Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Samuel

Chapter 15

15:1 κα γένετο μετ τατα κα ποησεν αυτ Αβεσσαλωμ ρματα κα ππους κα πεντκοντα νδρας παρατρέχειν μπροσθεν ατο

15:2 κα ρθρισεν Αβεσσαλωμ κα στη ν χερα τς δο τς πλης κα γένετο πς νρ γένετο κρσις λθεν πρς τν βασιλέα ες κρσιν κα βησεν πρς ατν Αβεσσαλωμ κα λεγεν ατ κ ποας πλεως σ ε κα επεν νρ κ μις φυλν Ισραηλ δολς σου

15:3 κα επεν πρς ατν Αβεσσαλωμ δο ο λγοι σου γαθο κα εκολοι κα κοων οκ στιν σοι παρ το βασιλέως

15:4 κα επεν Αβεσσαλωμ τς με καταστσει κριτν ν τ γ κα π μ λεσεται πς νρ ν ντιλογα κα κρσις κα δικαισω ατν

15:5 κα γένετο ν τ γγζειν νδρα το προσκυνσαι ατ κα ξέτεινεν τν χερα ατο κα πελαμβάνετο ατο κα κατεφλησεν ατν

15:6 κα ποησεν Αβεσσαλωμ κατ τ μα τοτο παντ Ισραηλ τος παραγινομένοις ες κρσιν πρς τν βασιλέα κα διοποιετο Αβεσσαλωμ τν καρδαν νδρν Ισραηλ

15:7 κα γένετο π τέλους τεσσαράκοντα τν κα επεν Αβεσσαλωμ πρς τν πατέρα ατο πορεσομαι δ κα ποτεσω τς εχάς μου ς ηξάμην τ κυρ ν Χεβρων

15:8 τι εχν ηξατο δολς σου ν τ οκεν με ν Γεδσουρ ν Συρ λέγων ν πιστρέφων πιστρέψ με κριος ες Ιερουσαλημ κα λατρεσω τ κυρ

15:9 κα επεν ατ βασιλες βάδιζε ες ερνην κα ναστς πορεθη ες Χεβρων

15:10 κα πέστειλεν Αβεσσαλωμ κατασκπους ν πάσαις φυλας Ισραηλ λέγων ν τ κοσαι μς τν φωνν τς κερατνης κα ρετε βεβασλευκεν βασιλες Αβεσσαλωμ ν Χεβρων

15:11 κα μετ Αβεσσαλωμ πορεθησαν διακσιοι νδρες ξ Ιερουσαλημ κλητο κα πορευμενοι τ πλτητι ατν κα οκ γνωσαν πν μα

15:12 κα πέστειλεν Αβεσσαλωμ κα κάλεσεν τν Αχιτοφελ τν Γελμωναον τν σμβουλον Δαυιδ κ τς πλεως ατο κ Γωλα ν τ θυσιάζειν ατν κα γένετο σστρεμμα σχυρν κα λας πορευμενος κα πολς μετ Αβεσσαλωμ

15:13 κα παρεγένετο παγγέλλων πρς Δαυιδ λέγων γενθη καρδα νδρν Ισραηλ πσω Αβεσσαλωμ

15:14 κα επεν Δαυιδ πσιν τος παισν ατο τος μετ ατο τος ν Ιερουσαλημ νάστητε κα φγωμεν τι οκ στιν μν σωτηρα π προσπου Αβεσσαλωμ ταχνατε το πορευθναι να μ ταχν κα καταλάβ μς κα ξσ φ μς τν κακαν κα πατάξ τν πλιν στματι μαχαρης

15:15 κα επον ο παδες το βασιλέως πρς τν βασιλέα κατ πάντα σα αρεται κριος μν βασιλες δο ο παδές σου

15:16 κα ξλθεν βασιλες κα πς οκος ατο τος ποσν ατν κα φκεν βασιλες δέκα γυνακας τν παλλακν ατο φυλάσσειν τν οκον

15:17 κα ξλθεν βασιλες κα πάντες ο παδες ατο πεζ κα στησαν ν οκ τ μακράν

15:18 κα πάντες ο παδες ατο ν χερα ατο παργον κα πς Χεττι κα πς Φελετθι κα στησαν π τς λαας ν τ ρμ κα πς λας παρεπορεετο χμενος ατο κα πάντες ο περ ατν κα πάντες ο δρο κα πάντες ο μαχητα ξακσιοι νδρες κα παρσαν π χερα ατο κα πς Χερεθθι κα πς Φελεθθι κα πάντες ο Γεθθαοι ξακσιοι νδρες ο λθντες τος ποσν ατν κ Γεθ πορευμενοι π πρσωπον το βασιλέως

15:19 κα επεν βασιλες πρς Εθθι τν Γεθθαον να τ πορε κα σ μεθ μν πστρεφε κα οκει μετ το βασιλέως τι ξένος ε σ κα τι μετκηκας σ κ το τπου σου

15:20 ε χθς παραγέγονας κα σμερον κινσω σε μεθ μν κα γε μεταναστσεις τν τπον σου χθς ξέλευσς σου κα σμερον μετακινσω σε μεθ μν το πορευθναι κα γ πορεσομαι ο ν γ πορευθ πιστρέφου κα πστρεψον τος δελφος σου μετ σο κα κριος ποισει μετ σο λεος κα λθειαν

15:21 κα πεκρθη Εθθι τ βασιλε κα επεν ζ κριος κα ζ κρις μου βασιλες τι ες τν τπον ο ν κρις μου κα ν ες θάνατον κα ν ες ζων τι κε σται δολς σου

15:22 κα επεν βασιλες πρς Εθθι δερο κα διάβαινε μετ μο κα παρλθεν Εθθι Γεθθαος κα πάντες ο παδες ατο κα πς χλος μετ ατο

15:23 κα πσα γ κλαιεν φων μεγάλ κα πς λας παρεπορεοντο ν τ χειμάρρ Κεδρων κα βασιλες διέβη τν χειμάρρουν Κεδρων κα πς λας κα βασιλες παρεπορεοντο π πρσωπον δο τν ρημον

15:24 κα δο κα γε Σαδωκ κα πάντες ο Λευται μετ ατο αροντες τν κιβωτν διαθκης κυρου π Βαιθαρ κα στησαν τν κιβωτν το θεο κα νέβη Αβιαθαρ ως πασατο πς λας παρελθεν κ τς πλεως

15:25 κα επεν βασιλες τ Σαδωκ πστρεψον τν κιβωτν το θεο ες τν πλιν ν ερω χάριν ν φθαλμος κυρου κα πιστρέψει με κα δεξει μοι ατν κα τν επρέπειαν ατς

15:26 κα ν επ οτως οκ θέληκα ν σο δο γ εμι ποιετω μοι κατ τ γαθν ν φθαλμος ατο

15:27 κα επεν βασιλες τ Σαδωκ τ ερε δετε σ πιστρέφεις ες τν πλιν ν ερν κα Αχιμαας υς σου κα Ιωναθαν υς Αβιαθαρ ο δο υο μν μεθ μν

15:28 δετε γ εμι στρατεομαι ν Αραβωθ τς ρμου ως το λθεν μα παρ μν το παγγελα μοι

15:29 κα πέστρεψεν Σαδωκ κα Αβιαθαρ τν κιβωτν ες Ιερουσαλημ κα κάθισεν κε

15:30 κα Δαυιδ νέβαινεν ν τ ναβάσει τν λαιν ναβανων κα κλαων κα τν κεφαλν πικεκαλυμμένος κα ατς πορεετο νυπδετος κα πς λας μετ ατο πεκάλυψεν νρ τν κεφαλν ατο κα νέβαινον ναβανοντες κα κλαοντες

15:31 κα νηγγέλη Δαυιδ λέγοντες κα Αχιτοφελ ν τος συστρεφομένοις μετ Αβεσσαλωμ κα επεν Δαυιδ διασκέδασον δ τν βουλν Αχιτοφελ κριε θες μου

15:32 κα ν Δαυιδ ρχμενος ως το Ροως ο προσεκνησεν κε τ θε κα δο ες παντν ατ Χουσι Αρχι ταρος Δαυιδ διερρηχς τν χιτνα ατο κα γ π τς κεφαλς ατο

15:33 κα επεν ατ Δαυιδ ν μν διαβς μετ μο κα σ π μ ες βάσταγμα

15:34 κα ν ες τν πλιν πιστρέψς κα ρες τ Αβεσσαλωμ διεληλθασιν ο δελφο σου κα βασιλες κατπισθέν μου διελλυθεν πατρ σου κα νν πας σο εμι βασιλε ασν με ζσαι πας το πατρς σου μην ττε κα ρτως κα νν γ δολος σς κα διασκεδάσεις μοι τν βουλν Αχιτοφελ

15:35 κα δο μετ σο κε Σαδωκ κα Αβιαθαρ ο ερες κα σται πν μα ν κοσς ξ οκου το βασιλέως κα ναγγελες τ Σαδωκ κα τ Αβιαθαρ τος ερεσιν

15:36 δο κε μετ ατν δο υο ατν Αχιμαας υς τ Σαδωκ κα Ιωναθαν υς τ Αβιαθαρ κα ποστελετε ν χειρ ατν πρς με πν μα ν κοσητε

15:37 κα εσλθεν Χουσι ταρος Δαυιδ ες τν πλιν κα Αβεσσαλωμ εσεπορεετο ες Ιερουσαλημ


Next: Samuel 2 16