Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 14

14:1 κα ν τει δευτέρ κα βδομηκοστ κα κατοστ συνγαγεν Δημτριος βασιλες τς δυνάμεις ατο κα πορεθη ες Μηδαν το πισπάσασθαι βοθειαν αυτ πως πολεμσ τν Τρφωνα

14:2 κα κουσεν ρσάκης βασιλες τς Περσδος κα Μηδας τι εσλθεν Δημτριος ες τ ρια ατο κα πέστειλεν να τν ρχντων ατο συλλαβεν ατν ζντα

14:3 κα πορεθη κα πάταξεν τν παρεμβολν Δημητρου κα συνέλαβεν ατν κα γαγεν ατν πρς ρσάκην κα θετο ατν ν φυλακ

14:4 κα σχασεν γ Ιουδα πάσας τς μέρας Σιμωνος κα ζτησεν γαθ τ θνει ατο κα ρεσεν ατος ξουσα ατο κα δξα ατο πάσας τς μέρας

14:5 κα μετ πάσης τς δξης ατο λαβεν τν Ιοππην ες λιμένα κα ποησεν εσοδον τας νσοις τς θαλάσσης

14:6 κα πλάτυνεν τ ρια τ θνει ατο κα κράτησεν τς χρας

14:7 κα συνγαγεν αχμαλωσαν πολλν κα κυρευσεν Γαζαρων κα Βαιθσουρων κα τς κρας κα ξρεν τς καθαρσας ξ ατς κα οκ ν ντικεμενος ατ

14:8 κα σαν γεωργοντες τν γν ατν μετ ερνης κα γ δδου τ γενματα ατς κα τ ξλα τν πεδων τν καρπν ατν

14:9 πρεσβτεροι ν τας πλατεαις κάθηντο πάντες περ γαθν κοινολογοντο κα ο νεανσκοι νεδσαντο δξας κα στολς πολέμου

14:10 τας πλεσιν χοργησεν βρματα κα ταξεν ατς ν σκεεσιν χυρσεως ως του νομάσθη τ νομα τς δξης ατο ως κρου γς

14:11 ποησεν ερνην π τς γς κα εφράνθη Ισραηλ εφροσνην μεγάλην

14:12 κα κάθισεν καστος π τν μπελον ατο κα τν συκν ατο κα οκ ν κφοβν ατος

14:13 κα ξέλιπεν πολεμν ατος π τς γς κα ο βασιλες συνετρβησαν ν τας μέραις κεναις

14:14 κα στρισεν πάντας τος ταπεινος το λαο ατο τν νμον ξεζτησεν κα ξρεν πάντα νομον κα πονηρν

14:15 τ για δξασεν κα πλθυνεν τ σκεη τν γων

14:16 κα κοσθη ν μ τι πέθανεν Ιωναθαν κα ως Σπάρτης κα λυπθησαν σφδρα

14:17 ς δ κουσαν τι Σιμων δελφς ατο γέγονεν ρχιερες ντ ατο κα ατς πικρατε τς χρας κα τν πλεων τν ν ατ

14:18 γραψαν πρς ατν δέλτοις χαλκας το νανεσασθαι πρς ατν φιλαν κα συμμαχαν ν στησαν πρς Ιουδαν κα Ιωναθαν τος δελφος ατο

14:19 κα νεγνσθησαν νπιον τς κκλησας ν Ιερουσαλημ

14:20 κα τοτο τ ντγραφον τν πιστολν ν πέστειλαν ο Σπαρτιται Σπαρτιατν ρχοντες κα πλις Σιμωνι ερε μεγάλ κα τος πρεσβυτέροις κα τος ερεσιν κα τ λοιπ δμ τν Ιουδαων δελφος χαρειν

14:21 ο πρεσβευτα ο ποσταλέντες πρς τν δμον μν πγγειλαν μν περ τς δξης μν κα τιμς κα ηφράνθημεν π τ φδ ατν

14:22 κα νεγράψαμεν τ π ατν ερημένα ν τας βουλας το δμου οτως Νουμνιος ντιχου κα ντπατρος άσονος πρεσβευτα Ιουδαων λθον πρς μς νανεομενοι τν πρς μς φιλαν

14:23 κα ρεσεν τ δμ πιδέξασθαι τος νδρας νδξως κα το θέσθαι τ ντγραφον τν λγων ατν ν τος ποδεδειγμένοις τ δμ βιβλοις το μνημσυνον χειν τν δμον τν Σπαρτιατν τ δ ντγραφον τοτων γραψαν Σιμωνι τ ρχιερε

14:24 μετ τατα πέστειλεν Σιμων τν Νουμνιον ες μην χοντα σπδα χρυσν μεγάλην λκν μνν χιλων ες τ στσαι πρς ατος τν συμμαχαν

14:25 ς δ κουσεν δμος τν λγων τοτων επαν τνα χάριν ποδσομεν Σιμωνι κα τος υος ατο

14:26 στρισεν γρ ατς κα ο δελφο ατο κα οκος το πατρς ατο κα πολέμησεν τος χθρος Ισραηλ π ατν κα στησαν ατ λευθεραν κα κατέγραψαν ν δέλτοις χαλκας κα θεντο ν στλαις ν ρει Σιων

14:27 κα τοτο τ ντγραφον τς γραφς κτωκαιδεκάτ Ελουλ τους δευτέρου κα βδομηκοστο κα κατοστο κα τοτο τρτον τος π Σιμωνος ρχιερέως μεγάλου ν ασαραμελ

14:28 π συναγωγς μεγάλης ερέων κα λαο κα ρχντων θνους κα τν πρεσβυτέρων τς χρας γνρισεν μν

14:29 πε πολλάκις γενθησαν πλεμοι ν τ χρ Σιμων δ υς Ματταθιου ερες τν υν Ιωαριβ κα ο δελφο ατο δωκαν ατος τ κινδν κα ντέστησαν τος πεναντοις το θνους ατν πως σταθ τ για ατν κα νμος κα δξ μεγάλ δξασαν τ θνος ατν

14:30 κα θροισεν Ιωναθαν τ θνος ατν κα γενθη ατος ρχιερες κα προσετέθη πρς τν λαν ατο

14:31 κα βουλθησαν ο χθρο ατν μβατεσαι ες τν χραν ατν κα κτεναι χερας π τ για ατν

14:32 ττε ντέστη Σιμων κα πολέμησε περ το θνους ατο κα δαπάνησεν χρματα πολλ τν αυτο κα πλοδτησεν τος νδρας τς δυνάμεως το θνους ατο κα δωκεν ατος ψνια

14:33 κα χρωσεν τς πλεις τς Ιουδαας κα τν Βαιθσουραν τν π τν ρων τς Ιουδαας ο ν τ πλα τν πολεμων τ πρτερον κα θετο κε φρουρν νδρας Ιουδαους

14:34 κα Ιοππην χρωσεν τν π τς θαλάσσης κα τν Γαζαραν τν π τν ρων ζτου ν κουν ο πολέμιοι τ πρτερον κα κατκισεν κε Ιουδαους κα σα πιτδεια ν πρς τ τοτων πανορθσει θετο ν ατος

14:35 κα εδεν λας τν πστιν το Σιμωνος κα τν δξαν ν βουλεσατο ποισαι τ θνει ατο κα θεντο ατν γομενον ατν κα ρχιερέα δι τ ατν πεποιηκέναι πάντα τατα κα τν δικαιοσνην κα τν πστιν ν συνετρησεν τ θνει ατο κα ξεζτησεν παντ τρπ ψσαι τν λαν ατο

14:36 κα ν τας μέραις ατο εοδθη ν τας χερσν ατο το ξαρθναι τ θνη κ τς χρας ατν κα τος ν τ πλει Δαυιδ τος ν Ιερουσαλημ ο ποησαν ατος κραν ξ ς ξεπορεοντο κα μαινον κκλ τν γων κα ποουν πληγν μεγάλην ν τ γνε

14:37 κα κατκισεν ν ατ νδρας Ιουδαους κα χρωσεν ατν πρς σφάλειαν τς χρας κα τς πλεως κα ψωσεν τ τεχη τς Ιερουσαλημ

14:38 κα βασιλες Δημτριος στησεν ατ τν ρχιερωσνην κατ τατα

14:39 κα ποησεν ατν τν φλων ατο κα δξασεν ατν δξ μεγάλ

14:40 κουσεν γρ τι προσηγρευνται ο Ιουδαοι π ωμαων φλοι κα σμμαχοι κα δελφο κα τι πντησαν τος πρεσβευτας Σιμωνος νδξως

14:41 κα τι ο Ιουδαοι κα ο ερες εδκησαν το εναι ατν Σιμωνα γομενον κα ρχιερέα ες τν ανα ως το ναστναι προφτην πιστν

14:42 κα το εναι π ατν στρατηγν κα πως μέλ ατ περ τν γων καθιστάναι δι ατο π τν ργων ατν κα π τς χρας κα π τν πλων κα π τν χυρωμάτων

14:43 κα πως μέλ ατ περ τν γων κα πως κοηται π πάντων κα πως γράφωνται π τ νματι ατο πσαι συγγραφα ν τ χρ κα πως περιβάλληται πορφραν κα χρυσοφορ

14:44 κα οκ ξέσται οθεν το λαο κα τν ερέων θετσα τι τοτων κα ντειπεν τος π ατο ηθησομένοις κα πισυστρέψαι συστροφν ν τ χρ νευ ατο κα περιβάλλεσθαι πορφραν κα μπορποσθαι πρπην χρυσν

14:45 ς δ ν παρ τατα ποισ θετσ τι τοτων νοχος σται

14:46 κα εδκησεν πς λας θέσθαι Σιμωνι ποισαι κατ τος λγους τοτους

14:47 κα πεδέξατο Σιμων κα εδκησεν ρχιερατεειν κα εναι στρατηγς κα θνάρχης τν Ιουδαων κα ερέων κα το προστατσαι πάντων

14:48 κα τν γραφν τατην επον θέσθαι ν δέλτοις χαλκας κα στσαι ατς ν περιβλ τν γων ν τπ πισμ

14:49 τ δ ντγραφα ατν θέσθαι ν τ γαζοφυλακ πως χ Σιμων κα ο υο ατο


Next: Macabees 1 15