Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 2

2:1 ερσκεται δ ν τας πογραφας Ιερεμιας προφτης τι κέλευσεν το πυρς λαβεν τος μεταγενομένους ς σεσμανται

2:2 κα ς νετελατο τος μεταγενομένοις προφτης δος ατος τν νμον να μ πιλάθωνται τν προσταγμάτων το κυρου κα να μ ποπλανηθσιν τας διανοαις βλέποντες γάλματα χρυσ κα ργυρ κα τν περ ατ κσμον

2:3 κα τερα τοιατα λέγων παρεκάλει μ ποστναι τν νμον π τς καρδας ατν

2:4 ν δ ν τ γραφ ς τν σκηνν κα τν κιβωτν κέλευσεν προφτης χρηματισμο γενηθέντος ατ συνακολουθεν ς δ ξλθεν ες τ ρος ο Μωυσς ναβς θεάσατο τν το θεο κληρονομαν

2:5 κα λθν Ιερεμιας ερεν οκον ντρδη κα τν σκηνν κα τν κιβωτν κα τ θυσιαστριον το θυμιάματος εσνεγκεν κε κα τν θραν νέφραξεν

2:6 κα προσελθντες τινς τν συνακολουθοντων στε πισημάνασθαι τν δν κα οκ δυνθησαν ερεν

2:7 ς δ Ιερεμιας γνω μεμψάμενος ατος επεν τι κα γνωστος τπος σται ως ν συναγάγ θες πισυναγωγν το λαο κα λεως γένηται

2:8 κα ττε κριος ναδεξει τατα κα φθσεται δξα το κυρου κα νεφέλη ς π Μωυσ δηλοτο ς κα Σαλωμων ξωσεν να τπος καθαγιασθ μεγάλως

2:9 διεσαφετο δ κα ς σοφαν χων ννεγκεν θυσαν γκαινισμο κα τς τελεισεως το ερο

2:10 καθς κα Μωυσς προσηξατο πρς κριον κα κατέβη πρ κ το ορανο κα τ τς θυσας δαπάνησεν οτως κα Σαλωμων προσηξατο κα καταβν τ πρ νλωσεν τ λοκαυτματα

2:11 κα επεν Μωυσς δι τ μ βεβρσθαι τ περ τς μαρτας νηλθη

2:12 σατως κα Σαλωμων τς κτ μέρας γαγεν

2:13 ξηγοντο δ κα ν τας ναγραφας κα ν τος πομνηματισμος τος κατ τν Νεεμιαν τ ατ κα ς καταβαλλμενος βιβλιοθκην πισυνγαγεν τ περ τν βασιλέων βιβλα κα προφητν κα τ το Δαυιδ κα πιστολς βασιλέων περ ναθεμάτων

2:14 σατως δ κα Ιουδας τ διαπεπτωκτα δι τν γεγοντα πλεμον μν πισυνγαγεν πάντα κα στιν παρ μν

2:15 ν ον ν χρεαν χητε τος ποκομιοντας μν ποστέλλετε

2:16 μέλλοντες ον γειν τν καθαρισμν γράψαμεν μν καλς ον ποισετε γοντες τς μέρας

2:17 δ θες σσας τν πάντα λαν ατο κα ποδος τν κληρονομαν πσιν κα τ βασλειον κα τ εράτευμα κα τν γιασμν

2:18 καθς πηγγελατο δι το νμου λπζομεν γρ π τ θε τι ταχέως μς λεσει κα πισυνάξει κ τς π τν ορανν ες τν γιον τπον ξελετο γρ μς κ μεγάλων κακν κα τν τπον καθάρισεν

2:19 τ δ κατ τν Ιουδαν τν Μακκαβαον κα τος τοτου δελφος κα τν το ερο το μεγστου καθαρισμν κα τν το βωμο γκαινισμν

2:20 τι τε τος πρς ντοχον τν πιφαν κα τν τοτου υν Επάτορα πολέμους

2:21 κα τς ξ ορανο γενομένας πιφανεας τος πρ το Ιουδαϊσμο φιλοτμως νδραγαθσασιν στε τν λην χραν λγους ντας λεηλατεν κα τ βάρβαρα πλθη δικειν

2:22 κα τ περιβητον καθ λην τν οκουμένην ερν νακομσασθαι κα τν πλιν λευθερσαι κα τος μέλλοντας καταλεσθαι νμους πανορθσαι το κυρου μετ πάσης πιεικεας λεω γενομένου ατος

2:23 π άσωνος το Κυρηναου δεδηλωμένα δι πέντε βιβλων πειρασμεθα δι νς συντάγματος πιτεμεν

2:24 συνορντες γρ τ χμα τν ριθμν κα τν οσαν δυσχέρειαν τος θέλουσιν εσκυκλεσθαι τος τς στορας διηγμασιν δι τ πλθος τς λης

2:25 φροντσαμεν τος μν βουλομένοις ναγινσκειν ψυχαγωγαν τος δ φιλοφρονοσιν ες τ δι μνμης ναλαβεν εκοπαν πσιν δ τος ντυγχάνουσιν φέλειαν

2:26 κα μν μν τος τν κακοπάθειαν πιδεδεγμένοις τς πιτομς ο διον δρτος δ κα γρυπνας τ πργμα

2:27 καθάπερ τ παρασκευάζοντι συμπσιον κα ζητοντι τν τέρων λυσιτέλειαν οκ εχερές μως δι τν τν πολλν εχαρισταν δέως τν κακοπάθειαν ποσομεν

2:28 τ μν διακριβον περ κάστων τ συγγραφε παραχωρσαντες τ δ πιπορεεσθαι τος πογραμμος τς πιτομς διαπονοντες

2:29 καθάπερ γρ τς καινς οκας ρχιτέκτονι τς λης καταβολς φροντιστέον τ δ γκαειν κα ζωγραφεν πιχειροντι τ πιτδεια πρς διακσμησιν ξεταστέον οτως δοκ κα π μν

2:30 τ μν μβατεειν κα περπατον ποιεσθαι λγων κα πολυπραγμονεν ν τος κατ μέρος τ τς στορας ρχηγέτ καθκει

2:31 τ δ σντομον τς λέξεως μεταδικειν κα τ ξεργαστικν τς πραγματεας παραιτεσθαι τ τν μετάφρασιν ποιουμέν συγχωρητέον

2:32 ντεθεν ον ρξμεθα τς διηγσεως τος προειρημένοις τοσοτον πιζεξαντες εηθες γρ τ μν πρ τς στορας πλεονάζειν τν δ στοραν πιτεμεν


Next: Macabees 2 3