Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
3 Maccabees
Prev  Next
Sep 

3 Maccabees

Chapter 5

5:1 ττε προσκαλεσάμενος ρμωνα τν πρς τ τν λεφάντων πιμελε βαρε μεμεστωμένος ργ κα χλ κατ πν μετάθετος

5:2 κέλευσεν π τν περχομένην μέραν δαψιλέσι δράκεσι λιβανωτο κα ον πλεονι κράτ παντας τος λέφαντας ποτσαι ντας τν ριθμν πεντακοσους κα γριωθέντας τ το πματος φθν χορηγ εσαγαγεν πρς συνάντησιν το μρου τν Ιουδαων

5:3 μν τάδε προστάσσων τρέπετο πρς τν εωχαν συναγαγν τος μάλιστα τν φλων κα τς στρατις πεχθς χοντας πρς τος Ιουδαους

5:4 δ λεφαντάρχης τ προσταγν ραρτως ρμων συνετέλει

5:5 ο τε πρς τοτοις λειτουργο κατ τν σπέραν ξιντες τς τν ταλαιπωροντων δέσμευον χερας τν τε λοιπν μηχανντο περ ατος σφάλειαν ννυχον δξαντες μο λμψεσθαι τ φλον πέρας τς λεθρας

5:6 ο δ πάσης σκέπης ρημοι δοκοντες εναι τος θνεσιν Ιουδαοι δι τν πάντοθεν περιέχουσαν ατος μετ δεσμν νάγκην

5:7 τν παντοκράτορα κριον κα πάσης δυνάμεως δυναστεοντα λεμονα θεν ατν κα πατέρα δυσκαταπαστ βο πάντες μετ δακρων πεκαλέσαντο δεμενοι

5:8 τν κατ ατν μεταστρέψαι βουλν νοσαν κα σασθαι ατος μετ μεγαλομερος πιφανεας κ το παρ πδας ν τομ μρου

5:9 τοτων μν ον κτενς λιτανεα νέβαινεν ες τν ορανν

5:10 δ ρμων τος νηλεες λέφαντας ποτσας πεπληρωμένους τς το ονου πολλς χορηγας κα το λιβάνου μεμεστωμένους ρθριος π τν αλν παρν περ τοτων προσαγγελαι τ βασιλε

5:11 τ δ π ανος χρνου κτσμα καλν ν νυκτ κα μέρ πιβαλλμενον π το χαριζομένου πσιν ος ν ατς θελσ πνου μέρος πέστειλεν ες τν βασιλέα

5:12 κα δστ κα βαθε κατεσχέθη τ νεργε το δεσπτου τς θέσμου μν προθέσεως πολ διεσφαλμένος το δ μεταθέτου λογισμο μεγάλως διεψευσμένος

5:13 ο τε Ιουδαοι τν προσημανθεσαν ραν διαφυγντες τν γιον νουν θεν ατν κα πάλιν ξουν τν εκατάλλακτον δεξαι μεγαλοσθενος αυτο χειρς κράτος θνεσιν περηφάνοις

5:14 μεσοσης δ δη δεκάτης ρας σχεδν πρς τας κλσεσιν τεταγμένος θρους τος κλητος δν νυξεν προσελθν τν βασιλέα

5:15 κα μλις διεγερας πέδειξε τν τς συμποσας καιρν δη παρατρέχοντα τν περ τοτων λγον ποιομενος

5:16 ν βασιλες λογισάμενος κα τραπες ες τν πτον κέλευσεν τος παραγεγοντας π τν συμποσαν ντικρυς νακλναι ατο

5:17 ο κα γενομένου παρνει ες εωχαν δντας αυτος τ παρν τς συμποσας π πολ γεραιρομένους ες εφροσνην καταθέσθαι μέρος

5:18 π πλεον δ προβαινοσης τς μιλας τν ρμωνα προσκαλεσάμενος βασιλες μετ πικρς πειλς πυνθάνετο τνος νεκεν ατας εάθησαν ο Ιουδαοι τν περιοσαν μέραν περιβεβιωκτες

5:19 το δ ποδεξαντος τι νυκτς τ προσταγν π τέλος γειοχέναι κα τν φλων ατ προσμαρτυρησάντων

5:20 τν μτητα χερονα Φαλάριδος σχηκς φη τ τς σμερον πν χάριν χειν ατος νυπερθέτως δ ες τν πιτελοσαν μέραν κατ τ μοιον τομασον τος λέφαντας π τν τν θεμτων Ιουδαων φανισμν

5:21 επντος δ το βασιλέως σμένως πάντες μετ χαρς ο παρντες μο συναινέσαντες ες τν διον οκον καστος νέλυσεν

5:22 κα οχ οτως ες πνον κατεχρσαντο τν χρνον τς νυκτς ς ες τ παντοους μηχανσθαι τος ταλαιπροις δοκοσιν μπαιγμος

5:23 ρτι δ λεκτρυν κέκραγεν ρθριος κα τ θηρα καθωπλικς ρμων ν τ μεγάλ περιστλ διεκνει

5:24 τ δ κατ τν πλιν πλθη συνθροιστο πρς τν οκτροτάτην θεωραν προσδοκντα τν πρωαν μετ σπουδς

5:25 ο δ Ιουδαοι κατ τν μερ ψυχουλκομενοι χρνον πολδακρυν κετεαν ν μέλεσιν γοερος τενοντες τς χερας ες τν ορανν δέοντο το μεγστου θεο πάλιν ατος βοηθσαι συντμως

5:26 οπω δ λου βολα κατεσπεροντο κα το βασιλέως τος φλους κδεχομένου ρμων παραστς κάλει πρς τν ξοδον ποδεικνων τ πρθυμον το βασιλέως ν τομ κεσθαι

5:27 το δ ποδεξαμένου κα καταπλαγέντος π τ παρανμ ξδ κατ πν γνωσ κεκρατημένος πυνθάνετο τ τ πργμα φ ο τοτο ατ μετ σπουδς τετέλεσται

5:28 τοτο δ ν νέργεια το πάντα δεσποτεοντος θεο τν πρν ατ μεμηχανημένων λθην κατ διάνοιαν ντεθεικτος

5:29 πεδεκνυεν ρμων κα πάντες ο φλοι τ θηρα κα τς δυνάμεις τοιμάσθαι βασιλε κατ τν σν κτεν πρθεσιν

5:30 δ π τος ηθεσιν πληρωθες βαρε χλ δι τ περ τοτων προνο θεο διεσκεδάσθαι πν ατο τ νημα νατενσας μετ πειλς επεν

5:31 σοι γονες παρσαν παδων γνοι τνδε θηρσν γροις σκεασα ν δαψιλ θοναν ντ τν νεγκλτων μο κα προγνοις μος ποδεδειγμένων λοσχερ βεβααν πστιν ξχως Ιουδαων

5:32 καπερ ε μ δι τν τς συντροφας στοργν κα τς χρεας τ ζν ντ τοτων στερθης

5:33 οτως ρμων προσδκητον πικνδυνον πνεγκεν πειλν κα τ ράσει κα τ προσπ συνεστάλη

5:34 καθες δ τν φλων σκυθρωπς πεκρέων τος συνηθροισμένους πέλυσαν καστον π τν δαν σχολαν

5:35 ο τε Ιουδαοι τ παρ το βασιλέως κοσαντες τν πιφαν θεν κριον βασιλέα τν βασιλέων νουν κα τσδε τς βοηθεας ατο τετευχτες

5:36 κατ δ τος ατος νμους βασιλες συστησάμενος πν τ συμπσιον ες εφροσνην τραπναι παρεκάλει

5:37 τν δ ρμωνα προσκαλεσάμενος μετ πειλς επεν ποσάκις δ δε σοι περ τοτων ατν προστάττειν θλιτατε

5:38 τος λέφαντας τι κα νν καθπλισον ες τν αριον π τν τν Ιουδαων φανισμν

5:39 ο δ συνανακεμενοι συγγενες τν σταθ διάνοιαν ατο θαυμάζοντες προεφέροντο τάδε

5:40 βασιλε μέχρι τνος ς λγους μς διαπειράζεις προστάσσων δη τρτον ατος φανσαι κα πάλιν π τν πραγμάτων κ μεταβολς ναλων τ σο δεδογμένα

5:41 ν χάριν πλις δι τν προσδοκαν χλε κα πληθουσα συστροφας δη κα κινδυνεει πολλάκις διαρπασθναι

5:42 θεν κατ πάντα Φάλαρις βασιλες μπληθυνθες λογιστας κα τς γινομένας πρς πισκοπν τν Ιουδαων ν ατ μεταβολς τς ψυχς παρ οδν γομενος τελέστατον βεβαως ρκον ρισάμενος τοτους μν νυπερθέτως πέμψειν ες δην ν γνασιν κα ποσν θηρων κισμένους

5:43 πιστρατεσαντα δ π τν Ιουδααν σπεδον πυρ κα δρατι θσεσθαι δι τάχους κα τν βατον μν ατν ναν πυρ πρηνέα ν τάχει τν συντελοντων κε θυσας ρημον ες τν παντα χρνον καταστσειν

5:44 ττε περιχαρες ναλσαντες ο φλοι κα συγγενες μετ πστεως διέτασσον τς δυνάμεις π τος εκαιροτάτους τπους τς πλεως πρς τν τρησιν

5:45 δ λεφαντάρχης τ θηρα σχεδν ς επεν ες κατάστεμα μανιδες γειοχς εωδεστάτοις πμασιν ονου λελιβανωμένου φοβερς κεκοσμημένα κατασκευας

5:46 περ τν ω τς πλεως δη πλθεσιν ναριθμτοις κατ το πποδρμου καταμεμεστωμένης εσελθν ες τν αλν π τ προκεμενον τρυνε τν βασιλέα

5:47 δ ργ βαρε γεμσας δυσσεβ φρένα παντ τ βάρει σν τος θηροις ξρμησε βουλμενος τρτ καρδ κα κραις φθαλμν θεάσασθαι τν ππονον κα ταλαπωρον τν προσεσημαμμένων καταστροφν

5:48 ς δ τν λεφάντων ξιντων περ πλην κα τς συνεπομένης νπλου δυνάμεως τς τε το πλθους πορεας κονιορτν δντες κα βαρυηχ θρυβον κοσαντες ο Ιουδαοι

5:49 στάτην βου οπν ατος κενην δξαντες εναι τ τέλος τς θλιωτάτης προσδοκας ες οκτον κα γους τραπέντες κατεφλουν λλλους περιπλεκμενοι τος συγγενέσιν π τος τραχλους πιππτοντες γονες παισν κα μητέρες νεάνισιν τεραι δ νεογν πρς μαστος χουσαι βρέφη τελευταον λκοντα γάλα

5:50 ο μν δ λλ κα τς μπροσθεν ατν γεγενημένας ντιλμψεις ξ ορανο συνιδντες πρηνες μοθυμαδν ψαντες αυτος κα τ νπια χωρσαντες τν μαστν

5:51 νεβησαν φων μεγάλ σφδρα τν τς πάσης δυνάμεως δυνάστην κετεοντες οκτραι μετ πιφανεας ατος δη πρς πλαις δου καθεσττας


Next: Macabees 3 6