Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
3 Maccabees
Prev  Next
Sep 

3 Maccabees

Chapter 7

7:1 βασιλες Πτολεμαος Φιλοπάτωρ τος κατ Αγυπτον στρατηγος κα πσιν τος τεταγμένοις π πραγμάτων χαρειν κα ρρσθαι

7:2 ρρμεθα δ κα ατο κα τ τέκνα μν κατευθναντος μν το μεγάλου θεο τ πράγματα καθς προαιρομεθα

7:3 τν φλων τινς κατ κακοθειαν πυκντερον μν παρακεμενοι συνέπεισαν μς ες τ τος π τν βασιλεαν Ιουδαους συναθροσαντας σστημα κολάσασθαι ξενιζοσαις ποστατν τιμωραις

7:4 προφερμενοι μηδέποτε εσταθσειν τ πράγματα μν δι ν χουσιν οτοι πρς πάντα τ θνη δυσμένειαν μέχρι ν συντελεσθ τοτο

7:5 ο κα δεσμους καταγαγντες ατος μετ σκυλμν ς νδράποδα μλλον δ ς πιβολους νευ πάσης νακρσεως κα ξετάσεως πεχερησαν νελεν νμου Σκυθν γριωτέραν μπεπορπημένοι μτητα

7:6 μες δ π τοτοις σκληρτερον διαπειλησάμενοι καθ ν χομεν πρς παντας νθρπους πιεκειαν μγις τ ζν ατος χαρισάμενοι κα τν πουράνιον θεν γνωκτες σφαλς περησπικτα τν Ιουδαων ς πατέρα πρ υν δι παντς συμμαχοντα

7:7 τν τε το φλου ν χουσιν βεβααν πρς μς κα τος προγνους μν ενοιαν ναλογισάμενοι δικαως πολελκαμεν πάσης καθ ντινον ατας τρπον

7:8 κα προστετάχαμεν κάστ πάντας ες τ δια πιστρέφειν ν παντ τπ μηθενς ατος τ σνολον καταβλάπτοντος μτε νειδζειν περ τν γεγενημένων παρ λγον

7:9 γινσκετε γρ τι κατ τοτων άν τι κακοτεχνσωμεν πονηρν πιλυπσωμεν ατος τ σνολον οκ νθρωπον λλ τν πάσης δεσπζοντα δυνάμεως θεν ψιστον ντικεμενον μν π κδικσει τν πραγμάτων κατ πν φεκτως δι παντς ξομεν ρρωσθε

7:10 λαβντες δ τν πιστολν τατην οκ σποδασαν εθέως γενέσθαι περ τν φοδον λλ τν βασιλέα προσηξωσαν τος κ το γένους τν Ιουδαων τν γιον θεν αθαιρέτως παραβεβηκτας κα το θεο τν νμον τυχεν δι ατν τς φειλομένης κολάσεως

7:11 προφερμενοι τος γαστρς νεκεν τ θεα παραβεβηκτας προστάγματα μηδέποτε ενοσειν μηδ τος το βασιλέως πράγμασιν

7:12 δ τληθς ατος λέγειν παραδεξάμενος κα παραινέσας δωκεν ατος δειαν πάντων πως τος παραβεβηκτας το θεο τν νμον ξολεθρεσωσιν κατ πάντα τν π τν βασιλεαν ατο τπον μετ παρρησας νευ πάσης βασιλικς ξουσας κα πισκέψεως

7:13 ττε κατευφημσαντες ατν ς πρέπον ν ο τοτων ερες κα πν τ πλθος πιφωνσαντες τ αλληλουια μετ χαρς νέλυσαν

7:14 οτως τε τν μπεσντα τν μεμιαμμένων μοεθν κατ τν δν κολάζοντο κα μετ παραδειγματισμν νρουν

7:15 κεν δ τ μέρ νελον πρ τος τριακοσους νδρας ν κα γαγον εφροσνην μετ χαρς βεβλους χειρωσάμενοι

7:16 ατο δ ο μέχρι θανάτου τν θεν σχηκτες παντελ σωτηρας πλαυσιν εληφτες νέζευξαν κ τς πλεως παντοοις εωδεστάτοις νθεσιν κατεστεμμένοι μετ εφροσνης κα βος ν ανοις κα παμμελέσιν μνοις εχαριστοντες τ θε τν πατέρων ατν αων σωτρι το Ισραηλ

7:17 παραγενηθέντες δ ες Πτολεμαδα τν νομαζομένην δι τν το τπου διτητα οδοφρον ν προσέμεινεν ατος στλος κατ κοινν ατν βουλν μέρας πτά

7:18 κε ποησαν πτον σωτριον το βασιλέως χορηγσαντος ατος εψχως τ πρς τν φιξιν πάντα κάστ ως ες τν δαν οκαν

7:19 καταχθέντες δ μετ ερνης ν τας πρεποσαις ξομολογσεσιν σατως κκε στησαν κα τατας γειν τς μέρας π τν τς παροικας ατν χρνον εφροσνους

7:20 ς κα νιερσαντες ν στλ κατ τν τς συμποσας τπον προσευχς καθιδρσαντες νέλυσαν σινες λεθεροι περχαρες διά τε γς κα θαλάσσης κα ποταμο νασζμενοι τ το βασιλέως πιταγ καστος ες τν δαν

7:21 κα πλεστην μπροσθεν ν τος χθρος ξουσαν σχηκτες μετ δξης κα φβου τ σνολον π μηδενς διασεισθέντες τν παρχντων

7:22 κα πάντα τ αυτν πάντες κομσαντο ξ πογραφς στε τος χοντάς τι μετ φβου μεγστου ποδοναι ατος τ μεγαλεα το μεγστου θεο ποισαντος τελεως π σωτηρ ατν

7:23 ελογητς στης Ισραηλ ες τος ε χρνους αμην


Next: Macabees 4 1