Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 12

12:1 κα εδεν Ιωναθαν τι καιρς ατ συνεργε κα πελέξατο νδρας κα πέστειλεν ες μην στσαι κα νανεσασθαι τν πρς ατος φιλαν

12:2 κα πρς Σπαρτιάτας κα τπους τέρους πέστειλεν πιστολς κατ τ ατά

12:3 κα πορεθησαν ες μην κα εσλθον ες τ βουλευτριον κα επον Ιωναθαν ρχιερες κα τ θνος τν Ιουδαων πέστειλεν μς νανεσασθαι τν φιλαν αυτος κα τν συμμαχαν κατ τ πρτερον

12:4 κα δωκαν πιστολς ατος πρς ατος κατ τπον πως προπέμπωσιν ατος ες γν Ιουδα μετ ερνης

12:5 κα τοτο τ ντγραφον τν πιστολν ν γραψεν Ιωναθαν τος Σπαρτιάταις

12:6 Ιωναθαν ρχιερες κα γερουσα το θνους κα ο ερες κα λοιπς δμος τν Ιουδαων Σπαρτιάταις τος δελφος χαρειν

12:7 τι πρτερον πεστάλησαν πιστολα πρς Ονιαν τν ρχιερέα παρ ρεου το βασιλεοντος ν μν τι στ δελφο μν ς τ ντγραφον πκειται

12:8 κα πεδέξατο Ονιας τν νδρα τν πεσταλμένον νδξως κα λαβεν τς πιστολάς ν ας διεσαφετο περ συμμαχας κα φιλας

12:9 μες ον προσδεες τοτων ντες παράκλησιν χοντες τ βιβλα τ για τ ν τας χερσν μν

12:10 πειράθημεν ποστελαι τν πρς μς δελφτητα κα φιλαν νανεσασθαι πρς τ μ ξαλλοτριωθναι μν πολλο γρ καιρο διλθον φ ο πεστελατε πρς μς

12:11 μες ον ν παντ καιρ διαλεπτως ν τε τας ορτας κα τας λοιπας καθηκοσαις μέραις μιμνσκμεθα μν φ ν προσφέρομεν θυσιν κα ν τας προσευχας ς δέον στν κα πρέπον μνημονεειν δελφν

12:12 εφραινμεθα δ π τ δξ μν

12:13 μς δ κκλωσαν πολλα θλψεις κα πλεμοι πολλο κα πολέμησαν μς ο βασιλες ο κκλ μν

12:14 οκ βουλμεθα ον παρενοχλσαι μν κα τος λοιπος συμμάχοις κα φλοις μν ν τος πολέμοις τοτοις

12:15 χομεν γρ τν ξ ορανο βοθειαν βοηθοσαν μν κα ρρσθημεν π τν χθρν κα ταπεινθησαν ο χθρο μν

12:16 πελέξαμεν ον Νουμνιον ντιχου κα ντπατρον άσονος κα πεστάλκαμεν πρς ωμαους νανεσασθαι τν πρς ατος φιλαν κα συμμαχαν τν πρτερον

12:17 νετειλάμεθα ον ατος κα πρς μς πορευθναι κα σπάσασθαι μς κα ποδοναι μν τς παρ μν πιστολς περ τς νανεσεως κα τς δελφτητος μν

12:18 κα νν καλς ποισετε ντιφωνσαντες μν πρς τατα

12:19 κα τοτο τ ντγραφον τν πιστολν ν πέστειλαν Ονια

12:20 ρειος βασιλες Σπαρτιατν Ονια ερε μεγάλ χαρειν

12:21 ερέθη ν γραφ περ τε τν Σπαρτιατν κα Ιουδαων τι εσν δελφο κα τι εσν κ γένους Αβρααμ

12:22 κα νν φ ο γνωμεν τατα καλς ποισετε γράφοντες μν περ τς ερνης μν

12:23 κα μες δ ντιγράφομεν μν τ κτνη μν κα παρξις μν μν στιν κα τ μν μν στιν ντελλμεθα ον πως παγγελωσιν μν κατ τατα

12:24 κα κουσεν Ιωναθαν τι πέστρεψαν ο ρχοντες Δημητρου μετ δυνάμεως πολλς πρ τ πρτερον το πολεμσαι πρς ατν

12:25 κα πρεν ξ Ιερουσαλημ κα πντησεν ατος ες τν Αμαθτιν χραν ο γρ δωκεν ατος νοχν το μβατεσαι ες τν χραν ατο

12:26 κα πέστειλεν κατασκπους ες τν παρεμβολν ατν κα πέστρεψαν κα πγγειλαν ατ τι οτως τάσσονται πιπεσεν π ατος τν νκτα

12:27 ς δ δυ λιος πέταξεν Ιωναθαν τος παρ ατο γρηγορεν κα εναι π τος πλοις τοιμάζεσθαι ες πλεμον δι λης τς νυκτς κα ξέβαλεν προφλακας κκλ τς παρεμβολς

12:28 κα κουσαν ο πεναντοι τι τομασται Ιωναθαν κα ο παρ ατο ες πλεμον κα φοβθησαν κα πτηξαν τ καρδ ατν κα νέκαυσαν πυρς ν τ παρεμβολ ατν

12:29 Ιωναθαν δ κα ο παρ ατο οκ γνωσαν ως πρω βλεπον γρ τ φτα καιμενα

12:30 κα κατεδωξεν Ιωναθαν πσω ατν κα ο κατέλαβεν ατος διέβησαν γρ τν λεθερον ποταμν

12:31 κα ξέκλινεν Ιωναθαν π τος ραβας τος καλουμένους Ζαβαδαους κα πάταξεν ατος κα λαβεν τ σκλα ατν

12:32 κα ναζεξας λθεν ες Δαμασκν κα διδευσεν ν πάσ τ χρ

12:33 κα Σιμων ξλθεν κα διδευσεν ως σκαλνος κα τ πλησον χυρματα κα ξέκλινεν ες Ιοππην κα προκατελάβετο ατν

12:34 κουσεν γρ τι βολονται τ χρωμα παραδοναι τος παρ Δημητρου κα θετο κε φρουράν πως φυλάσσωσιν ατν

12:35 κα πέστρεψεν Ιωναθαν κα ξεκκλησασεν τος πρεσβυτέρους το λαο κα βουλεετο μετ ατν το οκοδομσαι χυρματα ν τ Ιουδα

12:36 κα προσυψσαι τ τεχη Ιερουσαλημ κα ψσαι ψος μέγα ν μέσον τς κρας κα τς πλεως ες τ διαχωρζειν ατν τς πλεως να ατη κατ μνας πως μτε γοράζωσιν μτε πωλσιν

12:37 κα συνχθησαν το οκοδομεν τν πλιν κα πεσεν το τεχους το χειμάρρου το ξ πηλιτου κα πεσκεασεν τ καλομενον Χαφεναθα

12:38 κα Σιμων κοδμησεν τν Αδιδα ν τ Σεφηλα κα χρωσεν ατν κα πέστησεν θρας κα μοχλος

12:39 κα ζτησεν Τρφων βασιλεσαι τς σας κα περιθέσθαι τ διάδημα κα κτεναι χερα π ντοχον τν βασιλέα

12:40 κα ελαβθη μποτε οκ άσ ατν Ιωναθαν κα μποτε πολεμσ πρς ατν κα ζτει συλλαβεν ατν το πολέσαι κα πάρας λθεν ες Βαιθσαν

12:41 κα ξλθεν Ιωναθαν ες πάντησιν ατ ν τεσσαράκοντα χιλιάσιν νδρν πιλελεγμέναις ες παράταξιν κα λθεν ες Βαιθσαν

12:42 κα εδεν Τρφων τι λθεν μετ δυνάμεως πολλς κα κτεναι χερας π ατν ελαβθη

12:43 κα πεδέξατο ατν νδξως κα συνέστησεν ατν πσιν τος φλοις ατο κα δωκεν ατ δματα κα πέταξεν τος φλοις ατο κα τας δυνάμεσιν ατο πακοειν ατο ς ατο

12:44 κα επεν τ Ιωναθαν να τ κπωσας πάντα τν λαν τοτον πολέμου μ νεστηκτος μν

12:45 κα νν πστειλον ατος ες τος οκους ατν πλεξαι δ σεαυτ νδρας λγους οτινες σονται μετ σο κα δερο μετ μο ες Πτολεμαδα κα παραδσω σοι ατν κα τ λοιπ χυρματα κα τς δυνάμεις τς λοιπς κα πάντας τος π τν χρειν κα πιστρέψας πελεσομαι τοτου γρ χάριν πάρειμι

12:46 κα μπιστεσας ατ ποησεν καθς επεν κα ξαπέστειλεν τς δυνάμεις κα πλθον ες γν Ιουδα

12:47 κατέλιπεν δ μεθ αυτο νδρας τρισχιλους ν δισχιλους φκεν ν τ Γαλιλα χλιοι δ συνλθον ατ

12:48 ς δ εσλθεν Ιωναθαν ες Πτολεμαδα πέκλεισαν ο Πτολεμαες τς πλας κα συνέλαβον ατν κα πάντας τος συνεισελθντας μετ ατο πέκτειναν ν ομφα

12:49 κα πέστειλεν Τρφων δυνάμεις κα ππον ες τν Γαλιλααν κα τ πεδον τ μέγα το πολέσαι πάντας τος παρ Ιωναθου

12:50 κα πέγνωσαν τι συνελμφθη κα πλωλεν κα ο μετ ατο κα παρεκάλεσαν αυτος κα πορεοντο συνεστραμμένοι τοιμοι ες πλεμον

12:51 κα εδον ο δικοντες τι περ ψυχς ατος στιν κα πέστρεψαν

12:52 κα λθον πάντες μετ ερνης ες γν Ιουδα κα πένθησαν τν Ιωναθαν κα τος μετ ατο κα φοβθησαν σφδρα κα πένθησεν πς Ισραηλ πένθος μέγα

12:53 κα ζτησαν πάντα τ θνη τ κκλ ατν κτρψαι ατος επον γάρ οκ χουσιν ρχοντα κα βοηθοντα νν ον πολεμσωμεν ατος κα ξάρωμεν ξ νθρπων τ μνημσυνον ατν


Next: Macabees 1 13