Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Numbers
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan 

Numbers

Chapter 22

22:1 κα πάραντες ο υο Ισραηλ παρενέβαλον π δυσμν Μωαβ παρ τν Ιορδάνην κατ Ιεριχω

22:2 κα δν Βαλακ υς Σεπφωρ πάντα σα ποησεν Ισραηλ τ Αμορρα

22:3 κα φοβθη Μωαβ τν λαν σφδρα τι πολλο σαν κα προσχθισεν Μωαβ π προσπου υν Ισραηλ

22:4 κα επεν Μωαβ τ γερουσ Μαδιαμ νν κλεξει συναγωγ ατη πάντας τος κκλ μν ς κλεξαι μσχος τ χλωρ κ το πεδου κα Βαλακ υς Σεπφωρ βασιλες Μωαβ ν κατ τν καιρν κενον

22:5 κα πέστειλεν πρέσβεις πρς Βαλααμ υν Βεωρ Φαθουρα στιν π το ποταμο γς υν λαο ατο καλέσαι ατν λέγων δο λας ξελλυθεν ξ Αγπτου κα δο κατεκάλυψεν τν ψιν τς γς κα οτος γκάθηται χμενς μου

22:6 κα νν δερο ρασα μοι τν λαν τοτον τι σχει οτος μες ν δυνμεθα πατάξαι ξ ατν κα κβαλ ατος κ τς γς τι οδα ος ν ελογσς σ ελγηνται κα ος ν καταράσ σ κεκατρανται

22:7 κα πορεθη γερουσα Μωαβ κα γερουσα Μαδιαμ κα τ μαντεα ν τας χερσν ατν κα λθον πρς Βαλααμ κα επαν ατ τ ματα Βαλακ

22:8 κα επεν πρς ατος καταλσατε ατο τν νκτα κα ποκριθσομαι μν πράγματα ν λαλσ κριος πρς με κα κατέμειναν ο ρχοντες Μωαβ παρ Βαλααμ

22:9 κα λθεν θες πρς Βαλααμ κα επεν ατ τ ο νθρωποι οτοι παρ σο

22:10 κα επεν Βαλααμ πρς τν θεν Βαλακ υς Σεπφωρ βασιλες Μωαβ πέστειλεν ατος πρς με λέγων

22:11 δο λας ξελλυθεν ξ Αγπτου κα δο κεκάλυφεν τν ψιν τς γς κα οτος γκάθηται χμενς μου κα νν δερο ρασα μοι ατν ε ρα δυνσομαι πατάξαι ατν κα κβαλ ατν π τς γς

22:12 κα επεν θες πρς Βαλααμ ο πορεσ μετ ατν οδ καταράσ τν λαν στιν γρ ελογημένος

22:13 κα ναστς Βαλααμ τ πρω επεν τος ρχουσιν Βαλακ ποτρέχετε πρς τν κριον μν οκ φησν με θες πορεεσθαι μεθ μν

22:14 κα ναστάντες ο ρχοντες Μωαβ λθον πρς Βαλακ κα επαν ο θέλει Βαλααμ πορευθναι μεθ μν

22:15 κα προσέθετο Βαλακ τι ποστελαι ρχοντας πλεους κα ντιμοτέρους τοτων

22:16 κα λθον πρς Βαλααμ κα λέγουσιν ατ τάδε λέγει Βαλακ το Σεπφωρ ξι σε μ κνσς λθεν πρς με

22:17 ντμως γρ τιμσω σε κα σα ν επς ποισω σοι κα δερο πικατάρασα μοι τν λαν τοτον

22:18 κα πεκρθη Βαλααμ κα επεν τος ρχουσιν Βαλακ ν δ μοι Βαλακ πλρη τν οκον ατο ργυρου κα χρυσου ο δυνσομαι παραβναι τ μα κυρου το θεο ποισαι ατ μικρν μέγα ν τ διανο μου

22:19 κα νν πομενατε ατο κα μες τν νκτα τατην κα γνσομαι τ προσθσει κριος λαλσαι πρς με

22:20 κα λθεν θες πρς Βαλααμ νυκτς κα επεν ατ ε καλέσαι σε πάρεισιν ο νθρωποι οτοι ναστς κολοθησον ατος λλ τ μα ν λαλσω πρς σέ τοτο ποισεις

22:21 κα ναστς Βαλααμ τ πρω πέσαξεν τν νον ατο κα πορεθη μετ τν ρχντων Μωαβ

22:22 κα ργσθη θυμ θες τι πορεθη ατς κα νέστη γγελος το θεο νδιαβάλλειν ατν κα ατς πιβεβκει π τς νου ατο κα δο παδες ατο μετ ατο

22:23 κα δοσα νος τν γγελον το θεο νθεστηκτα ν τ δ κα τν ομφααν σπασμένην ν τ χειρ ατο κα ξέκλινεν νος κ τς δο κα πορεετο ες τ πεδον κα πάταξεν τν νον τ άβδ το εθναι ατν ν τ δ

22:24 κα στη γγελος το θεο ν τας αλαξιν τν μπέλων φραγμς ντεθεν κα φραγμς ντεθεν

22:25 κα δοσα νος τν γγελον το θεο προσέθλιψεν αυτν πρς τν τοχον κα πέθλιψεν τν πδα Βαλααμ κα προσέθετο τι μαστξαι ατν

22:26 κα προσέθετο γγελος το θεο κα πελθν πέστη ν τπ στεν ες ν οκ ν κκλναι δεξιν οδ ριστεράν

22:27 κα δοσα νος τν γγελον το θεο συνεκάθισεν ποκάτω Βαλααμ κα θυμθη Βαλααμ κα τυπτεν τν νον τ άβδ

22:28 κα νοιξεν θες τ στμα τς νου κα λέγει τ Βαλααμ τ ποησά σοι τι πέπαικάς με τοτο τρτον

22:29 κα επεν Βαλααμ τ ν τι μπέπαιχάς μοι κα ε εχον μάχαιραν ν τ χειρ μου δη ν ξεκέντησά σε

22:30 κα λέγει νος τ Βαλααμ οκ γ νος σου φ ς πέβαινες π νετητς σου ως τς σμερον μέρας μ περοράσει περιδοσα ποησά σοι οτως δ επεν οχ

22:31 πεκάλυψεν δ θες τος φθαλμος Βαλααμ κα ρ τν γγελον κυρου νθεστηκτα ν τ δ κα τν μάχαιραν σπασμένην ν τ χειρ ατο κα κψας προσεκνησεν τ προσπ ατο

22:32 κα επεν ατ γγελος το θεο δι τ πάταξας τν νον σου τοτο τρτον κα δο γ ξλθον ες διαβολν σου τι οκ στεα δς σου ναντον μου

22:33 κα δοσά με νος ξέκλινεν π μο τρτον τοτο κα ε μ ξέκλινεν νν ον σ μν πέκτεινα κενην δ περιεποιησάμην

22:34 κα επεν Βαλααμ τ γγέλ κυρου μάρτηκα ο γρ πιστάμην τι σ μοι νθέστηκας ν τ δ ες συνάντησιν κα νν ε μ σοι ρέσκει ποστραφσομαι

22:35 κα επεν γγελος το θεο πρς Βαλααμ συμπορεθητι μετ τν νθρπων πλν τ μα ν επω πρς σέ τοτο φυλάξ λαλσαι κα πορεθη Βαλααμ μετ τν ρχντων Βαλακ

22:36 κα κοσας Βαλακ τι κει Βαλααμ ξλθεν ες συνάντησιν ατ ες πλιν Μωαβ στιν π τν ρων Αρνων στιν κ μέρους τν ρων

22:37 κα επεν Βαλακ πρς Βαλααμ οχ πέστειλα πρς σ καλέσαι σε δι τ οκ ρχου πρς με ντως ο δυνσομαι τιμσα σε

22:38 κα επεν Βαλααμ πρς Βαλακ δο κω πρς σέ νν δυνατς σομαι λαλσα τι τ μα ν βάλ θες ες τ στμα μου τοτο λαλσω

22:39 κα πορεθη Βαλααμ μετ Βαλακ κα λθον ες πλεις παλεων

22:40 κα θυσεν Βαλακ πρβατα κα μσχους κα πέστειλεν τ Βαλααμ κα τος ρχουσι τος μετ ατο

22:41 κα γενθη πρω κα παραλαβν Βαλακ τν Βαλααμ νεββασεν ατν π τν στλην το Βααλ κα δειξεν ατ κεθεν μέρος τι το λαο


Next: Numbers 23