Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Numbers
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Numbers

Chapter 11

11:1 κα ν λας γογγζων πονηρ ναντι κυρου κα κουσεν κριος κα θυμθη ργ κα ξεκαθη ν ατος πρ παρ κυρου κα κατέφαγεν μέρος τι τς παρεμβολς

11:2 κα κέκραξεν λας πρς Μωυσν κα ηξατο Μωυσς πρς κριον κα κπασεν τ πρ

11:3 κα κλθη τ νομα το τπου κενου μπυρισμς τι ξεκαθη ν ατος πρ παρ κυρου

11:4 κα πμικτος ν ατος πεθμησαν πιθυμαν κα καθσαντες κλαιον κα ο υο Ισραηλ κα επαν τς μς ψωμιε κρέα

11:5 μνσθημεν τος χθας ος σθομεν ν Αγπτ δωρεάν κα τος σικας κα τος πέπονας κα τ πράσα κα τ κρμμυα κα τ σκρδα

11:6 νυν δ ψυχ μν κατάξηρος οδν πλν ες τ μαννα ο φθαλμο μν

11:7 τ δ μαννα σε σπέρμα κορου στν κα τ εδος ατο εδος κρυστάλλου

11:8 κα διεπορεετο λας κα συνέλεγον κα ληθον ατ ν τ μλ κα τριβον ν τ θυ κα ψουν ατ ν τ χτρ κα ποουν ατ γκρυφας κα ν δον ατο σε γεμα γκρς ξ λαου

11:9 κα ταν κατέβη δρσος π τν παρεμβολν νυκτς κατέβαινεν τ μαννα π ατς

11:10 κα κουσεν Μωυσς κλαιντων ατν κατ δμους ατν καστον π τς θρας ατο κα θυμθη ργ κριος σφδρα κα ναντι Μωυσ ν πονηρν

11:11 κα επεν Μωυσς πρς κριον να τ κάκωσας τν θεράποντά σου κα δι τ οχ ερηκα χάριν ναντον σου πιθεναι τν ρμν το λαο τοτου π μέ

11:12 μ γ ν γαστρ λαβον πάντα τν λαν τοτον γ τεκον ατος τι λέγεις μοι λαβ ατν ες τν κλπον σου σε ραι τιθηνς τν θηλάζοντα ες τν γν ν μοσας τος πατράσιν ατν

11:13 πθεν μοι κρέα δοναι παντ τ λα τοτ τι κλαουσιν π μο λέγοντες δς μν κρέα να φάγωμεν

11:14 ο δυνσομαι γ μνος φέρειν τν λαν τοτον τι βαρτερν μο στιν τ μα τοτο

11:15 ε δ οτως σ ποιες μοι πκτεινν με ναιρέσει ε ερηκα λεος παρ σο να μ δω μου τν κάκωσιν

11:16 κα επεν κριος πρς Μωυσν συνάγαγέ μοι βδομκοντα νδρας π τν πρεσβυτέρων Ισραηλ ος ατς σ οδας τι οτο εσιν πρεσβτεροι το λαο κα γραμματες ατν κα ξεις ατος πρς τν σκηνν το μαρτυρου κα στσονται κε μετ σο

11:17 κα καταβσομαι κα λαλσω κε μετ σο κα φελ π το πνεματος το π σο κα πιθσω π ατος κα συναντιλμψονται μετ σο τν ρμν το λαο κα οκ οσεις ατος σ μνος

11:18 κα τ λα ρες γνσασθε ες αριον κα φάγεσθε κρέα τι κλασατε ναντι κυρου λέγοντες τς μς ψωμιε κρέα τι καλν μν στιν ν Αγπτ κα δσει κριος μν κρέα φαγεν κα φάγεσθε κρέα

11:19 οχ μέραν μαν φάγεσθε οδ δο οδ πέντε μέρας οδ δέκα μέρας οδ εκοσι μέρας

11:20 ως μηνς μερν φάγεσθε ως ν ξέλθ κ τν μυκτρων μν κα σται μν ες χολέραν τι πειθσατε κυρ ς στιν ν μν κα κλασατε ναντον ατο λέγοντες να τ μν ξελθεν ξ Αγπτου

11:21 κα επεν Μωυσς ξακσιαι χιλιάδες πεζν λας ν ος εμι ν ατος κα σ επας κρέα δσω ατος φαγεν κα φάγονται μνα μερν

11:22 μ πρβατα κα βες σφαγσονται ατος κα ρκέσει ατος πν τ ψος τς θαλάσσης συναχθσεται ατος κα ρκέσει ατος

11:23 κα επεν κριος πρς Μωυσν μ χερ κυρου οκ ξαρκέσει δη γνσει ε πικαταλμψετα σε λγος μου ο

11:24 κα ξλθεν Μωυσς κα λάλησεν πρς τν λαν τ ματα κυρου κα συνγαγεν βδομκοντα νδρας π τν πρεσβυτέρων το λαο κα στησεν ατος κκλ τς σκηνς

11:25 κα κατέβη κριος ν νεφέλ κα λάλησεν πρς ατν κα παρελατο π το πνεματος το π ατ κα πέθηκεν π τος βδομκοντα νδρας τος πρεσβυτέρους ς δ πανεπασατο τ πνεμα π ατος κα προφτευσαν κα οκέτι προσέθεντο

11:26 κα κατελεφθησαν δο νδρες ν τ παρεμβολ νομα τ ν Ελδαδ κα νομα τ δευτέρ Μωδαδ κα πανεπασατο π ατος τ πνεμα κα οτοι σαν τν καταγεγραμμένων κα οκ λθον πρς τν σκηνν κα προφτευσαν ν τ παρεμβολ

11:27 κα προσδραμν νεανσκος πγγειλεν Μωυσ κα επεν λέγων Ελδαδ κα Μωδαδ προφητεουσιν ν τ παρεμβολ

11:28 κα ποκριθες ησος το Ναυη παρεστηκς Μωυσ κελεκτς επεν κριε Μωυσ κλυσον ατος

11:29 κα επεν ατ Μωυσς μ ζηλος σ μοι κα τς δη πάντα τν λαν κυρου προφτας ταν δ κριος τ πνεμα ατο π ατος

11:30 κα πλθεν Μωυσς ες τν παρεμβολν ατς κα ο πρεσβτεροι Ισραηλ

11:31 κα πνεμα ξλθεν παρ κυρου κα ξεπέρασεν ρτυγομτραν π τς θαλάσσης κα πέβαλεν π τν παρεμβολν δν μέρας ντεθεν κα δν μέρας ντεθεν κκλ τς παρεμβολς σε δπηχυ π τς γς

11:32 κα ναστς λας λην τν μέραν κα λην τν νκτα κα λην τν μέραν τν παριον κα συνγαγον τν ρτυγομτραν τ λγον συνγαγεν δέκα κρους κα ψυξαν αυτος ψυγμος κκλ τς παρεμβολς

11:33 τ κρέα τι ν ν τος δοσιν ατν πρν κλεπειν κα κριος θυμθη ες τν λαν κα πάταξεν κριος τν λαν πληγν μεγάλην σφδρα

11:34 κα κλθη τ νομα το τπου κενου μνματα τς πιθυμας τι κε θαψαν τν λαν τν πιθυμητν

11:35 π μνημάτων πιθυμας ξρεν λας ες Ασηρωθ κα γένετο λας ν Ασηρωθ


Next: Numbers 12