Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 14

14:1 μετ δ τριετ χρνον προσέπεσεν τος περ τν Ιουδαν Δημτριον τν το Σελεκου δι το κατ Τρπολιν λιμένος εσπλεσαντα μετ πλθους σχυρο κα στλου

14:2 κεκρατηκέναι τς χρας πανελμενον ντοχον κα τν τοτου πτροπον Λυσαν

14:3 λκιμος δέ τις προγεγονς ρχιερες κουσως δ μεμολυσμένος ν τος τς μειξας χρνοις συννοσας τι καθ ντιναον τρπον οκ στιν ατ σωτηρα οδ πρς τ γιον θυσιαστριον τι πρσοδος

14:4 κεν πρς τν βασιλέα Δημτριον ς πρτ κα πεντηκοστ κα κατοστ τει προσάγων ατ στέφανον χρυσον κα φονικα πρς δ τοτοις τν νομιζομένων θαλλν το ερο κα τν μέραν κενην συχαν σχεν

14:5 καιρν δ λαβν τς δας νοας συνεργν προσκληθες ες συνέδριον π το Δημητρου κα περωτηθες ν τνι διαθέσει κα βουλ καθέστηκαν ο Ιουδαοι πρς τατα φη

14:6 ο λεγμενοι τν Ιουδαων Ασιδαοι ν φηγεται Ιουδας Μακκαβαος πολεμοτροφοσιν κα στασιάζουσιν οκ ντες τν βασιλεαν εσταθεας τυχεν

14:7 θεν φελμενος τν προγονικν δξαν λέγω δ τν ρχιερωσνην δερο νν λλυθα

14:8 πρτον μν πρ τν νηκντων τ βασιλε γνησως φρονν δετερον δ κα τν δων πολιτν στοχαζμενος τ μν γρ τν προειρημένων λογιστ τ σμπαν μν γένος ο μικρς κληρε

14:9 καστα δ τοτων πεγνωκς σ βασιλε κα τς χρας κα το περιισταμένου γένους μν προνοθητι καθ ν χεις πρς παντας εαπάντητον φιλανθρωπαν

14:10 χρι γρ Ιουδας περεστιν δνατον ερνης τυχεν τ πράγματα

14:11 τοιοτων δ ηθέντων π τοτου θττον ο λοιπο φλοι δυσμενς χοντες τ πρς τν Ιουδαν προσεπρωσαν τν Δημτριον

14:12 προχειρισάμενος δ εθέως Νικάνορα τν γενμενον λεφαντάρχην κα στρατηγν ναδεξας τς Ιουδαας ξαπέστειλεν

14:13 δος ντολς ατν μν τν Ιουδαν πανελέσθαι τος δ σν ατ σκορπσαι καταστσαι δ λκιμον ρχιερέα το μεγστου ερο

14:14 ο δ π τς Ιουδαας πεφυγαδευκτες τν Ιουδαν θνη συνέμισγον γεληδν τ Νικάνορι τς τν Ιουδαων τυχας κα συμφορς δας εημερας δοκοντες σεσθαι

14:15 κοσαντες δ τν το Νικάνορος φοδον κα τν πθεσιν τν θνν καταπασάμενοι γν λιτάνευον τν χρι ανος συστσαντα τν ατο λαν ε δ μετ πιφανεας ντιλαμβανμενον τς αυτο μερδος

14:16 προστάξαντος δ το γουμένου κεθεν εθέως ναζεξας συμμσγει ατος π κμην Δεσσαου

14:17 Σιμων δ δελφς Ιουδου συμβεβληκς ν τ Νικάνορι βραδέως δ δι τν αφνδιον τν ντιπάλων φασαν πταικς

14:18 μως δ κοων Νικάνωρ ν εχον ο περ τν Ιουδαν νδραγαθαν κα ν τος περ τς πατρδος γσιν εψυχαν πευλαβετο τν κρσιν δι αμάτων ποισασθαι

14:19 διπερ πεμψεν Ποσιδνιον κα Θεδοτον κα Ματταθιαν δοναι κα λαβεν δεξιάς

14:20 πλεονος δ γενομένης περ τοτων πισκέψεως κα το γουμένου τος πλθεσιν νακοινωσαμένου κα φανεσης μοψφου γνμης πένευσαν τας συνθκαις

14:21 τάξαντο δ μέραν ν κατ δαν ξουσιν ες τ ατ κα προλθεν παρ κάστου δφραξ θεσαν δφρους

14:22 διέταξεν Ιουδας νπλους τομους ν τος πικαροις τποις μποτε κ τν πολεμων αφνιδως κακουργα γένηται τν ρμζουσαν ποισαντο κοινολογαν

14:23 διέτριβεν Νικάνωρ ν Ιεροσολμοις κα πραττεν οθν τοπον τος δ συναχθέντας γελαους χλους πέλυσεν

14:24 κα εχεν τν Ιουδαν δι παντς ν προσπ ψυχικς τ νδρ προσεκέκλιτο

14:25 παρεκάλεσεν ατν γμαι κα παιδοποισασθαι γάμησεν εστάθησεν κοιννησεν βου

14:26 δ λκιμος συνιδν τν πρς λλλους ενοιαν κα τς γενομένας συνθκας λαβν κεν πρς τν Δημτριον κα λεγεν τν Νικάνορα λλτρια φρονεν τν πραγμάτων τν γρ πβουλον τς βασιλεας Ιουδαν ατο διάδοχον ναδεξαι

14:27 δ βασιλες κθυμος γενμενος κα τας το παμπονρου διαβολας ρεθισθες γραψεν Νικάνορι φάσκων πρ μν τν συνθηκν βαρέως φέρειν κελεων δ τν Μακκαβαον δέσμιον ξαποστέλλειν ες ντιχειαν ταχέως

14:28 προσπεσντων δ τοτων τ Νικάνορι συνεκέχυτο κα δυσφρως φερεν ε τ διεσταλμένα θετσει μηδν τνδρς δικηκτος

14:29 πε δ τ βασιλε ντιπράττειν οκ ν εκαιρον τρει στρατηγματι τοτ πιτελέσαι

14:30 δ Μακκαβαος αστηρτερον διεξαγαγντα συνιδν τν Νικάνορα τ πρς ατν κα τν εθισμένην πάντησιν γροικτερον σχηκτα νοσας οκ π το βελτστου τν αστηραν εναι συστρέψας οκ λγους τν περ ατν συνεκρπτετο τν Νικάνορα

14:31 συγγνος δ τερος τι γενναως π το νδρς στρατγηται παραγενμενος π τ μέγιστον κα γιον ερν τν ερέων τς καθηκοσας θυσας προσαγντων κέλευσεν παραδιδναι τν νδρα

14:32 τν δ μεθ ρκων φασκντων μ γινσκειν πο ποτ στιν ζητομενος

14:33 προτενας τν δεξιν π τν νε τατ μοσεν ν μ δέσμιν μοι τν Ιουδαν παραδτε τνδε τν το θεο σηκν ες πεδον ποισω κα τ θυσιαστριον κατασκάψω κα ερν νταθα τ Διονσ πιφανς ναστσω

14:34 τοσατα δ επν πλθεν ο δ ερες προτεναντες τς χερας ες τν ορανν πεκαλοντο τν δι παντς πέρμαχον το θνους μν τατα λέγοντες

14:35 σ κριε τν λων προσδες πάρχων ηδκησας ναν τς σς σκηνσεως ν μν γενέσθαι

14:36 κα νν γιε παντς γιασμο κριε διατρησον ες ανα μαντον τνδε τν προσφάτως κεκαθαρισμένον οκον

14:37 Ραζις δέ τις τν π Ιεροσολμων πρεσβυτέρων μηνθη τ Νικάνορι νρ φιλοπολτης κα σφδρα καλς κοων κα κατ τν ενοιαν πατρ τν Ιουδαων προσαγορευμενος

14:38 ν γρ ν τος μπροσθεν χρνοις τς μειξας κρσιν εσενηνεγμένος Ιουδαϊσμο κα σμα κα ψυχν πρ το Ιουδαϊσμο παραβεβλημένος μετ πάσης κτενας

14:39 βουλμενος δ Νικάνωρ πρδηλον ποισαι ν εχεν πρς τος Ιουδαους δυσμένειαν πέστειλεν στρατιτας πρ τος πεντακοσους συλλαβεν ατν

14:40 δοξεν γρ κενον συλλαβν τοτοις νεργάσασθαι συμφοράν

14:41 τν δ πληθν μελλντων τν πργον καταλαβέσθαι κα τν αλααν θραν βιαζομένων κα κελευντων πρ προσάγειν κα τς θρας φάπτειν περικατάλημπτος γενμενος πέθηκεν αυτ τ ξφος

14:42 εγενς θέλων ποθανεν περ τος λιτηροις ποχεριος γενέσθαι κα τς δας εγενεας ναξως βρισθναι

14:43 τ δ πληγ μ κατευθικτσας δι τν το γνος σπουδν κα τν χλων σω τν θυρωμάτων εσβαλλντων ναδραμν γενναως π τ τεχος κατεκρμνισεν αυτν νδρωδς ες τος χλους

14:44 τν δ ταχέως ναποδισάντων γενομένου διαστματος λθεν κατ μέσον τν κενενα

14:45 τι δ μπνους πάρχων κα πεπυρωμένος τος θυμος ξαναστς φερομένων κρουνηδν τν αμάτων κα δυσχερν τν τραυμάτων ντων δρμ τος χλους διελθν κα στς π τινος πέτρας πορργος

14:46 παντελς ξαιμος δη γινμενος προβαλν τ ντερα κα λαβν κατέραις τας χερσν νέσεισε τος χλοις κα πικαλεσάμενος τν δεσπζοντα τς ζως κα το πνεματος τατα ατ πάλιν ποδοναι τνδε τν τρπον μετλλαξεν


Next: Macabees 2 15