Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 13

13:1 κα κουσεν Σιμων τι συνγαγεν Τρφων δναμιν πολλν το λθεν ες γν Ιουδα κα κτρψαι ατν

13:2 κα εδεν τν λαν τι ντρομς στιν κα κφοβος κα νέβη ες Ιερουσαλημ κα θροισεν τν λαν

13:3 κα παρεκάλεσεν ατος κα επεν ατος ατο οδατε σα γ κα ο δελφο μου κα οκος το πατρς μου ποισαμεν περ τν νμων κα τν γων κα τος πολέμους κα τς στενοχωρας ς εδομεν

13:4 τοτου χάριν πλοντο ο δελφο μου πάντες χάριν το Ισραηλ κα κατελεφθην γ μνος

13:5 κα νν μ μοι γένοιτο φεσασθα μου τς ψυχς ν παντ καιρ θλψεως ο γάρ εμι κρεσσων τν δελφν μου

13:6 πλν κδικσω περ το θνους μου κα περ τν γων κα περ τν γυναικν κα τέκνων μν τι συνχθησαν πάντα τ θνη κτρψαι μς χθρας χάριν

13:7 κα νεζωπρησεν τ πνεμα το λαο μα το κοσαι τν λγων τοτων

13:8 κα πεκρθησαν φων μεγάλ λέγοντες σ ε μν γομενος ντ Ιουδου κα Ιωναθου το δελφο σου

13:9 πολέμησον τν πλεμον μν κα πάντα σα ν επς μν ποισομεν

13:10 κα συνγαγεν πάντας τος νδρας τος πολεμιστς κα τάχυνεν το τελέσαι τ τεχη Ιερουσαλημ κα χρωσεν ατν κυκλθεν

13:11 κα πέστειλεν Ιωναθαν τν το Αψαλωμου κα μετ ατο δναμιν κανν ες Ιοππην κα ξέβαλεν τος ντας ν ατ κα μεινεν κε ν ατ

13:12 κα πρεν Τρφων π Πτολεμαδος μετ δυνάμεως πολλς λθεν ες γν Ιουδα κα Ιωναθαν μετ ατο ν φυλακ

13:13 Σιμων δ παρενέβαλεν ν Αδιδοις κατ πρσωπον το πεδου

13:14 κα πέγνω Τρφων τι νέστη Σιμων ντ Ιωναθου το δελφο ατο κα τι συνάπτειν ατ μέλλει πλεμον κα πέστειλεν πρς ατν πρέσβεις λέγων

13:15 περ ργυρου ο φειλεν Ιωναθαν δελφς σου ες τ βασιλικν δι ς εχεν χρεας συνέχομεν ατν

13:16 κα νν πστειλον ργυρου τάλαντα κατν κα δο τν υν ατο μηρα πως μ φεθες ποστατσ φ μν κα φσομεν ατν

13:17 κα γνω Σιμων τι δλ λαλοσιν πρς ατν κα πέμπει το λαβεν τ ργριον κα τ παιδάρια μποτε χθραν ρ μεγάλην πρς τν λαν

13:18 λέγοντες τι οκ πέστειλα ατ τ ργριον κα τ παιδάρια πλετο

13:19 κα πέστειλεν τ παιδάρια κα τ κατν τάλαντα κα διεψεσατο κα οκ φκεν τν Ιωναθαν

13:20 κα μετ τατα λθεν Τρφων το μβατεσαι ες τν χραν κα κτρψαι ατν κα κκλωσαν δν τν ες Αδωρα κα Σιμων κα παρεμβολ ατο ντιπαργεν ατ ες πάντα τπον ο ν πορεετο

13:21 ο δ κ τς κρας πέστελλον πρς Τρφωνα πρεσβευτς κατασπεδοντας ατν το λθεν πρς ατος δι τς ρμου κα ποστελαι ατος τροφάς

13:22 κα τομασεν Τρφων πσαν τν ππον ατο λθεν κα ν τ νυκτ κεν ν χιν πολλ σφδρα κα οκ λθεν δι τν χινα κα πρεν κα λθεν ες τν Γαλααδτιν

13:23 ς δ γγισεν τς Βασκαμα πέκτεινεν τν Ιωναθαν κα τάφη κε

13:24 κα πέστρεψεν Τρφων κα πλθεν ες τν γν ατο

13:25 κα πέστειλεν Σιμων κα λαβεν τ στ Ιωναθου το δελφο ατο κα θαψεν ατν ν Μωδεϊν πλει τν πατέρων ατο

13:26 κα κψαντο ατν πς Ισραηλ κοπετν μέγαν κα πένθησαν ατν μέρας πολλάς

13:27 κα κοδμησεν Σιμων π τν τάφον το πατρς ατο κα τν δελφν ατο κα ψωσεν ατν τ ράσει λθ ξεστ κ τν πισθεν κα μπροσθεν

13:28 κα στησεν πτ πυραμδας μαν κατέναντι τς μις τ πατρ κα τ μητρ κα τος τέσσαρσιν δελφος

13:29 κα ταταις ποησεν μηχανματα περιθες στλους μεγάλους κα ποησεν π τος στλοις πανοπλας ες νομα ανιον κα παρ τας πανοπλαις πλοα γγεγλυμμένα ες τ θεωρεσθαι π πάντων τν πλεντων τν θάλασσαν

13:30 οτος τάφος ν ποησεν ν Μωδεϊν ως τς μέρας τατης

13:31 δ Τρφων πορεετο δλ μετ ντιχου το βασιλέως το νεωτέρου κα πέκτεινεν ατν

13:32 κα βασλευσεν ντ ατο κα περιέθετο τ διάδημα τς σας κα ποησεν πληγν μεγάλην π τς γς

13:33 κα κοδμησεν Σιμων τ χυρματα τς Ιουδαας κα περιετεχισεν πργοις ψηλος κα τεχεσιν μεγάλοις κα πλαις κα μοχλος κα θετο βρματα ν τος χυρμασιν

13:34 κα πέλεξεν Σιμων νδρας κα πέστειλεν πρς Δημτριον τν βασιλέα το ποισαι φεσιν τ χρ τι πσαι α πράξεις Τρφωνος σαν ρπαγα

13:35 κα πέστειλεν ατ Δημτριος βασιλες κατ τος λγους τοτους κα πεκρθη ατ κα γραψεν ατ πιστολν τοιατην

13:36 βασιλες Δημτριος Σιμωνι ρχιερε κα φλ βασιλέων κα πρεσβυτέροις κα θνει Ιουδαων χαρειν

13:37 τν στέφανον τν χρυσον κα τν βαΐνην ν πεστελατε κεκομσμεθα κα τοιμο σμεν το ποιεν μν ερνην μεγάλην κα γράφειν τος π τν χρειν το φιέναι μν τ φέματα

13:38 κα σα στσαμεν πρς μς στηκεν κα τ χυρματα κοδομσατε παρχέτω μν

13:39 φεμεν δ γνοματα κα τ μαρτματα ως τς σμερον μέρας κα τν στέφανον ν φελετε κα ε τι λλο τελωνετο ν Ιερουσαλημ μηκέτι τελωνεσθω

13:40 κα ε τινες πιτδειοι μν γραφναι ες τος περ μς γγραφέσθωσαν κα γινέσθω ν μέσον μν ερνη

13:41 τους βδομηκοστο κα κατοστο ρθη ζυγς τν θνν π το Ισραηλ

13:42 κα ρξατο λας γράφειν ν τας συγγραφας κα συναλλάγμασιν τους πρτου π Σιμωνος ρχιερέως μεγάλου κα στρατηγο κα γουμένου Ιουδαων

13:43 ν τας μέραις κεναις παρενέβαλεν π Γαζαρα κα κκλωσεν ατν παρεμβολας κα ποησεν λεπολιν κα προσγαγεν τ πλει κα πάταξεν πργον να κα κατελάβετο

13:44 κα ξλλοντο ο ν τ λεοπλει ες τν πλιν κα γένετο κνημα μέγα ν τ πλει

13:45 κα νέβησαν ο ν τ πλει σν γυναιξν κα τος τέκνοις π τ τεχος διερρηχτες τ μάτια ατν κα βησαν φων μεγάλ ξιοντες Σιμωνα δεξις ατος δοναι

13:46 κα επαν μ μν χρσ κατ τς πονηρας μν λλ κατ τ λες σου

13:47 κα συνελθη ατος Σιμων κα οκ πολέμησεν ατος κα ξέβαλεν ατος κ τς πλεως κα καθάρισεν τς οκας ν ας ν τ εδωλα κα οτως εσλθεν ες ατν μνν κα ελογν

13:48 κα ξέβαλεν ξ ατς πσαν καθαρσαν κα κατκισεν ν ατ νδρας οτινες τν νμον ποισωσιν κα προσωχρωσεν ατν κα κοδμησεν αυτ ν ατ οκησιν

13:49 ο δ κ τς κρας ν Ιερουσαλημ κωλοντο κπορεεσθαι κα εσπορεεσθαι ες τν χραν γοράζειν κα πωλεν κα πενασαν σφδρα κα πλοντο ξ ατν κανο τ λιμ

13:50 κα βησαν πρς Σιμωνα δεξις λαβεν κα δωκεν ατος κα ξέβαλεν ατος κεθεν κα καθάρισεν τν κραν π τν μιασμάτων

13:51 κα εσλθον ες ατν τ τρτ κα εκάδι το δευτέρου μηνς τους πρτου κα βδομηκοστο κα κατοστο μετ ανέσεως κα βαΐων κα ν κινραις κα ν κυμβάλοις κα ν νάβλαις κα ν μνοις κα ν δας τι συνετρβη χθρς μέγας ξ Ισραηλ

13:52 κα στησεν κατ νιαυτν το γειν τν μέραν τατην μετ εφροσνης κα προσωχρωσεν τ ρος το ερο τ παρ τν κραν κα κει κε ατς κα ο παρ ατο

13:53 κα εδεν Σιμων τν Ιωαννην υν ατο τι νρ στιν κα θετο ατν γομενον τν δυνάμεων πασν κα κει ν Γαζαροις


Next: Macabees 1 14