Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 8

8:1 Ιουδας δ κα Μακκαβαος κα ο σν ατ παρεισπορευμενοι λεληθτως ες τς κμας προσεκαλοντο τος συγγενες κα τος μεμενηκτας ν τ Ιουδαϊσμ προσλαμβανμενοι συνγαγον ες ξακισχιλους

8:2 κα πεκαλοντο τν κριον πιδεν τν π πάντων καταπατομενον λαν οκτραι δ κα τν ναν τν π τν σεβν νθρπων βεβηλωθέντα

8:3 λεσαι δ κα τν καταφθειρομένην πλιν κα μέλλουσαν σπεδον γνεσθαι κα τν καταβοντων πρς ατν αμάτων εσακοσαι

8:4 μνησθναι δ κα τς τν ναμαρττων νηπων παρανμου πωλεας κα περ τν γενομένων ες τ νομα ατο βλασφημιν κα μισοπονηρσαι

8:5 γενμενος δ Μακκαβαος ν συστέματι νυπστατος δη τος θνεσιν γνετο τς ργς το κυρου ες λεον τραπεσης

8:6 πλεις δ κα κμας προσδοκτως ρχμενος νεπμπρα κα τος πικαρους τπους πολαμβάνων οκ λγους τν πολεμων τροπομενος

8:7 μάλιστα τς νκτας πρς τς τοιατας πιβολς συνεργος λάμβανεν κα λαλι τς εανδρας ατο διηχετο πανταχ

8:8 συνορν δ Φλιππος κατ μικρν ες προκοπν ρχμενον τν νδρα πυκντερον δ ν τας εημεραις προβανοντα πρς Πτολεμαον τν Κολης Συρας κα Φοινκης στρατηγν γραψεν πιβοηθεν τος το βασιλέως πράγμασιν

8:9 δ ταχέως προχειρισάμενος Νικάνορα τν το Πατρκλου τν πρτων φλων πέστειλεν ποτάξας παμφλων θνη οκ λάττους τν δισμυρων τ σμπαν τς Ιουδαας ξραι γένος συνέστησεν δ ατ κα Γοργαν νδρα στρατηγν κα ν πολεμικας χρεαις περαν χοντα

8:10 διεστσατο δ Νικάνωρ τν φρον τ βασιλε τος ωμαοις ντα ταλάντων δισχιλων κ τς τν Ιουδαων αχμαλωσας κπληρσειν

8:11 εθέως δ ες τς παραθαλασσους πλεις πέστειλεν προκαλομενος π γορασμν Ιουδαων σωμάτων πισχνομενος νενκοντα σματα ταλάντου παραχωρσειν ο προσδεχμενος τν παρ το παντοκράτορος μέλλουσαν παρακολουθσειν π ατ δκην

8:12 τ δ Ιουδα προσέπεσεν περ τς το Νικάνορος φδου κα μεταδντος τος σν ατ τν παρουσαν το στρατοπέδου

8:13 ο δειλανδροντες κα πιστοντες τν το θεο δκην διεδδρασκον αυτος κα ξετπιζον

8:14 ο δ τ περιλελειμμένα πάντα πλουν μο δ τν κριον ξουν σασθαι τος π το δυσσεβος Νικάνορος πρν συντυχεν πεπραμένους

8:15 κα ε μ δι ατος λλ δι τς πρς τος πατέρας ατν διαθκας κα νεκα τς π ατος πικλσεως το σεμνο κα μεγαλοπρεπος νματος ατο

8:16 συναγαγν δ Μακκαβαος τος περ ατν ντας ριθμν ξακισχιλους παρεκάλει μ καταπλαγναι τος πολεμοις μηδ ελαβεσθαι τν τν δκως παραγινομένων π ατος θνν πολυπλθειαν γωνσασθαι δ γενναως

8:17 πρ φθαλμν λαβντας τν νμως ες τν γιον τπον συντετελεσμένην π ατν βριν κα τν τς μπεπαιγμένης πλεως ακισμν τι δ τν τς προγονικς πολιτεας κατάλυσιν

8:18 ο μν γρ πλοις πεποθασιν μα κα τλμαις φησεν μες δ π τ παντοκράτορι θε δυναμέν κα τος ρχομένους φ μς κα τν λον κσμον ν νεματι καταβαλεν πεποθαμεν

8:19 προσαναλεξάμενος δ ατος κα τς π τν προγνων γενομένας ντιλμψεις κα τν π Σενναχηριμ κατν γδοκοντα πέντε χιλιάδες ς πλοντο

8:20 κα τν ν τ Βαβυλων τν πρς τος Γαλάτας παράταξιν γενομένην ς ο πάντες π τν χρεαν λθον κτακισχλιοι σν Μακεδσιν τετρακισχιλοις τν Μακεδνων πορουμένων ο κτακισχλιοι τς δδεκα μυριάδας πλεσαν δι τν γινομένην ατος π ορανο βοθειαν κα φέλειαν πολλν λαβον

8:21 φ ος εθαρσες ατος παραστσας κα τομους πρ τν νμων κα τς πατρδος ποθνσκειν τετραμερές τι τ στράτευμα ποησεν

8:22 τάξας κα τος δελφος ατο προηγουμένους κατέρας τάξεως Σιμωνα κα Ιωσηπον κα Ιωναθην ποτάξας κάστ χιλους πρς τος πεντακοσοις

8:23 τι δ κα Ελεαζαρον παραναγνος τν ερν ββλον κα δος σνθημα θεο βοηθεας τς πρτης σπερας ατς προηγομενος συνέβαλε τ Νικάνορι

8:24 γενομένου δ ατος το παντοκράτορος συμμάχου κατέσφαξαν τν πολεμων πρ τος νακισχιλους τραυματας δ κα τος μέλεσιν ναπερους τ πλεον μέρος τς το Νικάνορος στρατις ποησαν πάντας δ φυγεν νάγκασαν

8:25 τ δ χρματα τν παραγεγοντων π τν γορασμν ατν λαβον συνδιξαντες δ ατος φ κανν νέλυσαν π τς ρας συγκλειμενοι

8:26 ν γρ πρ το σαββάτου δι ν αταν οκ μακροτνησαν κατατρέχοντες ατος

8:27 πλολογσαντες δ ατος κα τ σκλα κδσαντες τν πολεμων περ τ σάββατον γνοντο περισσς ελογοντες κα ξομολογομενοι τ κυρ τ διασσαντι ες τν μέραν τατην ρχν λέους τάξαντος ατος

8:28 μετ δ τ σάββατον τος κισμένοις κα τας χραις κα ρφανος μερσαντες π τν σκλων τ λοιπ ατο κα τ παιδα διεμερσαντο

8:29 τατα δ διαπραξάμενοι κα κοινν κετεαν ποιησάμενοι τν λεμονα κριον ξουν ες τέλος καταλλαγναι τος ατο δολοις

8:30 κα τος περ Τιμθεον κα Βακχδην συνερσαντες πρ τος δισμυρους ατν νελον κα χυρωμάτων ψηλν ε μάλα γκρατες γένοντο κα λάφυρα πλεονα μερσαντο σομορους ατος κα τος κισμένοις κα ρφανος κα χραις τι δ κα πρεσβυτέροις ποισαντες

8:31 πλολογσαντες δ ατος πιμελς πάντα συνέθηκαν ες τος πικαρους τπους τ δ λοιπ τν σκλων νεγκαν ες Ιεροσλυμα

8:32 τν δ φυλάρχην τν περ Τιμθεον νελον νοσιτατον νδρα κα πολλ τος Ιουδαους πιλελυπηκτα

8:33 πινκια δ γοντες ν τ πατρδι τος μπρσαντας τος ερος πυλνας κα Καλλισθένην φψαν ες ν οκδιον πεφευγτα κα τν ξιον τς δυσσεβεας κομσατο μισθν

8:34 δ τρισαλιτριος Νικάνωρ τος χιλους μπρους π τν πρσιν τν Ιουδαων γαγν

8:35 ταπεινωθες π τν κατ ατν νομιζομένων λαχστων εναι τ το κυρου βοηθε τν δοξικν ποθέμενος σθτα δι τς μεσογεου δραπέτου τρπον ρημον αυτν ποισας κεν ες ντιχειαν πρ παν εημερηκς π τ το στρατο διαφθορ

8:36 κα τος ωμαοις ναδεξάμενος φρον π τς τν ν Ιεροσολμοις αχμαλωσας κατορθσασθαι κατγγελλεν πέρμαχον χειν τος Ιουδαους κα δι τν τρπον τοτον τρτους εναι τος Ιουδαους δι τ κολουθεν τος π ατο προτεταγμένοις νμοις


Next: Macabees 2 9