Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
4 Maccabees
Prev  Next
Sep 

4 Maccabees

Chapter 9

9:1 τ μέλλεις τραννε τοιμοι γάρ σμεν ποθνσκειν παραβανειν τς πατρους μν ντολάς

9:2 ασχυνμεθα γρ τος προγνους μν εκτως ε μ τ το νμου επειθε κα συμβολ Μωυσε χρησαμεθα

9:3 σμβουλε τραννε παρανομας μ μς μισν πρ ατος μς λέα

9:4 χαλεπτερον γρ ατο το θανάτου νομζομεν ενα σου τν π τ παρανμ σωτηρ μν λεον

9:5 κφοβες δ μς τν δι τν βασάνων θάνατον μν πειλν σπερ οχ πρ βραχέως παρ Ελεαζαρου μαθν

9:6 ε δ ο γέροντες τν Εβραων δι τν εσέβειαν κα βασανισμος πομεναντες εσέβησαν ποθάνοιμεν ν δικαιτερον μες ο νέοι τς βασάνους τν σν ναγκν περιδντες ς κα παιδευτς μν γέρων νκησεν

9:7 περαζε τοιγαρον τραννε κα τς μν ψυχς ε θανατσεις δι τν εσέβειαν μ νομσς μς βλάπτειν βασανζων

9:8 μες μν γρ δι τσδε τς κακοπαθεας κα πομονς τ τς ρετς θλα ξομεν κα σμεθα παρ θε δι ν κα πάσχομεν

9:9 σ δ δι τν μν μιαιφοναν ατάρκη καρτερσεις π τς θεας δκης ανιον βάσανον δι πυρς

9:10 τατα ατν επντων ο μνον ς κατ πειθοντων χαλέπαινεν τραννος λλ κα ς κατ χαρστων ργσθη

9:11 θεν τν πρεσβτατον ατν κελευσθέντες παργον ο πασπιστα κα διαρρξαντες τν χιτνα διέδησαν τς χερας ατο κα τος βραχονας μσιν κατέρωθεν

9:12 ς δ τπτοντες τας μάστιξιν κοπασαν μηδν νοντες νέβαλον ατν π τν τροχν

9:13 περ ν κατατεινμενος εγενς νεανας ξαρθρος γνετο

9:14 κα κατ πν μέλος κλμενος κακηγρει λέγων

9:15 τραννε μιαρτατε κα τς ορανου δκης χθρ κα μφρων οκ νδροφονσαντά με τοτον καταικζεις τν τρπον οδ σεβσαντα λλ θεου νμου προασπζοντα

9:16 κα τν δορυφρων λεγντων μολγησον φαγεν πως παλλαγς τν βασάνων

9:17 δ επεν οχ οτως σχυρς μν στιν τροχς μιαρο διάκονοι στε μου τν λογισμν γξαι τέμνετέ μου τ μέλη κα πυροτέ μου τς σάρκας κα στρεβλοτε τ ρθρα

9:18 δι πασν γρ μς πεσω τν βασάνων τι μνοι παδες Εβραων πρ ρετς εσιν νκητοι

9:19 τατα λέγοντι πέστρωσαν πρ κα τ διερεθζον τν τροχν προσεπικατέτεινον

9:20 μολνετο δ πάντοθεν αματι τροχς κα σωρς τς νθρακις τος τν χρων σβέννυτο σταλαγμος κα περ τος ξονας το ργάνου περιέρρεον α σάρκες

9:21 κα περιτετμημένον δη χων τ τν στέων πγμα μεγαλφρων κα Αβραμιαος νεανας οκ στέναξεν

9:22 λλ σπερ ν πυρ μετασχηματιζμενος ες φθαρσαν πέμεινεν εγενς τς στρέβλας

9:23 μιμσασθέ με δελφο λέγων μ μου τν γνα λειποτακτσητε μηδ ξομσησθέ μου τν τς εψυχας δελφτητα

9:24 ερν κα εγεν στρατεαν στρατεσασθε περ τς εσεβεας δι ς λεως δικαα κα πάτριος μν πρνοια τ θνει γενηθεσα τιμωρσειεν τν λάστορα τραννον

9:25 κα τατα επν εροπρεπς νεανας πέρρηξεν τν ψυχν

9:26 θαυμασάντων δ πάντων τν καρτεροψυχαν ατο γον ο δορυφροι τν καθ λικαν το προτέρου δετερον κα σιδηρς ναρμοσάμενοι χερας ξέσι τος νυξιν ργάν κα καταπέλτ προσέδησαν ατν

9:27 ς δ ε φαγεν βολοιτο πρν βασανζεσθαι πυνθανμενοι τν εγεν γνμην κουσαν

9:28 π τν τενντων τας σιδηρας χερσν πισπασάμενοι μέχρι τν γενεων τν σάρκα πσαν κα τν τς κεφαλς δορν ο παρδάλεοι θρες πέσυρον δ τατην βαρέως τν λγηδνα καρτερν λεγεν

9:29 ς δς πς θανάτου τρπος δι τν πάτριον μν εσέβειαν φη τε πρς τν τραννον

9:30 ο δοκες πάντων μτατε τραννε πλέον μο σε βασανζεσθαι ρν σου νικμενον τν τς τυραννδος περφανον λογισμν π τς δι τν εσέβειαν μν πομονς

9:31 γ μν γρ τας δι τν ρετν δονας τν πνον πικουφζομαι

9:32 σ δ ν τας τς σεβεας πειλας βασανζ οκ κφεξ δέ μιαρτατε τραννε τς τς θεας ργς δκας


Next: Macabees 4 10