Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Psalms of Solomon
Prev  Next
Sep 

Psalms of Solomon

Chapter 17

17:0 ψαλμς τ Σαλωμων μετ δς τ βασιλε

17:1 κριε σ ατς βασιλες μν ες τν ανα κα τι τι ν σο θες καυχσεται ψυχ μν

17:2 κα τς χρνος ζως νθρπου π τς γς κατ τν χρνον ατο κα λπς ατο π ατν

17:3 μες δ λπιομεν π τν θεν σωτρα μν τι τ κράτος το θεο μν ες τν ανα μετ λέους κα βασιλεα το θεο μν ες τν ανα π τ θνη ν κρσει

17:4 σ κριε ρετσω τν Δαυιδ βασιλέα π Ισραηλ κα σ μοσας ατ περ το σπέρματος ατο ες τν ανα το μ κλεπειν πέναντ σου βασλειον ατο

17:5 κα ν τας μαρταις μν πανέστησαν μν μαρτωλο πέθεντο μν κα ξωσαν μς ος οκ πηγγελω μετ βας φελαντο κα οκ δξασαν τ νομά σου τ ντιμον

17:6 ν δξ θεντο βασλειον ντ ψους ατν ρμωσαν τν θρνον Δαυιδ ν περηφαν λλάγματος

17:7 κα σ θες καταβαλες ατος κα ρες τ σπέρμα ατν π τς γς ν τ παναστναι ατος νθρωπον λλτριον γένους μν

17:8 κατ τ μαρτματα ατν ποδσεις ατος θες ερεθναι ατος κατ τ ργα ατν

17:9 οκ λέησεν ατος θες ξηρενησεν τ σπέρμα ατν κα οκ φκεν ατν να

17:10 πιστς κριος ν πσι τος κρμασιν ατο ος ποιε π τν γν

17:11 ρμωσεν νομος τν γν μν π νοικοντων ατν φάνισαν νέον κα πρεσβτην κα τέκνα ατν μα

17:12 ν ργ κάλλους ατο ξαπέστειλεν ατ ως π δυσμν κα τος ρχοντας τς γς ες μπαιγμν κα οκ φεσατο

17:13 ν λλοτριτητι χθρς ποησεν περηφαναν κα καρδα ατο λλοτρα π το θεο μν

17:14 κα πάντα σα ποησεν ν Ιερουσαλημ καθς κα τ θνη ν τας πλεσι το σθένους ατν

17:15 κα πεκρατοσαν ατν ο υο τς διαθκης ν μέσ θνν συμμκτων οκ ν ν ατος ποιν ν Ιερουσαλημ λεος κα λθειαν

17:16 φγοσαν π ατν ο γαπντες συναγωγς σων ς στρουθα ξεπετάσθησαν π κοτης ατν

17:17 πλανντο ν ρμοις σωθναι ψυχς ατν π κακο κα τμιον ν φθαλμος παροικας ψυχ σεσσμένη ξ ατν

17:18 ες πσαν τν γν γενθη σκορπισμς ατν π νμων τι νέσχεν ορανς το στάξαι ετν π τν γν

17:19 πηγα συνεσχέθησαν ανιοι ξ βσσων π ρέων ψηλν τι οκ ν ν ατος ποιν δικαιοσνην κα κρμα

17:20 π ρχοντος ατν κα λαο λαχστου ν πάσ μαρτ βασιλες ν παρανομ κα κριτς ν πειθε κα λας ν μαρτ

17:21 δέ κριε κα νάστησον ατος τν βασιλέα ατν υν Δαυιδ ες τν καιρν ν ελου σ θες το βασιλεσαι π ισραηλ παδά σου

17:22 κα πζωσον ατν σχν το θρασαι ρχοντας δκους καθαρσαι Ιερουσαλημ π θνν καταπατοντων ν πωλε

17:23 ν σοφ δικαιοσνης ξσαι μαρτωλος π κληρονομας κτρψαι περηφαναν μαρτωλο ς σκεη κεραμέως

17:24 ν άβδ σιδηρ συντρψαι πσαν πστασιν ατν λεθρεσαι θνη παράνομα ν λγ στματος ατο

17:25 ν πειλ ατο φυγεν θνη π προσπου ατο κα λέγξαι μαρτωλος ν λγ καρδας ατν

17:26 κα συνάξει λαν γιον ο φηγσεται ν δικαιοσν κα κρινε φυλς λαο γιασμένου π κυρου θεο ατο

17:27 κα οκ φσει δικαν ν μέσ ατν αλισθναι τι κα ο κατοικσει πς νθρωπος μετ ατν εδς κακαν γνσεται γρ ατος τι πάντες υο θεο εσιν ατν

17:28 κα καταμερσει ατος ν τας φυλας ατν π τς γς κα πάροικος κα λλογενς ο παροικσει ατος τι

17:29 κρινε λαος κα θνη ν σοφ δικαιοσνης ατο διάψαλμα

17:30 κα ξει λαος θνν δουλεειν ατ π τν ζυγν ατο κα τν κριον δοξάσει ν πισμ πάσης τς γς κα καθαριε Ιερουσαλημ ν γιασμ ς κα τ π ρχς

17:31 ρχεσθαι θνη π κρου τς γς δεν τν δξαν ατο φέροντες δρα τος ξησθενηκτας υος ατς κα δεν τν δξαν κυρου ν δξασεν ατν θες

17:32 κα ατς βασιλες δκαιος διδακτς π θεο π ατος κα οκ στιν δικα ν τας μέραις ατο ν μέσ ατν τι πάντες γιοι κα βασιλες ατν χριστς κυρου

17:33 ο γρ λπιε π ππον κα ναβάτην κα τξον οδ πληθυνε ατ χρυσον οδ ργριον ες πλεμον κα πολλος λαος ο συνάξει λπδας ες μέραν πολέμου

17:34 κριος ατς βασιλες ατο λπς το δυνατο λπδι θεο κα λεσει πάντα τ θνη νπιον ατο ν φβ

17:35 πατάξει γρ γν τ λγ το στματος ατο ες ανα ελογσει λαν κυρου ν σοφ μετ εφροσνης

17:36 κα ατς καθαρς π μαρτας το ρχειν λαο μεγάλου λέγξαι ρχοντας κα ξραι μαρτωλος ν σχι λγου

17:37 κα οκ σθενσει ν τας μέραις ατο π θε ατο τι θες κατειργάσατο ατν δυνατν ν πνεματι γ κα σοφν ν βουλ συνέσεως μετ σχος κα δικαιοσνης

17:38 κα ελογα κυρου μετ ατο ν σχι κα οκ σθενσει

17:39 λπς ατο π κριον κα τς δναται πρς ατν

17:40 σχυρς ν ργοις ατο κα κραταις ν φβ θεο ποιμανων τ πομνιον κυρου ν πστει κα δικαιοσν κα οκ φσει σθενσαι ν ατος ν τ νομ ατν

17:41 ν στητι πάντας ατος ξει κα οκ σται ν ατος περηφανα το καταδυναστευθναι ν ατος

17:42 ατη επρέπεια το βασιλέως Ισραηλ ν γνω θες ναστσαι ατν π οκον Ισραηλ παιδεσαι ατν

17:43 τ ματα ατο πεπυρωμένα πρ χρυσον τ πρτον τμιον ν συναγωγας διακρινε λαο φυλς γιασμένου ο λγοι ατο ς λγοι γων ν μέσ λαν γιασμένων

17:44 μακάριοι ο γενμενοι ν τας μέραις κεναις δεν τ γαθ Ισραηλ ν συναγωγ φυλν ποισει θες

17:45 ταχναι θες π Ισραηλ τ λεος ατο σαιτο μς π καθαρσας χθρν βεβλων

17:46 κριος ατς βασιλες μν ες τν ανα κα τι


Next: Psalms of Solomon 18