Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Samuel

Chapter 7

7:1 κα ρχονται ο νδρες Καριαθιαριμ κα νάγουσιν τν κιβωτν διαθκης κυρου κα εσάγουσιν ατν ες οκον Αμιναδαβ τν ν τ βουν κα τν Ελεαζαρ υν ατο γασαν φυλάσσειν τν κιβωτν διαθκης κυρου

7:2 κα γενθη φ ς μέρας ν κιβωτς ν Καριαθιαριμ πλθυναν α μέραι κα γένοντο εκοσι τη κα πέβλεψεν πς οκος Ισραηλ πσω κυρου

7:3 κα επεν Σαμουηλ πρς πάντα οκον Ισραηλ λέγων ε ν λ καρδ μν μες πιστρέφετε πρς κριον περιέλετε τος θεος τος λλοτρους κ μέσου μν κα τ λση κα τοιμάσατε τς καρδας μν πρς κριον κα δουλεσατε ατ μν κα ξελεται μς κ χειρς λλοφλων

7:4 κα περιελον ο υο Ισραηλ τς Βααλιμ κα τ λση Ασταρωθ κα δολευσαν κυρ μν

7:5 κα επεν Σαμουηλ θροσατε πάντα Ισραηλ ες Μασσηφαθ κα προσεξομαι περ μν πρς κριον

7:6 κα συνχθησαν ες Μασσηφαθ κα δρεονται δωρ κα ξέχεαν νπιον κυρου π τν γν κα νστευσαν ν τ μέρ κεν κα επαν μαρτκαμεν νπιον κυρου κα δκαζεν Σαμουηλ τος υος Ισραηλ ες Μασσηφαθ

7:7 κα κουσαν ο λλφυλοι τι συνηθροσθησαν πάντες ο υο Ισραηλ ες Μασσηφαθ κα νέβησαν σατράπαι λλοφλων π Ισραηλ κα κοουσιν ο υο Ισραηλ κα φοβθησαν π προσπου λλοφλων

7:8 κα επαν ο υο Ισραηλ πρς Σαμουηλ μ παρασιωπσς φ μν το μ βον πρς κριον θεν σου κα σσει μς κ χειρς λλοφλων

7:9 κα λαβεν Σαμουηλ ρνα γαλαθηνν να κα ννεγκεν ατν λοκατωσιν σν παντ τ λα τ κυρ κα βησεν Σαμουηλ πρς κριον περ Ισραηλ κα πκουσεν ατο κριος

7:10 κα ν Σαμουηλ ναφέρων τν λοκατωσιν κα λλφυλοι προσγον ες πλεμον π Ισραηλ κα βρντησεν κριος ν φων μεγάλ ν τ μέρ κεν π τος λλοφλους κα συνεχθησαν κα πταισαν νπιον Ισραηλ

7:11 κα ξλθαν νδρες Ισραηλ κ Μασσηφαθ κα κατεδωξαν τος λλοφλους κα πάταξαν ατος ως ποκάτω το Βαιθχορ

7:12 κα λαβεν Σαμουηλ λθον να κα στησεν ατν ν μέσον Μασσηφαθ κα ν μέσον τς παλαις κα κάλεσεν τ νομα ατο Αβενεζερ λθος το βοηθο κα επεν ως νταθα βοθησεν μν κριος

7:13 κα ταπενωσεν κριος τος λλοφλους κα ο προσέθεντο τι προσελθεν ες ριον Ισραηλ κα γενθη χερ κυρου π τος λλοφλους πάσας τς μέρας το Σαμουηλ

7:14 κα πεδθησαν α πλεις ς λαβον ο λλφυλοι παρ τν υν Ισραηλ κα πέδωκαν ατς τ Ισραηλ π σκαλνος ως Αζοβ κα τ ριον Ισραηλ φελαντο κ χειρς λλοφλων κα ν ερνη ν μέσον Ισραηλ κα ν μέσον το Αμορραου

7:15 κα δκαζεν Σαμουηλ τν Ισραηλ πάσας τς μέρας τς ζως ατο

7:16 κα πορεετο κατ νιαυτν νιαυτν κα κκλου Βαιθηλ κα τν Γαλγαλα κα τν Μασσηφαθ κα δκαζεν τν Ισραηλ ν πσι τος γιασμένοις τοτοις

7:17 δ ποστροφ ατο ες Αρμαθαιμ τι κε ν οκος ατο κα δκαζεν κε τν Ισραηλ κα κοδμησεν κε θυσιαστριον τ κυρ


Next: Samuel 1 8