Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Samuel

Chapter 14

14:1 κα γνεται μέρα κα επεν Ιωναθαν υς Σαουλ τ παιδαρ τ αροντι τ σκεη ατο δερο κα διαβμεν ες μεσσαβ τν λλοφλων τν ν τ πέραν κεν κα τ πατρ ατο οκ πγγειλεν

14:2 κα Σαουλ κάθητο π κρου το βουνο π τν αν τν ν Μαγδων κα σαν μετ ατο ς ξακσιοι νδρες

14:3 κα Αχια υς Αχιτωβ δελφο Ιωχαβηδ υο Φινεες υο Ηλι ερες το θεο ν Σηλωμ αρων εφουδ κα λας οκ δει τι πεπρευται Ιωναθαν

14:4 κα ν μέσον τς διαβάσεως ο ζτει Ιωναθαν διαβναι ες τν πστασιν τν λλοφλων κα κρωτριον πέτρας νθεν κα κρωτριον πέτρας νθεν νομα τ ν Βαζες κα νομα τ λλ Σεννα

14:5 δς μα π βορρ ρχομέν Μαχμας κα δς λλη π ντου ρχομέν Γαβεε

14:6 κα επεν Ιωναθαν πρς τ παιδάριον τ αρον τ σκεη ατο δερο διαβμεν ες μεσσαβ τν περιτμτων τοτων ε τι ποισαι μν κριος τι οκ στιν τ κυρ συνεχμενον σζειν ν πολλος ν λγοις

14:7 κα επεν ατ αρων τ σκεη ατο ποει πν ν καρδα σου κκλν δο γ μετ σο ς καρδα σο καρδα μο

14:8 κα επεν Ιωναθαν δο μες διαβανομεν πρς τος νδρας κα κατακυλισθησμεθα πρς ατος

14:9 ν τάδε επωσιν πρς μς πστητε κε ως ν παγγελωμεν μν κα στησμεθα φ αυτος κα ο μ ναβμεν π ατος

14:10 κα ν τάδε επωσιν πρς μς νάβητε πρς μς κα ναβησμεθα τι παραδέδωκεν ατος κριος ες τς χερας μν τοτο μν τ σημεον

14:11 κα εσλθον μφτεροι ες μεσσαβ τν λλοφλων κα λέγουσιν ο λλφυλοι δο ο Εβραοι κπορεονται κ τν τρωγλν ατν ο κρβησαν κε

14:12 κα πεκρθησαν ο νδρες μεσσαβ πρς Ιωναθαν κα πρς τν αροντα τ σκεη ατο κα λέγουσιν νάβητε πρς μς κα γνωριομεν μν μα κα επεν Ιωναθαν πρς τν αροντα τ σκεη ατο νάβηθι πσω μου τι παρέδωκεν ατος κριος ες χερας Ισραηλ

14:13 κα νέβη Ιωναθαν π τς χερας ατο κα π τος πδας ατο κα αρων τ σκεη ατο μετ ατο κα πέβλεψαν κατ πρσωπον Ιωναθαν κα πάταξεν ατος κα αρων τ σκεη ατο πεδδου πσω ατο

14:14 κα γενθη πληγ πρτη ν πάταξεν Ιωναθαν κα αρων τ σκεη ατο ς εκοσι νδρες ν βολσι κα ν πετροβλοις κα ν κχλαξιν το πεδου

14:15 κα γενθη κστασις ν τ παρεμβολ κα ν γρ κα πς λας ο ν μεσσαβ κα ο διαφθεροντες ξέστησαν κα ατο οκ θελον ποιεν κα θάμβησεν γ κα γενθη κστασις παρ κυρου

14:16 κα εδον ο σκοπο το Σαουλ ν Γαβεε Βενιαμιν κα δο παρεμβολ τεταραγμένη νθεν κα νθεν

14:17 κα επεν Σαουλ τ λα τ μετ ατο πισκέψασθε δ κα δετε τς πεπρευται ξ μν κα πεσκέψαντο κα δο οχ ερσκετο Ιωναθαν κα αρων τ σκεη ατο

14:18 κα επεν Σαουλ τ Αχια προσάγαγε τ εφουδ τι ατς ρεν τ εφουδ ν τ μέρ κεν νπιον Ισραηλ

14:19 κα γενθη ς λάλει Σαουλ πρς τν ερέα κα χος ν τ παρεμβολ τν λλοφλων πορεετο πορευμενος κα πλθυνεν κα επεν Σαουλ πρς τν ερέα συνάγαγε τς χεράς σου

14:20 κα νεβησεν Σαουλ κα πς λας μετ ατο κα ρχονται ως το πολέμου κα δο γένετο ομφαα νδρς π τν πλησον ατο σγχυσις μεγάλη σφδρα

14:21 κα ο δολοι ο ντες χθς κα τρτην μέραν μετ τν λλοφλων ο ναβάντες ες τν παρεμβολν πεστράφησαν κα ατο εναι μετ Ισραηλ τν μετ Σαουλ κα Ιωναθαν

14:22 κα πς Ισραηλ ο κρυπτμενοι ν τ ρει Εφραιμ κα κουσαν τι πεφεγασιν ο λλφυλοι κα συνάπτουσιν κα ατο πσω ατν ες πλεμον

14:23 κα σωσεν κριος ν τ μέρ κεν τν Ισραηλ κα πλεμος διλθεν τν Βαιθων κα πς λας ν μετ Σαουλ ς δέκα χιλιάδες νδρν κα ν πλεμος διεσπαρμένος ες λην τν πλιν ν τ ρει Εφραιμ

14:24 κα Σαουλ γνησεν γνοιαν μεγάλην ν τ μέρ κεν κα ρται τ λα λέγων πικατάρατος νθρωπος ς φάγεται ρτον ως σπέρας κα κδικσω τν χθρν μου κα οκ γεσατο πς λας ρτου

14:25 κα πσα γ ρστα κα ιααρ δρυμς ν μελισσνος κατ πρσωπον το γρο

14:26 κα εσλθεν λας ες τν μελισσνα κα δο πορεετο λαλν κα δο οκ ν πιστρέφων τν χερα ατο ες τ στμα ατο τι φοβθη λας τν ρκον κυρου

14:27 κα Ιωναθαν οκ κηκει ν τ ρκζειν τν πατέρα ατο τν λαν κα ξέτεινεν τ κρον το σκπτρου ατο το ν τ χειρ ατο κα βαψεν ατ ες τ κηρον το μέλιτος κα πέστρεψεν τν χερα ατο ες τ στμα ατο κα νέβλεψαν ο φθαλμο ατο

14:28 κα πεκρθη ες κ το λαο κα επεν ρκσας ρκισεν πατρ σου τν λαν λέγων πικατάρατος νθρωπος ς φάγεται ρτον σμερον κα ξελθη λας

14:29 κα γνω Ιωναθαν κα επεν πλλαχεν πατρ μου τν γν δ δ τι εδον ο φθαλμο μου τι γευσάμην βραχ το μέλιτος τοτου

14:30 λλ τι ε φαγεν σθων λας σμερον τν σκλων τν χθρν ατν ν ερεν τι νν ν μεζων ν πληγ ν τος λλοφλοις

14:31 κα πάταξεν ν τ μέρ κεν κ τν λλοφλων ν Μαχεμας κα κοπασεν λας σφδρα

14:32 κα κλθη λας ες τ σκλα κα λαβεν λας πομνια κα βουκλια κα τέκνα βον κα σφαξεν π τν γν κα σθιεν λας σν τ αματι

14:33 κα πηγγέλη τ Σαουλ λέγοντες μάρτηκεν λας τ κυρ φαγν σν τ αματι κα επεν Σαουλ ν Γεθθεμ κυλσατέ μοι λθον νταθα μέγαν

14:34 κα επεν Σαουλ διασπάρητε ν τ λα κα επατε ατος προσαγαγεν νταθα καστος τν μσχον ατο κα καστος τ πρβατον ατο κα σφαζέτω π τοτου κα ο μ μάρτητε τ κυρ το σθειν σν τ αματι κα προσγεν πς λας καστος τ ν τ χειρ ατο κα σφαζον κε

14:35 κα κοδμησεν κε Σαουλ θυσιαστριον τ κυρ τοτο ρξατο Σαουλ οκοδομσαι θυσιαστριον τ κυρ

14:36 κα επεν Σαουλ καταβμεν πσω τν λλοφλων τν νκτα κα διαρπάσωμεν ν ατος ως διαφασ μέρα κα μ πολπωμεν ν ατος νδρα κα επαν πν τ γαθν νπιν σου ποει κα επεν ερες προσέλθωμεν νταθα πρς τν θεν

14:37 κα πηρτησεν Σαουλ τν θεν ε καταβ πσω τν λλοφλων ε παραδσεις ατος ες χερας Ισραηλ κα οκ πεκρθη ατ ν τ μέρ κεν

14:38 κα επεν Σαουλ προσαγάγετε νταθα πάσας τς γωνας το Ισραηλ κα γντε κα δετε ν τνι γέγονεν μαρτα ατη σμερον

14:39 τι ζ κριος σσας τν Ισραηλ τι ν ποκριθ κατ Ιωναθαν το υο μου θανάτ ποθανεται κα οκ ν ποκρινμενος κ παντς το λαο

14:40 κα επεν παντ Ισραηλ μες σεσθε ες δουλεαν κα γ κα Ιωναθαν υς μου σμεθα ες δουλεαν κα επεν λας πρς Σαουλ τ γαθν νπιν σου ποει

14:41 κα επεν Σαουλ κριε θες Ισραηλ τ τι οκ πεκρθης τ δολ σου σμερον ε ν μο ν Ιωναθαν τ υ μου δικα κριε θες Ισραηλ δς δλους κα ν τάδε επς ν τ λα σου Ισραηλ δς δ σιτητα κα κληροται Ιωναθαν κα Σαουλ κα λας ξλθεν

14:42 κα επεν Σαουλ βάλετε ν μέσον μο κα ν μέσον Ιωναθαν το υο μου ν ν κατακληρσηται κριος ποθανέτω κα επεν λας πρς Σαουλ οκ στιν τ μα τοτο κα κατεκράτησεν Σαουλ το λαο κα βάλλουσιν ν μέσον ατο κα ν μέσον Ιωναθαν το υο ατο κα κατακληροται Ιωναθαν

14:43 κα επεν Σαουλ πρς Ιωναθαν πάγγειλν μοι τ πεποηκας κα πγγειλεν ατ Ιωναθαν κα επεν γευσάμενος γευσάμην ν κρ τ σκπτρ τ ν τ χειρ μου βραχ μέλι δο γ ποθνσκω

14:44 κα επεν ατ Σαουλ τάδε ποισαι μοι θες κα τάδε προσθεη τι θανάτ ποθαν σμερον

14:45 κα επεν λας πρς Σαουλ ε σμερον θανατωθσεται ποισας τν σωτηραν τν μεγάλην τατην ν Ισραηλ ζ κριος ε πεσεται τς τριχς τς κεφαλς ατο π τν γν τι λας το θεο ποησεν τν μέραν τατην κα προσηξατο λας περ Ιωναθαν ν τ μέρ κεν κα οκ πέθανεν

14:46 κα νέβη Σαουλ π πισθεν τν λλοφλων κα ο λλφυλοι πλθον ες τν τπον ατν

14:47 κα Σαουλ κατακληροται ργον π Ισραηλ κα πολέμει κκλ πάντας τος χθρος ατο ες τν Μωαβ κα ες τος υος Αμμων κα ες τος υος Εδωμ κα ες τν Βαιθεωρ κα ες βασιλέα Σουβα κα ες τος λλοφλους ο ν στράφη σζετο

14:48 κα ποησεν δναμιν κα πάταξεν τν Αμαληκ κα ξελατο τν Ισραηλ κ χειρς τν καταπατοντων ατν

14:49 κα σαν υο Σαουλ Ιωναθαν κα Ιεσσιου κα Μελχισα κα νματα τν δο θυγατέρων ατο νομα τ πρωτοτκ Μεροβ κα νομα τ δευτέρ Μελχολ

14:50 κα νομα τ γυναικ ατο Αχινοομ θυγάτηρ Αχιμαας κα νομα τ ρχιστρατγ Αβεννηρ υς Νηρ υο οκεου Σαουλ

14:51 κα Κις πατρ Σαουλ κα Νηρ πατρ Αβεννηρ υς Ιαμιν υο Αβιηλ

14:52 κα ν πλεμος κραταις π τος λλοφλους πάσας τς μέρας Σαουλ κα δν Σαουλ πάντα νδρα δυνατν κα πάντα νδρα υν δυνάμεως κα συνγαγεν ατος πρς ατν


Next: Samuel 1 15