Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 3

3:1 κα νέστη Ιουδας καλομενος Μακκαβαος υς ατο ντ ατο

3:2 κα βοθουν ατ πάντες ο δελφο ατο κα πάντες σοι κολλθησαν τ πατρ ατο κα πολέμουν τν πλεμον Ισραηλ μετ εφροσνης

3:3 κα πλάτυνεν δξαν τ λα ατο κα νεδσατο θρακα ς γγας κα συνεζσατο τ σκεη τ πολεμικ ατο κα πολέμους συνεστσατο σκεπάζων παρεμβολν ν ομφα

3:4 κα μοιθη λέοντι ν τος ργοις ατο κα ς σκμνος ρευγμενος ες θραν

3:5 κα δωξεν νμους ξερευνν κα τος ταράσσοντας τν λαν ατο φλγισεν

3:6 κα συνεστάλησαν νομοι π το φβου ατο κα πάντες ο ργάται τς νομας συνεταράχθησαν κα εοδθη σωτηρα ν χειρ ατο

3:7 κα πκρανεν βασιλες πολλος κα εφρανεν τν Ιακωβ ν τος ργοις ατο κα ως το ανος τ μνημσυνον ατο ες ελογαν

3:8 κα διλθεν ν πλεσιν Ιουδα κα ξωλέθρευσεν σεβες ξ ατς κα πέστρεψεν ργν π Ισραηλ

3:9 κα νομάσθη ως σχάτου γς κα συνγαγεν πολλυμένους

3:10 κα συνγαγεν πολλνιος θνη κα π Σαμαρεας δναμιν μεγάλην το πολεμσαι πρς τν Ισραηλ

3:11 κα γνω Ιουδας κα ξλθεν ες συνάντησιν ατ κα πάταξεν ατν κα πέκτεινεν κα πεσον τραυμαται πολλο κα ο πλοιποι φυγον

3:12 κα λαβον τ σκλα ατν κα τν μάχαιραν πολλωνου λαβεν Ιουδας κα ν πολεμν ν ατ πάσας τς μέρας

3:13 κα κουσεν Σρων ρχων τς δυνάμεως Συρας τι θροισεν Ιουδας θροισμα κα κκλησαν πιστν μετ ατο κα κπορευομένων ες πλεμον

3:14 κα επεν ποισω μαυτ νομα κα δοξασθσομαι ν τ βασιλε κα πολεμσω τν Ιουδαν κα τος σν ατ τος ξουδενοντας τν λγον το βασιλέως

3:15 κα προσέθετο κα νέβη μετ ατο παρεμβολ σεβν σχυρ βοηθσαι ατ ποισαι τν κδκησιν ν υος Ισραηλ

3:16 κα γγισεν ως ναβάσεως Βαιθωρων κα ξλθεν Ιουδας ες συνάντησιν ατ λιγοστς

3:17 ς δ εδον τν παρεμβολν ρχομένην ες συνάντησιν ατν επον τ Ιουδα τ δυνησμεθα λιγοστο ντες πολεμσαι πρς πλθος τοσοτο σχυρν κα μες κλελμεθα σιτοντες σμερον

3:18 κα επεν Ιουδας εκοπν στιν συγκλεισθναι πολλος ν χερσν λγων κα οκ στιν διαφορ ναντον το ορανο σζειν ν πολλος ν λγοις

3:19 τι οκ ν πλθει δυνάμεως νκη πολέμου στν λλ κ το ορανο σχς

3:20 ατο ρχονται φ μς ν πλθει βρεως κα νομας το ξραι μς κα τς γυνακας μν κα τ τέκνα μν το σκυλεσαι μς

3:21 μες δ πολεμομεν περ τν ψυχν μν κα τν νομμων μν

3:22 κα ατς συντρψει ατος πρ προσπου μν μες δ μ φοβεσθε π ατν

3:23 ς δ πασατο λαλν νλατο ες ατος φνω κα συνετρβη Σρων κα παρεμβολ ατο νπιον ατο

3:24 κα δωκον ατν ν τ καταβάσει Βαιθωρων ως το πεδου κα πεσον π ατν ες νδρας κτακοσους ο δ λοιπο φυγον ες γν Φυλιστιιμ

3:25 κα ρξατο φβος Ιουδου κα τν δελφν ατο κα πτη πέπιπτεν π τ θνη τ κκλ ατν

3:26 κα γγισεν ως το βασιλέως τ νομα ατο κα πρ τν παρατάξεων Ιουδου ξηγετο τ θνη

3:27 ς δ κουσεν βασιλες ντοχος τος λγους τοτους ργσθη θυμ κα πέστειλεν κα συνγαγεν τς δυνάμεις πάσας τς βασιλεας ατο παρεμβολν σχυρν σφδρα

3:28 κα νοιξεν τ γαζοφυλάκιον ατο κα δωκεν ψνια τας δυνάμεσιν ες νιαυτν κα νετελατο ατος εναι τομους ες πσαν χρεαν

3:29 κα εδεν τι ξέλιπεν τ ργριον κ τν θησαυρν κα ο φροι τς χρας λγοι χάριν τς διχοστασας κα πληγς ς κατεσκεασεν ν τ γ το ραι τ νμιμα σαν φ μερν τν πρτων

3:30 κα ελαβθη μ οκ χ ς παξ κα δς ες τς δαπάνας κα τ δματα δδου μπροσθεν δαψιλ χειρ κα περσσευσεν πρ τος βασιλες τος μπροσθεν

3:31 κα πορετο τ ψυχ ατο σφδρα κα βουλεσατο το πορευθναι ες τν Περσδα κα λαβεν τος φρους τν χωρν κα συναγαγεν ργριον πολ

3:32 κα κατέλιπεν Λυσαν νθρωπον νδοξον κα π γένους τς βασιλεας π τν πραγμάτων το βασιλέως π το ποταμο Εφράτου κα ως ρων Αγπτου

3:33 κα τρέφειν ντοχον τν υν ατο ως το πιστρέψαι ατν

3:34 κα παρέδωκεν ατ τς μσεις τν δυνάμεων κα τος λέφαντας κα νετελατο ατ περ πάντων ν βολετο κα περ τν κατοικοντων τν Ιουδααν κα Ιερουσαλημ

3:35 ποστελαι π ατος δναμιν το κτρψαι κα ξραι τν σχν Ισραηλ κα τ κατάλειμμα Ιερουσαλημ κα ραι τ μνημσυνον ατν π το τπου

3:36 κα κατοικσαι υος λλογενες ν πσιν τος ροις ατν κα κατακληροδοτσαι τν γν ατν

3:37 κα βασιλες παρέλαβεν τς μσεις τν δυνάμεων τς καταλειφθεσας κα πρεν π ντιοχεας π πλεως βασιλεας ατο τους βδμου κα τεσσαρακοστο κα κατοστο κα διεπέρασεν τν Εφράτην ποταμν κα διεπορεετο τς πάνω χρας

3:38 κα πέλεξεν Λυσας Πτολεμαον τν Δορυμένους κα Νικάνορα κα Γοργαν νδρας δυνατος τν φλων το βασιλέως

3:39 κα πέστειλεν μετ ατν τεσσαράκοντα χιλιάδας νδρν κα πτακισχιλαν ππον το λθεν ες γν Ιουδα κα καταφθεραι ατν κατ τν λγον το βασιλέως

3:40 κα πρεν σν πάσ τ δυνάμει ατν κα λθον κα παρενέβαλον πλησον Αμμαους ν τ γ τ πεδιν

3:41 κα κουσαν ο μποροι τς χρας τ νομα ατν κα λαβον ργριον κα χρυσον πολ σφδρα κα πέδας κα λθον ες τν παρεμβολν το λαβεν τος υος Ισραηλ ες παδας κα προσετέθησαν πρς ατος δναμις Συρας κα γς λλοφλων

3:42 κα εδεν Ιουδας κα ο δελφο ατο τι πληθνθη τ κακ κα α δυνάμεις παρεμβάλλουσιν ν τος ροις ατν κα πέγνωσαν τος λγους το βασιλέως ος νετελατο ποισαι τ λα ες πλειαν κα συντέλειαν

3:43 κα επαν καστος πρς τν πλησον ατο ναστσωμεν τν καθαρεσιν το λαο μν κα πολεμσωμεν περ το λαο μν κα τν γων

3:44 κα θροσθη συναγωγ το εναι τομους ες πλεμον κα το προσεξασθαι κα ατσαι λεος κα οκτιρμος

3:45 κα Ιερουσαλημ ν οκητος ς ρημος οκ ν εσπορευμενος κα κπορευμενος κ τν γενημάτων ατς κα τ γασμα καταπατομενον κα υο λλογενν ν τ κρ κατάλυμα τος θνεσιν κα ξρθη τέρψις ξ Ιακωβ κα ξέλιπεν αλς κα κινρα

3:46 κα συνχθησαν κα λθοσαν ες Μασσηφα κατέναντι Ιερουσαλημ τι τπος προσευχς ν ν Μασσηφα τ πρτερον τ Ισραηλ

3:47 κα νστευσαν τ μέρ κεν κα περιεβάλοντο σάκκους κα σποδν π τν κεφαλν ατν κα διέρρηξαν τ μάτια ατν

3:48 κα ξεπέτασαν τ βιβλον το νμου περ ν ξηρενων τ θνη τ μοιματα τν εδλων ατν

3:49 κα νεγκαν τ μάτια τς ερωσνης κα τ πρωτογενματα κα τς δεκάτας κα γειραν τος ναζιραους ο πλρωσαν τς μέρας

3:50 κα βησαν φων ες τν ορανν λέγοντες τ ποισωμεν τοτοις κα πο ατος παγάγωμεν

3:51 κα τ γιά σου καταπεπάτηνται κα βεβλωνται κα ο ερες σου ν πένθει κα ταπεινσει

3:52 κα δο τ θνη συνκται φ μς το ξραι μς σ οδας λογζονται φ μς

3:53 πς δυνησμεθα ποστναι κατ πρσωπον ατν ν μ σ βοηθσς μν

3:54 κα σάλπισαν τας σάλπιγξιν κα βησαν φων μεγάλ

3:55 κα μετ τοτο κατέστησεν Ιουδας γουμένους το λαο χιλιάρχους κα κατοντάρχους κα πεντηκοντάρχους κα δεκαδάρχους

3:56 κα επεν τος οκοδομοσιν οκας κα μνηστευομένοις γυνακας κα φυτεουσιν μπελνας κα δειλος ποστρέφειν καστον ες τν οκον ατο κατ τν νμον

3:57 κα πρεν παρεμβολ κα παρενέβαλον κατ ντον Αμμαους

3:58 κα επεν Ιουδας περιζσασθε κα γνεσθε ες υος δυνατος κα γνεσθε τοιμοι ες πρω το πολεμσαι ν τος θνεσιν τοτοις τος πισυνηγμένοις φ μς ξραι μς κα τ για μν

3:59 τι κρεσσον μς ποθανεν ν τ πολέμ πιδεν π τ κακ το θνους μν κα τν γων

3:60 ς δ ν θέλημα ν οραν οτως ποισει


Next: Macabees 1 4