Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
3 Maccabees
Prev  Next
Sep 

3 Maccabees

Chapter 4

4:1 πάντ δέ που προσέπιπτεν τοτο τ πρσταγμα δημοτελς συνστατο τος θνεσιν εωχα μετ λαλαγμν κα χαρς ς ν τς προκατεσκιρωμένης ατος πάλαι κατ διάνοιαν μετ παρρησας νν κφαινομένης πεχθεας

4:2 τος δ Ιουδαοις ληκτον πένθος ν κα πανδυρτος μετ δακρων βο στεναγμος πεπυρωμένης πάντοθεν ατν τς καρδας λοφυρομένων τν προσδκητον ξαφνης ατος πικριθεσαν λεθραν

4:3 τς νομς πλις τς τ σνολον οκητς τπος τνες γυια κοπετο κα γων π ατος οκ νεπιπλντο

4:4 οτως γρ μετ πικρας νοκτου ψυχς π τν κατ πλιν στρατηγν μοθυμαδν ξαπεστέλλοντο στε π τας ξάλλοις τιμωραις κα τινας τν χθρν λαμβάνοντας πρ τν φθαλμν τν κοινν λεον κα λογιζομένους τν δηλον το βου καταστροφν δακρειν ατν τν δυσάθλιον ξαποστολν

4:5 γετο γρ γεραιν πλθος πολι πεπυκασμένων τν κ το γρως νωθρτητα ποδν πκυφον νατροπς ρμ βιαας πάσης αδος νευ πρς ξεαν καταχρωμένων πορεαν

4:6 α δ ρτι πρς βου κοινωναν γαμικν πεληλυθυαι παστν νεάνιδες ντ τέρψεως μεταλαβοσαι γους κα κνει τν μυροβρεχ πεφυρμέναι κμην καλπτως δ γμεναι θρνον νθ μεναων μοθυμαδν ξρχον ς σπαραγμέναι σκυλμος λλοεθνέσιν

4:7 δέσμιαι δ δημοσ μέχρι τς ες τ πλοον μβολς ελκοντο μετ βας

4:8 ο τε τοτων συνζυγες βρχοις ντ στεφέων τος αχένας περιπεπλεγμένοι μετ κμαας νεανικς λικας ντ εωχας κα νεωτερικς θυμας τς πιλοπους τν γάμων μέρας ν θρνοις διγον παρ πδας δη τν δην ρντες κεμενον

4:9 κατχθησαν δ θηρων τρπον γμενοι σιδηροδέσμοις νάγκαις ο μν τος ζυγος τν πλοων προσηλωμένοι τος τραχλους ο δ τος πδας ρρκτοις κατησφαλισμένοι πέδαις

4:10 τι κα τ καθπερθε πυκν σανιδματι διακειμέν πως πάντοθεν σκοτισμένοι τος φθαλμος γωγν πιβολων ν παντ τ κατάπλ λαμβάνωσιν

4:11 τοτων δ π τν λεγομένην Σχεδαν χθέντων κα το παράπλου περανθέντος καθς ν δεδογματισμένον τ βασιλε προσέταξεν ατος ν τ πρ τς πλεως πποδρμ παρεμβαλεν πλάτ καθεσττι περιμέτρ κα πρς παραδειγματισμν γαν εκαιροτάτ καθεσττι πσι τος καταπορευομένοις ες τν πλιν κα τος κ τοτων ες τν χραν στελλομένοις πρς κδημαν πρς τ μηδ τας δυνάμεσιν ατο κοινωνεν μηδ τ σνολον καταξισαι περιβλων

4:12 ς δ τοτο γενθη κοσας τος κ τς πλεως μοεθνες κρυβ κπορευομένους πυκντερον ποδρεσθαι τν κλε τν δελφν ταλαιπωραν

4:13 διοργισθες προσέταξεν κα τοτοις μο τν ατν τρπον πιμελς ς κενοις ποισαι μ λειπομένοις κατ μηδένα τρπον τς κενων τιμωρας

4:14 πογραφναι δ πν τ φλον ξ νματος οκ ες τν μπροσθεν βραχε προδεδηλωμένην τν ργων κατάπονον λατρεαν στρεβλωθέντας δ τας παρηγγελμέναις ακαις τ τέλος φανσαι μις π καιρν μέρας

4:15 γνετο μν ον τοτων πογραφ μετ πικρς σπουδς κα φιλοτμου προσεδρεας π νατολν λου μέχρι δυσμν ννυτον λαμβάνουσα τ τέλος π μέρας τεσσαράκοντα

4:16 μεγάλως δ κα διηνεκς βασιλες χαρ πεπληρωμένος συμπσια π πάντων τν εδλων συνιστάμενος πεπλανημέν πρρω τς ληθεας φρεν κα βεβλ στματι τ μν κωφ κα μ δυνάμενα ατος λαλεν ργειν παινν ες δ τν μέγιστον θεν τ μ καθκοντα λαλν

4:17 μετ δ τ προειρημένον το χρνου διάστημα προσηνέγκαντο ο γραμματες τ βασιλε μηκέτι σχειν τν τν Ιουδαων πογραφν ποιεσθαι δι τν μέτρητον ατν πληθν

4:18 καπερ ντων τι κατ τν χραν τν πλεινων τν μν κατ τς οκας τι συνεστηκτων τν δ κα κατ τπον ς δυνάτου καθεσττος πσιν τος π Αγυπτον στρατηγος

4:19 πειλσαντος δ ατος σκληρτερον ς δεδωροκοπημένοις ες μηχανν τς κφυγς συνέβη σαφς ατν περ τοτου πιστωθναι

4:20 λεγντων μετ ποδεξεως κα τν χαρτηραν δη κα τος γραφικος καλάμους ν ος χρντο κλελοιπέναι

4:21 τοτο δ ν νέργεια τς το βοηθοντος τος Ιουδαοις ξ ορανο προνοας νικτου


Next: Macabees 3 5