Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 9

9:1 περ δ τν καιρν κενον τγχανεν ντοχος ναλελυκς κσμως κ τν περ τν Περσδα τπων

9:2 εσεληλθει γρ ες τν λεγομένην Περσέπολιν κα πεχερησεν εροσυλεν κα τν πλιν συνέχειν δι δ τν πληθν ρμησάντων π τν τν πλων βοθειαν τράπησαν κα συνέβη τροπωθέντα τν ντοχον π τν γχωρων σχμονα τν ναζυγν ποισασθαι

9:3 ντι δ ατ κατ κβάτανα προσέπεσεν τ κατ Νικάνορα κα τος περ Τιμθεον γεγοντα

9:4 παρθες δ τ θυμ ετο κα τν τν πεφυγαδευκτων ατν κακαν ες τος Ιουδαους ναπερεσασθαι δι συνέταξεν τν ρματηλάτην διαλεπτως λανοντα κατανειν τν πορεαν τς ξ ορανο δ κρσεως συνοσης ατ οτως γρ περηφάνως επεν πολυάνδριον Ιουδαων Ιεροσλυμα ποισω παραγενμενος κε

9:5 δ παντεππτης κριος θες το Ισραηλ πάταξεν ατν νιάτ κα οράτ πληγ ρτι δ ατο καταλξαντος τν λγον λαβεν ατν νκεστος τν σπλάγχνων λγηδν κα πικρα τν νδον βάσανοι

9:6 πάνυ δικαως τν πολλας κα ξενιζοσαις συμφορας τέρων σπλάγχνα βασανσαντα

9:7 δ οδαμς τς γερωχας ληγεν τι δ κα τς περηφανας πεπλρωτο πρ πνέων τος θυμος π τος Ιουδαους κα κελεων ποξνειν τν πορεαν συνέβη δ κα πεσεν ατν π το ρματος φερομένου οζ κα δυσχερε πτματι περιπεσντα πάντα τ μέλη το σματος ποστρεβλοσθαι

9:8 δ ρτι δοκν τος τς θαλάσσης κμασιν πιτάσσειν δι τν πρ νθρωπον λαζονεαν κα πλάστιγγι τ τν ρέων ομενος ψη στσειν κατ γν γενμενος ν φορε παρεκομζετο φανερν το θεο πσιν τν δναμιν νδεικνμενος

9:9 στε κα κ το σματος το δυσσεβος σκληκας ναζεν κα ζντος ν δναις κα λγηδσιν τς σάρκας ατο διαππτειν π δ τς σμς ατο πν τ στρατπεδον βαρνεσθαι τν σαπραν

9:10 κα τν μικρ πρτερον τν ορανων στρων πτεσθαι δοκοντα παρακομζειν οδες δνατο δι τ τς σμς φρητον βάρος

9:11 νταθα ον ρξατο τ πολ τς περηφανας λγειν τεθραυσμένος κα ες πγνωσιν ρχεσθαι θε μάστιγι κατ στιγμν πιτεινμενος τας λγηδσιν

9:12 κα μηδ τς σμς ατο δυνάμενος νέχεσθαι τατ φη δκαιον ποτάσσεσθαι τ θε κα μ θνητν ντα σθεα φρονεν

9:13 ηχετο δ μιαρς πρς τν οκέτι ατν λεσοντα δεσπτην οτως λέγων

9:14 τν μν γαν πλιν ν σπεδων παρεγνετο σπεδον ποισαι κα πολυάνδριον οκοδομσαι λευθέραν ναδεξαι

9:15 τος δ Ιουδαους ος διεγνκει μηδ ταφς ξισαι οωνοβρτους δ σν τος νηποις κρψειν θηροις πάντας ατος σους θηναοις ποισειν

9:16 ν δ πρτερον σκλευσεν γιον νε καλλστοις ναθμασιν κοσμσειν κα τ ερ σκεη πολυπλάσια πάντα ποδσειν τς δ πιβαλλοσας πρς τς θυσας συντάξεις κ τν δων προσδων χορηγσειν

9:17 πρς δ τοτοις κα Ιουδαον σεσθαι κα πάντα τπον οκητν πελεσεσθαι καταγγέλλοντα τ το θεο κράτος

9:18 οδαμς δ ληγντων τν πνων πεληλθει γρ π ατν δικαα το θεο κρσις τ κατ ατν πελπσας γραψεν πρς τος Ιουδαους τν πογεγραμμένην πιστολν κετηρας τάξιν χουσαν περιέχουσαν δ οτως

9:19 τος χρηστος Ιουδαοις τος πολταις πολλ χαρειν κα γιανειν κα ε πράττειν βασιλες κα στρατηγς ντοχος

9:20 ε ρρωσθε κα τ τέκνα κα τ δια κατ γνμην στν μν ες ορανν τν λπδα χων

9:21 μν τν τιμν κα τν ενοιαν μνημνευον φιλοστργως πανάγων κ τν κατ τν Περσδα τπων κα περιπεσν σθενε δυσχέρειαν χοσ ναγκαον γησάμην φροντσαι τς κοινς πάντων σφαλεας

9:22 οκ πογινσκων τ κατ μαυτν λλ χων πολλν λπδα κφεξεσθαι τν σθένειαν

9:23 θεωρν δ τι κα πατρ καθ ος καιρος ες τος νω τπους στρατοπέδευσεν νέδειξεν τν διαδεξάμενον

9:24 πως άν τι παράδοξον ποβαν κα προσαγγελθ τι δυσχερές εδτες ο κατ τν χραν καταλέλειπται τ πράγματα μ πιταράσσωνται

9:25 πρς δ τοτοις κατανον τος παρακειμένους δυνάστας κα γειτνιντας τ βασιλε τος καιρος πέχοντας κα προσδοκντας τ ποβησμενον ναδέδειχα τν υν ντοχον βασιλέα ν πολλάκις νατρέχων ες τς πάνω σατραπεας τος πλεστοις μν παρεκατετιθέμην κα συνστων γέγραφα δ πρς ατν τ πογεγραμμένα

9:26 παρακαλ ον μς κα ξι μεμνημένους τν εεργεσιν κοιν κα κατ δαν καστον συντηρεν τν οσαν ενοιαν ες μ κα τν υν

9:27 πέπεισμαι γρ ατν πιεικς κα φιλανθρπως παρακολουθοντα τ μ προαιρέσει συμπεριενεχθσεσθαι μν

9:28 μν ον νδροφνος κα βλάσφημος τ χεριστα παθν ς τέρους διέθηκεν π ξένης ν τος ρεσιν οκτστ μρ κατέστρεψεν τν βον

9:29 παρεκομζετο δ τ σμα Φλιππος σντροφος ατο ς κα διευλαβηθες τν υν ντιχου πρς Πτολεμαον τν Φιλομτορα ες Αγυπτον διεκομσθη


Next: Macabees 2 10