Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 9

9:1 κα κουσεν Δημτριος τι πεσεν Νικάνωρ κα δναμις ατο ν πολέμ κα προσέθετο τν Βακχδην κα τν λκιμον κ δευτέρου ποστελαι ες γν Ιουδα κα τ δεξιν κέρας μετ ατν

9:2 κα πορεθησαν δν τν ες Γαλγαλα κα παρενέβαλον π Μαισαλωθ τν ν Αρβηλοις κα προκατελάβοντο ατν κα πλεσαν ψυχς νθρπων πολλάς

9:3 κα το μηνς το πρτου τους το δευτέρου κα πεντηκοστο κα κατοστο παρενέβαλον π Ιερουσαλημ

9:4 κα πραν κα πορεθησαν ες Βερεαν ν εκοσι χιλιάσιν νδρν κα δισχιλ ππ

9:5 κα Ιουδας ν παρεμβεβληκς ν Ελασα κα τρισχλιοι νδρες μετ ατο κλεκτο

9:6 κα εδον τ πλθος τν δυνάμεων τι πολλο εσιν κα φοβθησαν σφδρα κα ξερρησαν πολλο π τς παρεμβολς ο κατελεφθησαν ξ ατν λλ κτακσιοι νδρες

9:7 κα εδεν Ιουδας τι περρη παρεμβολ ατο κα πλεμος θλιβεν ατν κα συνετρβη τ καρδ τι οκ εχεν καιρν συναγαγεν ατος

9:8 κα ξελθη κα επεν τος καταλειφθεσιν ναστμεν κα ναβμεν π τος πεναντους μν ν ρα δυνμεθα πολεμσαι πρς ατος

9:9 κα πέστρεφον ατν λέγοντες ο μ δυνμεθα λλ σζωμεν τς αυτν ψυχς τ νν πιστρέψωμεν κα ο δελφο μν κα πολεμσωμεν πρς ατος μες δ λγοι

9:10 κα επεν Ιουδας μ γένοιτο ποισαι τ πργμα τοτο φυγεν π ατν κα ε γγικεν καιρς μν κα ποθάνωμεν ν νδρε χάριν τν δελφν μν κα μ καταλπωμεν αταν τ δξ μν

9:11 κα πρεν δναμις π τς παρεμβολς κα στησαν ες συνάντησιν ατος κα μερσθη ππος ες δο μέρη κα ο σφενδονται κα ο τοξται προεπορεοντο τς δυνάμεως κα ο πρωταγωνιστα πάντες ο δυνατο Βακχδης δ ν ν τ δεξι κέρατι

9:12 κα γγισεν φάλαγξ κ τν δο μερν κα φνουν τας σάλπιγξιν κα σάλπισαν ο παρ Ιουδου κα ατο τας σάλπιγξιν

9:13 κα σαλεθη γ π τς φωνς τν παρεμβολν κα γένετο πλεμος συνημμένος π πρωθεν ως σπέρας

9:14 κα εδεν Ιουδας τι Βακχδης κα τ στερέωμα τς παρεμβολς ν τος δεξιος κα συνλθον ατ πάντες ο εψυχοι τ καρδ

9:15 κα συνετρβη τ δεξιν μέρος π ατν κα δωκεν πσω ατν ως Αζωτου ρους

9:16 κα ο ες τ ριστερν κέρας εδον τι συνετρβη τ δεξιν κέρας κα πέστρεψαν κατ πδας Ιουδου κα τν μετ ατο κ τν πισθεν

9:17 κα βαρνθη πλεμος κα πεσον τραυμαται πολλο κ τοτων κα κ τοτων

9:18 κα Ιουδας πεσεν κα ο λοιπο φυγον

9:19 κα ρεν Ιωναθαν κα Σιμων Ιουδαν τν δελφν ατν κα θαψαν ατν ν τ τάφ τν πατέρων ατο ν Μωδεϊν

9:20 κα κλαυσαν ατν κα κψαντο ατν πς Ισραηλ κοπετν μέγαν κα πένθουν μέρας πολλς κα επον

9:21 πς πεσεν δυνατς σζων τν Ισραηλ

9:22 κα τ περισσ τν λγων Ιουδου κα τν πολέμων κα τν νδραγαθιν ν ποησεν κα τς μεγαλωσνης ατο ο κατεγράφη πολλ γρ ν σφδρα

9:23 κα γένετο μετ τν τελευτν Ιουδου ξέκυψαν ο νομοι ν πσιν τος ροις Ισραηλ κα νέτειλαν πάντες ο ργαζμενοι τν δικαν

9:24 ν τας μέραις κεναις γενθη λιμς μέγας σφδρα κα ατομλησεν χρα μετ ατν

9:25 κα ξέλεξεν Βακχδης τος σεβες νδρας κα κατέστησεν ατος κυρους τς χρας

9:26 κα ξεζτουν κα ρενων τος φλους Ιουδου κα γον ατος πρς Βακχδην κα ξεδκα ατος κα νέπαιζεν ατος

9:27 κα γένετο θλψις μεγάλη ν τ Ισραηλ τις οκ γένετο φ ς μέρας οκ φθη προφτης ατος

9:28 κα θροσθησαν πάντες ο φλοι Ιουδου κα επον τ Ιωναθαν

9:29 φ ο δελφς σου Ιουδας τετελετηκεν κα νρ μοιος ατ οκ στιν ξελθεν κα εσελθεν πρς τος χθρος κα Βακχδην κα ν τος χθρανουσιν το θνους μν

9:30 νν ον σ ρετισάμεθα σμερον το εναι ντ ατο μν ες ρχοντα κα γομενον το πολεμσαι τν πλεμον μν

9:31 κα πεδέξατο Ιωναθαν ν τ καιρ κεν τν γησιν κα νέστη ντ Ιουδου το δελφο ατο

9:32 κα γνω Βακχδης κα ζτει ατν ποκτεναι

9:33 κα γνω Ιωναθαν κα Σιμων δελφς ατο κα πάντες ο μετ ατο κα φυγον ες τν ρημον Θεκωε κα παρενέβαλον π τ δωρ λάκκου Ασφαρ

9:34 κα γνω Βακχδης τ μέρ τν σαββάτων κα λθεν ατς κα πν τ στράτευμα ατο πέραν το Ιορδάνου

9:35 κα πέστειλεν τν δελφν ατο γομενον το χλου κα παρεκάλεσεν τος Ναβαταους φλους ατο το παραθέσθαι ατος τν ποσκευν ατν τν πολλν

9:36 κα ξλθον ο υο Ιαμβρι ο κ Μηδαβα κα συνέλαβον Ιωαννην κα πάντα σα εχεν κα πλθον χοντες

9:37 μετ τος λγους τοτους πγγειλαν Ιωναθαν κα Σιμωνι τ δελφ ατο τι υο Ιαμβρι ποιοσιν γάμον μέγαν κα γουσιν τν νμφην π Ναδαβαθ θυγατέρα νς τν μεγάλων μεγιστάνων Χανααν μετ παραπομπς μεγάλης

9:38 κα μνσθησαν το αματος Ιωαννου το δελφο ατν κα νέβησαν κα κρβησαν π τν σκέπην το ρους

9:39 κα ραν τος φθαλμος ατν κα εδον κα δο θρος κα ποσκευ πολλ κα νυμφος ξλθεν κα ο φλοι ατο κα ο δελφο ατο ες συνάντησιν ατν μετ τυμπάνων κα μουσικν κα πλων πολλν

9:40 κα ξανέστησαν π ατος π το νέδρου κα πέκτειναν ατος κα πεσον τραυμαται πολλο κα ο πλοιποι φυγον ες τ ρος κα λαβον πάντα τ σκλα ατν

9:41 κα μετεστράφη γάμος ες πένθος κα φων μουσικν ατν ες θρνον

9:42 κα ξεδκησαν τν κδκησιν αματος δελφο ατν κα πέστρεψαν ες τ λος το Ιορδάνου

9:43 κα κουσεν Βακχδης κα λθεν τ μέρ τν σαββάτων ως τν κρηπδων το Ιορδάνου ν δυνάμει πολλ

9:44 κα επεν Ιωναθαν τος παρ ατο ναστμεν δ κα πολεμσωμεν περ τν ψυχν μν ο γάρ στιν σμερον ς χθς κα τρτην μέραν

9:45 δο γρ πλεμος ξ ναντας κα ξπισθεν μν τ δ δωρ το Ιορδάνου νθεν κα νθεν κα λος κα δρυμς οκ στιν τπος το κκλναι

9:46 νν ον κεκράξατε ες τν ορανν πως διασωθτε κ χειρς τν χθρν μν

9:47 κα συνψεν πλεμος κα ξέτεινεν Ιωναθαν τν χερα ατο πατάξαι τν Βακχδην κα ξέκλινεν π ατο ες τ πσω

9:48 κα νεπδησεν Ιωναθαν κα ο μετ ατο ες τν Ιορδάνην κα διεκολμβησαν ες τ πέραν κα ο διέβησαν π ατος τν Ιορδάνην

9:49 πεσον δ παρ Βακχδου τ μέρ κεν ες χιλους νδρας

9:50 κα πέστρεψεν ες Ιερουσαλημ κα κοδμησαν πλεις χυρς ν τ Ιουδα τ χρωμα τ ν Ιεριχω κα τν Αμμαους κα τν Βαιθωρων κα τν Βαιθηλ κα τν Θαμναθα Φαραθων κα τν Τεφων ν τεχεσιν ψηλος κα πλαις κα μοχλος

9:51 κα θετο φρουρν ν ατος το χθρανειν τ Ισραηλ

9:52 κα χρωσεν τν πλιν τν Βαιθσουραν κα Γαζαρα κα τν κραν κα θετο ν ατας δυνάμεις κα παραθέσεις βρωμάτων

9:53 κα λαβεν τος υος τν γουμένων τς χρας μηρα κα θετο ατος ν τ κρ ν Ιερουσαλημ ν φυλακ

9:54 κα ν τει τρτ κα πεντηκοστ κα κατοστ τ μην τ δευτέρ πέταξεν λκιμος καθαιρεν τ τεχος τς αλς τν γων τς σωτέρας κα καθελεν τ ργα τν προφητν κα νρξατο το καθαιρεν

9:55 ν τ καιρ κεν πλγη λκιμος κα νεποδσθη τ ργα ατο κα πεφράγη τ στμα ατο κα παρελθη κα οκ δνατο τι λαλσαι λγον κα ντελασθαι περ το οκου ατο

9:56 κα πέθανεν λκιμος ν τ καιρ κεν μετ βασάνου μεγάλης

9:57 κα εδεν Βακχδης τι πέθανεν λκιμος κα πέστρεψεν πρς τν βασιλέα κα σχασεν γ Ιουδα τη δο

9:58 κα βουλεσαντο πάντες ο νομοι λέγοντες δο Ιωναθαν κα ο παρ ατο ν συχ κατοικοσιν πεποιθτες νν ον νάξομεν τν Βακχδην κα συλλμψεται ατος πάντας ν νυκτ μι

9:59 κα πορευθέντες συνεβουλεσαντο ατ

9:60 κα πρεν το λθεν μετ δυνάμεως πολλς κα πέστειλεν λάθρ πιστολς πσιν τος συμμάχοις ατο τος ν τ Ιουδα πως συλλάβωσιν τν Ιωναθαν κα τος μετ ατο κα οκ δναντο τι γνσθη βουλ ατν

9:61 κα συνέλαβον π τν νδρν τς χρας τν ρχηγν τς κακας ες πεντκοντα νδρας κα πέκτειναν ατος

9:62 κα ξεχρησεν Ιωναθαν κα Σιμων κα ο μετ ατο ες Βαιθβασι τν ν τ ρμ κα κοδμησεν τ καθρημένα ατς κα στερέωσαν ατν

9:63 κα γνω Βακχδης κα συνγαγεν πν τ πλθος ατο κα τος κ τς Ιουδαας παργγειλεν

9:64 κα λθν παρενέβαλεν π Βαιθβασι κα πολέμησεν ατν μέρας πολλς κα ποησεν μηχανάς

9:65 κα πέλιπεν Ιωναθαν Σιμωνα τν δελφν ατο ν τ πλει κα ξλθεν ες τν χραν κα λθεν ν ριθμ

9:66 κα πάταξεν Οδομηρα κα τος δελφος ατο κα τος υος Φασιρων ν τ σκηνματι ατν κα ρξαντο τπτειν κα νέβαινον ν τας δυνάμεσιν

9:67 κα Σιμων κα ο μετ ατο ξλθον κ τς πλεως κα νεπρισαν τς μηχανάς

9:68 κα πολέμησαν πρς τν Βακχδην κα συνετρβη π ατν κα θλιβον ατν σφδρα τι ν βουλ ατο κα φοδος ατο κεν

9:69 κα ργσθη ν θυμ τος νδράσιν τος νμοις τος συμβουλεσασιν ατ λθεν ες τν χραν κα πέκτεινεν ξ ατν πολλος κα βουλεσατο το πελθεν ες τν γν ατο

9:70 κα πέγνω Ιωναθαν κα πέστειλεν πρς ατν πρέσβεις το συνθέσθαι πρς ατν ερνην κα ποδοναι ατος τν αχμαλωσαν

9:71 κα πεδέξατο κα ποησεν κατ τος λγους ατο κα μοσεν ατ μ κζητσαι ατ κακν πάσας τς μέρας τς ζως ατο

9:72 κα πέδωκεν ατ τν αχμαλωσαν ν χμαλτευσεν τ πρτερον κ γς Ιουδα κα ποστρέψας πλθεν ες τν γν ατο κα ο προσέθετο τι λθεν ες τ ρια ατν

9:73 κα κατέπαυσεν ομφαα ξ Ισραηλ κα κησεν Ιωναθαν ν Μαχμας κα ρξατο Ιωναθαν κρνειν τν λαν κα φάνισεν τος σεβες ξ Ισραηλ


Next: Macabees 1 10