Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 15

15:1 κα πέστειλεν ντοχος υς Δημητρου το βασιλέως πιστολς π τν νσων τς θαλάσσης Σιμωνι ερε κα θνάρχ τν Ιουδαων κα παντ τ θνει

15:2 κα σαν περιέχουσαι τν τρπον τοτον βασιλες ντοχος Σμωνι ερε μεγάλ κα θνάρχ κα θνει Ιουδαων χαρειν

15:3 πε τινες λοιμο κατεκράτησαν τς βασιλεας τν πατέρων μν βολομαι δ ντιποισασθαι τς βασιλεας πως ποκαταστσω ατν ς ν τ πρτερον ξενολγησα δ πλθος δυνάμεων κα κατεσκεασα πλοα πολεμικά

15:4 βολομαι δ κβναι κατ τν χραν πως μετέλθω τος κατεφθαρκτας τν χραν μν κα τος ρημωκτας πλεις πολλς ν τ βασιλε μου

15:5 νν ον στημ σοι πάντα τ φέματα φκάν σοι ο πρ μο βασιλες κα σα λλα δματα φκάν σοι

15:6 κα πέτρεψά σοι ποισαι κμμα διον νμισμα τ χρ σου

15:7 Ιερουσαλημ δ κα τ για εναι λεθερα κα πάντα τ πλα σα κατεσκεασας κα τ χυρματα κοδμησας ν κρατες μενέτω σοι

15:8 κα πν φελημα βασιλικν κα τ σμενα βασιλικ π το νν κα ες τν παντα χρνον φιέσθω σοι

15:9 ς δ ν κρατσωμεν τς βασιλεας μν δοξάσομέν σε κα τ θνος σου κα τ ερν δξ μεγάλ στε φανερν γενέσθαι τν δξαν μν ν πάσ τ γ

15:10 τους τετάρτου κα βδομηκοστο κα κατοστο ξλθεν ντοχος ες τν γν τν πατέρων ατο κα συνλθον πρς ατν πσαι α δυνάμεις στε λγους εναι σν Τρφωνι

15:11 κα δωξεν ατν ντοχος κα λθεν ες Δωρα φεγων τν π θαλάσσης

15:12 δει γρ τι πισυνκται π ατν τ κακά κα φκαν ατν α δυνάμεις

15:13 κα παρενέβαλεν ντοχος π Δωρα κα σν ατ δδεκα μυριάδες νδρν πολεμιστν κα κτακισχιλα ππος

15:14 κα κκλωσεν τν πλιν κα τ πλοα π θαλάσσης συνψαν κα θλιβε τν πλιν π τς γς κα τς θαλάσσης κα οκ εασεν οδένα κπορεεσθαι οδ εσπορεεσθαι

15:15 κα λθεν Νουμνιος κα ο παρ ατο κ μης χοντες πιστολς τος βασιλεσιν κα τας χραις ν ας γέγραπτο τάδε

15:16 Λεκιος πατος ωμαων Πτολεμα βασιλε χαρειν

15:17 ο πρεσβευτα τν Ιουδαων λθον πρς μς φλοι μν κα σμμαχοι νανεομενοι τν ξ ρχς φιλαν κα συμμαχαν πεσταλμένοι π Σιμωνος το ρχιερέως κα το δμου τν Ιουδαων

15:18 νεγκαν δ σπδα χρυσν π μνν χιλων

15:19 ρεσεν ον μν γράψαι τος βασιλεσιν κα τας χραις πως μ κζητσωσιν ατος κακ κα μ πολεμσωσιν ατος κα τς πλεις ατν κα τν χραν ατν κα να μ συμμαχσιν τος πολεμοσιν πρς ατος

15:20 δοξεν δ μν δέξασθαι τν σπδα παρ ατν

15:21 ε τινες ον λοιμο διαπεφεγασιν κ τς χρας ατν πρς μς παράδοτε ατος Σιμωνι τ ρχιερε πως κδικσ ατος κατ τν νμον ατν

15:22 κα τατ γραψεν Δημητρ τ βασιλε κα ττάλ κα ριαράθ κα ρσάκ

15:23 κα ες πάσας τς χρας κα Σαμψάμ κα Σπαρτιάταις κα ες Δλον κα ες Μνδον κα ες Σικυνα κα ες τν Καραν κα ες Σάμον κα ες τν Παμφυλαν κα ες Λυκαν κα ες λικαρνασσν κα ες δον κα ες Φασηλδα κα ες Κ κα ες Σδην κα ες ραδον κα Γρτυναν κα Κνδον κα Κπρον κα Κυρνην

15:24 τ δ ντγραφον τοτων γραψαν Σιμωνι τ ρχιερε

15:25 ντοχος δ βασιλες παρενέβαλεν π Δωρα ν τ δευτέρ προσάγων δι παντς ατ τς χερας κα μηχανς ποιομενος κα συνέκλεισεν τν Τρφωνα το κπορεεσθαι κα εσπορεεσθαι

15:26 κα πέστειλεν ατ Σιμων δισχιλους νδρας κλεκτος συμμαχσαι ατ κα ργριον κα χρυσον κα σκεη κανά

15:27 κα οκ βολετο ατ δέξασθαι λλ θέτησεν πάντα σα συνέθετο ατ τ πρτερον κα λλοτριοτο ατ

15:28 κα πέστειλεν πρς ατν θηνβιον να τν φλων ατο κοινολογησμενον ατ λέγων μες κατακρατετε τς Ιοππης κα Γαζαρων κα τς κρας τς ν Ιερουσαλημ πλεις τς βασιλεας μου

15:29 τ ρια ατν ρημσατε κα ποισατε πληγν μεγάλην π τς γς κα κυριεσατε τπων πολλν ν τ βασιλε μου

15:30 νν ον παράδοτε τς πλεις ς κατελάβεσθε κα τος φρους τν τπων ν κατεκυριεσατε κτς τν ρων τς Ιουδαας

15:31 ε δ μ δτε ντ ατν πεντακσια τάλαντα ργυρου κα τς καταφθορς ς κατεφθάρκατε κα τν φρων τν πλεων λλα τάλαντα πεντακσια ε δ μ παραγενμενοι κπολεμσομεν μς

15:32 κα λθεν θηνβιος φλος το βασιλέως ες Ιερουσαλημ κα εδεν τν δξαν Σιμωνος κα κυλικεον μετ χρυσωμάτων κα ργυρωμάτων κα παράστασιν κανν κα ξστατο κα πγγειλεν ατ τος λγους το βασιλέως

15:33 κα ποκριθες Σιμων επεν ατ οτε γν λλοτραν ελφαμεν οτε λλοτρων κεκρατκαμεν λλ τς κληρονομας τν πατέρων μν π δ χθρν μν κρτως ν τινι καιρ κατεκρατθη

15:34 μες δ καιρν χοντες ντεχμεθα τς κληρονομας τν πατέρων μν

15:35 περ δ Ιοππης κα Γαζαρων ν ατες αται ποουν ν τ λα πληγν μεγάλην κα τν χραν μν τοτων δσομεν τάλαντα κατν

15:36 κα οκ πεκρθη ατ λγον πέστρεψεν δ μετ θυμο πρς τν βασιλέα κα πγγειλεν ατ τος λγους τοτους κα τν δξαν Σιμωνος κα πάντα σα εδεν κα ργσθη βασιλες ργν μεγάλην

15:37 τρφων δ μβς ες πλοον φυγεν ες ρθωσαν

15:38 κα κατέστησεν βασιλες τν Κενδεβαον πιστράτηγον τς παραλας κα δυνάμεις πεζικς κα ππικς δωκεν ατ

15:39 κα νετελατο ατ παρεμβάλλειν κατ πρσωπον τς Ιουδαας κα νετελατο ατ οκοδομσαι τν Κεδρων κα χυρσαι τς πλας κα πως πολεμ τν λαν δ βασιλες δωκε τν Τρφωνα

15:40 κα παρεγενθη Κενδεβαος ες Ιάμνειαν κα ρξατο το ρεθζειν τν λαν κα μβατεειν ες τν Ιουδααν κα αχμαλωτζειν τν λαν κα φονεειν

15:41 κα κοδμησεν τν Κεδρων κα πέταξεν κε ππες κα δυνάμεις πως κπορευμενοι ξοδεωσιν τς δος τς Ιουδαας καθ συνέταξεν ατ βασιλες


Next: Macabees 1 16