Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 8

8:1 κα κουσεν Ιουδας τ νομα τν ωμαων τι εσν δυνατο σχι κα ατο εδοκοσιν ν πσιν τος προστιθεμένοις ατος κα σοι ν προσέλθωσιν ατος στσιν ατος φιλαν κα τι εσ δυνατο σχι

8:2 κα διηγσαντο ατ τος πολέμους ατν κα τς νδραγαθας ς ποιοσιν ν τος Γαλάταις κα τι κατεκράτησαν ατν κα γαγον ατος π φρον

8:3 κα σα ποησαν ν χρ Σπανας το κατακρατσαι τν μετάλλων το ργυρου κα το χρυσου το κε

8:4 κα κατεκράτησαν το τπου παντς τ βουλ ατν κα τ μακροθυμ κα τπος ν πέχων μακρν π ατν σφδρα κα τν βασιλέων τν πελθντων π ατος π κρου τς γς ως συνέτριψαν ατος κα πάταξαν ν ατος πληγν μεγάλην κα ο πλοιποι διδασιν ατος φρον κατ νιαυτν

8:5 κα τν Φλιππον κα τν Περσέα Κιτιέων βασιλέα κα τος πηρμένους π ατος συνέτριψαν ατος ν πολέμ κα κατεκράτησαν ατν

8:6 κα ντοχον τν μέγαν βασιλέα τς σας τν πορευθέντα π ατος ες πλεμον χοντα κατν εκοσι λέφαντας κα ππον κα ρματα κα δναμιν πολλν σφδρα κα συνετρβη π ατν

8:7 κα λαβον ατν ζντα κα στησαν ατος διδναι ατν τε κα τος βασιλεοντας μετ ατν φρον μέγαν κα διδναι μηρα κα διαστολν

8:8 κα χραν τν νδικν κα Μηδαν κα Λυδαν π τν καλλστων χωρν ατν κα λαβντες ατς παρ ατο δωκαν ατς Εμένει τ βασιλε

8:9 κα τι ο κ τς λλάδος βουλεσαντο λθεν κα ξραι ατος

8:10 κα γνσθη λγος ατος κα πέστειλαν π ατος στρατηγν να κα πολέμησαν πρς ατος κα πεσον ξ ατν τραυμαται πολλο κα χμαλτισαν τς γυνακας ατν κα τ τέκνα ατν κα προνμευσαν ατος κα κατεκράτησαν τς γς κα καθελον τ χυρματα ατν κα κατεδουλσαντο ατος ως τς μέρας τατης

8:11 κα τς πιλοπους βασιλεας κα τς νσους σοι ποτ ντέστησαν ατος κατέφθειραν κα δολωσαν ατος μετ δ τν φλων ατν κα τν παναπαυομένων ατος συνετρησαν φιλαν

8:12 κα κατεκράτησαν τν βασιλέων τν γγς κα τν μακράν κα σοι κουον τ νομα ατν φοβοντο π ατν

8:13 ος δ ν βολωνται βοηθεν κα βασιλεειν βασιλεουσιν ος δ ν βολωνται μεθιστσιν κα ψθησαν σφδρα

8:14 κα ν πσιν τοτοις οκ πέθεντο ατν οδ ες διάδημα οδ περιεβάλοντο πορφραν στε δρυνθναι ν ατ

8:15 κα βουλευτριον ποησαν αυτος κα καθ μέραν βουλεοντο τριακσιοι κα εκοσι βουλευμενοι δι παντς περ το πλθους το εκοσμεν ατος

8:16 κα πιστεουσιν ν νθρπ ρχειν ατν κατ νιαυτν κα κυριεειν πάσης τς γς ατν κα πάντες κοουσιν το νς κα οκ στιν φθνος οδ ζλος ν ατος

8:17 κα πελέξατο Ιουδας τν Επλεμον υν Ιωαννου το Ακκως κα άσονα υν Ελεαζαρου κα πέστειλεν ατος ες μην στσαι φιλαν κα συμμαχαν

8:18 κα το ραι τν ζυγν π ατν τι εδον τν βασιλεαν τν λλνων καταδουλουμένους τν Ισραηλ δουλε

8:19 κα πορεθησαν ες μην κα δς πολλ σφδρα κα εσλθοσαν ες τ βουλευτριον κα πεκρθησαν κα επον

8:20 Ιουδας κα Μακκαβαος κα ο δελφο ατο κα τ πλθος τν Ιουδαων πέστειλαν μς πρς μς στσαι μεθ μν συμμαχαν κα ερνην κα γραφναι μς συμμάχους κα φλους μν

8:21 κα ρεσεν λγος νπιον ατν

8:22 κα τοτο τ ντγραφον τς πιστολς ς ντέγραψαν π δέλτοις χαλκας κα πέστειλαν ες Ιερουσαλημ εναι παρ ατος κε μνημσυνον ερνης κα συμμαχας

8:23 καλς γένοιτο ωμαοις κα τ θνει Ιουδαων ν τ θαλάσσ κα π τς ξηρς ες τν ανα κα ομφαα κα χθρς μακρυνθεη π ατν

8:24 ν δ νστ πλεμος μ προτέρ πσιν τος συμμάχοις ατν ν πάσ τ κυριε ατν

8:25 συμμαχσει τ θνος τν Ιουδαων ς ν καιρς πογράφ ατος καρδ πλρει

8:26 κα τος πολεμοσιν ο δσουσιν οδ παρκέσουσιν στον πλα ργριον πλοα ς δοξεν μ κα φυλάξονται τ φυλάγματα ατν οθν λαβντες

8:27 κατ τ ατ δ ν θνει Ιουδαων συμβ προτέροις πλεμος συμμαχσουσιν ο ωμαοι κ ψυχς ς ν ατος καιρς πογράφ

8:28 κα τος συμμαχοσιν ο δοθσεται στος πλα ργριον πλοα ς δοξεν μ κα φυλάξονται τ φυλάγματα τατα κα ο μετ δλου

8:29 κατ τος λγους τοτους οτως στησαν ωμαοι τ δμ τν Ιουδαων

8:30 ν δ μετ τος λγους τοτους βουλεσωνται οτοι κα οτοι προσθεναι φελεν ποισονται ξ αρέσεως ατν κα ν προσθσιν φέλωσιν σται κρια

8:31 κα περ τν κακν ν βασιλες Δημτριος συντελεται ες ατος γράψαμεν ατ λέγοντες δι τ βάρυνας τν ζυγν σου π τος φλους μν τος συμμάχους Ιουδαους

8:32 ν ον τι ντχωσιν κατ σο ποισομεν ατος τν κρσιν κα πολεμσομέν σε δι τς θαλάσσης κα δι τς ξηρς


Next: Macabees 1 9