Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 7

7:1 συνέβη δ κα πτ δελφος μετ τς μητρς συλλημφθέντας ναγκάζεσθαι π το βασιλέως π τν θεμτων εων κρεν φάπτεσθαι μάστιξιν κα νευρας ακιζομένους

7:2 ες δ ατν γενμενος προγορος οτως φη τ μέλλεις ρωτν κα μανθάνειν μν τοιμοι γρ ποθνσκειν σμν παραβανειν τος πατρους νμους

7:3 κθυμος δ γενμενος βασιλες προσέταξεν τγανα κα λέβητας κπυρον

7:4 τν δ παραχρμα κπυρωθέντων τν γενμενον ατν προγορον προσέταξεν γλωσσοτομεν κα περισκυθσαντας κρωτηριάζειν τν λοιπν δελφν κα τς μητρς συνορντων

7:5 χρηστον δ ατν τος λοις γενμενον κέλευσεν τ πυρ προσάγειν μπνουν κα τηγανζειν τς δ τμδος φ κανν διαδιδοσης το τηγάνου λλλους παρεκάλουν σν τ μητρ γενναως τελευτν λέγοντες οτως

7:6 κριος θες φορ κα τας ληθεαις φ μν παρακαλεται καθάπερ δι τς κατ πρσωπον ντιμαρτυροσης δς διεσάφησεν Μωυσς λέγων κα π τος δολοις ατο παρακληθσεται

7:7 μεταλλάξαντος δ το πρτου τν τρπον τοτον τν δετερον γον π τν μπαιγμν κα τ τς κεφαλς δέρμα σν τας θριξν περισραντες πηρτων ε φάγεσαι πρ το τιμωρηθναι τ σμα κατ μέλος

7:8 δ ποκριθες τ πατρ φων προσεπεν οχ διπερ κα οτος τν ξς λαβεν βάσανον ς πρτος

7:9 ν σχάτ δ πνο γενμενος επεν σ μέν λάστωρ κ το παρντος μς ζν πολεις δ το κσμου βασιλες ποθανντας μς πρ τν ατο νμων ες ανιον ναβωσιν ζως μς ναστσει

7:10 μετ δ τοτον τρτος νεπαζετο κα τν γλσσαν ατηθες ταχέως προέβαλεν κα τς χερας εθαρσς προέτεινεν

7:11 κα γενναως επεν ξ ορανο τατα κέκτημαι κα δι τος ατο νμους περορ τατα κα παρ ατο τατα πάλιν λπζω κομσασθαι

7:12 στε ατν τν βασιλέα κα τος σν ατ κπλσσεσθαι τν το νεανσκου ψυχν ς ν οδεν τς λγηδνας τθετο

7:13 κα τοτου δ μεταλλάξαντος τν τέταρτον σατως βασάνιζον ακιζμενοι

7:14 κα γενμενος πρς τ τελευτν οτως φη αρετν μεταλλάσσοντας π νθρπων τς π το θεο προσδοκν λπδας πάλιν ναστσεσθαι π ατο σο μν γρ νάστασις ες ζων οκ σται

7:15 χομένως δ τν πέμπτον προσάγοντες κζοντο

7:16 δ πρς ατν δν επεν ξουσαν ν νθρποις χων φθαρτς ν θέλεις ποιες μ δκει δ τ γένος μν π το θεο καταλελεφθαι

7:17 σ δ καρτέρει κα θερει τ μεγαλεον ατο κράτος ς σ κα τ σπέρμα σου βασανιε

7:18 μετ δ τοτον γον τν κτον κα μέλλων ποθνσκειν φη μ πλαν μάτην μες γρ δι αυτος τατα πάσχομεν μαρτντες ες τν αυτν θεν ξια θαυμασμο γέγονεν

7:19 σ δ μ νομσς θος σεσθαι θεομαχεν πιχειρσας

7:20 περαγντως δ μτηρ θαυμαστ κα μνμης γαθς ξα τις πολλυμένους υος πτ συνορσα μις π καιρν μέρας εψχως φερεν δι τς π κριον λπδας

7:21 καστον δ ατν παρεκάλει τ πατρ φων γεννα πεπληρωμένη φρονματι κα τν θλυν λογισμν ρσενι θυμ διεγερασα λέγουσα πρς ατος

7:22 οκ οδ πως ες τν μν φάνητε κοιλαν οδ γ τ πνεμα κα τν ζων μν χαρισάμην κα τν κάστου στοιχεωσιν οκ γ διερρθμισα

7:23 τοιγαρον το κσμου κτστης πλάσας νθρπου γένεσιν κα πάντων ξευρν γένεσιν κα τ πνεμα κα τν ζων μν πάλιν ποδδωσιν μετ λέους ς νν περορτε αυτος δι τος ατο νμους

7:24 δ ντοχος ομενος καταφρονεσθαι κα τν νειδζουσαν φορμενος φωνν τι το νεωτέρου περιντος ο μνον δι λγων ποιετο τν παράκλησιν λλ κα δι ρκων πστου μα πλουτιεν κα μακαριστν ποισειν μεταθέμενον π τν πατρων κα φλον ξειν κα χρεας μπιστεσειν

7:25 το δ νεανου μηδαμς προσέχοντος προσκαλεσάμενος βασιλες τν μητέρα παρνει γενέσθαι το μειρακου σμβουλον π σωτηρ

7:26 πολλ δ ατο παραινέσαντος πεδέξατο πεσειν τν υν

7:27 προσκψασα δ ατ χλευάσασα τν μν τραννον οτως φησεν τ πατρ φων υέ λέησν με τν ν γαστρ περιενέγκασάν σε μνας ννέα κα θηλάσασάν σε τη τρα κα κθρέψασάν σε κα γαγοσαν ες τν λικαν τατην κα τροφοφορσασαν

7:28 ξι σε τέκνον ναβλέψαντα ες τν ορανν κα τν γν κα τ ν ατος πάντα δντα γνναι τι οκ ξ ντων ποησεν ατ θες κα τ τν νθρπων γένος οτω γνεται

7:29 μ φοβηθς τν δμιον τοτον λλ τν δελφν ξιος γενμενος πδεξαι τν θάνατον να ν τ λέει σν τος δελφος σου κομσωμα σε

7:30 τι δ τατης καταληγοσης νεανας επεν τνα μένετε οχ πακοω το προστάγματος το βασιλέως το δ προστάγματος κοω το νμου το δοθέντος τος πατράσιν μν δι Μωυσέως

7:31 σ δ πάσης κακας ερετς γενμενος ες τος Εβραους ο μ διαφγς τς χερας το θεο

7:32 μες γρ δι τς αυτν μαρτας πάσχομεν

7:33 ε δ χάριν πιπλξεως κα παιδεας ζν κριος μν βραχέως πργισται κα πάλιν καταλλαγσεται τος αυτο δολοις

7:34 σ δέ νσιε κα πάντων νθρπων μιαρτατε μ μάτην μετεωρζου φρυαττμενος δλοις λπσιν π τος ορανους παδας παιρμενος χερα

7:35 οπω γρ τν το παντοκράτορος ππτου θεο κρσιν κπέφευγας

7:36 ο μν γρ νν μέτεροι δελφο βραχν πενέγκαντες πνον ενάου ζως π διαθκην θεο πεπτκασιν σ δ τ το θεο κρσει δκαια τ πρστιμα τς περηφανας ποσ

7:37 γ δέ καθάπερ ο δελφο κα σμα κα ψυχν προδδωμι περ τν πατρων νμων πικαλομενος τν θεν λεως ταχ τ θνει γενέσθαι κα σ μετ τασμν κα μαστγων ξομολογσασθαι διτι μνος ατς θες στιν

7:38 ν μο δ κα τος δελφος μου στσαι τν το παντοκράτορος ργν τν π τ σμπαν μν γένος δικαως πηγμένην

7:39 κθυμος δ γενμενος βασιλες τοτ παρ τος λλους χειρστως πντησεν πικρς φέρων π τ μυκτηρισμ

7:40 κα οτος ον καθαρς μετλλαξεν παντελς π τ κυρ πεποιθς

7:41 σχάτη δ τν υν μτηρ τελετησεν

7:42 τ μν ον περ τος σπλαγχνισμος κα τς περβαλλοσας ακας π τοσοτον δεδηλσθω


Next: Macabees 2 8