Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 10

10:1 Μακκαβαος δ κα ο σν ατ το κυρου προάγοντος ατος τ μν ερν κομσαντο κα τν πλιν

10:2 τος δ κατ τν γορν βωμος π τν λλοφλων δεδημιουργημένους τι δ τεμένη καθελαν

10:3 κα τν νε καθαρσαντες τερον θυσιαστριον ποησαν κα πυρσαντες λθους κα πρ κ τοτων λαβντες ννεγκαν θυσας μετ διετ χρνον κα θυμαμα κα λχνους κα τν ρτων τν πρθεσιν ποισαντο

10:4 τατα δ ποισαντες ξωσαν τν κριον πεσντες π κοιλαν μηκέτι περιπεσεν τοιοτοις κακος λλ άν ποτε κα μάρτωσιν π ατο μετ πιεικεας παιδεεσθαι κα μ βλασφμοις κα βαρβάροις θνεσιν παραδδοσθαι

10:5 ν δ μέρ νες π λλοφλων βεβηλθη συνέβη κατ τν ατν μέραν τν καθαρισμν γενέσθαι το ναο τ πέμπτ κα εκάδι το ατο μηνς ς στιν Χασελευ

10:6 κα μετ εφροσνης γον μέρας κτ σκηνωμάτων τρπον μνημονεοντες ς πρ μικρο χρνου τν τν σκηνν ορτν ν τος ρεσιν κα ν τος σπηλαοις θηρων τρπον σαν νεμμενοι

10:7 δι θρσους κα κλάδους ραους τι δ κα φονικας χοντες μνους νέφερον τ εοδσαντι καθαρισθναι τν αυτο τπον

10:8 δογμάτισαν δ μετ κοινο προστάγματος κα ψηφσματος παντ τ τν Ιουδαων θνει κατ νιαυτν γειν τάσδε τς μέρας

10:9 κα τ μν τς ντιχου το προσαγορευθέντος πιφανος τελευτς οτως εχεν

10:10 νυν δ τ κατ τν Επάτορα ντοχον υν δ το σεβος γενμενον δηλσομεν ατ συντέμνοντες τ συνέχοντα τν πολέμων κακά

10:11 οτος γρ παραλαβν τν βασιλεαν νέδειξεν π τν πραγμάτων Λυσαν τινά Κολης δ Συρας κα Φοινκης στρατηγν πρταρχον

10:12 Πτολεμαος γρ καλομενος Μάκρων τ δκαιον συντηρεν προηγομενος πρς τος Ιουδαους δι τν γεγονυαν ες ατος δικαν πειρτο τ πρς ατος ερηνικς διεξάγειν

10:13 θεν κατηγορομενος π τν φλων πρς τν Επάτορα κα προδτης παρ καστα κοων δι τ τν Κπρον μπιστευθέντα π το Φιλομτορος κλιπεν κα πρς ντοχον τν πιφαν ναχωρσαι μτε εγεν τν ξουσαν εγενσας φαρμακεσας αυτν ξέλιπεν τν βον

10:14 Γοργας δ γενμενος στρατηγς τν τπων ξενοτρφει κα παρ καστα πρς τος Ιουδαους πολεμοτρφει

10:15 μο δ τοτ κα ο Ιδουμαοι γκρατες πικαρων χυρωμάτων ντες γμναζον τος Ιουδαους κα τος φυγαδεσαντας π Ιεροσολμων προσλαβμενοι πολεμοτροφεν πεχερουν

10:16 ο δ περ τν Μακκαβαον ποιησάμενοι λιτανεαν κα ξισαντες τν θεν σμμαχον ατος γενέσθαι π τ τν Ιδουμαων χυρματα ρμησαν

10:17 ος κα προσβαλντες ερστως γκρατες γένοντο τν τπων πάντας τε τος π τ τεχει μαχομένους μναντο κατέσφαζν τε τος μππτοντας νελον δ οχ ττον τν δισμυρων

10:18 συμφυγντων δ οκ λαττον τν νακισχιλων ες δο πργους χυρος ε μάλα κα πάντα τ πρς πολιορκαν χοντας

10:19 Μακκαβαος ες πεγοντας τπους πολιπν Σιμωνα κα Ιωσηπον τι δ κα Ζακχαον κα τος σν ατ κανος πρς τν τοτων πολιορκαν ατς χωρσθη

10:20 ο δ περ τν Σιμωνα φιλαργυρσαντες π τινων τν ν τος πργοις πεσθησαν ργυρ πτάκις δ μυρας δραχμς λαβντες εασάν τινας διαρρυναι

10:21 προσαγγελέντος δ τ Μακκαβα περ το γεγοντος συναγαγν τος γουμένους το λαο κατηγρησεν ς ργυρου πέπρακαν τος δελφος τος πολεμους κατ ατν πολσαντες

10:22 τοτους μν ον προδτας γενομένους πέκτεινεν κα παραχρμα τος δο πργους κατελάβετο

10:23 τος δ πλοις τ πάντα ν τας χερσν εοδομενος πλεσεν ν τος δυσν χυρμασιν πλεους τν δισμυρων

10:24 Τιμθεος δ πρτερον ττηθες π τν Ιουδαων συναγαγν ξένας δυνάμεις παμπληθες κα τος τς σας γενομένους ππους συναθροσας οκ λγους παρν ς δοριάλωτον λημψμενος τν Ιουδααν

10:25 ο δ περ τν Μακκαβαον συνεγγζοντος ατο πρς κετεαν το θεο γ τς κεφαλς καταπάσαντες κα τς σφας σάκκοις ζσαντες

10:26 π τν πέναντι το θυσιαστηρου κρηπδα προσπεσντες ξουν λεως ατος γενμενον χθρεσαι τος χθρος ατν κα ντικεσθαι τος ντικειμένοις καθς νμος διασαφε

10:27 γενμενοι δ π τς δεσεως ναλαβντες τ πλα προγον π τς πλεως π πλεον συνεγγσαντες δ τος πολεμοις φ αυτν σαν

10:28 ρτι δ τς νατολς διαχεομένης προσέβαλον κάτεροι ο μν γγυον χοντες εημερας κα νκης μετ ρετς τν π τν κριον καταφυγν ο δ καθηγεμνα τν γνων ταττμενοι τν θυμν

10:29 γενομένης δ καρτερς μάχης φάνησαν τος πεναντοις ξ ορανο φ ππων χρυσοχαλνων νδρες πέντε διαπρεπες κα φηγομενοι τν Ιουδαων

10:30 ο κα τν Μακκαβαον μέσον λαβντες κα σκεπάζοντες τας αυτν πανοπλαις τρωτον διεφλαττον ες δ τος πεναντους τοξεματα κα κεραυνος ξερρπτουν δι συγχυθέντες ορασ διεκπτοντο ταραχς πεπληρωμένοι

10:31 κατεσφάγησαν δ δισμριοι πρς τος πεντακοσοις ππες δ ξακσιοι

10:32 ατς δ Τιμθεος συνέφυγεν ες Γαζαρα λεγμενον χρωμα ε μάλα φροριον στρατηγοντος κε Χαιρεου

10:33 ο δ περ τν Μακκαβαον σμενοι περιεκάθισαν τ φροριον μέρας τέσσαρας

10:34 ο δ νδον τ ρυμντητι το τπου πεποιθτες περάγαν βλασφμουν κα λγους θεμτους προΐεντο

10:35 ποφαινοσης δ τς πέμπτης μέρας εκοσι νεαναι τν περ τν Μακκαβαον πυρωθέντες τος θυμος δι τς βλασφημας προσβαλντες τ τεχει ρρενωδς κα θηριδει θυμ τν μππτοντα κοπτον

10:36 τεροι δ μοως προσαναβάντες ν τ περισπασμ πρς τος νδον νεπμπρων τος πργους κα πυρς νάπτοντες ζντας τος βλασφμους κατέκαιον ο δ τς πλας διέκοπτον εσδεξάμενοι δ τν λοιπν τάξιν προκατελάβοντο τν πλιν

10:37 κα τν Τιμθεον ποκεκρυμμένον ν τινι λάκκ κατέσφαξαν κα τν τοτου δελφν Χαιρέαν κα τν πολλοφάνην

10:38 τατα δ διαπραξάμενοι μεθ μνων κα ξομολογσεων ελγουν τ κυρ τ μεγάλως εεργετοντι τν Ισραηλ κα τ νκος ατος διδντι


Next: Macabees 2 11