Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Psalms
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Psalms

Chapter 17

17:1 ες τ τέλος τ παιδ κυρου τ Δαυιδ λάλησεν τ κυρ τος λγους τς δς τατης ν μέρ ρρσατο ατν κριος κ χειρς πάντων τν χθρν ατο κα κ χειρς Σαουλ

17:2 κα επεν γαπσω σε κριε σχς μου

17:3 κριος στερέωμά μου κα καταφυγ μου κα στης μου θες μου βοηθς μου κα λπι π ατν περασπιστς μου κα κέρας σωτηρας μου ντιλμπτωρ μου

17:4 ανν πικαλέσομαι κριον κα κ τν χθρν μου σωθσομαι

17:5 περιέσχον με δνες θανάτου κα χεμαρροι νομας ξετάραξάν με

17:6 δνες δου περιεκκλωσάν με προέφθασάν με παγδες θανάτου

17:7 κα ν τ θλβεσθα με πεκαλεσάμην τν κριον κα πρς τν θεν μου κέκραξα κουσεν κ ναο γου ατο φωνς μου κα κραυγ μου νπιον ατο εσελεσεται ες τ τα ατο

17:8 κα σαλεθη κα ντρομος γενθη γ κα τ θεμέλια τν ρέων ταράχθησαν κα σαλεθησαν τι ργσθη ατος θες

17:9 νέβη καπνς ν ργ ατο κα πρ π προσπου ατο κατεφλγισεν νθρακες νφθησαν π ατο

17:10 κα κλινεν ορανν κα κατέβη κα γνφος π τος πδας ατο

17:11 κα πέβη π χερουβιν κα πετάσθη πετάσθη π πτεργων νέμων

17:12 κα θετο σκτος ποκρυφν ατο κκλ ατο σκην ατο σκοτεινν δωρ ν νεφέλαις έρων

17:13 π τς τηλαυγσεως νπιον ατο α νεφέλαι διλθον χάλαζα κα νθρακες πυρς

17:14 κα βρντησεν ξ ορανο κριος κα ψιστος δωκεν φωνν ατο

17:15 κα ξαπέστειλεν βέλη κα σκρπισεν ατος κα στραπς πλθυνεν κα συνετάραξεν ατος

17:16 κα φθησαν α πηγα τν δάτων κα νεκαλφθη τ θεμέλια τς οκουμένης π πιτιμσες σου κριε π μπνεσεως πνεματος ργς σου

17:17 ξαπέστειλεν ξ ψους κα λαβέν με προσελάβετ με ξ δάτων πολλν

17:18 σετα με ξ χθρν μου δυνατν κα κ τν μισοντων με τι στερεθησαν πρ μέ

17:19 προέφθασάν με ν μέρ κακσες μου κα γένετο κριος ντιστριγμά μου

17:20 κα ξγαγέν με ες πλατυσμν σετα με τι θέλησέν με σετα με ξ χθρν μου δυνατν κα κ τν μισοντων με

17:21 κα νταποδσει μοι κριος κατ τν δικαιοσνην μου κα κατ τν καθαριτητα τν χειρν μου νταποδσει μοι

17:22 τι φλαξα τς δος κυρου κα οκ σέβησα π το θεο μου

17:23 τι πάντα τ κρματα ατο νπιν μου κα τ δικαιματα ατο οκ πέστησα π μο

17:24 κα σομαι μωμος μετ ατο κα φυλάξομαι π τς νομας μου

17:25 κα νταποδσει μοι κριος κατ τν δικαιοσνην μου κα κατ τν καθαριτητα τν χειρν μου νπιον τν φθαλμν ατο

17:26 μετ σου σιωθσ κα μετ νδρς θου θος σ

17:27 κα μετ κλεκτο κλεκτς σ κα μετ στρεβλο διαστρέψεις

17:28 τι σ λαν ταπεινν σσεις κα φθαλμος περηφάνων ταπεινσεις

17:29 τι σ φωτιες λχνον μου κριε θες μου φωτιες τ σκτος μου

17:30 τι ν σο υσθσομαι π πειρατηρου κα ν τ θε μου περβσομαι τεχος

17:31 θες μου μωμος δς ατο τ λγια κυρου πεπυρωμένα περασπιστς στιν πάντων τν λπιζντων π ατν

17:32 τι τς θες πλν το κυρου κα τς θες πλν το θεο μν

17:33 θες περιζωννων με δναμιν κα θετο μωμον τν δν μου

17:34 καταρτιζμενος τος πδας μου ς λάφου κα π τ ψηλ στν με

17:35 διδάσκων χεράς μου ες πλεμον κα θου τξον χαλκον τος βραχονάς μου

17:36 κα δωκάς μοι περασπισμν σωτηρας μου κα δεξιά σου ντελάβετ μου κα παιδεα σου νρθωσέν με ες τέλος κα παιδεα σου ατ με διδάξει

17:37 πλάτυνας τ διαβματά μου ποκάτω μου κα οκ σθένησαν τ χνη μου

17:38 καταδιξω τος χθρος μου κα καταλμψομαι ατος κα οκ ποστραφσομαι ως ν κλπωσιν

17:39 κθλψω ατος κα ο μ δνωνται στναι πεσονται π τος πδας μου

17:40 κα περιέζωσάς με δναμιν ες πλεμον συνεπδισας πάντας τος πανιστανομένους π μ ποκάτω μου

17:41 κα τος χθρος μου δωκάς μοι ντον κα τος μισοντάς με ξωλέθρευσας

17:42 κέκραξαν κα οκ ν σζων πρς κριον κα οκ εσκουσεν ατν

17:43 κα λεπτυν ατος ς χον κατ πρσωπον νέμου ς πηλν πλατειν λεαν ατος

17:44 σ με ξ ντιλογιν λαο καταστσεις με ες κεφαλν θνν λας ν οκ γνων δολευσέν μοι

17:45 ες κον του πκουσέν μοι υο λλτριοι ψεσαντ μοι

17:46 υο λλτριοι παλαιθησαν κα χλαναν π τν τρβων ατν

17:47 ζ κριος κα ελογητς θες μου κα ψωθτω θες τς σωτηρας μου

17:48 θες διδος κδικσεις μο κα ποτάξας λαος π μέ

17:49 στης μου ξ χθρν μου ργλων π τν πανιστανομένων π μ ψσεις με π νδρς δκου σ με

17:50 δι τοτο ξομολογσομα σοι ν θνεσιν κριε κα τ νματ σου ψαλ

17:51 μεγαλνων τς σωτηρας το βασιλέως ατο κα ποιν λεος τ χριστ ατο τ Δαυιδ κα τ σπέρματι ατο ως ανος


Next: Psalms 18