Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
4 Maccabees
Prev  Next
Sep 

4 Maccabees

Chapter 6

6:1 τοτον τν τρπον ντιρρητορεσαντα τας το τυράννου παρηγοραις παραστάντες ο δορυφροι πικρς συραν π τ βασανιστρια τν Ελεαζαρον

6:2 κα πρτον μν περιέδυσαν τν γεραιν γκοσμομενον τ περ τν εσέβειαν εσχημοσν

6:3 πειτα περιαγκωνσαντες κατέρωθεν μάστιξιν κατκιζον

6:4 πεσθητι τας το βασιλέως ντολας τέρωθεν κρυκος πιβοντος

6:5 δ μεγαλφρων κα εγενς ς ληθς Ελεαζαρος σπερ ν νερ βασανιζμενος κατ οδένα τρπον μετετρέπετο

6:6 λλ ψηλος νατενας ες ορανν τος φθαλμος πεξανετο τας μάστιξιν τς σάρκας γέρων κα κατερρετο τ αματι κα τ πλευρ κατετιτρσκετο

6:7 κα ππτων ες τ δαφος π το μ φέρειν τ σμα τς λγηδνας ρθν εχεν κα κλιν τν λογισμν

6:8 λάξ γέ τοι τν πικρν τις δορυφρων ες τος κενενας ναλλμενος τυπτεν πως ξανσταιτο ππτων

6:9 δ πέμενε τος πνους κα περιεφρνει τς νάγκης κα διεκαρτέρει τος ακισμος

6:10 κα καθάπερ γενναος θλητς τυπτμενος νκα τος βασανζοντας γέρων

6:11 δρν γέ τοι τ πρσωπον κα πασθμανων σφοδρς κα π ατν τν βασανιζντων θαυμάζετο π τ εψυχ

6:12 θεν τ μν λεντες τ το γρως ατο

6:13 τ δ ν συμπαθε τς συνηθεας ντες τ δ ν θαυμασμ τς καρτερας προσιντες ατ τινες το βασιλέως λεγον

6:14 τ τος κακος τοτοις σεαυτν λογστως πλλεις Ελεαζαρ

6:15 μες μέν τοι τν ψημένων βρωμάτων παραθσομεν σ δ ποκρινμενος τν εων πογεεσθαι σθητι

6:16 κα Ελεαζαρος σπερ πικρτερον δι τς συμβουλας ακισθες νεβησεν

6:17 μ οτως κακς φρονσαιμεν ο Αβρααμ παδες στε μαλακοψυχσαντας πρεπς μν δρμα ποκρνασθαι

6:18 κα γρ λγιστον ε πρς λθειαν ζσαντες τν μέχρι γρως βον κα τν π ατ δξαν νομμως φυλάσσοντες νν μεταβαλομεθα

6:19 κα ατο μν μες γενομεθα τος νέοις σεβεας τπος να παράδειγμα γενμεθα τς μιαροφαγας

6:20 ασχρν δ ε πιβισομεν λγον χρνον κα τοτον καταγελμενοι πρς πάντων π δειλ

6:21 κα π μν το τυράννου καταφρονηθμεν ς νανδροι τν δ θεον μν νμον μέχρι θανάτου μ προασπσαιμεν

6:22 πρς τατα μες μέν Αβρααμ παδες εγενς πρ τς εσεβεας τελευττε

6:23 ο δ το τυράννου δορυφροι τ μέλλετε

6:24 πρς τς νάγκας οτως μεγαλοφρονοντα ατν δντες κα μηδ πρς τν οκτιρμν ατν μεταβαλλμενον π τ πρ ατν νγον

6:25 νθα δι κακοτέχνων ργάνων καταφλέγοντες ατν περρπτοσαν κα δυσδεις χυλος ες τος μυκτρας ατο κατέχεον

6:26 δ μέχρι τν στέων δη κατακεκαυμένος κα μέλλων λιποθυμεν νέτεινε τ μματα πρς τν θεν κα επεν

6:27 σ οσθα θεέ παρν μοι σζεσθαι βασάνοις καυστικας ποθνσκω δι τν νμον

6:28 λεως γενο τ θνει σου ρκεσθες τ μετέρ πρ ατν δκ

6:29 καθάρσιον ατν ποησον τ μν αμα κα ντψυχον ατν λαβ τν μν ψυχν

6:30 κα τατα επν ερς νρ εγενς τας βασάνοις ναπέθανεν κα μέχρι τν το θανάτου βασάνων ντέστη τ λογισμ δι τν νμον

6:31 μολογουμένως ον δεσπτης τν παθν στιν εσεβς λογισμς

6:32 ε γρ τ πάθη το λογισμο κεκρατκει τοτοις ν πέδομεν τν τς πικρατεας μαρτυραν

6:33 νυν δ το λογισμο τ πάθη νικσαντος ατ προσηκντως τν τς γεμονας προσνέμομεν ξουσαν

6:34 κα δκαιν στιν μολογεν μς τ κράτος εναι το λογισμο που γε κα τν ξωθεν λγηδνων πικρατε πε κα γελοον

6:35 κα ο μνον τν λγηδνων πιδεκνυμι κεκρατηκέναι τν λογισμν λλ κα τν δονν κρατεν κα μηδν ατας πεκειν


Next: Macabees 4 7