Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 10

10:1 κα ν τει ξηκοστ κα κατοστ νέβη λέξανδρος το ντιχου πιφανς κα κατελάβετο Πτολεμαδα κα πεδέξαντο ατν κα βασλευσεν κε

10:2 κα κουσεν Δημτριος βασιλες κα συνγαγεν δυνάμεις πολλς σφδρα κα ξλθεν ες συνάντησιν ατ ες πλεμον

10:3 κα πέστειλεν Δημτριος πρς Ιωναθαν πιστολς λγοις ερηνικος στε μεγαλναι ατν

10:4 επεν γάρ προφθάσωμεν το ερνην θεναι μετ ατν πρν θεναι ατν μετ λεξάνδρου καθ μν

10:5 μνησθσεται γρ πάντων τν κακν ν συνετελέσαμεν πρς ατν κα ες τος δελφος ατο κα ες τ θνος

10:6 κα δωκεν ατ ξουσαν συναγαγεν δυνάμεις κα κατασκευάζειν πλα κα εναι ατν σμμαχον ατο κα τ μηρα τ ν τ κρ επεν παραδοναι ατ

10:7 κα λθεν Ιωναθαν ες Ιερουσαλημ κα νέγνω τς πιστολς ες τ τα παντς το λαο κα τν κ τς κρας

10:8 κα φοβθησαν φβον μέγαν τε κουσαν τι δωκεν ατ βασιλες ξουσαν συναγαγεν δναμιν

10:9 κα παρέδωκαν ο κ τς κρας Ιωναθαν τ μηρα κα πέδωκεν ατος τος γονεσιν ατν

10:10 κα κησεν Ιωναθαν ν Ιερουσαλημ κα ρξατο οκοδομεν κα καινζειν τν πλιν

10:11 κα επεν πρς τος ποιοντας τ ργα οκοδομεν τ τεχη κα τ ρος Σιων κυκλθεν κ λθων τετραπδων ες χρωσιν κα ποησαν οτως

10:12 κα φυγον ο λλογενες ο ντες ν τος χυρμασιν ος κοδμησεν Βακχδης

10:13 κα κατέλιπεν καστος τν τπον ατο κα πλθεν ες τν γν ατο

10:14 πλν ν Βαιθσουροις πελεφθησάν τινες τν καταλιπντων τν νμον κα τ προστάγματα ν γρ ες φυγαδευτριον

10:15 κα κουσεν λέξανδρος βασιλες τς παγγελας σας πέστειλεν Δημτριος τ Ιωναθαν κα διηγσαντο ατ τος πολέμους κα τς νδραγαθας ς ποησεν ατς κα ο δελφο ατο κα τος κπους ος σχον

10:16 κα επεν μ ερσομεν νδρα τοιοτον να κα νν ποισομεν ατν φλον κα σμμαχον μν

10:17 κα γραψεν πιστολς κα πέστειλεν ατ κατ τος λγους τοτους λέγων

10:18 βασιλες λέξανδρος τ δελφ Ιωναθαν χαρειν

10:19 κηκαμεν περ σο τι νρ δυνατς σχι κα πιτδειος ε το εναι μν φλος

10:20 κα νν καθεστάκαμέν σε σμερον ρχιερέα το θνους σου κα φλον βασιλέως καλεσθα σε κα πέστειλεν ατ πορφραν κα στέφανον χρυσον κα φρονεν τ μν κα συντηρεν φιλας πρς μς

10:21 κα νεδσατο Ιωναθαν τν γαν στολν τ βδμ μην τους ξηκοστο κα κατοστο ν ορτ σκηνοπηγας κα συνγαγεν δυνάμεις κα κατεσκεασεν πλα πολλά

10:22 κα κουσεν Δημτριος τος λγους τοτους κα λυπθη κα επεν

10:23 τ τοτο ποισαμεν τι προέφθακεν μς λέξανδρος το φιλαν καταλαβέσθαι τος Ιουδαοις ες στριγμα

10:24 γράψω ατος κγ λγους παρακλσεως κα ψους κα δομάτων πως σιν σν μο ες βοθειαν

10:25 κα πέστειλεν ατος κατ τος λγους τοτους βασιλες Δημτριος τ θνει τν Ιουδαων χαρειν

10:26 πε συνετηρσατε τς πρς μς συνθκας κα νεμενατε τ φιλ μν κα ο προσεχωρσατε τος χθρος μν κοσαμεν κα χάρημεν

10:27 κα νν μμενατε τι το συντηρσαι πρς μς πστιν κα νταποδσομεν μν γαθ νθ ν ποιετε μεθ μν

10:28 κα φσομεν μν φέματα πολλ κα δσομεν μν δματα

10:29 κα νν πολω μς κα φημι πάντας τος Ιουδαους π τν φρων κα τς τιμς το λς κα π τν στεφάνων

10:30 κα ντ το τρτου τς σπορς κα ντ το μσους το καρπο το ξυλνου το πιβάλλοντς μοι λαβεν φημι π τς σμερον κα πέκεινα το λαβεν π γς Ιουδα κα π τν τριν νομν τν προστιθεμένων ατ π τς Σαμαρτιδος κα Γαλιλαας π τς σμερον μέρας κα ες τν παντα χρνον

10:31 κα Ιερουσαλημ στω γα κα φειμένη κα τ ρια ατς α δεκάται κα τ τέλη

10:32 φημι κα τν ξουσαν τς κρας τς ν Ιερουσαλημ κα δδωμι τ ρχιερε πως ν καταστσ ν ατ νδρας ος ν ατς κλέξηται το φυλάσσειν ατν

10:33 κα πσαν ψυχν Ιουδαων τν αχμαλωτισθεσαν π γς Ιουδα ες πσαν βασιλεαν μου φημι λευθέραν δωρεάν κα πάντες φιέτωσαν τος φρους κα τν κτηνν ατν

10:34 κα πσαι α ορτα κα τ σάββατα κα νουμηναι κα μέραι ποδεδειγμέναι κα τρες μέραι πρ ορτς κα τρες μετ ορτν στωσαν πσαι μέραι τελεας κα φέσεως πσιν τος Ιουδαοις τος οσιν ν τ βασιλε μου

10:35 κα οχ ξει ξουσαν οδες πράσσειν κα παρενοχλεν τινα ατν περ παντς πράγματος

10:36 κα προγραφτωσαν τν Ιουδαων ες τς δυνάμεις το βασιλέως ες τριάκοντα χιλιάδας νδρν κα δοθσεται ατος ξένια ς καθκει πάσαις τας δυνάμεσιν το βασιλέως

10:37 κα κατασταθσεται ξ ατν ν τος χυρμασιν το βασιλέως τος μεγάλοις κα κ τοτων κατασταθσονται π χρειν τς βασιλεας τν οσν ες πστιν κα ο π ατν κα ο ρχοντες στωσαν ξ ατν κα πορευέσθωσαν τος νμοις ατν καθ κα προσέταξεν βασιλες ν γ Ιουδα

10:38 κα τος τρες νομος τος προστεθέντας τ Ιουδα π τς χρας Σαμαρεας προστεθτω τ Ιουδα πρς τ λογισθναι το γενέσθαι φ να το μ πακοσαι λλης ξουσας λλ το ρχιερέως

10:39 Πτολεμαδα κα τν προσκυροσαν ατ δέδωκα δμα τος γοις τος ν Ιερουσαλημ ες τν καθκουσαν δαπάνην τος γοις

10:40 κγ δδωμι κατ νιαυτν δέκα πέντε χιλιάδας σκλων ργυρου π τν λγων το βασιλέως π τν τπων τν νηκντων

10:41 κα πν τ πλεονάζον οκ πεδδοσαν π τν χρειν ς ν τος πρτοις τεσιν π το νν δσουσιν ες τ ργα το οκου

10:42 κα π τοτοις πεντακισχιλους σκλους ργυρου ος λάμβανον π τν χρειν το γου π το λγου κατ νιαυτν κα τατα φεται δι τ νκειν ατ τος ερεσιν τος λειτουργοσιν

10:43 κα σοι ν φγωσιν ες τ ερν τ ν Ιεροσολμοις κα ν πσιν τος ροις ατο φελων βασιλικ κα πν πργμα πολελσθωσαν κα πάντα σα στν ατος ν τ βασιλε μου

10:44 κα το οκοδομηθναι κα πικαινισθναι τ ργα τν γων κα δαπάνη δοθσεται κ το λγου το βασιλέως

10:45 κα το οκοδομηθναι τ τεχη Ιερουσαλημ κα χυρσαι κυκλθεν κα δαπάνη δοθσεται κ το λγου το βασιλέως κα το οκοδομηθναι τ τεχη ν τ Ιουδα

10:46 ς δ κουσεν Ιωναθαν κα λας τος λγους τοτους οκ πστευσαν ατος οδ πεδέξαντο τι πεμνσθησαν τς κακας τς μεγάλης ς ποησεν ν Ισραηλ κα θλιψεν ατος σφδρα

10:47 κα εδκησαν ν λεξάνδρ τι ατς γένετο ατος ρχηγς λγων ερηνικν κα συνεμάχουν ατ πάσας τς μέρας

10:48 κα συνγαγεν λέξανδρος βασιλες δυνάμεις μεγάλας κα παρενέβαλεν ξ ναντας Δημητρου

10:49 κα συνψαν πλεμον ο δο βασιλες κα φυγεν παρεμβολ Δημητρου κα δωξεν ατν λέξανδρος κα σχυσεν π ατος

10:50 κα στερέωσεν τν πλεμον σφδρα ως δυ λιος κα πεσεν Δημτριος ν τ μέρ κεν

10:51 κα πέστειλεν λέξανδρος πρς Πτολεμαον βασιλέα Αγπτου πρέσβεις κατ τος λγους τοτους λέγων

10:52 πε νέστρεψα ες τν βασιλεαν μου κα νεκάθισα π θρνου πατέρων μου κα κράτησα τς ρχς κα συνέτριψα τν Δημτριον κα πεκράτησα τς χρας μν

10:53 κα συνψα πρς ατν μάχην κα συνετρβη ατς κα παρεμβολ ατο φ μν κα καθσαμεν π θρνου βασιλεας ατο

10:54 κα νν στσωμεν πρς ατος φιλαν κα νν δς μοι τν θυγατέρα σου ες γυνακα κα πιγαμβρεσω σοι κα δσω σοι δματα κα ατ ξιά σου

10:55 κα πεκρθη Πτολεμαος βασιλες λέγων γαθ μέρα ν πέστρεψας ες γν πατέρων σου κα κάθισας π θρνου βασιλεας ατν

10:56 κα νν ποισω σοι γραψας λλ πάντησον ες Πτολεμαδα πως δωμεν λλλους κα πιγαμβρεσω σοι καθς ερηκας

10:57 κα ξλθεν Πτολεμαος ξ Αγπτου ατς κα Κλεοπάτρα θυγάτηρ ατο κα λθεν ες Πτολεμαδα τους δευτέρου κα ξηκοστο κα κατοστο

10:58 κα πντησεν ατ λέξανδρος βασιλες κα ξέδετο ατ Κλεοπάτραν τν θυγατέρα ατο κα ποησεν τν γάμον ατς ν Πτολεμαδι καθς ο βασιλες ν δξ μεγάλ

10:59 κα γραψεν λέξανδρος βασιλες Ιωναθη λθεν ες συνάντησιν ατ

10:60 κα πορεθη μετ δξης ες Πτολεμαδα κα πντησεν τος δυσν βασιλεσι κα δωκεν ατος ργριον κα χρυσον κα τος φλοις ατν κα δματα πολλ κα ερεν χάριν νπιον ατν

10:61 κα πισυνχθησαν π ατν νδρες λοιμο ξ Ισραηλ νδρες παράνομοι ντυχεν κατ ατο κα ο προσέσχεν ατος βασιλες

10:62 κα προσέταξεν βασιλες κα ξέδυσαν Ιωναθαν τ μάτια ατο κα νέδυσαν ατν πορφραν κα ποησαν οτως

10:63 κα κάθισεν ατν βασιλες μετ ατο κα επεν τος ρχουσιν ατο ξέλθατε μετ ατο ες μέσον τς πλεως κα κηρξατε το μηδένα ντυγχάνειν κατ ατο περ μηδενς πράγματος κα μηδες ατ παρενοχλετω περ παντς λγου

10:64 κα γένετο ς εδον ο ντυγχάνοντες τν δξαν ατο καθς κρυξεν κα περιβεβλημένον ατν πορφραν κα φυγον πάντες

10:65 κα δξασεν ατν βασιλες κα γραψεν ατν τν πρτων φλων κα θετο ατν στρατηγν κα μεριδάρχην

10:66 κα πέστρεψεν Ιωναθαν ες Ιερουσαλημ μετ ερνης κα εφροσνης

10:67 κα ν τει πέμπτ κα ξηκοστ κα κατοστ λθεν Δημτριος υς Δημητρου κ Κρτης ες τν γν τν πατέρων ατο

10:68 κα κουσεν λέξανδρος βασιλες κα λυπθη σφδρα κα πέστρεψεν ες ντιχειαν

10:69 κα κατέστησεν Δημτριος πολλνιον τν ντα π Κολης Συρας κα συνγαγεν δναμιν μεγάλην κα παρενέβαλεν π Ιάμνειαν κα πέστειλεν πρς Ιωναθαν τν ρχιερέα λέγων

10:70 σ μοντατος παρ φ μς γ δ γενθην ες καταγέλωτα κα ες νειδισμν δι σέ κα δι τ σ ξουσιάζ φ μς ν τος ρεσι

10:71 νν ον ε πέποιθας π τας δυνάμεσν σου κατάβηθι πρς μς ες τ πεδον κα συγκριθμεν αυτος κε τι μετ μο στιν δναμις τν πλεων

10:72 ρτησον κα μάθε τς εμι κα ο λοιπο ο βοηθοντες μν κα λέγουσιν οκ στιν μν στάσις ποδς κατ πρσωπον μν τι δς τροπθησαν ο πατέρες σου ν τ γ ατν

10:73 κα νν ο δυνσ ποστναι τν ππον κα δναμιν τοιατην ν τ πεδ που οκ στιν λθος οδ κχλαξ οδ τπος το φυγεν

10:74 ς δ κουσεν Ιωναθαν τν λγων πολλωνου κινθη τ διανο κα πέλεξεν δέκα χιλιάδας νδρν κα ξλθεν ξ Ιερουσαλημ κα συνντησεν ατ Σιμων δελφς ατο π βοθειαν ατ

10:75 κα παρενέβαλεν π Ιοππην κα πέκλεισαν ατν ο κ τς πλεως τι φρουρ πολλωνου ν Ιοππη κα πολέμησαν ατν

10:76 κα φοβηθέντες νοιξαν ο κ τς πλεως κα κυρευσεν Ιωναθαν Ιοππης

10:77 κα κουσεν πολλνιος κα παρενέβαλεν τρισχιλαν ππον κα δναμιν πολλν κα πορεθη ες ζωτον ς διοδεων κα μα προγεν ες τ πεδον δι τ χειν ατν πλθος ππου κα πεποιθέναι π ατ

10:78 κα κατεδωξεν πσω ατο ες ζωτον κα συνψαν α παρεμβολα ες πλεμον

10:79 κα πέλιπεν Απολλνιος χιλαν ππον κρυπτς κατπισθεν ατν

10:80 κα γνω Ιωναθαν τι στιν νεδρον κατπισθεν ατο κα κκλωσαν ατο τν παρεμβολν κα ξετναξαν τς σχζας ες τν λαν κ πρωθεν ως δελης

10:81 δ λας εστκει καθς πέταξεν Ιωναθαν κα κοπασαν ο πποι ατν

10:82 κα ελκυσεν Σιμων τν δναμιν ατο κα συνψεν πρς τν φάλαγγα γρ ππος ξελθη κα συνετρβησαν π ατο κα φυγον

10:83 κα ππος σκορπσθη ν τ πεδ κα φυγον ες ζωτον κα εσλθον ες Βηθδαγων τ εδλιον ατν το σωθναι

10:84 κα νεπρισεν Ιωναθαν τν ζωτον κα τς πλεις τς κκλ ατς κα λαβεν τ σκλα ατν κα τ ερν Δαγων κα τος συμφυγντας ες ατ νεπρισεν πυρ

10:85 κα γένοντο ο πεπτωκτες μαχαρ σν τος μπυρισθεσιν ες νδρας κτακισχιλους

10:86 κα πρεν κεθεν Ιωναθαν κα παρενέβαλεν π σκαλνα κα ξλθον ο κ τς πλεως ες συνάντησιν ατ ν δξ μεγάλ

10:87 κα πέστρεψεν Ιωναθαν ες Ιερουσαλημ σν τος παρ ατο χοντες σκλα πολλά

10:88 κα γένετο ς κουσεν λέξανδρος βασιλες τος λγους τοτους κα προσέθετο τι δοξάσαι τν Ιωναθαν

10:89 κα πέστειλεν ατ πρπην χρυσν ς θος στν δδοσθαι τος συγγενέσιν τν βασιλέων κα δωκεν ατ τν Ακκαρων κα πάντα τ ρια ατς ες κληροδοσαν


Next: Macabees 1 11