Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Samuel

Chapter 3

3:1 κα γένετο πλεμος π πολ ν μέσον το οκου Σαουλ κα ν μέσον το οκου Δαυιδ κα οκος Δαυιδ πορεετο κα κραταιοτο κα οκος Σαουλ πορεετο κα σθένει

3:2 κα τέχθησαν τ Δαυιδ υο ν Χεβρων κα ν πρωττοκος ατο Αμνων τς Αχινοομ τς Ιεζραηλτιδος

3:3 κα δετερος ατο Δαλουια τς Αβιγαιας τς Καρμηλας κα τρτος Αβεσσαλωμ υς Μααχα θυγατρς Θολμι βασιλέως Γεσιρ

3:4 κα τέταρτος Ορνια υς Φεγγιθ κα πέμπτος Σαβατια τς Αβιταλ

3:5 κα κτος Ιεθερααμ τς Αιγλα γυναικς Δαυιδ οτοι τέχθησαν τ Δαυιδ ν Χεβρων

3:6 κα γένετο ν τ εναι τν πλεμον ν μέσον το οκου Σαουλ κα ν μέσον το οκου Δαυιδ κα Αβεννηρ ν κρατν το οκου Σαουλ

3:7 κα τ Σαουλ παλλακ Ρεσφα θυγάτηρ Ιαλ κα επεν Μεμφιβοσθε υς Σαουλ πρς Αβεννηρ τ τι εσλθες πρς τν παλλακν το πατρς μου

3:8 κα θυμθη σφδρα Αβεννηρ περ το λγου Μεμφιβοσθε κα επεν Αβεννηρ πρς ατν μ κεφαλ κυνς γ εμι ποησα λεος σμερον μετ το οκου Σαουλ το πατρς σου κα περ δελφν κα γνωρμων κα οκ ητομλησα ες τν οκον Δαυιδ κα πιζητες π μ πρ δικας γυναικς σμερον

3:9 τάδε ποισαι θες τ Αβεννηρ κα τάδε προσθεη ατ τι καθς μοσεν κριος τ Δαυιδ τι οτως ποισω ατ ν τ μέρ τατ

3:10 περιελεν τν βασιλεαν π το οκου Σαουλ κα το ναστσαι τν θρνον Δαυιδ π Ισραηλ κα π τν Ιουδαν π Δαν ως Βηρσαβεε

3:11 κα οκ δυνάσθη τι Μεμφιβοσθε ποκριθναι τ Αβεννηρ μα π το φοβεσθαι ατν

3:12 κα πέστειλεν Αβεννηρ γγέλους πρς Δαυιδ ες Θαιλαμ ο ν παραχρμα λέγων διάθου διαθκην σου μετ μο κα δο χερ μου μετ σο το πιστρέψαι πρς σ πάντα τν οκον Ισραηλ

3:13 κα επεν Δαυιδ γ καλς διαθσομαι πρς σ διαθκην πλν λγον να γ ατομαι παρ σο λέγων οκ ψει τ πρσωπν μου ν μ γάγς τν Μελχολ θυγατέρα Σαουλ παραγινομένου σου δεν τ πρσωπν μου

3:14 κα ξαπέστειλεν Δαυιδ πρς Μεμφιβοσθε υν Σαουλ γγέλους λέγων πδος μοι τν γυνακά μου τν Μελχολ ν λαβον ν κατν κροβυσταις λλοφλων

3:15 κα πέστειλεν Μεμφιβοσθε κα λαβεν ατν παρ το νδρς ατς παρ Φαλτιηλ υο Σελλης

3:16 κα πορεετο νρ ατς μετ ατς κλαων πσω ατς ως Βαρακιμ κα επεν πρς ατν Αβεννηρ πορεου νάστρεφε κα νέστρεψεν

3:17 κα επεν Αβεννηρ πρς τος πρεσβυτέρους Ισραηλ λέγων χθς κα τρτην ζητετε τν Δαυιδ βασιλεειν φ μν

3:18 κα νν ποισατε τι κριος λάλησεν περ Δαυιδ λέγων ν χειρ το δολου μου Δαυιδ σσω τν Ισραηλ κ χειρς λλοφλων κα κ χειρς πάντων τν χθρν ατν

3:19 κα λάλησεν Αβεννηρ ν τος σν Βενιαμιν κα πορεθη Αβεννηρ το λαλσαι ες τ τα το Δαυιδ ες Χεβρων πάντα σα ρεσεν ν φθαλμος Ισραηλ κα ν φθαλμος παντς οκου Βενιαμιν

3:20 κα λθεν Αβεννηρ πρς Δαυιδ ες Χεβρων κα μετ ατο εκοσι νδρες κα ποησεν Δαυιδ τ Αβεννηρ κα τος νδράσιν τος μετ ατο πτον

3:21 κα επεν Αβεννηρ πρς Δαυιδ ναστσομαι δ κα πορεσομαι κα συναθροσω πρς κριν μου τν βασιλέα πάντα Ισραηλ κα διαθσομαι μετ σο διαθκην κα βασιλεσεις π πσιν ος πιθυμε ψυχ σου κα πέστειλεν Δαυιδ τν Αβεννηρ κα πορεθη ν ερν

3:22 κα δο ο παδες Δαυιδ κα Ιωαβ παρεγνοντο κ τς ξοδας κα σκλα πολλ φερον μετ ατν κα Αβεννηρ οκ ν μετ Δαυιδ ες Χεβρων τι πεστάλκει ατν κα πεληλθει ν ερν

3:23 κα Ιωαβ κα πσα στρατι ατο χθησαν κα πηγγέλη τ Ιωαβ λέγοντες κει Αβεννηρ υς Νηρ πρς Δαυιδ κα πέσταλκεν ατν κα πλθεν ν ερν

3:24 κα εσλθεν Ιωαβ πρς τν βασιλέα κα επεν τ τοτο ποησας δο λθεν Αβεννηρ πρς σέ κα να τ ξαπέσταλκας ατν κα πελλυθεν ν ερν

3:25 οκ οδας τν κακαν Αβεννηρ υο Νηρ τι πατσα σε παρεγένετο κα γνναι τν ξοδν σου κα τν εσοδν σου κα γνναι παντα σα σ ποιες

3:26 κα νέστρεψεν Ιωαβ π το Δαυιδ κα πέστειλεν γγέλους πσω Αβεννηρ κα πιστρέφουσιν ατν π το φρέατος το Σεϊραμ κα Δαυιδ οκ δει

3:27 κα πέστρεψεν Αβεννηρ ες Χεβρων κα ξέκλινεν ατν Ιωαβ κ πλαγων τς πλης λαλσαι πρς ατν νεδρεων κα πάταξεν ατν κε π τν ψαν κα πέθανεν ν τ αματι Ασαηλ το δελφο Ιωαβ

3:28 κα κουσεν Δαυιδ μετ τατα κα επεν θς εμι γ κα βασιλεα μου π κυρου ως ανος π τν αμάτων Αβεννηρ υο Νηρ

3:29 καταντησάτωσαν π κεφαλν Ιωαβ κα π πάντα τν οκον το πατρς ατο κα μ κλποι κ το οκου Ιωαβ γονορρυς κα λεπρς κα κρατν σκυτάλης κα ππτων ν ομφα κα λασσομενος ρτοις

3:30 Ιωαβ δ κα Αβεσσα δελφς ατο διεπαρετηροντο τν Αβεννηρ νθ ν θανάτωσεν τν Ασαηλ τν δελφν ατν ν Γαβαων ν τ πολέμ

3:31 κα επεν Δαυιδ πρς Ιωαβ κα πρς πάντα τν λαν τν μετ ατο διαρρξατε τ μάτια μν κα περιζσασθε σάκκους κα κπτεσθε μπροσθεν Αβεννηρ κα βασιλες Δαυιδ πορεετο πσω τς κλνης

3:32 κα θάπτουσιν τν Αβεννηρ ες Χεβρων κα ρεν βασιλες τν φωνν ατο κα κλαυσεν π το τάφου ατο κα κλαυσεν πς λας π Αβεννηρ

3:33 κα θρνησεν βασιλες π Αβεννηρ κα επεν ε κατ τν θάνατον Ναβαλ ποθανεται Αβεννηρ

3:34 α χερές σου οκ δέθησαν ο πδες σου οκ ν πέδαις ο προσγαγεν ς Ναβαλ νπιον υν δικας πεσας κα συνχθη πς λας το κλασαι ατν

3:35 κα λθεν πς λας περιδειπνσαι τν Δαυιδ ρτοις τι οσης μέρας κα μοσεν Δαυιδ λέγων τάδε ποισαι μοι θες κα τάδε προσθεη τι ν μ δ λιος ο μ γεσωμαι ρτου π παντς τινος

3:36 κα γνω πς λας κα ρεσεν νπιον ατν πάντα σα ποησεν βασιλες νπιον το λαο

3:37 κα γνω πς λας κα πς Ισραηλ ν τ μέρ κεν τι οκ γένετο παρ το βασιλέως θανατσαι τν Αβεννηρ υν Νηρ

3:38 κα επεν βασιλες πρς τος παδας ατο οκ οδατε τι γομενος μέγας πέπτωκεν ν τ μέρ τατ ν τ Ισραηλ

3:39 κα τι γ εμι σμερον συγγενς κα καθεσταμένος π βασιλέως ο δ νδρες οτοι υο Σαρουιας σκληρτερο μο εσιν νταποδ κριος τ ποιοντι πονηρ κατ τν κακαν ατο


Next: Samuel 2 4