Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Samuel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Samuel

Chapter 2

2:1 κα επεν στερεθη καρδα μου ν κυρ ψθη κέρας μου ν θε μου πλατνθη π χθρος τ στμα μου εφράνθην ν σωτηρ σου

2:2 τι οκ στιν γιος ς κριος κα οκ στιν δκαιος ς θες μν οκ στιν γιος πλν σο

2:3 μ καυχσθε κα μ λαλετε ψηλά μ ξελθάτω μεγαλορρημοσνη κ το στματος μν τι θες γνσεων κριος κα θες τοιμάζων πιτηδεματα ατο

2:4 τξον δυνατν σθένησεν κα σθενοντες περιεζσαντο δναμιν

2:5 πλρεις ρτων λαττθησαν κα ο πεινντες παρκαν γν τι στερα τεκεν πτά κα πολλ ν τέκνοις σθένησεν

2:6 κριος θανατο κα ζωογονε κατάγει ες δου κα νάγει

2:7 κριος πτωχζει κα πλουτζει ταπεινο κα νυψο

2:8 νιστ π γς πένητα κα π κοπρας γερει πτωχν καθσαι μετ δυναστν λαν κα θρνον δξης κατακληρονομν ατος

2:9 διδος εχν τ εχομέν κα ελγησεν τη δικαου τι οκ ν σχι δυνατς νρ

2:10 κριος σθεν ποισει ντδικον ατο κριος γιος μ καυχάσθω φρνιμος ν τ φρονσει ατο κα μ καυχάσθω δυνατς ν τ δυνάμει ατο κα μ καυχάσθω πλοσιος ν τ πλοτ ατο λλ ν τοτ καυχάσθω καυχμενος συνειν κα γινσκειν τν κριον κα ποιεν κρμα κα δικαιοσνην ν μέσ τς γς κριος νέβη ες ορανος κα βρντησεν ατς κρινε κρα γς κα δδωσιν σχν τος βασιλεσιν μν κα ψσει κέρας χριστο ατο

2:11 κα κατέλιπον ατν κε νπιον κυρου κα πλθον ες Αρμαθαιμ κα τ παιδάριον ν λειτουργν τ προσπ κυρου νπιον Ηλι το ερέως

2:12 κα ο υο Ηλι το ερέως υο λοιμο οκ εδτες τν κριον

2:13 κα τ δικαωμα το ερέως παρ το λαο παντς το θοντος κα ρχετο τ παιδάριον το ερέως ς ν ψθη τ κρέας κα κρεάγρα τριδους ν τ χειρ ατο

2:14 κα πάταξεν ατν ες τν λέβητα τν μέγαν ες τ χαλκον ες τν κθραν πν ν νέβη ν τ κρεάγρ λάμβανεν αυτ ερες κατ τάδε ποουν παντ Ισραηλ τος ρχομένοις θσαι κυρ ν Σηλωμ

2:15 κα πρν θυμιαθναι τ στέαρ ρχετο τ παιδάριον το ερέως κα λεγεν τ νδρ τ θοντι δς κρέας πτσαι τ ερε κα ο μ λάβω παρ σο φθν κ το λέβητος

2:16 κα λεγεν νρ θων θυμιαθτω πρτον ς καθκει τ στέαρ κα λαβ σεαυτ κ πάντων ν πιθυμε ψυχ σου κα επεν οχ τι νν δσεις κα ν μ λμψομαι κραταις

2:17 κα ν μαρτα τν παιδαρων νπιον κυρου μεγάλη σφδρα τι θέτουν τν θυσαν κυρου

2:18 κα Σαμουηλ ν λειτουργν νπιον κυρου παιδάριον περιεζωσμένον εφουδ βαρ

2:19 κα διπλοΐδα μικρν ποησεν ατ μτηρ ατο κα νέφερεν ατ ξ μερν ες μέρας ν τ ναβανειν ατν μετ το νδρς ατς θσαι τν θυσαν τν μερν

2:20 κα ελγησεν Ηλι τν Ελκανα κα τν γυνακα ατο λέγων ποτεσαι σοι κριος σπέρμα κ τς γυναικς τατης ντ το χρέους ο χρησας τ κυρ κα πλθεν νθρωπος ες τν τπον ατο

2:21 κα πεσκέψατο κριος τν Ανναν κα τεκεν τι τρες υος κα δο θυγατέρας κα μεγαλνθη τ παιδάριον Σαμουηλ νπιον κυρου

2:22 κα Ηλι πρεσβτης σφδρα κα κουσεν ποουν ο υο ατο τος υος Ισραηλ

2:23 κα επεν ατος να τ ποιετε κατ τ μα τοτο γ κοω κ στματος παντς το λαο κυρου

2:24 μ τέκνα τι οκ γαθ κο ν γ κοω μ ποιετε οτως τι οκ γαθα α κοα ς γ κοω το μ δουλεειν λαν θε

2:25 ν μαρτάνων μάρτ νρ ες νδρα κα προσεξονται πρ ατο πρς κριον κα ν τ κυρ μάρτ τς προσεξεται πρ ατο κα οκ κουον τς φωνς το πατρς ατν τι βουλμενος βολετο κριος διαφθεραι ατος

2:26 κα τ παιδάριον Σαμουηλ πορεετο κα μεγαλνετο κα γαθν κα μετ κυρου κα μετ νθρπων

2:27 κα λθεν νθρωπος θεο πρς Ηλι κα επεν τάδε λέγει κριος ποκαλυφθες πεκαλφθην πρς οκον πατρς σου ντων ατν ν γ Αγπτ δολων τ οκ Φαραω

2:28 κα ξελεξάμην τν οκον το πατρς σου κ πάντων τν σκπτρων Ισραηλ μο ερατεειν κα ναβανειν π θυσιαστριν μου κα θυμιν θυμαμα κα αρειν εφουδ κα δωκα τ οκ το πατρς σου τ πάντα το πυρς υν Ισραηλ ες βρσιν

2:29 κα να τ πέβλεψας π τ θυμαμά μου κα ες τν θυσαν μου ναιδε φθαλμ κα δξασας τος υος σου πρ μ νευλογεσθαι παρχς πάσης θυσας Ισραηλ μπροσθέν μου

2:30 δι τοτο τάδε επεν κριος θες Ισραηλ επα οκς σου κα οκος το πατρς σου διελεσεται νπιν μου ως ανος κα νν φησιν κριος μηδαμς μο τι λλ τος δοξάζοντάς με δοξάσω κα ξουθενν με τιμωθσεται

2:31 δο μέραι ρχονται κα ξολεθρεσω τ σπέρμα σου κα τ σπέρμα οκου πατρς σου

2:32 κα οκ σται σου πρεσβτης ν οκ μου πάσας τς μέρας

2:33 κα νδρα οκ ξολεθρεσω σοι π το θυσιαστηρου μου κλιπεν τος φθαλμος ατο κα καταρρεν τν ψυχν ατο κα πς περισσεων οκου σου πεσονται ν ομφα νδρν

2:34 κα τοτ σοι τ σημεον ξει π τος δο υος σου τοτους Οφνι κα Φινεες ν μέρ μι ποθανονται μφτεροι

2:35 κα ναστσω μαυτ ερέα πιστν ς πάντα τ ν τ καρδ μου κα τ ν τ ψυχ μου ποισει κα οκοδομσω ατ οκον πιστν κα διελεσεται νπιον χριστο μου πάσας τς μέρας

2:36 κα σται περισσεων ν οκ σου ξει προσκυνεν ατ βολο ργυρου λέγων παράρριψν με π μαν τν ερατειν σου φαγεν ρτον


Next: Samuel 1 3