Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 5

5:1 κα γένετο τε κουσαν τ θνη κυκλθεν τι κοδομθη τ θυσιαστριον κα νεκαινσθη τ γασμα ς τ πρτερον κα ργσθησαν σφδρα

5:2 κα βουλεσαντο το ραι τ γένος Ιακωβ τος ντας ν μέσ ατν κα ρξαντο το θανατον ν τ λα κα ξαρειν

5:3 κα πολέμει Ιουδας πρς τος υος Ησαυ ν τ Ιδουμα τν Ακραβαττνην τι περιεκάθηντο τν Ισραηλ κα πάταξεν ατος πληγν μεγάλην κα συνέστειλεν ατος κα λαβεν τ σκλα ατν

5:4 κα μνσθη τς κακας υν Βαιαν ο σαν τ λα ες παγδα κα σκάνδαλον ν τ νεδρεειν ατος ν τας δος

5:5 κα συνεκλεσθησαν π ατο ες τος πργους κα παρενέβαλεν π ατος κα νεθεμάτισεν ατος κα νεπρισε τος πργους ατς ν πυρ σν πσιν τος νοσιν

5:6 κα διεπέρασεν π τος υος Αμμων κα ερεν χερα κραταιν κα λαν πολν κα Τιμθεον γομενον ατν

5:7 κα συνψεν πρς ατος πολέμους πολλος κα συνετρβησαν πρ προσπου ατο κα πάταξεν ατος

5:8 κα προκατελάβετο τν Ιαζηρ κα τς θυγατέρας ατς κα νέστρεψεν ες τν Ιουδααν

5:9 κα πισυνχθησαν τ θνη τ ν τ Γαλααδ π τν Ισραηλ τος ντας π τος ροις ατν το ξραι ατος κα φυγον ες Δαθεμα τ χρωμα

5:10 κα πέστειλαν γράμματα πρς Ιουδαν κα τος δελφος ατο λέγοντες πισυνηγμένα στν φ μς τ θνη κκλ μν το ξραι μς

5:11 κα τοιμάζονται λθεν κα προκαταλαβέσθαι τ χρωμα ες κατεφγομεν κα Τιμθεος γεται τς δυνάμεως ατν

5:12 νν ον λθν ξελο μς κ χειρς ατν τι πέπτωκεν ξ μν πλθος

5:13 κα πάντες ο δελφο μν ο ντες ν τος Τουβου τεθανάτωνται κα χμαλωτκασιν τς γυνακας ατν κα τ τέκνα κα τν ποσκευν κα πλεσαν κε σε μαν χιλιαρχαν νδρν

5:14 τι α πιστολα νεγιγνσκοντο κα δο γγελοι τεροι παρεγένοντο κ τς Γαλιλαας διερρηχτες τ μάτια παγγέλλοντες κατ τ ματα τατα

5:15 λέγοντες πισυνχθαι π ατος κ Πτολεμαδος κα Τρου κα Σιδνος κα πσαν Γαλιλααν λλοφλων το ξαναλσαι μς

5:16 ς δ κουσεν Ιουδας κα λας τος λγους τοτους πισυνχθη κκλησα μεγάλη βουλεσασθαι τ ποισωσιν τος δελφος ατν τος οσιν ν θλψει κα πολεμουμένοις π ατν

5:17 κα επεν Ιουδας Σιμωνι τ δελφ ατο πλεξον σεαυτ νδρας κα πορεου κα σαι τος δελφος σου τος ν τ Γαλιλα γ δ κα Ιωναθαν δελφς μου πορευσμεθα ες τν Γαλααδτιν

5:18 κα κατέλιπεν Ιωσηπον τν το Ζαχαριου κα Αζαριαν γομενον το λαο μετ τν πιλοπων τς δυνάμεως ν τ Ιουδα ες τρησιν

5:19 κα νετελατο ατος λέγων πρστητε το λαο τοτου κα μ συνάψητε πλεμον πρς τ θνη ως το πιστρέψαι μς

5:20 κα μερσθησαν Σιμωνι νδρες τρισχλιοι το πορευθναι ες τν Γαλιλααν Ιουδα δ νδρες κτακισχλιοι ες τν Γαλααδτιν

5:21 κα πορεθη Σιμων ες τν Γαλιλααν κα συνψεν πολέμους πολλος πρς τ θνη κα συνετρβη τ θνη π προσπου ατο

5:22 κα δωξεν ατος ως τς πλης Πτολεμαδος κα πεσον κ τν θνν ες τρισχιλους νδρας κα λαβεν τ σκλα ατν

5:23 κα παρέλαβεν τος κ τς Γαλιλαας κα ν Αρβαττοις σν τας γυναιξν κα τος τέκνοις κα πάντα σα ν ατος κα γαγεν ες τν Ιουδααν μετ εφροσνης μεγάλης

5:24 κα Ιουδας Μακκαβαος κα Ιωναθαν δελφς ατο διέβησαν τν Ιορδάνην κα πορεθησαν δν τριν μερν ν τ ρμ

5:25 κα συνντησαν τος Ναβαταοις κα πντησαν ατος ερηνικς κα διηγσαντο ατος πάντα τ συμβάντα τος δελφος ατν ν τ Γαλααδτιδι

5:26 κα τι πολλο ξ ατν συνειλημμένοι εσν ες Βοσορρα κα Βοσορ ν Αλεμοις Χασφω Μακεδ κα Καρναιν πσαι α πλεις αται χυρα κα μεγάλαι

5:27 κα ν τας λοιπας πλεσιν τς Γαλααδτιδς εσιν συνειλημμένοι ες αριον τάσσονται παρεμβαλεν π τ χυρματα κα καταλαβέσθαι κα ξραι πάντας τοτους ν μέρ μι

5:28 κα πέστρεψεν Ιουδας κα παρεμβολ ατο δν ες τν ρημον Βοσορρα φνω κα κατελάβετο τν πλιν κα πέκτεινε πν ρσενικν ν στματι ομφαας κα λαβεν πάντα τ σκλα ατν κα νέπρησεν ατν πυρ

5:29 κα πρεν κεθεν νυκτς κα πορεοντο ως π τ χρωμα

5:30 κα γένετο ωθιν ραν τος φθαλμος ατν κα δο λας πολς ο οκ ν ριθμς αροντες κλμακας κα μηχανς καταλαβέσθαι τ χρωμα κα πολέμουν ατος

5:31 κα εδεν Ιουδας τι ρκται πλεμος κα κραυγ τς πλεως νέβη ως ορανο σάλπιγξιν κα κραυγ μεγάλ

5:32 κα επεν τος νδράσιν τς δυνάμεως πολεμσατε σμερον πρ τν δελφν μν

5:33 κα ξλθεν ν τρισν ρχας ξπισθεν ατν κα σάλπισαν τας σάλπιγξιν κα βησαν ν προσευχ

5:34 κα πέγνω παρεμβολ Τιμοθέου τι Μακκαβας στιν κα φυγον π προσπου ατο κα πάταξεν ατος πληγν μεγάλην κα πεσον ξ ατν ν κεν τ μέρ ες κτακισχιλους νδρας

5:35 κα πέκλινεν ες Αλεμα κα πολέμησεν ατν κα κατελάβετο ατν κα πέκτεινεν πν ρσενικν ατς κα λαβεν τ σκλα ατς κα νέπρησεν ατν ν πυρ

5:36 κεθεν πρεν κα προκατελάβετο τν Χασφω Μακεδ κα Βοσορ κα τς λοιπς πλεις τς Γαλααδτιδος

5:37 μετ δ τ ματα τατα συνγαγεν Τιμθεος παρεμβολν λλην κα παρενέβαλεν κατ πρσωπον Ραφων κ πέραν το χειμάρρου

5:38 κα πέστειλεν Ιουδας κατασκοπεσαι τν παρεμβολν κα πγγειλαν ατ λέγοντες πισυνηγμένα εσν πρς ατν πάντα τ θνη τ κκλ μν δναμις πολλ σφδρα

5:39 κα ραβας μεμσθωνται ες βοθειαν ατος κα παρεμβάλλουσιν πέραν το χειμάρρου τοιμοι το λθεν π σ ες πλεμον κα πορεθη Ιουδας ες συνάντησιν ατν

5:40 κα επεν Τιμθεος τος ρχουσιν τς δυνάμεως ατο ν τ γγζειν Ιουδαν κα τν παρεμβολν ατο π τν χειμάρρουν το δατος ν διαβ πρς μς πρτερος ο δυνησμεθα ποστναι ατν τι δυνάμενος δυνσεται πρς μς

5:41 ν δ δειλανθ κα παρεμβάλ πέραν το ποταμο διαπεράσομεν πρς ατν κα δυνησμεθα πρς ατν

5:42 ς δ γγισεν Ιουδας π τν χειμάρρουν το δατος στησεν τος γραμματες το λαο π το χειμάρρου κα νετελατο ατος λέγων μ φτε πάντα νθρωπον παρεμβαλεν λλ ρχέσθωσαν πάντες ες τν πλεμον

5:43 κα διεπέρασεν π ατος πρτερος κα πς λας πισθεν ατο κα συνετρβησαν πρ προσπου ατν πάντα τ θνη κα ρριψαν τ πλα ατν κα φυγον ες τ τέμενος Καρναιν

5:44 κα προκατελάβοντο τν πλιν κα τ τέμενος νεπρισαν ν πυρ σν πσιν τος ν ατ κα τροπθη Καρναιν κα οκ δναντο τι ποστναι κατ πρσωπον Ιουδου

5:45 κα συνγαγεν Ιουδας πάντα Ισραηλ τος ν τ Γαλααδτιδι π μικρο ως μεγάλου κα τς γυνακας ατν κα τ τέκνα ατν κα τν ποσκευν παρεμβολν μεγάλην σφδρα λθεν ες γν Ιουδα

5:46 κα λθον ως Εφρων κα ατη πλις μεγάλη π τς δο χυρ σφδρα οκ ν κκλναι π ατς δεξιν ριστεράν λλ δι μέσου ατς πορεεσθαι

5:47 κα πέκλεισαν ατος ο κ τς πλεως κα νέφραξαν τς πλας λθοις

5:48 κα πέστειλεν πρς ατος Ιουδας λγοις ερηνικος λέγων διελευσμεθα δι τς γς σου το πελθεν ες τν γν μν κα οδες κακοποισει μς πλν τος ποσν παρελευσμεθα κα οκ βολοντο νοξαι ατ

5:49 κα πέταξεν Ιουδας κηρξαι ν τ παρεμβολ το παρεμβαλεν καστον ν στιν τπ

5:50 κα παρενέβαλον ο νδρες τς δυνάμεως κα πολέμησεν τν πλιν λην τν μέραν κενην κα λην τν νκτα κα παρεδθη πλις ν χειρ ατο

5:51 κα πλεσεν πν ρσενικν ν στματι ομφαας κα ξερρζωσεν ατν κα λαβεν τ σκλα ατς κα διλθεν δι τς πλεως πάνω τν πεκταμμένων

5:52 κα διέβησαν τν Ιορδάνην ες τ πεδον τ μέγα κατ πρσωπον Βαιθσαν

5:53 κα ν Ιουδας πισυνάγων τος σχατζοντας κα παρακαλν τν λαν κατ πσαν τν δν ως λθεν ες γν Ιουδα

5:54 κα νέβησαν ες ρος Σιων ν εφροσν κα χαρ κα προσγαγον λοκαυτματα τι οκ πεσεν ξ ατν οθες ως το πιστρέψαι ν ερν

5:55 κα ν τας μέραις ν ας ν Ιουδας κα Ιωναθαν ν γ Γαλααδ κα Σιμων δελφς ατο ν τ Γαλιλα κατ πρσωπον Πτολεμαδος

5:56 κουσεν Ιωσηφ το Ζαχαριου κα Αζαριας ρχοντες τς δυνάμεως τν νδραγαθιν κα το πολέμου οα ποησαν

5:57 κα επον ποισωμεν κα ατο αυτος νομα κα πορευθμεν πολεμσαι πρς τ θνη τ κκλ μν

5:58 κα παργγειλεν τος π τς δυνάμεως τς μετ ατν κα πορεθησαν π Ιάμνειαν

5:59 κα ξλθεν Γοργας κ τς πλεως κα ο νδρες ατο ες συνάντησιν ατος ες πλεμον

5:60 κα τροπθη Ιωσηπος κα Αζαριας κα διχθησαν ως τν ρων τς Ιουδαας κα πεσον ν τ μέρ κεν κ το λαο Ισραηλ ες δισχιλους νδρας

5:61 κα γενθη τροπ μεγάλη ν τ λα τι οκ κουσαν Ιουδου κα τν δελφν ατο ομενοι νδραγαθσαι

5:62 ατο δ οκ σαν κ το σπέρματος τν νδρν κενων ος δθη σωτηρα Ισραηλ δι χειρς ατν

5:63 κα νρ Ιουδας κα ο δελφο ατο δοξάσθησαν σφδρα ναντι παντς Ισραηλ κα τν θνν πάντων ο κοετο τ νομα ατν

5:64 κα πισυνγοντο πρς ατος εφημοντες

5:65 κα ξλθεν Ιουδας κα ο δελφο ατο κα πολέμουν τος υος Ησαυ ν τ γ τ πρς ντον κα πάταξεν τν Χεβρων κα τς θυγατέρας ατς κα καθελεν τ χυρματα ατς κα τος πργους ατς νεπρισεν κυκλθεν

5:66 κα πρεν το πορευθναι ες γν λλοφλων κα διεπορεετο τν Μαρισαν

5:67 ν τ μέρ κεν πεσον ερες ν πολέμ βουλμενοι νδραγαθσαι ν τ ατος ξελθεν ες πλεμον βουλετως

5:68 κα ξέκλινεν Ιουδας ες ζωτον γν λλοφλων κα καθελεν τος βωμος ατν κα τ γλυπτ τν θεν ατν κατέκαυσεν πυρ κα σκλευσεν τ σκλα τν πλεων κα πέστρεψεν ες γν Ιουδα


Next: Macabees 1 6