Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 1

1:1 κα γένετο μετ τ πατάξαι λέξανδρον τν Φιλππου Μακεδνα ς ξλθεν κ γς Χεττιιμ κα πάταξεν τν Δαρεον βασιλέα Περσν κα Μδων κα βασλευσεν ντ ατο πρτερον π τν λλάδα

1:2 κα συνεστσατο πολέμους πολλος κα κράτησεν χυρωμάτων κα σφαξεν βασιλες τς γς

1:3 κα διλθεν ως κρων τς γς κα λαβεν σκλα πλθους θνν κα σχασεν γ νπιον ατο κα ψθη κα πρθη καρδα ατο

1:4 κα συνξεν δναμιν σχυρν σφδρα κα ρξεν χωρν θνν κα τυράννων κα γένοντο ατ ες φρον

1:5 κα μετ τατα πεσεν π τν κοτην κα γνω τι ποθνσκει

1:6 κα κάλεσεν τος παδας ατο τος νδξους τος συνεκτρφους ατο κ νετητος κα διελεν ατος τν βασιλεαν ατο τι ατο ζντος

1:7 κα βασλευσεν λέξανδρος τη δδεκα κα πέθανεν

1:8 κα πεκράτησαν ο παδες ατο καστος ν τ τπ ατο

1:9 κα πέθεντο πάντες διαδματα μετ τ ποθανεν ατν κα ο υο ατν πσω ατν τη πολλ κα πλθυναν κακ ν τ γ

1:10 κα ξλθεν ξ ατν ζα μαρτωλς ντοχος πιφανς υς ντιχου το βασιλέως ς ν μηρα ν μ κα βασλευσεν ν τει κατοστ κα τριακοστ κα βδμ βασιλεας λλνων

1:11 ν τας μέραις κεναις ξλθον ξ Ισραηλ υο παράνομοι κα νέπεισαν πολλος λέγοντες πορευθμεν κα διαθμεθα διαθκην μετ τν θνν τν κκλ μν τι φ ς χωρσθημεν π ατν ερεν μς κακ πολλά

1:12 κα γαθνθη λγος ν φθαλμος ατν

1:13 κα προεθυμθησάν τινες π το λαο κα πορεθησαν πρς τν βασιλέα κα δωκεν ατος ξουσαν ποισαι τ δικαιματα τν θνν

1:14 κα κοδμησαν γυμνάσιον ν Ιεροσολμοις κατ τ νμιμα τν θνν

1:15 κα ποησαν αυτος κροβυστας κα πέστησαν π διαθκης γας κα ζευγσθησαν τος θνεσιν κα πράθησαν το ποισαι τ πονηρν

1:16 κα τοιμάσθη βασιλεα νπιον ντιχου κα πέλαβεν βασιλεσαι γς Αγπτου πως βασιλεσ π τς δο βασιλεας

1:17 κα εσλθεν ες Αγυπτον ν χλ βαρε ν ρμασιν κα λέφασιν κα ν ππεσιν κα ν στλ μεγάλ

1:18 κα συνεστσατο πλεμον πρς Πτολεμαον βασιλέα Αγπτου κα νετράπη Πτολεμαος π προσπου ατο κα φυγεν κα πεσον τραυμαται πολλο

1:19 κα κατελάβοντο τς πλεις τς χυρς ν γ Αγπτ κα λαβεν τ σκλα γς Αγπτου

1:20 κα πέστρεψεν ντοχος μετ τ πατάξαι Αγυπτον ν τ κατοστ κα τεσσαρακοστ κα τρτ τει κα νέβη π Ισραηλ κα νέβη ες Ιεροσλυμα ν χλ βαρε

1:21 κα εσλθεν ες τ γασμα ν περηφαν κα λαβεν τ θυσιαστριον τ χρυσον κα τν λυχναν το φωτς κα πάντα τ σκεη ατς

1:22 κα τν τράπεζαν τς προθέσεως κα τ σπονδεα κα τς φιάλας κα τς θυΐσκας τς χρυσς κα τ καταπέτασμα κα τος στεφάνους κα τν κσμον τν χρυσον τν κατ πρσωπον το ναο κα λέπισεν πάντα

1:23 κα λαβεν τ ργριον κα τ χρυσον κα τ σκεη τ πιθυμητ κα λαβεν τος θησαυρος τος ποκρφους ος ερεν

1:24 κα λαβν πάντα πλθεν ες τν γν ατο κα ποησεν φονοκτοναν κα λάλησεν περηφαναν μεγάλην

1:25 κα γένετο πένθος μέγα π Ισραηλ ν παντ τπ ατν

1:26 κα στέναξαν ρχοντες κα πρεσβτεροι παρθένοι κα νεανσκοι σθένησαν κα τ κάλλος τν γυναικν λλοιθη

1:27 πς νυμφος νέλαβεν θρνον κα καθημένη ν παστ πένθει

1:28 κα σεσθη γ π τος κατοικοντας ατν κα πς οκος Ιακωβ νεδσατο ασχνην

1:29 μετ δο τη μερν πέστειλεν βασιλες ρχοντα φορολογας ες τς πλεις Ιουδα κα λθεν ες Ιερουσαλημ ν χλ βαρε

1:30 κα λάλησεν ατος λγους ερηνικος ν δλ κα νεπστευσαν ατ κα πέπεσεν π τν πλιν ξάπινα κα πάταξεν ατν πληγν μεγάλην κα πλεσεν λαν πολν ξ Ισραηλ

1:31 κα λαβεν τ σκλα τς πλεως κα νέπρησεν ατν πυρ κα καθελεν τος οκους ατς κα τ τεχη κκλ

1:32 κα χμαλτισαν τς γυνακας κα τ τέκνα κα τ κτνη κληρονμησαν

1:33 κα κοδμησαν τν πλιν Δαυιδ τεχει μεγάλ κα χυρ πργοις χυρος κα γένετο ατος ες κραν

1:34 κα θηκαν κε θνος μαρτωλν νδρας παρανμους κα νσχυσαν ν ατ

1:35 κα παρέθεντο πλα κα τροφν κα συναγαγντες τ σκλα Ιερουσαλημ πέθεντο κε κα γένοντο ες μεγάλην παγδα

1:36 κα γένετο ες νεδρον τ γιάσματι κα ες διάβολον πονηρν τ Ισραηλ δι παντς

1:37 κα ξέχεαν αμα θον κκλ το γιάσματος κα μλυναν τ γασμα

1:38 κα φυγον ο κάτοικοι Ιερουσαλημ δι ατος κα γένετο κατοικα λλοτρων κα γένετο λλοτρα τος γενμασιν ατς κα τ τέκνα ατς γκατέλιπον ατν

1:39 τ γασμα ατς ρημθη ς ρημος α ορτα ατς στράφησαν ες πένθος τ σάββατα ατς ες νειδισμν τιμ ατς ες ξουδένωσιν

1:40 κατ τν δξαν ατς πληθνθη τιμα ατς κα τ ψος ατς στράφη ες πένθος

1:41 κα γραψεν βασιλες πάσ τ βασιλε ατο εναι πάντας ες λαν να

1:42 κα γκαταλιπεν καστον τ νμιμα ατο κα πεδέξαντο πάντα τ θνη κατ τν λγον το βασιλέως

1:43 κα πολλο π Ισραηλ εδκησαν τ λατρε ατο κα θυσαν τος εδλοις κα βεβλωσαν τ σάββατον

1:44 κα πέστειλεν βασιλες βιβλα ν χειρ γγέλων ες Ιερουσαλημ κα τς πλεις Ιουδα πορευθναι πσω νομμων λλοτρων τς γς

1:45 κα κωλσαι λοκαυτματα κα θυσαν κα σπονδν κ το γιάσματος κα βεβηλσαι σάββατα κα ορτς

1:46 κα μιναι γασμα κα γους

1:47 οκοδομσαι βωμος κα τεμένη κα εδλια κα θειν εια κα κτνη κοιν

1:48 κα φιέναι τος υος ατν περιτμτους βδελξαι τς ψυχς ατν ν παντ καθάρτ κα βεβηλσει

1:49 στε πιλαθέσθαι το νμου κα λλάξαι πάντα τ δικαιματα

1:50 κα ς ν μ ποισ κατ τν λγον το βασιλέως ποθανεται

1:51 κατ πάντας τος λγους τοτους γραψεν πάσ τ βασιλε ατο κα ποησεν πισκπους π πάντα τν λαν κα νετελατο τας πλεσιν Ιουδα θυσιάζειν κατ πλιν κα πλιν

1:52 κα συνηθροσθησαν π το λαο πολλο πρς ατος πς γκαταλεπων τν νμον κα ποησαν κακ ν τ γ

1:53 κα θεντο τν Ισραηλ ν κρφοις ν παντ φυγαδευτηρ ατν

1:54 κα τ πεντεκαιδεκάτ μέρ Χασελευ τ πέμπτ κα τεσσαρακοστ κα κατοστ τει κοδμησεν βδέλυγμα ρημσεως π τ θυσιαστριον κα ν πλεσιν Ιουδα κκλ κοδμησαν βωμος

1:55 κα π τν θυρν τν οκιν κα ν τας πλατεαις θυμων

1:56 κα τ βιβλα το νμου ερον νεπρισαν ν πυρ κατασχσαντες

1:57 κα που ερσκετο παρά τινι βιβλον διαθκης κα ε τις συνευδκει τ νμ τ σγκριμα το βασιλέως θανάτου ατν

1:58 ν σχι ατν ποουν τ Ισραηλ τος ερισκομένοις ν παντ μην κα μην ν τας πλεσιν

1:59 κα τ πέμπτ κα εκάδι το μηνς θυσιάζοντες π τν βωμν ς ν π το θυσιαστηρου

1:60 κα τς γυνακας τς περιτετμηκυας τ τέκνα ατν θανάτωσαν κατ τ πρσταγμα

1:61 κα κρέμασαν τ βρέφη κ τν τραχλων ατν κα τος οκους ατν κα τος περιτετμηκτας ατος

1:62 κα πολλο ν Ισραηλ κραταιθησαν κα χυρθησαν ν ατος το μ φαγεν κοιν

1:63 κα πεδέξαντο ποθανεν να μ μιανθσιν τος βρμασιν κα μ βεβηλσωσιν διαθκην γαν κα πέθανον

1:64 κα γένετο ργ μεγάλη π Ισραηλ σφδρα


Next: Macabees 1 2