Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
3 Maccabees
Prev  Next
Sep 

3 Maccabees

Chapter 6

6:1 Ελεαζαρος δέ τις νρ πσημος τν π τς χρας ερέων ν πρεσβε τν λικαν δη λελογχς κα πάσ τ κατ τν βον ρετ κεκοσμημένος τος περ ατν καταστελας πρεσβυτέρους πικαλεσθαι τν γιον θεν προσηξατο τάδε

6:2 βασιλε μεγαλοκράτωρ ψιστε παντοκράτωρ θε τν πσαν διακυβερνν ν οκτιρμος κτσιν

6:3 πιδε π Αβρααμ σπέρμα π γιασμένου τέκνα Ιακωβ μερδος γιασμένης σου λαν ν ξέν γ ξένον δκως πολλμενον πάτερ

6:4 σ Φαραω πληθνοντα ρμασιν τν πρν Αγπτου τατης δυνάστην παρθέντα νμ θράσει κα γλσσ μεγαλορρμονι σν τ περηφάν στρατι ποντοβρχους πλεσας φέγγος πιφάνας λέους Ισραηλ γένει

6:5 σ τν ναριθμτοις δυνάμεσιν γαυρωθέντα Σενναχηριμ βαρν σσυρων βασιλέα δρατι τν πσαν ποχεριον δη λαβντα γν κα μετεωρισθέντα π τν γαν σου πλιν βαρέα λαλοντα κμπ κα θράσει σ δέσποτα θραυσας κδηλον δεικνς θνεσιν πολλος τ σν κράτος

6:6 σ τος κατ τν Βαβυλωναν τρες ταρους πυρ τν ψυχν αθαιρέτως δεδωκτας ες τ μ λατρεσαι τος κενος διάπυρον δροσσας κάμινον ρρσω μέχρι τριχς πημάντους φλγα πσιν πιπέμψας τος πεναντοις

6:7 σ τν διαβολας φθνου λέουσι κατ γς ιφέντα θηρσν βορν Δανιηλ ες φς νγαγες σιν

6:8 τν τε βυθοτρεφος ν γαστρ κτους Ιωναν τηκμενον φιδν πμαντον πσιν οκεοις νέδειξας πάτερ

6:9 κα νν μσυβρι πολυέλεε τν λων σκεπαστά τ τάχος πιφάνηθι τος π Ισραηλ γένους π βδελυγμένων νμων θνν βριζομένοις

6:10 ε δ σεβεαις κατ τν ποικαν βος μν νέσχηται υσάμενος μς π χθρν χειρς προαιρ δέσποτα πλεσον μς μρ

6:11 μ τος ματαοις ο ματαιφρονες ελογησάτωσαν π τ τν γαπημένων σου πωλε λέγοντες οδ θες ατν ρρσατο ατος

6:12 σ δέ πσαν λκν κα δυναστεαν χων πασαν ανιε νν πιδε λέησον μς τος καθ βριν νμων λγιστον κ το ζν μεθισταμένους ν πιβολων τρπ

6:13 πτηξάτω δ θνη σν δναμιν νκητον σμερον ντιμε δναμιν χων π σωτηρ Ιακωβ γένους

6:14 κετεει σε τ πν πλθος τν νηπων κα ο τοτων γονες μετ δακρων

6:15 δειχθτω πσιν θνεσιν τι μεθ μν ε κριε κα οκ πέστρεψας τ πρσωπν σου φ μν λλ καθς επας τι οδ ν τ γ τν χθρν ατν ντων περεδον ατος οτως πιτέλεσον κριε

6:16 το δ Ελεαζαρου λγοντος ρτι τς προσευχς βασιλες σν τος θηροις κα παντ τ τς δυνάμεως φρυάγματι κατ τν ππδρομον παργεν

6:17 κα θεωρσαντες ο Ιουδαοι μέγα ες ορανν νέκραξαν στε κα τος παρακειμένους αλνας συνηχσαντας κατάσχετον πτην ποισαι παντ τ στρατοπέδ

6:18 ττε μεγαλδοξος παντοκράτωρ κα ληθινς θες πιφάνας τ γιον ατο πρσωπον νέξεν τς ορανους πλας ξ ν δεδοξασμένοι δο φοβεροειδες γγελοι κατέβησαν φανερο πσιν πλν τος Ιουδαοις

6:19 κα ντέστησαν κα τν δναμιν τν πεναντων πλρωσαν ταραχς κα δειλας κα κιντοις δησαν πέδαις

6:20 κα πφρικον κα τ το βασιλέως σμα γενθη κα λθη τ θράσος ατο τ βαρθυμον λαβεν

6:21 κα πέστρεψαν τ θηρα π τς συνεπομένας νπλους δυνάμεις κα κατεπάτουν ατς κα λέθρευον

6:22 κα μετεστράφη το βασιλέως ργ ες οκτον κα δάκρυα πρ τν μπροσθεν ατ μεμηχανευμένων

6:23 κοσας γρ τς κραυγς κα συνιδν πρηνες παντας ες τν πλειαν δακρσας μετ ργς τος φλοις διηπειλετο λέγων

6:24 παραβασιλεετε κα τυράννους περβεβκατε μτητι κα μ ατν τν μν εεργέτην πιχειρετε τς ρχς δη κα το πνεματος μεθιστν λάθρ μηχανμενοι τ μ συμφέροντα τ βασιλε

6:25 τς τος κρατσαντας μν ν πστει τ τς χρας χυρματα τς οκας ποστσας καστον λγως θροισεν νθάδε

6:26 τς τος ξ ρχς ενο πρς μς κατ πάντα διαφέροντας πάντων θνν κα τος χειρστους πλεονάκις νθρπων πιδεδεγμένους κινδνους οτως θέσμως περιέβαλεν ακαις

6:27 λσατε κλσατε δικα δεσμά ες τ δια μετ ερνης ξαποστελατε τ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι

6:28 πολσατε τος υος το παντοκράτορος πουρανου θεο ζντος ς φ μετέρων μέχρι το νν προγνων παραπδιστον μετ δξης εστάθειαν παρέχει τος μετέροις πράγμασιν

6:29 μν ον τατα λεξεν ο δ ν μερε χρν λυθέντες τν γιον σωτρα θεν ατν ελγουν ρτι τν θάνατον κπεφευγτες

6:30 ετα βασιλες ες τν πλιν παλλαγες τν π τν προσδων προσκαλεσάμενος κέλευσεν ονους τε κα τ λοιπ πρς εωχαν πιτδεια τος Ιουδαοις χορηγεν π μέρας πτ κρνας ατος ν τπ δοξαν τν λεθρον ναλαμβάνειν ν τοτ ν εφροσν πάσ σωτρια γαγεν

6:31 ττε ο τ πρν πονεδιστοι κα πλησον το δου μλλον δ π ατ βεβηκτες ντ πικρο κα δυσαιάκτου μρου κθωνα σωτριον συστησάμενοι τν ες πτσιν ατος κα τάφον τοιμασμένον τπον κλισαις κατεμερσαντο πλρεις χαρμονς

6:32 καταλξαντες δ θρνων πανδυρτον μέλος νέλαβον δν πάτριον τν σωτρα κα τερατοποιν ανοντες θεν ομωγν τε πσαν κα κωκυτν πωσάμενοι χορος συνσταντο εφροσνης ερηνικς σημεον

6:33 σατως δ κα βασιλες περ τοτων συμπσιον βαρ συναγαγν διαλεπτως ες ορανν νθωμολογετο μεγαλομερς π τ παραδξ γενηθεσ ατ σωτηρ

6:34 ο τε πρν ες λεθρον κα οωνοβρτους ατος σεσθαι τιθέμενοι κα μετ χαρς πογραψάμενοι κατεστέναξαν ασχνην φ αυτος περιβαλμενοι κα τν πυρπνουν τλμαν κλες σβεσμένοι

6:35 ο τε Ιουδαοι καθς προειρκαμεν συστησάμενοι τν προειρημένον χορν μετ εωχας ν ξομολογσεσιν λαρας κα ψαλμος διγον

6:36 κα κοινν ρισάμενοι περ τοτων θεσμν π πσαν τν παροικαν ατν ες γενες τς προειρημένας μέρας γειν στησαν εφροσνους ο πτου χάριν κα λιχνεας σωτηρας δ τς δι θεν γενομένης ατος

6:37 νέτυχον δ τ βασιλε τν πλυσιν ατν ες τ δια ατομενοι

6:38 πογράφονται δ ατος π πέμπτης κα εκάδος το Παχων ως τς τετάρτης το Επιφι π μέρας τεσσαράκοντα συνστανται δ ατν τν πλειαν π πέμπτης το Επιφι ως βδμης μέραις τρισν

6:39 ν ας κα μεγαλοδξως πιφάνας τ λεος ατο τν πάντων δυνάστης πταστους ατος ρρσατο μοθυμαδν

6:40 εωχοντο δ πάνθ π το βασιλέως χορηγομενοι μέχρι τς τεσσαρεσκαιδεκάτης ν κα τν ντυχαν ποισαντο περ τς πολσεως ατν

6:41 συναινέσας δ ατος βασιλες γραψεν ατος τν πογεγραμμένην πιστολν πρς τος κατ πλιν στρατηγος μεγαλοψχως τν κτεναν χουσαν


Next: Macabees 3 7