Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Samuel

Chapter 25

25:1 κα πέθανεν Σαμουηλ κα συναθροζονται πς Ισραηλ κα κπτονται ατν κα θάπτουσιν ατν ν οκ ατο ν Αρμαθαιμ κα νέστη Δαυιδ κα κατέβη ες τν ρημον Μααν

25:2 κα ν νθρωπος ν τ Μααν κα τ πομνια ατο ν τ Καρμλ κα νθρωπος μέγας σφδρα κα τοτ πομνια τρισχλια κα αγες χλιαι κα γενθη ν τ κερειν τ πομνιον ατο ν τ Καρμλ

25:3 κα νομα τ νθρπ Ναβαλ κα νομα τ γυναικ ατο Αβιγαια κα γυν ατο γαθ συνέσει κα καλ τ εδει σφδρα κα νθρωπος σκληρς κα πονηρς ν πιτηδεμασιν κα νθρωπος κυνικς

25:4 κα κουσεν Δαυιδ ν τ ρμ τι κερει Ναβαλ Καρμλιος τ πομνιον ατο

25:5 κα Δαυιδ πέστειλεν δέκα παιδάρια κα επεν τος παιδαροις νάβητε ες Κάρμηλον κα πέλθατε πρς Ναβαλ κα ρωτσατε ατν π τ νματ μου ες ερνην

25:6 κα ρετε τάδε ες ρας κα σ γιανων κα οκς σου κα πάντα τ σ γιανοντα

25:7 κα νν δο κκοα τι κερουσν σοι νν ο ποιμένες σου ο σαν μεθ μν ν τ ρμ κα οκ πεκωλσαμεν ατος κα οκ νετειλάμεθα ατος οθν πάσας τς μέρας ντων ατν ν Καρμλ

25:8 ρτησον τ παιδάριά σου κα παγγελοσν σοι κα ερέτωσαν τ παιδάρια χάριν ν φθαλμος σου τι φ μέραν γαθν κομεν δς δ ν ερ χερ σου τ υ σου τ Δαυιδ

25:9 κα ρχονται τ παιδάρια κα λαλοσιν τος λγους τοτους πρς Ναβαλ κατ πάντα τ ματα τατα ν τ νματι Δαυιδ κα νεπδησεν

25:10 κα πεκρθη Ναβαλ τος παισν Δαυιδ κα επεν τς Δαυιδ κα τς υς Ιεσσαι σμερον πεπληθυμμένοι εσν ο δολοι ναχωροντες καστος κ προσπου το κυρου ατο

25:11 κα λμψομαι τος ρτους μου κα τν ονν μου κα τ θματά μου τέθυκα τος κερουσν μου τ πρβατα κα δσω ατ νδράσιν ος οκ οδα πθεν εσν

25:12 κα πεστράφησαν τ παιδάρια Δαυιδ ες δν ατν κα νέστρεψαν κα λθον κα νγγειλαν τ Δαυιδ κατ τ ματα τατα

25:13 κα επεν Δαυιδ τος νδράσιν ατο ζσασθε καστος τν ομφααν ατο κα νέβησαν πσω Δαυιδ ς τετρακσιοι νδρες κα ο διακσιοι κάθισαν μετ τν σκευν

25:14 κα τ Αβιγαια γυναικ Ναβαλ πγγειλεν ν τν παιδαρων λέγων δο Δαυιδ πέστειλεν γγέλους κ τς ρμου ελογσαι τν κριον μν κα ξέκλινεν π ατν

25:15 κα ο νδρες γαθο μν σφδρα οκ πεκλυσαν μς οδ νετελαντο μν πάσας τς μέρας ς μεν παρ ατος κα ν τ εναι μς ν γρ

25:16 ς τεχος σαν περ μς κα τν νκτα κα τν μέραν πάσας τς μέρας ς μεθα παρ ατος ποιμανοντες τ πομνιον

25:17 κα νν γνθι κα δ τ σ ποισεις τι συντετέλεσται κακα ες τν κριον μν κα ες τν οκον ατο κα οτος υς λοιμς κα οκ στιν λαλσαι πρς ατν

25:18 κα σπευσεν Αβιγαια κα λαβεν διακοσους ρτους κα δο γγεα ονου κα πέντε πρβατα πεποιημένα κα πέντε οιφι λφτου κα γομορ ν σταφδος κα διακοσας παλάθας κα θετο π τος νους

25:19 κα επεν τος παιδαροις ατς προπορεεσθε μπροσθέν μου κα δο γ πσω μν παραγνομαι κα τ νδρ ατς οκ πγγειλεν

25:20 κα γενθη ατς πιβεβηκυης π τν νον κα καταβαινοσης ν σκέπ το ρους κα δο Δαυιδ κα ο νδρες ατο κατέβαινον ες συνάντησιν ατς κα πντησεν ατος

25:21 κα Δαυιδ επεν σως ες δικον πεφλακα πάντα τ ατο ν τ ρμ κα οκ νετειλάμεθα λαβεν κ πάντων τν ατο οθέν κα νταπέδωκέν μοι πονηρ ντ γαθν

25:22 τάδε ποισαι θες τ Δαυιδ κα τάδε προσθεη ε πολεψομαι κ πάντων τν το Ναβαλ ως πρω οροντα πρς τοχον

25:23 κα εδεν Αβιγαια τν Δαυιδ κα σπευσεν κα κατεπδησεν π τς νου κα πεσεν νπιον Δαυιδ π πρσωπον ατς κα προσεκνησεν ατ π τν γν

25:24 π τος πδας ατο κα επεν ν μο κριέ μου δικα λαλησάτω δ δολη σου ες τ τά σου κα κουσον τς δολης σου λγον

25:25 μ δ θέσθω κρις μου καρδαν ατο π τν νθρωπον τν λοιμν τοτον τι κατ τ νομα ατο οτως στν Ναβαλ νομα ατ κα φροσνη μετ ατο κα γ δολη σου οκ εδον τ παιδάριά σου πέστειλας

25:26 κα νν κριε ζ κριος κα ζ ψυχ σου καθς κλυσέν σε κριος το μ λθεν ες αμα θον κα σζειν τν χερά σο σοι κα νν γένοιντο ς Ναβαλ ο χθρο σου κα ο ζητοντες τ κυρ μου κακά

25:27 κα νν λαβ τν ελογαν τατην ν ννοχεν δολη σου τ κυρ μου κα δσεις τος παιδαροις τος παρεστηκσιν τ κυρ μου

25:28 ρον δ τ νμημα τς δολης σου τι ποιν ποισει κριος τ κυρ μου οκον πιστν τι πλεμον κυρου κρις μου πολεμε κα κακα οχ ερεθσεται ν σο πποτε

25:29 κα ναστσεται νθρωπος καταδικων σε κα ζητν τν ψυχν σου κα σται ψυχ κυρου μου νδεδεμένη ν δεσμ τς ζως παρ κυρ τ θε κα ψυχν χθρν σου σφενδονσεις ν μέσ τς σφενδνης

25:30 κα σται τι ποισει κριος τ κυρ μου πάντα σα λάλησεν γαθ π σέ κα ντελετα σοι κριος ες γομενον π Ισραηλ

25:31 κα οκ σται σοι τοτο βδελυγμς κα σκάνδαλον τ κυρ μου κχέαι αμα θον δωρεν κα σσαι χερα κυρου μου ατ κα γαθσει κριος τ κυρ μου κα μνησθσ τς δολης σου γαθσαι ατ

25:32 κα επεν Δαυιδ τ Αβιγαια ελογητς κριος θες Ισραηλ ς πέστειλέν σε σμερον ν τατ ες πάντησν μου

25:33 κα ελογητς τρπος σου κα ελογημένη σ ποκωλσασά με σμερον ν τατ μ λθεν ες αματα κα σσαι χερά μου μο

25:34 πλν τι ζ κριος θες Ισραηλ ς πεκλυσέν με σμερον το κακοποισα σε τι ε μ σπευσας κα παρεγένου ες πάντησν μοι ττε επα ε πολειφθσεται τ Ναβαλ ως φωτς το πρω ορν πρς τοχον

25:35 κα λαβεν Δαυιδ κ χειρς ατς πάντα φερεν ατ κα επεν ατ νάβηθι ες ερνην ες οκν σου βλέπε κουσα τς φωνς σου κα ρέτισα τ πρσωπν σου

25:36 κα παρεγενθη Αβιγαια πρς Ναβαλ κα δο ατ πτος ν οκ ατο ς πτος βασιλέως κα καρδα Ναβαλ γαθ π ατν κα ατς μεθων ως σφδρα κα οκ πγγειλεν ατ μα μικρν μέγα ως φωτς το πρω

25:37 κα γένετο πρω ς ξένηψεν π το ονου Ναβαλ πγγειλεν ατ γυν ατο τ ματα τατα κα ναπέθανεν καρδα ατο ν ατ κα ατς γνεται ς λθος

25:38 κα γένετο σε δέκα μέραι κα πάταξεν κριος τν Ναβαλ κα πέθανεν

25:39 κα κουσεν Δαυιδ κα επεν ελογητς κριος ς κρινεν τν κρσιν το νειδισμο μου κ χειρς Ναβαλ κα τν δολον ατο περιεποισατο κ χειρς κακν κα τν κακαν Ναβαλ πέστρεψεν κριος ες κεφαλν ατο κα πέστειλεν Δαυιδ κα λάλησεν περ Αβιγαιας λαβεν ατν αυτ ες γυνακα

25:40 κα λθον ο παδες Δαυιδ πρς Αβιγαιαν ες Κάρμηλον κα λάλησαν ατ λέγοντες Δαυιδ πέστειλεν μς πρς σ λαβεν σε ατ ες γυνακα

25:41 κα νέστη κα προσεκνησεν π τν γν π πρσωπον κα επεν δο δολη σου ες παιδσκην νψαι πδας τν παδων σου

25:42 κα νέστη Αβιγαια κα πέβη π τν νον κα πέντε κοράσια κολοθουν ατ κα πορεθη πσω τν παδων Δαυιδ κα γνεται ατ ες γυνακα

25:43 κα τν Αχινααμ λαβεν Δαυιδ ξ Ιεζραελ κα μφτεραι σαν ατ γυνακες

25:44 κα Σαουλ δωκεν Μελχολ τν θυγατέρα ατο τν γυνακα Δαυιδ τ Φαλτι υ Λαις τ κ Ρομμα


Next: Samuel 1 26