Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 1

1:1 τος δελφος τος κατ Αγυπτον Ιουδαοις χαρειν ο δελφο ο ν Ιεροσολμοις Ιουδαοι κα ο ν τ χρ τς Ιουδαας ερνην γαθν

1:2 κα γαθοποισαι μν θες κα μνησθεη τς διαθκης ατο τς πρς Αβρααμ κα Ισαακ κα Ιακωβ τν δολων ατο τν πιστν

1:3 κα δη μν καρδαν πσιν ες τ σέβεσθαι ατν κα ποιεν ατο τ θελματα καρδ μεγάλ κα ψυχ βουλομέν

1:4 κα διανοξαι τν καρδαν μν ν τ νμ ατο κα ν τος προστάγμασιν κα ερνην ποισαι

1:5 κα πακοσαι μν τν δεσεων κα καταλλαγεη μν κα μ μς γκαταλποι ν καιρ πονηρ

1:6 κα νν δέ σμεν προσευχμενοι περ μν

1:7 βασιλεοντος Δημητρου τους κατοστο ξηκοστο νάτου μες ο Ιουδαοι γεγράφαμεν μν ν τ θλψει κα ν τ κμ τ πελθοσ μν ν τος τεσιν τοτοις φ ο πέστη άσων κα ο μετ ατο π τς γας γς κα τς βασιλεας

1:8 κα νεπρισαν τν πυλνα κα ξέχεαν αμα θον κα δεθημεν το κυρου κα εσηκοσθημεν κα προσηνέγκαμεν θυσαν κα σεμδαλιν κα ξψαμεν τος λχνους κα προεθκαμεν τος ρτους

1:9 κα νν να γητε τς μέρας τς σκηνοπηγας το Χασελευ μηνς τους κατοστο γδοηκοστο κα γδου

1:10 ο ν Ιεροσολμοις κα ο ν τ Ιουδα κα γερουσα κα Ιουδας ριστοβολ διδασκάλ Πτολεμαου το βασιλέως ντι δ π το τν χριστν ερέων γένους κα τος ν Αγπτ Ιουδαοις χαρειν κα γιανειν

1:11 κ μεγάλων κινδνων π το θεο σεσσμένοι μεγάλως εχαριστομεν ατ ς ν πρς βασιλέα παρατασσμενοι

1:12 ατς γρ ξέβρασεν τος παραταξαμένους ν τ γ πλει

1:13 ες τν Περσδα γενμενος γρ γεμν κα περ ατν νυπστατος δοκοσα εναι δναμις κατεκπησαν ν τ τς Ναναας ερ παραλογισμ χρησαμένων τν περ τν Νανααν ερέων

1:14 ς γρ συνοικσων ατ παρεγένετο ες τν τπον τε ντοχος κα ο σν ατ φλοι χάριν το λαβεν τ χρματα πλεονα ες φερνς λγον

1:15 κα προθέντων ατ τν ερέων το Ναναου κκενου προσελθντος μετ λγων ες τν περβολον το τεμένους συγκλεσαντες τ ερν ς εσλθεν ντοχος

1:16 νοξαντες τν το φατνματος κρυπτν θραν βάλλοντες πέτρους συνεκερανωσαν τν γεμνα κα μέλη ποισαντες κα τς κεφαλς φελντες τος ξω παρέρριψαν

1:17 κατ πάντα ελογητς μν θες ς παρέδωκεν τος σεβσαντας

1:18 μέλλοντες γειν ν τ Χασελευ πέμπτ κα εκάδι τν καθαρισμν το ερο δέον γησάμεθα διασαφσαι μν να κα ατο γητε σκηνοπηγας κα το πυρς τε Νεεμιας οκοδομσας τ τε ερν κα τ θυσιαστριον ννεγκεν θυσας

1:19 κα γρ τε ες τν Περσικν γοντο μν ο πατέρες ο ττε εσεβες ερες λαβντες π το πυρς το θυσιαστηρου λαθραως κατέκρυψαν ν κοιλματι φρέατος τάξιν χοντος νυδρον ν κατησφαλσαντο στε πσιν γνωστον εναι τν τπον

1:20 διελθντων δ τν κανν τε δοξεν τ θε ποσταλες Νεεμιας π το βασιλέως τς Περσδος τος κγνους τν ερέων τν ποκρυψάντων πεμψεν π τ πρ ς δ διεσάφησαν μν μ ερηκέναι πρ λλ δωρ παχ κέλευσεν ατος ποβάψαντας φέρειν

1:21 ς δ νηνέχθη τ τν θυσιν κέλευσεν τος ερες Νεεμιας πιρρναι τ δατι τά τε ξλα κα τ πικεμενα

1:22 ς δ γένετο τοτο κα χρνος διλθεν τε λιος νέλαμψεν πρτερον πινεφς ν νφθη πυρ μεγάλη στε θαυμάσαι πάντας

1:23 προσευχν δ ποισαντο ο ερες δαπανωμένης τς θυσας ο τε ερες κα πάντες καταρχομένου Ιωναθου τν δ λοιπν πιφωνοντων ς Νεεμιου

1:24 ν δ προσευχ τν τρπον χουσα τοτον κριε κριε θες πάντων κτστης φοβερς κα σχυρς κα δκαιος κα λεμων μνος βασιλες κα χρηστς

1:25 μνος χορηγς μνος δκαιος κα παντοκράτωρ κα ανιος διασζων τν Ισραηλ κ παντς κακο ποισας τος πατέρας κλεκτος κα γιάσας ατος

1:26 πρσδεξαι τν θυσαν πρ παντς το λαο σου Ισραηλ κα διαφλαξον τν μερδα σου κα καθαγασον

1:27 πισυνάγαγε τν διασπορν μν λευθέρωσον τος δουλεοντας ν τος θνεσιν τος ξουθενημένους κα βδελυκτος πιδε κα γντωσαν τ θνη τι σ ε θες μν

1:28 βασάνισον τος καταδυναστεοντας κα ξυβρζοντας ν περηφαν

1:29 καταφτευσον τν λαν σου ες τν τπον τν γιν σου καθς επεν Μωυσς

1:30 ο δ ερες πέψαλλον τος μνους

1:31 καθς δ νηλθη τ τς θυσας κα τ περιλειπμενον δωρ Νεεμιας κέλευσεν λθους μεζονας καταχεν

1:32 ς δ τοτο γενθη φλξ νφθη το δ π το θυσιαστηρου ντιλάμψαντος φωτς δαπανθη

1:33 ς δ φανερν γενθη τ πργμα κα διηγγέλη τ βασιλε τν Περσν τι ες τν τπον ο τ πρ κρυψαν ο μεταχθέντες ερες τ δωρ φάνη φ ο κα ο περ τν Νεεμιαν γνισαν τ τς θυσας

1:34 περιφράξας δ βασιλες ερν ποησεν δοκιμάσας τ πργμα

1:35 κα ος χαρζετο βασιλες πολλ διάφορα λάμβανεν κα μετεδδου

1:36 προσηγρευσαν δ ο περ τν Νεεμιαν τοτο νεφθαρ διερμηνεεται καθαρισμς καλεται δ παρ τος πολλος νεφθαι


Next: Macabees 2 2