Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 11

11:1 μετ λγον δ παντελς χρονσκον Λυσας πτροπος το βασιλέως κα συγγενς κα π τν πραγμάτων λαν βαρέως φέρων π τος γεγονσι

11:2 συναθροσας περ τς κτ μυριάδας κα τν ππον πασαν παρεγνετο π τος Ιουδαους λογιζμενος τν μν πλιν λλησιν οκητριον ποισειν

11:3 τ δ ερν ργυρολγητον καθς τ λοιπ τν θνν τεμένη πρατν δ κατ τος τν ρχιερωσνην ποισειν

11:4 οδαμς πιλογιζμενος τ το θεο κράτος πεφρενωμένος δ τας μυριάσιν τν πεζν κα τας χιλιάσιν τν ππέων κα τος λέφασιν τος γδοκοντα

11:5 εσελθν δ ες τν Ιουδααν κα συνεγγσας Βαιθσουρα ντι μν ρυμν χωρ Ιεροσολμων δ πέχοντι σε σταδους πέντε τοτο θλιβεν

11:6 ς δ μετέλαβον ο περ τν Μακκαβαον πολιορκοντα ατν τ χυρματα μετ δυρμν κα δακρων κέτευον σν τος χλοις τν κριον γαθν γγελον ποστελαι πρς σωτηραν τ Ισραηλ

11:7 ατς δ πρτος Μακκαβαος ναλαβν τ πλα προετρέψατο τος λλους μα ατ διακινδυνεοντας πιβοηθεν τος δελφος ατν μο δ κα προθμως ξρμησαν

11:8 ατθι δ πρς τος Ιεροσολμοις ντων φάνη προηγομενος ατν φιππος ν λευκ σθτι πανοπλαν χρυσν κραδανων

11:9 μο δ πάντες ελγησαν τν λεμονα θεν κα περρσθησαν τας ψυχας ο μνον νθρπους θρας δ τος γριωτάτους κα σιδηρ τεχη τιτρσκειν ντες τοιμοι

11:10 προγον ν διασκευ τν π ορανο σμμαχον χοντες λεσαντος ατος το κυρου

11:11 λεοντηδν δ ντινάξαντες ες τος πολεμους κατέστρωσαν ατν χιλους πρς τος μυροις ππες δ ξακοσους πρς τος χιλοις τος δ πάντας νάγκασαν φεγειν

11:12 ο πλεονες δ ατν τραυμαται γυμνο διεσθησαν κα ατς δ Λυσας ασχρς φεγων διεσθη

11:13 οκ νους δ πάρχων πρς αυτν ντιβάλλων τ γεγονς περ ατν λάττωμα κα συννοσας νικτους εναι τος Εβραους το δυναμένου θεο συμμαχοντος ατος

11:14 προσαποστελας πεισεν συλλεσθαι π πσι τος δικαοις κα διτι κα τν βασιλέα πεσει φλον ατος ναγκάζων γενέσθαι

11:15 πένευσεν δ Μακκαβαος π πσιν ος Λυσας παρεκάλει το συμφέροντος φροντζων σα γρ Μακκαβαος πέδωκεν τ Λυσ δι γραπτν περ τν Ιουδαων συνεχρησεν βασιλες

11:16 σαν γρ α γεγραμμέναι τος Ιουδαοις πιστολα παρ μν Λυσου περιέχουσαι τν τρπον τοτον Λυσας τ πλθει τν Ιουδαων χαρειν

11:17 Ιωαννης κα Αβεσσαλωμ ο πεμφθέντες παρ μν πιδντες τν πογεγραμμένον χρηματισμν ξουν περ τν δι ατο σημαινομένων

11:18 σα μν ον δει κα τ βασιλε προσενεχθναι διεσάφησα δ ν νδεχμενα συνεχρησεν

11:19 ν μν ον συντηρσητε τν ες τ πράγματα ενοιαν κα ες τ λοιπν πειράσομαι παρατιος γαθν γενέσθαι

11:20 πρ δ τοτων κα τν κατ μέρος ντέταλμαι τοτοις τε κα τος παρ μο διαλεχθναι μν

11:21 ρρωσθε τους κατοστο τεσσαρακοστο γδου Δις Κορινθου τετράδι κα εκάδι

11:22 δ το βασιλέως πιστολ περιεχεν οτως βασιλες ντοχος τ δελφ Λυσ χαρειν

11:23 το πατρς μν ες θεος μεταστάντος βουλμενοι τος κ τς βασιλεας ταράχους ντας γενέσθαι πρς τν τν δων πιμέλειαν

11:24 κηκοτες τος Ιουδαους μ συνευδοκοντας τ το πατρς π τ λληνικ μεταθέσει λλ τν αυτν γωγν αρετζοντας ξιοντας συγχωρηθναι ατος τ νμιμα

11:25 αρομενοι ον κα τοτο τ θνος κτς ταραχς εναι κρνομεν τ τε ερν ποκατασταθναι ατος κα πολιτεεσθαι κατ τ π τν προγνων ατν θη

11:26 ε ον ποισεις διαπεμψάμενος πρς ατος κα δος δεξιάς πως εδτες τν μετέραν προαρεσιν εθυμο τε σιν κα δέως διαγνωνται πρς τ τν δων ντιλμψει

11:27 πρς δ τ θνος το βασιλέως πιστολ τοιάδε ν βασιλες ντοχος τ γερουσ τν Ιουδαων κα τος λλοις Ιουδαοις χαρειν

11:28 ε ρρωσθε εη ν ς βουλμεθα κα ατο δ γιανομεν

11:29 νεφάνισεν μν Μενέλαος βολεσθαι κατελθντας μς γνεσθαι πρς τος δοις

11:30 τος ον καταπορευομένοις μέχρι τριακάδος Ξανθικο πάρξει δεξι μετ τς δεας

11:31 χρσθαι τος Ιουδαους τος αυτν δαπανμασιν κα νμοις καθ κα τ πρτερον κα οδες ατν κατ οδένα τρπον παρενοχληθσεται περ τν γνοημένων

11:32 πέπομφα δ κα τν Μενέλαον παρακαλέσοντα μς

11:33 ρρωσθε τους κατοστο τεσσαρακοστο γδου Ξανθικο πεντεκαιδεκάτ

11:34 πεμψαν δ κα ο ωμαοι πρς ατος πιστολν χουσαν οτως Κιντος Μέμμιος Ττος Μάνιος πρεσβται ωμαων τ δμ τν Ιουδαων χαρειν

11:35 πρ ν Λυσας συγγενς το βασιλέως συνεχρησεν μν κα μες συνευδοκομεν

11:36 δ κρινεν προσανενεχθναι τ βασιλε πέμψατέ τινα παραχρμα πισκεψάμενοι περ τοτων να κθμεν ς καθκει μν μες γρ προσάγομεν πρς ντιχειαν

11:37 δι σπεσατε κα πέμψατέ τινας πως κα μες πιγνμεν ποας στ γνμης

11:38 γιανετε τους κατοστο τεσσαρακοστο γδου Ξανθικο πεντεκαιδεκάτ


Next: Macabees 2 12