Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Susanna
Prev  Next
Apo  Sep Sep: sut 

Susanna

Chapter 1

1:6 κα ρχοντο κρσεις ξ λλων πλεων πρς ατος

1:7 οτοι δντες γυνακα στεαν τ εδει γυνακα δελφο ατν κ τν υν Ισραηλ νομα Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου γυνακα Ιωακιμ περιπατοσαν ν τ παραδεσ το νδρς ατς τ δειλινν κα πιθυμσαντες ατς

1:9 διέστρεψαν τν νον ατν κα ξέκλιναν τος φθαλμος ατν το μ βλέπειν ες τν ορανν μηδ μνημονεειν κριμάτων δικαων

1:10 κα μφτεροι σαν κατανενυγμένοι περ ατς κα τερος τ τέρ ο προσεποιετο τ κακν τ χον ατος περ ατς οδ γυν γνω τ πργμα τοτο

1:12 κα ς γνετο ρθρος ρχμενοι κλεπτον λλλους σπεδοντες τς φανσεται ατ πρτερος κα λαλσει πρς ατν

1:13 κα δο ατη κατ τ εωθς περιεπάτει κα ες τν πρεσβυτέρων ληλθει κα δο τερος παρεγένετο κα ες τν τερον νέκρινε λέγων τ σ οτως ρθρου ξλθες ο παραλαβν με κα ξωμολογσαντο πρς λλλους κάτερος τν δνην ατο

1:19 κα επεν ες τ τέρ πορευθμεν πρς ατν κα συνθέμενοι προσλθοσαν ατ κα ξεβιάζοντο ατν

1:22 κα επεν ατος Ιουδαα οδα τι ν πράξω τοτο θάνατς μο στι κα ν μ πράξω οκ κφεξομαι τς χερας μν

1:23 κάλλιον δέ με μ πράξασαν μπεσεν ες τς χερας μν μαρτεν νπιον κυρου

1:28 ο δ παράνομοι νδρες πέστρεψαν πειλοντες ν αυτος κα νεδρεοντες να θανατσουσιν ατν κα λθντες π τν συναγωγν τς πλεως ο παρκοσαν κα συνδρευσαν ο ντες κε πάντες ο υο Ισραηλ

1:29 κα ναστάντες ο δο πρεσβτεροι κα κριτα επαν ποστελατε π Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου τις στ γυν Ιωακιμ ο δ εθέως κάλεσαν ατν

1:30 ς δ παρεγενθη γυν σν τ πατρ αυτς κα τ μητρ κα ο παδες κα α παιδσκαι ατς ντες τν ριθμν πεντακσιοι παρεγένοντο κα τ παιδα Σουσαννας τέσσαρα

1:31 ν δ γυν τρυφερ σφδρα

1:32 κα προσέταξαν ο παράνομοι ποκαλψαι ατν να μπλησθσι κάλλους πιθυμας ατς

1:33 κα κλαοσαν ο παρ ατς πάντες κα σοι ατν δεισαν πάντες

1:34 ναστάντες δ ο πρεσβτεροι κα κριτα πέθηκαν τς χερας ατν π τς κεφαλς ατς

1:35 δ καρδα ατς πεποθει π κυρ τ θε ατς κα νακψασα κλαυσεν ν αυτ λέγουσα

κριε θες ανιος εδς τ πάντα πρν γενέσεως ατν σ οδας τι οκ ποησα πονηρεονται ο νομοι οτοι π μο κα εσκουσε κριος τς δεσεως ατς

1:36 ο δ δο πρεσβτεροι επαν μες περιεπατομεν ν τ παραδεσ το νδρς ατς

1:37 κα κυκλοντες τ στάδιον εδομεν τατην ναπαυομένην μετ νδρς κα στάντες θεωρομεν ατος μιλοντας λλλοις

1:38 κα ατο οκ δεισαν τι εστκειμεν ττε συνειπάμεθα λλλοις λέγοντες μάθωμεν τνες εσν οτοι

1:39 κα προσελθντες πέγνωμεν ατν δ νεανσκος φυγε συγκεκαλυμμένος

1:40 τατης δ πιλαβμενοι πηρωτμεν ατν τς νθρωπος

1:41 κα οκ πγγειλεν μν τς ν τατα μαρτυρομεν κα πστευσεν ατος συναγωγ πσα ς πρεσβυτέρων ντων κα κριτν το λαο

1:44 κα δο γγελος κυρου κενης ξαγομένης πολέσθαι κα δωκεν γγελος καθς προσετάγη πνεμα συνέσεως νεωτέρ ντι Δανιηλ

1:48 διαστελας δ Δανιηλ τν χλον κα στς ν μέσ ατν επεν οτως μωρο υο Ισραηλ οκ νακρναντες οδ τ σαφς πιγνντες πεκρνατε θυγατέρα Ισραηλ

1:51 κα νν διαχωρσατέ μοι ατος π λλλων μακράν να τάσω ατος

1:52 ς δ διεχωρσθησαν επεν Δανιηλ τ συναγωγ νν μ βλέψητε τι οτο εσι πρεσβτεροι λέγοντες ο μ ψεσωνται λλ νακριν ατος κατ τ ποππτοντά μοι κα κάλεσε τν να ατν κα προσγαγον τν πρεσβτερον τ νεωτέρ κα επεν ατ Δανιηλ κουε κουε πεπαλαιωμένε μερν κακν νν κασ σου α μαρται ς ποεις τ πρτερον

1:53 πιστευθες κοειν κα κρνειν κρσεις θάνατον πιφεροσας κα τν μν θον κατέκρινας τος δ νχους φεις το κυρου λέγοντος θον κα δκαιον οκ ποκτενες

1:54 νν ον π τ δένδρον κα ποταπ το παραδεσου τπ ρακας ατος ντας σν αυτος κα επεν σεβς π σχνον

1:55 επεν δ νετερος ρθς ψευσαι ες τν σεαυτο ψυχν γρ γγελος κυρου σχσει σου τν ψυχν σμερον

1:56 κα τοτον μεταστσας επε προσαγαγεν ατ τν τερον κα τοτ δ επεν δι τ διεστραμμένον τ σπέρμα σου ς Σιδνος κα οχ ς Ιουδα τ κάλλος σε πάτησεν μιαρ πιθυμα

1:57 κα οτως ποιετε θυγατράσιν Ισραηλ κα κεναι φοβομεναι μιλοσαν μν λλ ο θυγάτηρ Ιουδα πέμεινε τν νσον μν ν νομ πενεγκεν

1:58 νν ον λέγε μοι π τ δένδρον κα ν πο το κπου τπ κατέλαβες ατος μιλοντας λλλοις δ επεν π πρνον

1:59 κα επεν Δανιηλ μαρτωλέ νν γγελος κυρου τν ομφααν στηκεν χων ως λας ξολεθρεσει μς να καταπρσ σε

1:60 κα πσα συναγωγ νεβησεν π τ νεωτέρ ς κ το δου στματος μολγους ατος κατέστησεν μφοτέρους ψευδομάρτυρας κα ς νμος διαγορεει ποησαν ατος καθς πονηρεσαντο κατ τς δελφς κα φμωσαν ατος κα ξαγαγντες ρριψαν ες φάραγγα ττε γγελος κυρου ρριψε πρ δι μέσου ατν κα σθη αμα νατιον ν τ μέρ κεν

1:63 δι τοτο ο νετεροι γαπητο Ιακωβ ν τ πλτητι ατν κα μες φυλασσμεθα ες υος δυνατος νεωτέρους εσεβσουσι γρ νετεροι κα σται ν ατος πνεμα πιστμης κα συνέσεως ες ανα ανος


Next: Susanna Th 1