Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Numbers
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan 

Numbers

Chapter 14

14:1 κα ναλαβοσα πσα συναγωγ δωκεν φωνν κα κλαιεν λας λην τν νκτα κενην

14:2 κα διεγγγυζον π Μωυσν κα Ααρων πάντες ο υο Ισραηλ κα επαν πρς ατος πσα συναγωγ φελον πεθάνομεν ν γ Αγπτ ν τ ρμ τατ ε πεθάνομεν

14:3 κα να τ κριος εσάγει μς ες τν γν τατην πεσεν ν πολέμ α γυνακες μν κα τ παιδα σονται ες διαρπαγν νν ον βέλτιον μν στιν ποστραφναι ες Αγυπτον

14:4 κα επαν τερος τ τέρ δμεν ρχηγν κα ποστρέψωμεν ες Αγυπτον

14:5 κα πεσεν Μωυσς κα Ααρων π πρσωπον ναντον πάσης συναγωγς υν Ισραηλ

14:6 ησος δ το Ναυη κα Χαλεβ το Ιεφοννη τν κατασκεψαμένων τν γν διέρρηξαν τ μάτια ατν

14:7 κα επαν πρς πσαν συναγωγν υν Ισραηλ λέγοντες γ ν κατεσκεψάμεθα ατν γαθ στιν σφδρα σφδρα

14:8 ε αρετζει μς κριος εσάξει μς ες τν γν τατην κα δσει ατν μν γ τις στν έουσα γάλα κα μέλι

14:9 λλ π το κυρου μ ποστάται γνεσθε μες δ μ φοβηθτε τν λαν τς γς τι κατάβρωμα μν στιν φέστηκεν γρ καιρς π ατν δ κριος ν μν μ φοβηθτε ατος

14:10 κα επεν πσα συναγωγ καταλιθοβολσαι ατος ν λθοις κα δξα κυρου φθη ν νεφέλ π τς σκηνς το μαρτυρου ν πσι τος υος Ισραηλ

14:11 κα επεν κριος πρς Μωυσν ως τνος παροξνει με λας οτος κα ως τνος ο πιστεουσν μοι ν πσιν τος σημεοις ος ποησα ν ατος

14:12 πατάξω ατος θανάτ κα πολ ατος κα ποισω σ κα τν οκον το πατρς σου ες θνος μέγα κα πολ μλλον τοτο

14:13 κα επεν Μωυσς πρς κριον κα κοσεται Αγυπτος τι νγαγες τ σχι σου τν λαν τοτον ξ ατν

14:14 λλ κα πάντες ο κατοικοντες π τς γς τατης κηκασιν τι σ ε κριος ν τ λα τοτ στις φθαλμος κατ φθαλμος πτάζ κριε κα νεφέλη σου φέστηκεν π ατν κα ν στλ νεφέλης σ πορε πρτερος ατν τν μέραν κα ν στλ πυρς τν νκτα

14:15 κα κτρψεις τν λαν τοτον σε νθρωπον να κα ροσιν τ θνη σοι κηκασιν τ νομά σου λέγοντες

14:16 παρ τ μ δνασθαι κριον εσαγαγεν τν λαν τοτον ες τν γν ν μοσεν ατος κατέστρωσεν ατος ν τ ρμ

14:17 κα νν ψωθτω σχς σου κριε ν τρπον επας λέγων

14:18 κριος μακρθυμος κα πολυέλεος κα ληθινς φαιρν νομας κα δικας κα μαρτας κα καθαρισμ ο καθαριε τν νοχον ποδιδος μαρτας πατέρων π τέκνα ως τρτης κα τετάρτης

14:19 φες τν μαρταν τ λα τοτ κατ τ μέγα λες σου καθάπερ λεως ατος γένου π Αγπτου ως το νν

14:20 κα επεν κριος πρς Μωυσν λεως ατος εμι κατ τ μά σου

14:21 λλ ζ γ κα ζν τ νομά μου κα μπλσει δξα κυρου πσαν τν γν

14:22 τι πάντες ο νδρες ο ρντες τν δξαν μου κα τ σημεα ποησα ν Αγπτ κα ν τ ρμ τατ κα περασάν με τοτο δέκατον κα οκ εσκουσάν μου τς φωνς

14:23 μν οκ ψονται τν γν ν μοσα τος πατράσιν ατν λλ τ τέκνα ατν στιν μετ μο δε σοι οκ οδασιν γαθν οδ κακν πς νετερος πειρος τοτοις δσω τν γν πάντες δ ο παροξναντές με οκ ψονται ατν

14:24 δ πας μου Χαλεβ τι γενθη πνεμα τερον ν ατ κα πηκολοθησέν μοι εσάξω ατν ες τν γν ες ν εσλθεν κε κα τ σπέρμα ατο κληρονομσει ατν

14:25 δ Αμαληκ κα Χαναναος κατοικοσιν ν τ κοιλάδι αριον πιστράφητε μες κα πάρατε ες τν ρημον δν θάλασσαν ρυθράν

14:26 κα επεν κριος πρς Μωυσν κα Ααρων λέγων

14:27 ως τνος τν συναγωγν τν πονηρν τατην ατο γογγζουσιν ναντον μο τν γγγυσιν τν υν Ισραηλ ν γγγυσαν περ μν κκοα

14:28 επν ατος ζ γ λέγει κριος μν ν τρπον λελαλκατε ες τ τά μου οτως ποισω μν

14:29 ν τ ρμ τατ πεσεται τ κλα μν κα πσα πισκοπ μν κα ο κατηριθμημένοι μν π εκοσαετος κα πάνω σοι γγγυσαν π μο

14:30 ε μες εσελεσεσθε ες τν γν φ ν ξέτεινα τν χερά μου κατασκηνσαι μς π ατς λλ Χαλεβ υς Ιεφοννη κα ησος το Ναυη

14:31 κα τ παιδα επατε ν διαρπαγ σεσθαι εσάξω ατος ες τν γν κα κληρονομσουσιν τν γν ν μες πέστητε π ατς

14:32 κα τ κλα μν πεσεται ν τ ρμ τατ

14:33 ο δ υο μν σονται νεμμενοι ν τ ρμ τεσσαράκοντα τη κα νοσουσιν τν πορνεαν μν ως ν ναλωθ τ κλα μν ν τ ρμ

14:34 κατ τν ριθμν τν μερν σας κατεσκέψασθε τν γν τεσσαράκοντα μέρας μέραν το νιαυτο λμψεσθε τς μαρτας μν τεσσαράκοντα τη κα γνσεσθε τν θυμν τς ργς μου

14:35 γ κριος λάλησα μν οτως ποισω τ συναγωγ τ πονηρ τατ τ πισυνεσταμέν π μέ ν τ ρμ τατ ξαναλωθσονται κα κε ποθανονται

14:36 κα ο νθρωποι ος πέστειλεν Μωυσς κατασκέψασθαι τν γν κα παραγενηθέντες διεγγγυσαν κατ ατς πρς τν συναγωγν ξενέγκαι ματα πονηρ περ τς γς

14:37 κα πέθανον ο νθρωποι ο κατεπαντες κατ τς γς πονηρ ν τ πληγ ναντι κυρου

14:38 κα ησος υς Ναυη κα Χαλεβ υς Ιεφοννη ζησαν π τν νθρπων κενων τν πεπορευμένων κατασκέψασθαι τν γν

14:39 κα λάλησεν Μωυσς τ ματα τατα πρς πάντας υος Ισραηλ κα πένθησεν λας σφδρα

14:40 κα ρθρσαντες τ πρω νέβησαν ες τν κορυφν το ρους λέγοντες δο οδε μες ναβησμεθα ες τν τπον ν επεν κριος τι μάρτομεν

14:41 κα επεν Μωυσς να τ μες παραβανετε τ μα κυρου οκ εοδα σται μν

14:42 μ ναβανετε ο γάρ στιν κριος μεθ μν κα πεσεσθε πρ προσπου τν χθρν μν

14:43 τι Αμαληκ κα Χαναναος κε μπροσθεν μν κα πεσεσθε μαχαρ ο ενεκεν πεστράφητε πειθοντες κυρ κα οκ σται κριος ν μν

14:44 κα διαβιασάμενοι νέβησαν π τν κορυφν το ρους δ κιβωτς τς διαθκης κυρου κα Μωυσς οκ κινθησαν κ τς παρεμβολς

14:45 κα κατέβη Αμαληκ κα Χαναναος γκαθμενος ν τ ρει κεν κα τρέψαντο ατος κα κατέκοψαν ατος ως Ερμαν κα πεστράφησαν ες τν παρεμβολν


Next: Numbers 15