Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 11

11:1 κα βασιλες Αγπτου θροισεν δυνάμεις πολλς ς μμος παρ τ χελος τς θαλάσσης κα πλοα πολλ κα ζτησε κατακρατσαι τς βασιλεας λεξάνδρου δλ κα προσθεναι ατν τ βασιλε ατο

11:2 κα ξλθεν ες Συραν λγοις ερηνικος κα νοιγον ατ ο π τν πλεων κα συνντων ατ τι ντολ ν λεξάνδρου το βασιλέως συναντν ατ δι τ πενθερν ατο εναι

11:3 ς δ εσεπορεετο ες τς πλεις Πτολεμαος πέτασσε τς δυνάμεις φρουρν ν κάστ πλει

11:4 ς δ γγισαν Αζτου δειξαν ατ τ ερν Δαγων μπεπυρισμένον κα ζωτον κα τ περιπλια ατς καθρημένα κα τ σματα ρριμμένα κα τος μπεπυρισμένους ος νεπρισεν ν τ πολέμ ποησαν γρ θιμωνις ατν ν τ δ ατο

11:5 κα διηγσαντο τ βασιλε ποησεν Ιωναθαν ες τ ψογσαι ατν κα σγησεν βασιλες

11:6 κα συνντησεν Ιωναθαν τ βασιλε ες Ιοππην μετ δξης κα σπάσαντο λλλους κα κοιμθησαν κε

11:7 κα πορεθη Ιωναθαν μετ το βασιλέως ως το ποταμο το καλουμένου λευθέρου κα πέστρεψεν ες Ιερουσαλημ

11:8 δ βασιλες Πτολεμαος κυρευσεν τν πλεων τς παραλας ως Σελευκεας τς παραθαλασσας κα διελογζετο περ λεξάνδρου λογισμος πονηρος

11:9 κα πέστειλεν πρέσβεις πρς Δημτριον τν βασιλέα λέγων δερο συνθμεθα πρς αυτος διαθκην κα δσω σοι τν θυγατέρα μου ν εχεν λέξανδρος κα βασιλεσεις τς βασιλεας το πατρς σου

11:10 μεταμεμέλημαι γρ δος ατ τν θυγατέρα μου ζτησεν γρ ποκτενα με

11:11 κα ψγισεν ατν χάριν το πιθυμσαι ατν τς βασιλεας ατο

11:12 κα φελμενος ατο τν θυγατέρα δωκεν ατν τ Δημητρ κα λλοιθη τ λεξάνδρ κα φάνη χθρα ατν

11:13 κα εσλθεν Πτολεμαος ες ντιχειαν κα περιέθετο τ διάδημα τς σας κα περιέθετο δο διαδματα περ τν κεφαλν ατο τ τς Αγπτου κα σας

11:14 λέξανδρος δ βασιλες ν ν Κιλικ κατ τος καιρος κενους τι πεστάτουν ο π τν τπων κενων

11:15 κα κουσεν λέξανδρος κα λθεν π ατν ν πολέμ κα ξγαγεν Πτολεμαος κα πντησεν ατ ν χειρ σχυρ κα τροπσατο ατν

11:16 κα φυγεν λέξανδρος ες τν ραβαν το σκεπασθναι ατν κε δ βασιλες Πτολεμαος ψθη

11:17 κα φελεν Ζαβδιηλ ραψ τν κεφαλν λεξάνδρου κα πέστειλεν τ Πτολεμα

11:18 κα βασιλες Πτολεμαος πέθανεν ν τ μέρ τ τρτ κα ο ντες ν τος χυρμασιν ατο πλοντο π τν ν τος χυρμασιν

11:19 κα βασλευσεν Δημτριος τους βδμου κα ξηκοστο κα κατοστο

11:20 ν τας μέραις κεναις συνγαγεν Ιωναθαν τος κ τς Ιουδαας το κπολεμσαι τν κραν τν ν Ιερουσαλημ κα ποησεν π ατν μηχανς πολλάς

11:21 κα πορεθησάν τινες μισοντες τ θνος ατν νδρες παράνομοι πρς τν βασιλέα κα πγγειλαν ατ τι Ιωναθαν περικάθηται τν κραν

11:22 κα κοσας ργσθη ς δ κουσεν εθέως ναζεξας λθεν ες Πτολεμαδα κα γραψεν Ιωναθαν το μ περικαθσθαι κα το παντσαι ατν ατ συμμσγειν ες Πτολεμαδα τν ταχστην

11:23 ς δ κουσεν Ιωναθαν κέλευσεν περικαθσθαι κα πέλεξεν τν πρεσβυτέρων Ισραηλ κα τν ερέων κα δωκεν αυτν τ κινδν

11:24 κα λαβν ργριον κα χρυσον κα ματισμν κα τερα ξένια πλεονα κα πορεθη πρς τν βασιλέα ες Πτολεμαδα κα ερεν χάριν ναντον ατο

11:25 κα νετγχανον κατ ατο τινες νομοι τν κ το θνους

11:26 κα ποησεν ατ βασιλες καθς ποησαν ατ ο πρ ατο κα ψωσεν ατν ναντον τν φλων ατο πάντων

11:27 κα στησεν ατ τν ρχιερωσνην κα σα λλα εχεν τμια τ πρτερον κα ποησεν ατν τν πρτων φλων γεσθαι

11:28 κα ξωσεν Ιωναθαν τν βασιλέα ποισαι τν Ιουδααν φορολγητον κα τς τρες τοπαρχας κα τν Σαμαρτιν κα πηγγελατο ατ τάλαντα τριακσια

11:29 κα εδκησεν βασιλες κα γραψεν τ Ιωναθαν πιστολς περ πάντων τοτων χοσας τν τρπον τοτον

11:30 βασιλες Δημτριος Ιωναθαν τ δελφ χαρειν κα θνει Ιουδαων

11:31 τ ντγραφον τς πιστολς ς γράψαμεν Λασθένει τ συγγενε μν περ μν γεγράφαμεν κα πρς μς πως εδτε

11:32 βασιλες Δημτριος Λασθένει τ πατρ χαρειν

11:33 τ θνει τν Ιουδαων φλοις μν κα συντηροσιν τ πρς μς δκαια κρναμεν γαθν ποισαι χάριν τς ξ ατν ενοας πρς μς

11:34 στάκαμεν ατος τά τε ρια τς Ιουδαας κα τος τρες νομος Αφαιρεμα κα Λυδδα κα Ραθαμιν προσετέθησαν τ Ιουδα π τς Σαμαρτιδος κα πάντα τ συγκυροντα ατος πσιν τος θυσιάζουσιν ες Ιεροσλυμα ντ τν βασιλικν ν λάμβανεν βασιλες παρ ατν τ πρτερον κατ νιαυτν π τν γενημάτων τς γς κα τν κροδρων

11:35 κα τ λλα τ νκοντα μν π το νν τν δεκατν κα τν τελν τν νηκντων μν κα τς το λς λμνας κα τος νκοντας μν στεφάνους πάντα παρκέσομεν ατος

11:36 κα οκ θετηθσεται οδ ν τοτων π το νν ες τν παντα χρνον

11:37 νν ον πιμέλεσθε το ποισαι τοτων ντγραφον κα δοθτω Ιωναθαν κα τεθτω ν τ ρει τ γ ν τπ πισμ

11:38 κα εδεν Δημτριος βασιλες τι σχασεν γ νπιον ατο κα οδν ατ νθειστκει κα πέλυσεν πάσας τς δυνάμεις ατο καστον ες τν διον τπον πλν τν ξένων δυνάμεων ν ξενολγησεν π τν νσων τν θνν κα χθραναν ατ πσαι α δυνάμεις α π τν πατέρων

11:39 Τρφων δ ν τν παρ λεξάνδρου τ πρτερον κα εδεν τι πσαι α δυνάμεις καταγογγζουσιν κατ το Δημητρου κα πορεθη πρς Ιμαλκουε τν ραβα ς τρεφεν ντοχον τ παιδάριον τν το λεξάνδρου

11:40 κα προσδρευεν ατ πως παραδο ατν ατ πως βασιλεσ ντ το πατρς ατο κα πγγειλεν ατ σα συνετέλεσεν Δημτριος κα τν χθραν ν χθρανουσιν ατ α δυνάμεις ατο κα μεινεν κε μέρας πολλάς

11:41 κα πέστειλεν Ιωναθαν πρς Δημτριον τν βασιλέα να κβάλ τος κ τς κρας ξ Ιερουσαλημ κα τος ν τος χυρμασιν σαν γρ πολεμοντες τν Ισραηλ

11:42 κα πέστειλεν Δημτριος πρς Ιωναθαν λέγων ο τατα μνον ποισω σοι κα τ θνει σου λλ δξ δοξάσω σε κα τ θνος σου ν εκαιρας τχω

11:43 νν ον ρθς ποισεις ποστελας μοι νδρας ο συμμαχσουσν μοι τι πέστησαν πσαι α δυνάμεις μου

11:44 κα πέστειλεν Ιωναθαν νδρας τρισχιλους δυνατος σχι ατ ες ντιχειαν κα λθον πρς τν βασιλέα κα ηφράνθη βασιλες π τ φδ ατν

11:45 κα πισυνχθησαν ο π τς πλεως ες μέσον τς πλεως ες νδρν δδεκα μυριάδας κα βολοντο νελεν τν βασιλέα

11:46 κα φυγεν βασιλες ες τν αλν κα κατελάβοντο ο κ τς πλεως τς διδους τς πλεως κα ρξαντο πολεμεν

11:47 κα κάλεσεν βασιλες τος Ιουδαους π βοθειαν κα πισυνχθησαν πρς ατν πάντες μα κα διεσπάρησαν ν τ πλει κα πέκτειναν ν τ μέρ κεν ες μυριάδας δέκα

11:48 κα νεπρισαν τν πλιν κα λαβον σκλα πολλ ν κεν τ μέρ κα σωσαν τν βασιλέα

11:49 κα εδον ο π τς πλεως τι κατεκράτησαν ο Ιουδαοι τς πλεως ς βολοντο κα σθένησαν τας διανοαις ατν κα κέκραξαν πρς τν βασιλέα μετ δεσεως λέγοντες

11:50 δς μν δεξις κα παυσάσθωσαν ο Ιουδαοι πολεμοντες μς κα τν πλιν

11:51 κα ρριψαν τ πλα κα ποησαν ερνην κα δοξάσθησαν ο Ιουδαοι ναντον το βασιλέως κα νπιον πάντων τν ν τ βασιλε ατο κα πέστρεψαν ες Ιερουσαλημ χοντες σκλα πολλά

11:52 κα κάθισεν Δημτριος βασιλες π θρνου τς βασιλεας ατο κα σχασεν γ νπιον ατο

11:53 κα ψεσατο πάντα σα επεν κα λλοτριθη τ Ιωναθαν κα οκ νταπέδωκεν τς ενοας ς νταπέδωκεν ατ κα θλιβεν ατν σφδρα

11:54 μετ δ τατα πέστρεψεν Τρφων κα ντοχος μετ ατο παιδάριον νετερον κα βασλευσεν κα πέθετο διάδημα

11:55 κα πισυνχθησαν πρς ατν πσαι α δυνάμεις ς πεσκοράκισεν Δημτριος κα πολέμησαν πρς ατν κα φυγεν κα τροπθη

11:56 κα λαβεν Τρφων τ θηρα κα κατεκράτησεν τς ντιοχεας

11:57 κα γραψεν ντοχος νετερος Ιωναθη λέγων στημ σοι τν ρχιερωσνην κα καθστημ σε π τν τεσσάρων νομν κα ενα σε τν φλων το βασιλέως

11:58 κα πέστειλεν ατ χρυσματα κα διακοναν κα δωκεν ατ ξουσαν πνειν ν χρυσμασιν κα εναι ν πορφρ κα χειν πρπην χρυσν

11:59 κα Σιμωνα τν δελφν ατο κατέστησεν στρατηγν π τς κλμακος Τρου ως τν ρων Αγπτου

11:60 κα ξλθεν Ιωναθαν κα διεπορεετο πέραν το ποταμο κα ν τας πλεσιν κα θροσθησαν πρς ατν πσα δναμις Συρας ες συμμαχαν κα λθεν ες σκαλνα κα πντησαν ατ ο κ τς πλεως νδξως

11:61 κα πλθεν κεθεν ες Γάζαν κα πέκλεισαν ο π Γάζης κα περιεκάθισεν περ ατν κα νεπρισεν τ περιπλια ατς ν πυρ κα σκλευσεν ατά

11:62 κα ξωσαν ο π Γάζης Ιωναθαν κα δωκεν ατος δεξις κα λαβεν τος υος τν ρχντων ατν ες μηρα κα ξαπέστειλεν ατος ες Ιερουσαλημ κα διλθεν τν χραν ως Δαμασκο

11:63 κα κουσεν Ιωναθαν τι παρσαν ο ρχοντες Δημητρου ες Κηδες τν ν τ Γαλιλα μετ δυνάμεως πολλς βουλμενοι μεταστσαι ατν τς χρεας

11:64 κα συνντησεν ατος τν δ δελφν ατο Σιμωνα κατέλιπεν ν τ χρ

11:65 κα παρενέβαλεν Σιμων π Βαιθσουρα κα πολέμει ατν μέρας πολλς κα συνέκλεισεν ατν

11:66 κα ξωσαν ατν το δεξις λαβεν κα δωκεν ατος κα ξέβαλεν ατος κεθεν κα κατελάβετο τν πλιν κα θετο π ατν φρουράν

11:67 κα Ιωναθαν κα παρεμβολ ατο παρενέβαλον π τ δωρ το Γεννησαρ κα ρθρισαν τ πρω ες τ πεδον Ασωρ

11:68 κα δο παρεμβολ λλοφλων πντα ατ ν τ πεδ κα ξέβαλον νεδρον π ατν ν τος ρεσιν ατο δ πντησαν ξ ναντας

11:69 τ δ νεδρα ξανέστησαν κ τν τπων ατν κα συνψαν πλεμον

11:70 κα φυγον ο παρ Ιωναθου πάντες οδ ες κατελεφθη π ατν πλν Ματταθιας το Αψαλωμου κα Ιουδας το Χαλφι ρχοντες τς στρατις τν δυνάμεων

11:71 κα διέρρηξεν Ιωναθαν τ μάτια ατο κα πέθετο γν π τν κεφαλν ατο κα προσηξατο

11:72 κα πέστρεψεν πρς ατος πολέμ κα τροπσατο ατος κα φυγον

11:73 κα εδον ο φεγοντες παρ ατο κα πέστρεψαν π ατν κα δωκον μετ ατο ως Κεδες ως τς παρεμβολς ατν κα παρενέβαλον κε

11:74 κα πεσον κ τν λλοφλων ν τ μέρ κεν ες νδρας τρισχιλους κα πέστρεψεν Ιωναθαν ες Ιερουσαλημ


Next: Macabees 1 12