Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 13

13:1 τ δ νάτ κα τεσσαρακοστ κα κατοστ τει προσέπεσεν τος περ τν Ιουδαν ντοχον τν Επάτορα παραγενέσθαι σν πλθεσιν π τν Ιουδααν

13:2 κα σν ατ Λυσαν τν πτροπον κα π τν πραγμάτων καστον χοντα δναμιν λληνικν πεζν μυριάδας νδεκα κα ππέων πεντακισχιλους τριακοσους κα λέφαντας εκοσι δο ρματα δ δρεπανηφρα τριακσια

13:3 συνέμειξεν δ ατος κα Μενέλαος κα παρεκάλει μετ πολλς ερωνεας τν ντοχον οκ π σωτηρ τς πατρδος ομενος δ π τς ρχς κατασταθσεσθαι

13:4 δ βασιλες τν βασιλέων ξγειρεν τν θυμν το ντιχου π τν λιτριον κα Λυσου ποδεξαντος τοτον ατιον εναι πάντων τν κακν προσέταξεν ς θος στν ν τ τπ προσαπολέσαι γαγντας ες Βέροιαν

13:5 στιν δ ν τ τπ πργος πεντκοντα πχεων πλρης σποδο οτος δ ργανον εχεν περιφερς πάντοθεν πκρημνον ες τν σποδν

13:6 νταθα τν εροσυλας νοχον κα τινων λλων κακν περοχν πεποιημένον παντες προσωθοσιν ες λεθρον

13:7 τοιοτ μρ τν παράνομον συνέβη θανεν μηδ τς γς τυχντα Μενέλαον

13:8 πάνυ δικαως πε γρ συνετελέσατο πολλ περ τν βωμν μαρτματα ο τ πρ γνν ν κα σποδς ν σποδ τν θάνατον κομσατο

13:9 τος δ φρονμασιν βασιλες βεβαρβαρωμένος ρχετο τ χεριστα τν π το πατρς ατο γεγοντων νδειξμενος τος Ιουδαοις

13:10 μεταλαβν δ Ιουδας τατα παργγειλεν τ πλθει δι μέρας κα νυκτς πικαλεσθαι τν κριον ε ποτε κα λλοτε κα νν πιβοηθεν τος το νμου κα πατρδος κα ερο γου στερεσθαι μέλλουσιν

13:11 κα τν ρτι βραχέως νεψυχτα λαν μ σαι τος δυσφμοις θνεσιν ποχειρους γενέσθαι

13:12 πάντων δ τ ατ ποιησάντων μο κα καταξιωσάντων τν λεμονα κριον μετ κλαυθμο κα νηστειν κα προπτσεως π μέρας τρες διαλεπτως παρακαλέσας ατος Ιουδας κέλευσεν παραγνεσθαι

13:13 καθ αυτν δ σν τος πρεσβυτέροις γενμενος βουλεσατο πρν εσβαλεν το βασιλέως τ στράτευμα ες τν Ιουδααν κα γενέσθαι τς πλεως γκρατες ξελθντας κρναι τ πράγματα τ το θεο βοηθε

13:14 δος δ τν πιτροπν τ κτστ το κσμου παρακαλέσας τος σν ατ γενναως γωνσασθαι μέχρι θανάτου περ νμων ερο πλεως πατρδος πολιτεας περ δ Μωδεϊν ποισατο τν στρατοπεδεαν

13:15 ναδος δ τος περ ατν σνθημα θεο νκην μετ νεανσκων ρστων κεκριμένων πιβαλν νκτωρ π τν βασιλικν αλν τν παρεμβολν νελεν ες νδρας δισχιλους κα τν πρωτεοντα τν λεφάντων σν τ κατ οκαν ντι συνεκέντησεν

13:16 κα τ τέλος τν παρεμβολν δέους κα ταραχς πλρωσαν κα ξέλυσαν εημεροντες

13:17 ποφαινοσης δ δη τς μέρας τοτο γεγνει δι τν παργουσαν ατ το κυρου σκέπην

13:18 δ βασιλες εληφς γεμα τς τν Ιουδαων ετολμας κατεπερασεν δι μεθδων τος τπους

13:19 κα π Βαιθσουρα φροριον χυρν τν Ιουδαων προσγεν τροποτο προσέκρουεν λαττονοτο

13:20 τος δ νδον Ιουδας τ δέοντα εσέπεμψεν

13:21 προσγγειλεν δ τ μυστρια τος πολεμοις Ροδοκος κ τς Ιουδαϊκς τάξεως νεζητθη κα κατελμφθη κα κατεκλεσθη

13:22 δευτερολγησεν βασιλες τος ν Βαιθσουροις δεξιν δωκεν λαβεν πει προσέβαλεν τος περ τν Ιουδαν ττων γένετο

13:23 μετέλαβεν πονενοσθαι τν Φλιππον ν ντιοχε τν πολελειμμένον π τν πραγμάτων συνεχθη τος Ιουδαους παρεκάλεσεν πετάγη κα μοσεν π πσι τος δικαοις συνελθη κα θυσαν προσγαγεν τμησεν τν νε κα τν τπον φιλανθρπησεν

13:24 κα τν Μακκαβαον πεδέξατο κατέλιπεν στρατηγν π Πτολεμαδος ως τν Γερρηνν γεμονδην

13:25 λθεν ες Πτολεμαδα δυσφρουν περ τν συνθηκν ο Πτολεμαες δεναζον γρ πρ ν θέλησαν θετεν τς διαστάλσεις

13:26 προσλθεν π τ βμα Λυσας πελογσατο νδεχομένως συνέπεισεν κατεπράυνεν εμενες ποησεν νέζευξεν ες ντιχειαν οτω τ το βασιλέως τς φδου κα τς ναζυγς χρησεν


Next: Macabees 2 14