Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 15

15:1 δ Νικάνωρ μεταλαβν τος περ τν Ιουδαν ντας ν τος κατ Σαμάρειαν τποις βουλεσατο τ τς καταπασεως μέρ μετ πάσης σφαλεας ατος πιβαλεν

15:2 τν δ κατ νάγκην συνεπομένων ατ Ιουδαων λεγντων μηδαμς οτως γρως κα βαρβάρως πολέσς δξαν δ πομέρισον τ προτετιμημέν π το πάντα φορντος μεθ γιτητος μέρ

15:3 δ τρισαλιτριος πηρτησεν ε στιν ν οραν δυνάστης προστεταχς γειν τν τν σαββάτων μέραν

15:4 τν δ ποφηναμένων στιν κριος ζν ατς ν οραν δυνάστης κελεσας σκεν τν βδομάδα

15:5 δ τερος κγ φησιν δυνάστης π τς γς προστάσσων αρειν πλα κα τς βασιλικς χρεας πιτελεν μως ο κατέσχεν πιτελέσαι τ σχέτλιον ατο βολημα

15:6 κα μν Νικάνωρ μετ πάσης λαζονεας ψαυχενν διεγνκει κοινν τν περ τν Ιουδαν συστσασθαι τρπαιον

15:7 δ Μακκαβαος ν διαλεπτως πεποιθς μετ πάσης λπδος ντιλμψεως τεξασθαι παρ το κυρου

15:8 κα παρεκάλει τος σν ατ μ δειλιν τν τν θνν φοδον χοντας δ κατ νον τ προγεγοντα ατος π ορανο βοηθματα κα τ νν προσδοκν τν παρ το παντοκράτορος σομένην ατος νκην

15:9 κα παραμυθομενος ατος κ το νμου κα τν προφητν προσυπομνσας δ ατος κα τος γνας ος σαν κτετελεκτες προθυμοτέρους ατος κατέστησεν

15:10 κα τος θυμος διεγερας ατος παργγειλεν μα παρεπιδεικνς τν τν θνν θεσαν κα τν τν ρκων παράβασιν

15:11 καστον δ ατν καθοπλσας ο τν σπδων κα λογχν σφάλειαν ς τν ν τος γαθος λγοις παράκλησιν κα προσεξηγησάμενος νειρον ξιπιστον παρ τι πάντας ηφρανεν

15:12 ν δ τοτου θεωρα τοιάδε Ονιαν τν γενμενον ρχιερέα νδρα καλν κα γαθν αδμονα μν τν πάντησιν προν δ τν τρπον κα λαλιν προϊέμενον πρεπντως κα κ παιδς κμεμελετηκτα πάντα τ τς ρετς οκεα τοτον τς χερας προτεναντα κατεχεσθαι τ παντ τν Ιουδαων συστματι

15:13 εθ οτως πιφανναι νδρα πολι κα δξ διαφέροντα θαυμαστν δέ τινα κα μεγαλοπρεπεστάτην εναι τν περ ατν περοχν

15:14 ποκριθέντα δ τν Ονιαν επεν φιλάδελφος οτς στιν πολλ προσευχμενος περ το λαο κα τς γας πλεως Ιερεμιας το θεο προφτης

15:15 προτεναντα δ Ιερεμιαν τν δεξιν παραδοναι τ Ιουδα ομφααν χρυσν διδντα δ προσφωνσαι τάδε

15:16 λαβ τν γαν ομφααν δρον παρ το θεο δι ς θρασεις τος πεναντους

15:17 παρακληθέντες δ τος Ιουδου λγοις πάνυ καλος κα δυναμένοις π ρετν παρορμσαι κα ψυχς νέων πανδρσαι διέγνωσαν μ στρατεεσθαι γενναως δ μφέρεσθαι κα μετ πάσης εανδρας μπλακέντες κρναι τ πράγματα δι τ κα τν πλιν κα τ για κα τ ερν κινδυνεειν

15:18 ν γρ περ γυναικν κα τέκνων τι δ δελφν κα συγγενν ν ττονι μέρει κεμενος ατος μέγιστος δ κα πρτος περ το καθηγιασμένου ναο φβος

15:19 ν δ κα τος ν τ πλει κατειλημμένοις ο πάρεργος γωνα ταρασσομένοις τς ν παθρ προσβολς

15:20 κα πάντων δη προσδοκντων τν σομένην κρσιν κα δη προσμειξάντων τν πολεμων κα τς στρατις κταγεσης κα τν θηρων π μέρος εκαιρον ποκατασταθέντων τς τε ππου κατ κέρας τεταγμένης

15:21 συνιδν Μακκαβαος τν τν πληθν παρουσαν κα τν πλων τν ποικλην παρασκευν τν τε τν θηρων γριτητα νατενας τς χερας ες τν ορανν πεκαλέσατο τν τερατοποιν κριον γινσκων τι οκ στιν δι πλων καθς δ ν ατ κριθ τος ξοις περιποιεται τν νκην

15:22 λεγεν δ πικαλομενος τνδε τν τρπον σ δέσποτα πέστειλας τν γγελν σου π Εζεκιου το βασιλέως τς Ιουδαας κα νελεν κ τς παρεμβολς Σενναχηριμ ες κατν γδοκοντα πέντε χιλιάδας

15:23 κα νν δυνάστα τν ορανν πστειλον γγελον γαθν μπροσθεν μν ες δέος κα τρμον

15:24 μεγέθει βραχονς σου καταπλαγεησαν ο μετ βλασφημας παραγινμενοι π τν γιν σου λαν κα οτος μν ν τοτοις ληξεν

15:25 ο δ περ τν Νικάνορα μετ σαλπγγων κα παιάνων προσγον

15:26 ο δ περ τν Ιουδαν μετ πικλσεως κα εχν συνέμειξαν τος πολεμοις

15:27 κα τας μν χερσν γωνιζμενοι τας δ καρδαις πρς τν θεν εχμενοι κατέστρωσαν οδν ττον μυριάδων τριν κα πεντακισχιλων τ το θεο μεγάλως εφρανθέντες πιφανε

15:28 γενμενοι δ π τς χρεας κα μετ χαρς ναλοντες πέγνωσαν προπεπτωκτα Νικάνορα σν τ πανοπλ

15:29 γενομένης δ κραυγς κα ταραχς ελγουν τν δυνάστην τ πατρ φων

15:30 κα προσέταξεν καθ παν σματι κα ψυχ πρωταγωνιστς πρ τν πολιτν τν τς λικας ενοιαν ες μοεθνες διαφυλάξας τν το Νικάνορος κεφαλν ποτεμντας κα τν χερα σν τ μ φέρειν ες Ιεροσλυμα

15:31 παραγενμενος δ κε κα συγκαλέσας τος μοεθνες κα τος ερες πρ το θυσιαστηρου στσας μετεπέμψατο τος κ τς κρας

15:32 κα πιδειξάμενος τν το μιαρο Νικάνορος κεφαλν κα τν χερα το δυσφμου ν κτενας π τν γιον το παντοκράτορος οκον μεγαλαχησεν

15:33 κα τν γλσσαν το δυσσεβος Νικάνορος κτεμν φη κατ μέρος δσειν τος ρνέοις τ δ πχειρα τς νοας κατέναντι το ναο κρεμάσαι

15:34 ο δ πάντες ες τν ορανν ελγησαν τν πιφαν κριον λέγοντες ελογητς διατηρσας τν αυτο τπον μαντον

15:35 ξέδησεν δ τν το Νικάνορος προτομν κ τς κρας πδηλον πσιν κα φανερν τς το κυρου βοηθεας σημεον

15:36 δογμάτισαν δ πάντες μετ κοινο ψηφσματος μηδαμς σαι παρασμαντον τνδε τν μέραν χειν δ πσημον τν τρισκαιδεκάτην το δωδεκάτου μηνς Αδαρ λέγεται τ Συριακ φων πρ μις μέρας τς Μαρδοχαϊκς μέρας

15:37 τν ον κατ Νικάνορα χωρησάντων οτως κα π κενων τν καιρν κρατηθεσης τς πλεως π τν Εβραων κα ατς ατθι τν λγον καταπασω

15:38 κα ε μν καλς εθκτως τ συντάξει τοτο κα ατς θελον ε δ ετελς κα μετρως τοτο φικτν ν μοι

15:39 καθάπερ γρ ονον κατ μνας πνειν σατως δ κα δωρ πάλιν πολέμιον ν δ τρπον ονος δατι συγκερασθες δς κα πιτερπ τν χάριν ποτελε οτως κα τ τς κατασκευς το λγου τέρπει τς κος τν ντυγχανντων τ συντάξει νταθα δ σται τελευτ


Next: Macabees 3 1