράπτον

16:23 τοτο πάλιν δ να τραφσιν δκαιοι κα τς δας πιλέλησται δυνάμεως

16:24 γρ κτσις σο τ ποισαντι πηρετοσα πιτενεται ες κλασιν κατ τν δκων κα νεται ες εεργεσαν πρ τν π σο πεποιθτων

16:25 δι τοτο κα ττε ες πάντα μεταλλευομένη τ παντοτρφ σου δωρε πηρέτει πρς τν τν δεομένων θέλησιν

16:26 να μάθωσιν ο υο σου ος γάπησας κριε τι οχ α γενέσεις τν καρπν τρέφουσιν νθρωπον λλ τ μά σου τος σο πιστεοντας διατηρε

16:27 τ γρ π πυρς μ φθειρμενον πλς π βραχεας κτνος λου θερμαινμενον τκετο

16:28 πως γνωστν τι δε φθάνειν τν λιον π εχαρισταν σου κα πρς νατολν φωτς ντυγχάνειν σοι

16:29 χαρστου γρ λπς ς χειμέριος πάχνη τακσεται κα υσεται ς δωρ χρηστον


Next: Wisdom 17