Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
3 Maccabees
Prev  Next
Sep 

3 Maccabees

Chapter 1

1:1 δ Φιλοπάτωρ παρ τν νακομισθέντων μαθν τν γενομένην τν π ατο κρατουμένων τπων φαρεσιν π ντιχου παραγγελας τας πάσαις δυνάμεσιν πεζικας τε κα ππικας κα τν δελφν ρσινην συμπαραλαβν ξρμησεν μέχρι τν κατ αφαν τπων που παρεμβεβλκεισαν ο περ ντοχον

1:2 Θεδοτος δέ τις κπληρσαι τν πιβουλν διανοηθες παραλαβν τν προϋποτεταγμένων ατ πλων Πτολεμαϊκν τ κράτιστα διεκομσθη νκτωρ π τν το Πτολεμαου σκηνν ς μνος κτεναι ατν κα ν τοτ διαλσαι τν πλεμον

1:3 τοτον δ διαγαγν Δοσθεος Δριμλου λεγμενος τ γένος Ιουδαος στερον δ μεταβαλν τ νμιμα κα τν πατρων δογμάτων πηλλοτριωμένος σημν τινα κατέκλινεν ν τ σκην ν συνέβη κομσασθαι τν κενου κλασιν

1:4 γενομένης δ καρτερς μάχης κα τν πραγμάτων μλλον ρρωμένων τ ντιχ κανς ρσινη πιπορευσαμένη τς δυνάμεις παρεκάλει μετ οκτου κα δακρων τος πλοκάμους λελυμένη βοηθεν αυτος τε κα τος τέκνοις κα γυναιξν θαρραλέως παγγελλομένη δσειν νικσασιν κάστ δο μνς χρυσου

1:5 κα οτως συνέβη τος ντιπάλους ν χειρονομαις διαφθαρναι πολλος δ κα δοριαλτους συλλημφθναι

1:6 κατακρατσας δ τς πιβουλς κρινεν τς πλησον πλεις πελθν παρακαλέσαι

1:7 ποισας δ τοτο κα τος τεμένεσι δωρες πονεμας εθαρσες τος ποτεταγμένους κατέστησεν

1:8 τν δ Ιουδαων διαπεμψαμένων πρς ατν π τς γερουσας κα τν πρεσβυτέρων τος σπασομένους ατν κα ξένια κομιοντας κα π τος συμβεβηκσιν χαρισομένους συνέβη μλλον ατν προθυμηθναι ς τάχιστα πρς ατος παραγενέσθαι

1:9 διακομισθες δ ες Ιεροσλυμα κα θσας τ μεγστ θε κα χάριτας ποδος κα τν ξς τι τ τπ ποισας κα δ παραγενμενος ες τν τπον κα τ σπουδαιτητι κα επρεπε καταπλαγες

1:10 θαυμάσας δ κα τν το ερο εταξαν νεθυμθη βουλεσασθαι ες τν ναν εσελθεν

1:11 τν δ επντων μ καθκειν γνεσθαι τοτο δι τ μηδ τος κ το θνους ξεναι εσιέναι μηδ πσιν τος ερεσιν λλ μν τ προηγουμέν πάντων ρχιερε κα τοτ κατ νιαυτν παξ δ οδαμς πεθετο

1:12 το τε νμου παραναγνωσθέντος οδ ς πέλιπεν προφερμενος αυτν δεν εσελθεν λέγων κα ε κενοι στέρηνται τατης τς τιμς μ δ ο δε

1:13 κα πυνθάνετο δι τνα αταν εσερχμενον ατν ες πν τέμενος οθες κλυσεν τν παρντων

1:14 κα τις προνοτως φη κακς ατ τοτο τερατεεσθαι

1:15 γενομένου δέ φησιν τοτου διά τινα αταν οχ πάντως εσελεσεσθαι κα θελντων ατν κα μ

1:16 τν δ ερέων ν πάσαις τας σθσεσιν προσπεσντων κα δεομένων το μεγστου θεο βοηθεν τος νεστσιν κα τν ρμν το κακς πιβαλλομένου μεταθεναι κραυγς τε μετ δακρων τ ερν μπλησάντων

1:17 ο κατ τν πλιν πολειπμενοι ταραχθέντες ξεπδησαν δηλον τιθέμενοι τ γινμενον

1:18 α τε κατάκλειστοι παρθένοι ν θαλάμοις σν τας τεκοσαις ξρμησαν κα πέδωκαν κνει τς κμας πασάμεναι γου τε κα στεναγμν νεπμπλων τς πλατεας

1:19 α δ κα προσαρτως σταλμέναι τος πρς πάντησιν διατεταγμένους παστος κα τν ρμζουσαν αδ παραλεπουσαι δρμον τακτον ν τ πλει συνσταντο

1:20 τ δ νεογν τν τέκνων α πρς τοτοις μητέρες κα τιθηνο παραλεπουσαι λλως κα λλως α μν κατ οκους α δ κατ τς γυιάς νεπιστρέπτως ες τ πανυπέρτατον ερν θροζοντο

1:21 ποικλη δ ν τν ες τοτο συλλεγέντων δέησις π τος νοσως π κενου κατεγχειρουμένοις

1:22 σν τε τοτοις ο περ τν πολιτν θρασυνθέντες οκ νεχοντο τέλεον ατο πικειμένου κα τ τς προθέσεως κπληρον διανοουμένου

1:23 φωνσαντες δ τν ρμν π τ πλα ποισασθαι κα θαρραλέως πρ το πατρου νμου τελευτν κανν ποησαν ν τ τπ τραχτητα μλις δ π τε τν γεραιν κα τν πρεσβυτέρων ποτραπέντες π τν ατν τς δεσεως παρσαν στάσιν

1:24 κα τ μν πλθος ς μπροσθεν ν τοτοις νεστρέφετο δεμενον

1:25 ο δ περ τν βασιλέα πρεσβτεροι πολλαχς πειρντο τν γέρωχον ατο νον ξιστάνειν τς ντεθυμημένης πιβουλς

1:26 θρασυνθες δ κα πάντα παραπέμψας δη κα πρσβασιν ποιετο τέλος πιθσειν δοκν τ προειρημέν

1:27 τατα ον κα ο περ ατν ντες θεωροντες τράπησαν ες τ σν τος μετέροις πικαλεσθαι τν πν κράτος χοντα τος παροσιν παμναι μ παριδντα τν νομον κα περφανον πρξιν

1:28 κ δ τς πυκνοτάτης τε κα μπνου τν χλων συναγομένης κραυγς νεκαστς τις ν βο

1:29 δοκεν γρ ν μ μνον τος νθρπους λλ κα τ τεχη κα τ πν δαφος χεν τε δ τν πάντων ττε θάνατον λλασσομένων ντ τς το τπου βεβηλσεως


Next: Macabees 3 2