Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Samuel

Chapter 20

20:1 κα πέδρα Δαυιδ κ Ναυαθ ν Ραμα κα ρχεται νπιον Ιωναθαν κα επεν τ πεποηκα κα τ τ δκημά μου κα τ μάρτηκα νπιον το πατρς σου τι πιζητε τν ψυχν μου

20:2 κα επεν ατ Ιωναθαν μηδαμς σοι ο μ ποθάνς δο ο μ ποισ πατρ μου μα μέγα μικρν κα οκ ποκαλψει τ τον μου κα τ τι κρψει πατρ μου τ μα τοτο οκ στιν τοτο

20:3 κα πεκρθη Δαυιδ τ Ιωναθαν κα επεν γινσκων οδεν πατρ σου τι ερηκα χάριν ν φθαλμος σου κα επεν μ γντω τοτο Ιωναθαν μ ο βοληται λλ ζ κριος κα ζ ψυχ σου τι καθς επον μπέπλησται ν μέσον μου κα το θανάτου

20:4 κα επεν Ιωναθαν πρς Δαυιδ τ πιθυμε ψυχ σου κα τ ποισω σοι

20:5 κα επεν Δαυιδ πρς Ιωναθαν δο δ νεομηνα αριον κα γ καθσας ο καθσομαι μετ το βασιλέως φαγεν κα ξαποστελες με κα κρυβσομαι ν τ πεδ ως δελης

20:6 ν πισκεπτμενος πισκέψητα με πατρ σου κα ρες παραιτομενος παρτσατο π μο Δαυιδ δραμεν ως ες Βηθλεεμ τν πλιν ατο τι θυσα τν μερν κε λ τ φυλ

20:7 ν τάδε επ γαθς ερνη τ δολ σου κα ν σκληρς ποκριθ σοι γνθι τι συντετέλεσται κακα παρ ατο

20:8 κα ποισεις λεος μετ το δολου σου τι εσγαγες ες διαθκην κυρου τν δολν σου μετ σεαυτο κα ε στιν δικα ν τ δολ σου θανάτωσν με σ κα ως το πατρς σου να τ οτως εσάγεις με

20:9 κα επεν Ιωναθαν μηδαμς σοι τι ν γινσκων γν τι συντετέλεσται κακα παρ το πατρς μου το λθεν π σέ κα ν μ ες τς πλεις σου γ παγγελ σοι

20:10 κα επεν Δαυιδ πρς Ιωναθαν τς παγγελε μοι ν ποκριθ πατρ σου σκληρς

20:11 κα επεν Ιωναθαν πρς Δαυιδ πορεου κα μένε ες γρν κα κπορεονται μφτεροι ες γρν

20:12 κα επεν Ιωναθαν πρς Δαυιδ κριος θες Ισραηλ οδεν τι νακριν τν πατέρα μου ς ν καιρς τρισσς κα δο γαθν περ Δαυιδ κα ο μ ποστελω πρς σ ες γρν

20:13 τάδε ποισαι θες τ Ιωναθαν κα τάδε προσθεη τι νοσω τ κακ π σ κα ποκαλψω τ τον σου κα ξαποστελ σε κα πελεσ ες ερνην κα σται κριος μετ σο καθς ν μετ το πατρς μου

20:14 κα μν τι μου ζντος κα ποισεις λεος μετ μο κα ν θανάτ ποθάνω

20:15 οκ ξαρες λες σου π το οκου μου ως το ανος κα ε μ ν τ ξαρειν κριον τος χθρος Δαυιδ καστον π προσπου τς γς

20:16 ξαρθναι τ νομα το Ιωναθαν π το οκου Δαυιδ κα κζητσαι κριος χθρος το Δαυιδ

20:17 κα προσέθετο τι Ιωναθαν μσαι τ Δαυιδ τι γάπησεν ψυχν γαπντος ατν

20:18 κα επεν Ιωναθαν αριον νουμηνα κα πισκεπσ τι πισκεπσεται καθέδρα σου

20:19 κα τρισσεσεις κα πισκέψ κα ξεις ες τν τπον σου ο κρβης ν τ μέρ τ ργασμ κα καθσ παρ τ εργαβ κενο

20:20 κα γ τρισσεσω τας σχζαις κοντζων κπέμπων ες τν αματταρι

20:21 κα δο ποστελ τ παιδάριον λέγων δερο ερέ μοι τν σχζαν ν επω λέγων τ παιδαρ δε σχζα π σο κα δε λαβ ατν παραγνου τι ερνη σοι κα οκ στιν λγος ζ κριος

20:22 ν τάδε επω τ νεανσκ δε σχζα π σο κα πέκεινα πορεου τι ξαπέσταλκέν σε κριος

20:23 κα τ μα λαλσαμεν γ κα σ δο κριος μάρτυς ν μέσον μο κα σο ως ανος

20:24 κα κρπτεται Δαυιδ ν γρ κα παραγνεται μν κα ρχεται βασιλες π τν τράπεζαν το φαγεν

20:25 κα κάθισεν βασιλες π τν καθέδραν ατο ς παξ κα παξ π τς καθέδρας παρ τοχον κα προέφθασεν τν Ιωναθαν κα κάθισεν Αβεννηρ κ πλαγων Σαουλ κα πεσκέπη τπος Δαυιδ

20:26 κα οκ λάλησεν Σαουλ οδν ν τ μέρ κεν τι επεν σμπτωμα φανεται μ καθαρς εναι τι ο κεκαθάρισται

20:27 κα γενθη τ παριον το μηνς τ μέρ τ δευτέρ κα πεσκέπη τπος το Δαυιδ κα επεν Σαουλ πρς Ιωναθαν τν υν ατο τ τι ο παραγέγονεν υς Ιεσσαι κα χθς κα σμερον π τν τράπεζαν

20:28 κα πεκρθη Ιωναθαν τ Σαουλ κα επεν ατ παρτηται Δαυιδ παρ μο ως ες Βηθλεεμ τν πλιν ατο πορευθναι

20:29 κα επεν ξαπστειλον δ με τι θυσα τς φυλς μν ν τ πλει κα νετελαντο πρς με ο δελφο μου κα νν ε ερηκα χάριν ν φθαλμος σου διασωθσομαι δ κα ψομαι τος δελφος μου δι τοτο ο παραγέγονεν π τν τράπεζαν το βασιλέως

20:30 κα θυμθη ργ Σαουλ π Ιωναθαν σφδρα κα επεν ατ υ κορασων ατομολοντων ο γρ οδα τι μέτοχος ε σ τ υ Ιεσσαι ες ασχνην σου κα ες ασχνην ποκαλψεως μητρς σου

20:31 τι πάσας τς μέρας ς υς Ιεσσαι ζ π τς γς οχ τοιμασθσεται βασιλεα σου νν ον ποστελας λαβ τν νεαναν τι υς θανάτου οτος

20:32 κα πεκρθη Ιωναθαν τ Σαουλ να τ ποθνσκει τ πεποηκεν

20:33 κα πρεν Σαουλ τ δρυ π Ιωναθαν το θανατσαι ατν κα γνω Ιωναθαν τι συντετέλεσται κακα ατη παρ το πατρς ατο θανατσαι τν Δαυιδ

20:34 κα νεπδησεν Ιωναθαν π τς τραπέζης ν ργ θυμο κα οκ φαγεν ν τ δευτέρ το μηνς ρτον τι θρασθη π τν Δαυιδ τι συνετέλεσεν π ατν πατρ ατο

20:35 κα γενθη πρω κα ξλθεν Ιωναθαν ες γρν καθς τάξατο ες τ μαρτριον Δαυιδ κα παιδάριον μικρν μετ ατο

20:36 κα επεν τ παιδαρ δράμε ερέ μοι τς σχζας ν ας γ κοντζω κα τ παιδάριον δραμε κα ατς κντιζε τ σχζ κα παργαγεν ατν

20:37 κα λθεν τ παιδάριον ως το τπου τς σχζης ο κντιζεν Ιωναθαν κα νεβησεν Ιωναθαν πσω το νεανου κα επεν κε σχζα π σο κα πέκεινα

20:38 κα νεβησεν Ιωναθαν πσω το παιδαρου ατο λέγων ταχνας σπεσον κα μ στς κα νέλεξεν τ παιδάριον Ιωναθαν τς σχζας πρς τν κριον ατο

20:39 κα τ παιδάριον οκ γνω οθέν πάρεξ Ιωναθαν κα Δαυιδ γνωσαν τ μα

20:40 κα Ιωναθαν δωκεν τ σκεη ατο π τ παιδάριον ατο κα επεν τ παιδαρ ατο πορεου εσελθε ες τν πλιν

20:41 κα ς εσλθεν τ παιδάριον κα Δαυιδ νέστη π το εργαβ κα πεσεν π πρσωπον ατο κα προσεκνησεν ατ τρς κα κατεφλησεν καστος τν πλησον ατο κα κλαυσεν καστος τ πλησον ατο ως συντελεας μεγάλης

20:42 κα επεν Ιωναθαν πορεου ες ερνην κα ς μωμκαμεν μες μφτεροι ν νματι κυρου λέγοντες κριος σται μάρτυς ν μέσον μο κα σο κα ν μέσον το σπέρματς μου κα ν μέσον το σπέρματς σου ως ανος


Next: Samuel 1 21